O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 62)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄20

Povrnitev stroškov specializacije zdravnika - odklonitev zaposlitve v regiji, za katero je bila specializacija odobrena

Avtor ni naveden, 23.5.2019

Zdravstvena in lekarniška dejavnost, Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2019Trenutek odobritve zdravniške specializacije je tudi trenutek pridobitve pravice do plačila stroškov specializacije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sodišči sta zato odločitev o utemeljenosti zahtevka za povrnitev stroškov specializacije pravilno oprli na zakon, ki je veljal v času, ko je bila tožencu specializacija odobrena in jo je pričel opravljati in ne na njegovo novelo (ZZdrS-D). Uporaba kasnejše zakonske novele o dolžnosti povrnitve teh stroškov bi pomenila poseg v tožnikove že pridobljene pravice in bi šlo za prepovedano pravo retroaktivnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄20

Izplačilo neizrabljenega dopusta ob odpovedi pogodbe s strani delavca

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 23.5.2019

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 20/2019Delavka je podala prošnjo za sporazumno prenehanje delovnega razmerja. Delodajalec se s tem strinja, vendar ugotavlja, da delavka v letošnjem letu ni izkoristila nobenega dneva dopusta. V januarju je nastopila bolniški stalež, ki bo trajal do prenehanja delovnega razmerja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄20

Nadomestilo za brezposelnost pri sporazumnem prenehanju delovnega razmerja

dr. Nana Weber, 23.5.2019

Delovna razmerja, SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 20/2019Delavec je sklenil sporazum o prenehanju delovnega razmerja. • Ali lahko vseeno dobi denarno nadomestilo za brezposelnost?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄20

Alternativa minimalni plači je minimalni dohodek

dr. Anže Burger, 23.5.2019

Delovna razmerja

dr. Anže Burger, Pravna praksa, 20/2019Decembra lani je bila z Zakonom o spremembah Zakona o minimalni plači ta v Sloveniji zvišana na 887 evrov v letu 2019 in na 941 evrov v letu 2020. Na prvi pogled plemenit ukrep, ki okrog 35 tisoč zaposlenim z najnižjimi plačami zvišuje razpoložljiv dohodek, prikriva celo vrsto negativnih učinkov, ki padejo na pleča še bolj ranljivi skupini: brezposelnim in mladim. S tem se med članicami OECD znova uvrščamo v vrh kot država z najvišjo minimalno plačo glede na mediansko ali povprečno plačo. Letos veljavna minimalna plača (MP) namreč predstavlja kar 61 odstotkov medianske oziroma 52 odstotkov povprečne slovenske plače.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄20

Delo otrok

dr. Nana Weber, 22.5.2014

Delovna razmerja, Človekove pravice

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 20/2014Ali obstaja zakonska podlaga, ki določa, katera konkretna dela lahko opravlja otrok? • Ali je treba pridobiti soglasje staršev?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄20

Upokojitev pri 80-ih

mag. Nana Weber, 23.5.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 20/2013Ustavna sodnica dr. Etelka Korpič Horvat je na XXI. posvetovanju o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava Gospodarski subjekti na trgu - aktualna vprašanja gospodarskega prava, ki so v organizaciji Inštituta za gospodarsko pravo Maribor in PF Univerze v Mariboru potekali v Portorožu 16. in 17. maja 2013, med novostmi s področja delovnih razmerij izpostavila uporabo informacijske tehnologije: "Po novem ni več obvezne objave prostega delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje, razen za delovna mesta v javnem sektorju. Prosto delovno mesto je mogoče objaviti na spletnih straneh in javno dostopnih prostorih delodajalca." Informacijska tehnologija pa je uporabna tudi pri izbiri novega delavca: "Delodajalec lahko kadrovski postopek izvede prek aplikacije Skype, če ima soglasje kandidata. Neizbranemu kandidatu pa je možno poslati obvestilo o neizbiri prek elektronske pošte."
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄20

Konkurenčna prepoved

mag. Nataša Belopavlovič, 23.5.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 20/2013Banka ima z zaposlenimi v pogodbi o zaposlitvi med drugim tudi naslednjo določbo: "Delavec lahko opravlja tudi druge plačane dejavnosti, če te ne škodujejo delodajalcu in ne zmanjšujejo njegovega prispevka na delovnem mestu. O teh dejavnostih mora delavec predhodno pridobiti soglasje vodstva delodajalca, ki v upravičenem primeru lahko prepove opravljanje te dejavnosti. Nespoštovanje te določbe pomeni hujšo kršitev delovnih obveznosti, ki je lahko razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi." V praksi so s strani zaposlenih na vodstvo banke čedalje pogosteje naslovljeni zahtevki za odobritev opravljanja raznih dejavnosti: od učenja tujega jezika v jezikovni šoli do popoldanskega s. p. - na primer internetna prodaja obutve in oblačil. Največkrat pa gre za to, da so delavci formalno direktorji družb z omejeno odgovornostjo (ali zakoniti zastopniki podjetja v drugi funkciji, na primer prokuristi), dejavnost pa naj bi, tako navajajo, dejansko opravljal mož oziroma žena ali drug družinski član, ali pa so na primer solastniki družbe z omejeno odgovornostjo brez funkcije zastopnika v podjetju. Ker menimo, da opravljanje raznih pridobitnih dejavnosti zunaj zaposlitve v banki (gre za delovna razmerja, sklenjena za nedoločen čas) povzroča delavčevo manjšo usmerjenost v njegovo primarno zaposlitev v banki in ukvarjanje s temi dejavnostmi tudi med delovnim časom, nas zanima, kako bi lahko tako zunajbančno opravljanje dejavnosti omejili in kateri so lahko upravičeni razlogi za omejevanje opravljanja takih dejavnosti s strani zaposlenih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄20

Veljavnost kolektivne pogodbe javnega zavoda - več reprezentativnih sindikatov

Avtor ni naveden, 23.5.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2013Sodba VIII Ips 247/2012, 4. februar 2013 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča X Pdp 471/2012) ZKolP - tretji odstavek 6. člena, prvi in drugi odstavek 11. člena ZSPJS - peti odstavek 13. člena ZKolP za primere, ko je pri posameznem delodajalcu več reprezentativnih sindikatov,
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄20

Sodna razveza pogodbe o zaposlitvi - trajanje delovnega razmerja - odškodnina

Avtor ni naveden, 23.5.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2013Delovnega razmerja pri dveh delodajalcih hkrati delavcu ni mogoče priznati. V primeru sodne razveze pogodbe o zaposlitvi sodišče ugotovi trajanje delovnega razmerja najdalj do odločitve sodišča prve stopnje. V primeru sodne razveze pogodbe o zaposlitvi je morebitna manjša plača pri drugem delodajalcu lahko le eden od kriterijev za določitev višine odškodnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄20

Denarno nadomestilo za čas brezposelnosti

mag. Nataša Belopavlovič, 24.5.2012

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 20/2012Delavka je delodajalcu predlagala pisni sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, ker se z možem zaradi njegove nove službe selita v drug kraj. Novo prebivališče je od starega oddaljeno približno 180 kilometrov. Delavka ni prepričana, ali se bo v kraju novega prebivališča lahko zaposlila. • Ali bi ji v primeru brezposelnosti pripadlo denarno nadomestilo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄20

Način izrabe dopusta za nego in varstvo otroka

mag. Nataša Belopavlovič, 24.5.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 20/2012Javna uslužbenka je od maja 2011 v bolniškem staležu, od novembra 2011 pa na porodniškem dopustu. Ker v letu 2011 ni izrabila vsega dopusta, hoče zdaj prekiniti porodniški dopust v juniju 2012 in izkoristiti lanski dopust, z julijem 2012 pa nadaljevati s porodniškim dopustom do novembra 2012. • Ali lahko prekine porodniški dopust zaradi izrabe lanskega dopusta?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄20

Različni vidiki mobinga v javni upravi

Ljubica Šalinger, 24.5.2012

Delovna razmerja, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Ljubica Šalinger, Pravna praksa, 20/2012V prispevku bom predstavila mobing, ki se izvaja nad javnimi uslužbenci. Članek temelji predvsem na opažanjih in izkušnjah v času dvajsetletnega službovanja v javni upravi in v zadnjem času v vlogi sindikalnega zaupnika. Mobing najprej predstavljam na splošno, nato se bom osredotočila na javno upravo in posebnosti mobinga znotraj sistema, ki vplivajo na njegovo razširjenost na tem področju. Pogledali si bomo nekatere vzroke, izvajalce in tarče mobinga ter načine izvajanja in zlorabe mobinga v javni upravi. Na koncu bom opisala posledice, ki jih ima mobing na javne uslužbence, na državo kot delodajalca in na uporabnike storitev v javni upravi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Pred referendumom o ZPIZ-2

Nataša Belopavlovič, 26.5.2011

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 20/2011V tem predreferendumskem času, ko se krešejo mnenja za pokojninsko reformo in proti njej in ko tudi tisti, ki uveljavitvi novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) nasprotujejo, trdijo, da sicer so za reformo, vendar drugačno, me moti, da se je do zdaj pretežni del razprave omejil izključno na zvišanje starostne meje za upokojitev, pa še to ob poenostavljeni trditvi, da bomo v prihodnje morali vsi delati do 65. leta starosti. Dejstvo pa je, da novi zakon poleg spremembe upokojitvenih pogojev prinaša še več drugih novosti. Nekatere so take, da sta jih tako praksa kot tudi stroka že dlje časa zahtevali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Združljivost funkcij na področju delavske participacije

Nataša Belopavlovič, 26.5.2011

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 20/2011Ali je glede na predpise in prakso v Sloveniji združljivo, da v družbi z dvotirnim sistemom delavski direktor kot član uprave še obdrži oziroma opravlja funkcijo predsednika sindikata ali namestnika predsednika sindikata ali sindikalnega zaupnika oziroma predsednika sveta delavcev ali namestnika predsednika sveta delavcev ali člana sveta delavcev v podjetju?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Avtor ni naveden, 20.5.2010

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2010Če bi sodišče presodilo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, bi moralo zavzeti stališče tudi do navedb o nemožnosti nadaljevanja delovnega razmerja in izpovedb v zvezi s tem, saj je bila glede na določbe 118. člena ZDR njihova presoja bistvena za zakonitost odločitve o tožnikovem rei...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Prevoz na delo ali službena pot

mag. Nataša Belopavlovič, 20.5.2010

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 20/2010Podjetje deluje na več lokacijah. Delavec, katerega delovno mesto je na eni od lokacij v drugem kraju, je poklican na sestanek na sedež družbe in za pot uporabi lasten avtomobil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Pravica do regresa za letni dopust v javnem sektorju za leto 2010

mag. Nataša Belopavlovič, 20.5.2010

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 20/2010Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)1 v prvem odstavku 131. člena določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Vlada in socialni partnerji so oktobra 2009 sklenili Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Zakon o duševnem zdravju in njegovo izvajanje v praksi

Klakočar Urška, Podobnik Oblak Nadja, 20.5.2010

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Urška Klakočar, Nadja Podobnik-Oblak, Pravna praksa, 20/2010Zdravje je naše največje bogastvo. V današnjem hitrem načinu življenja, v katerem je stres skoraj vsakodnevni dejavnik, to še toliko bolj velja za duševno zdravje. Zato je prav, da ga negujemo in ustrezno (tudi zakonsko) varujemo. Občutljivost te materije zahteva dobro pretehtane zakonske rešitve, s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Prenehanje delovnega razmerja poklicnega pripadnika Slovenske vojske zaradi varnostnega zadržka

Avtor ni naveden, 20.5.2010

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2010Tudi v primeru, ko se delavcu kot razlog za prenehanje delovnega razmerja očita obstoj varnostnega zadržka, je odločilna vsebinska možnost obrambe. Delodajalec mora zato a uresničitev te pravice v sklepu o prenehanju delovnega razmerja vsebino varnostnega zadržka ustrezno obrazložiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Odpravnina - odškodnina

mag. Nataša Belopavlovič, 21.5.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 20/2009Če sodišče ugotovi, da je odpoved delodajalca nezakonita, delavec pa ne želi nadaljevati delovnega razmerja oz. tako odloči sodišče samo (118. člen ZDR), prizna ustrezno odškodnino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Kršitev, ki za pritožnika nima hujših posledic

Avtor ni naveden, 21.5.2009

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2009Sklep US RS, št. U-I-241/07, Up-2892/07, z dne 2. aprila 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Ohranitev pravic kolektivnega PDPZ pri novem delodajalcu

Darja Golob-Koritnik, 21.5.2009

Delovna razmerja

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 20/2009Zaposlili smo novega delavca, ki je imel pri prejšnjem delodajalcu sklenjeno kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, in sicer mu je premije v višini najvišje dovoljene premije nakazoval delodajalec. Ob menjavi službe mu je vodstvo našega podjetja obljubilo enake ugodnosti, kot jih j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄20

O prejemkih direktorjev ali zakaj direktorji ne stavkajo

Katja Plauštajner, 22.5.2008

Plače v gospodarstvu

Katja Plauštajner, Katja Plauštajner, Pravna praksa, 20/2008V času ko za pogajalskimi mizami ne le v Sloveniji, temveč tudi drugod po Evropi sedijo predstavniki sindikatov in delodajalci, se vnovič izpostavlja tudi nesorazmerje med plačami delavcev in izplačili menedžmentu. Ta kritika utemeljeno obuja razmišljanja o ustreznosti plač delavcev, njihovem deležu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Dolžina odmora pri delovniku, ki je krajši ali daljši od polnega delovnega časa

mag. Nataša Belopavlovič, 24.5.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 20/2007Upravne enote smo začele delati tudi prve sobote v mesecu (uradne ure od 8. do 12. ure) in ob sredah (uradne ure od 8. do 18. ure). To se pravi, da se v soboto dela najmanj štiri ure in se nam v skladu z 2. točko 154. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo DURS, št. 4251-9/2006, 22. 3. 2007 V Uradnem listu RS, št. 23/07, z dne 16. 3. 2007 je bil objavljen Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki je začel veljati naslednji dan po objavi. Nove višine pavšalnih prispevkov so razvidne iz pregl...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 20

Leto objave

2019(4) 2014(1) 2013(4) 2012(3)
2011(2) 2010(5) 2009(3) 2008(1)
2007(3) 2005(3) 2004(3) 2003(2)
2002(2) 2001(4) 2000(2) 1998(7)
1997(5) 1996(4) 1993(3) 1992(1)

Področja

< Vsi 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 9.1. DELOVNA RAZMERJA, PLAČE IN NADOMESTILA 9.2. KOLEKTIVNE POGODBE 9.4. ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST 9.5. VARSTVO PRI DELU 9.6. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.7. SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.8. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtorji

AB CĆČ D ĐEF G HIJ K LM NO P QRS Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov