O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 52)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Obračunavanje stroškov obratovanja stanovanjskih hiš

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 8/1995Kršitev dobrih poslovnih običajev pomeni ravnanje organizacije, ki gospodari s stanovanji, če stanovalcem razlike, ki je nastala med plačanimi akontacijami in dejanskimi stroški, ob koncu leta ne vrne, pač pa jo prenese kot predplačilo v naslednje obračunsko obdobje. Iz obrazložitve: Obtožena strank...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Enostranska sprememba pogodbe

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Obligacije

, Pravna praksa, 8/1995Če ena stranka (javno podjetje) enostransko spremeni sklenjeno pogodbo v škodo druge stranke, pa čeprav na podlagi sklepov organov upravljanja in občine, je to kršitev dobrih poslovnih običajev. Iz obrazložitve: Obtožena stranka je s prizadeto stranko sklenila 10-letno najemno pogodbo, na podlagi ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Določitev stroškov zaradi razdrtja pogodbe

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Obligacije

, Pravna praksa, 8/1995Če prodajalec avtov stranki zaradi razdrtja pogodbe zaračuna znesek 400 DEM, čeprav je imel le 200 DEM dejanskih stroškov, je tako ravnanje v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji. Iz obrazložitve: V obravnavanem primeru je kupec razdrl pogodbo naslednji dan po sklenitvi, ker je ugotovil, da so bil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Davek od dobička pravnih oseb

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 8/1995Predpisi, ki urejajo pravice in obveznosti družb, ne posegajo neposredno v pravice, pravne interese oziroma pravni položaj družbenikov, zato ti ne izkazujejo pravnega interesa za vložitev pobude. Sklep US RS, št. U-l-163/94 z dne 17. 2. 1995
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Ocena občinskega odloka

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 8/1995Določbe odloka občinske skupščine, s katerim občina določi upravljalca z njenimi vodooskrbnimi objekti in napravami in mu naloži opravljanje oskrbe z vodo, ter določbe, s katerimi doslejšnjemu upravljalcu teh objektov in naprav naloži le-te izročiti, so posamičen akt. Komunalno podjetje, ki ni ve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Sprejemanje čekov z kasnejšim datumom od dneva prodaje

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Menica in ček

, Pravna praksa, 8/1995Ne gre za kršitev dobrih poslovnih običajev, če prodajalec sprejme od kupca več čekov, na katerih je označen datum izdaje mesec ali dva po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Iz obrazložitve: Iz obtožnega predloga je sledilo, da tožilec ocenjuje, da pomeni sprejem več čekov z "odlogom plačila" kršitev d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Prodaja blaga po znižanih cenah

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Obligacije, Trgovina

, Pravna praksa, 8/1995Tožilec Častnega sodišča je zavrgel prijavo zaradi kršitve dobrih poslovnih običajev, ki je bila vložena proti podjetju, ki je določen izdelek prodajalo po ceni, po kateri tega blaga glede na proizvodne stroške ni možno prodajati z dobičkom. Tožilec je menil, da samo znižanje cen pod nivo, ki še dop...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 8/1995Ni izpolnjen procesni pogoj za vložitev ustavne pritožbe, če zoper izpodbijano sodbo Višjega sodišča še ni opravljena revizija. Sklep US RS, št. U-I-105/95 z dne 15. 2. 1995
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Ustavna pritožba zoper sklep VS RS

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 8/1995Ustavno sodišče ne sprejme ustavne pritožbe, če v konkretni zadevi ni bila kršena človekova pravica ali temeljna svoboščina (postopek za obnovo). Sklep US RS, št. U-I-52/94 z dne 15. 2. 1995
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Urejanje zakonske materije s podzakonskim aktom

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

, Pravna praksa, 8/1995Določba 18. člena navodila o ugotavljanju razlike in vplačil po dogovoru o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994 se odpravi v delu, kjer določa obveznosti za mesec maj 1994. 1. Z navodili ministrstva ni mogoče nalagati kakršnihkoli davkov in drugih dajatev, pa tudi ne njihovih posameznih bist...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Razmerje med ločenima staršema - stiki z otrokom

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 8/1995Določba 106. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ni v neskladju z ustavo. Določba 106. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ureja predvsem razmerje med ločenima staršema glede osebnih stikov z otrokom, ne posega v otrokove pravice, ki zanj izhajajo iz drugih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Pravica do sodnega varstva

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 8/1995PRAVICA DO SODNEGA VARSTVA Zoper odločbo pristojnega organa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem (103. člen stanovanjskega zakona) je sodno varstvo zagotovljeno v upravnem sporu. Sklep US RS, št. U-I-15/95 z dne 9. 3. 1995
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Prenos pristojnosti občin na državo

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 8/1995Prvi odstavek 101. člena zakona o upravi in tretji odstavek 99.a člena zakona o lokalni samoupravi se razveljavita.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Sklep o RTV naročnini

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Javno obveščanje

, Pravna praksa, 8/1995SKLEP O RTV NAROČNINI Sklep Sveta RTV o naročnini nima narave predpisa tudi ne narave splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, temveč je akt poslovanja. Za presojo takšnih aktov pa ustavno sodišče ni pristojno. Sklep US RS, št. U-I-28/94 z dne 16. 2. 1995
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Ustavna pritožba zoper sklep Temeljnega sodišča

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 8/1995Ustavno sodišče pritožbe ni sprejelo, ker glede na načelo proste dokazne presoje sodišče (temeljno...) samo odloča o tem, katere dokaze bo izvedlo in kako bo presojalo njihovo verodostojnost. Pri tem ne sme iti mimo dejstev in zavrniti izvedbe dokazov, ki so bistveni za odločitev v zadevi. Samo dejs...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Nas Evropa sploh potrebuje?

Maja Žabjek, 27.4.1995

Študenti

Maja Žabjek, Pravna praksa, 8/1995Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Iz uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 8/1995Št. 21 - 14. april 1995 Državni zbor je sprejel in objavlja: zakon o avtorski in sorodnih pravicah, nadalje zakon o varstvu topografije polprevodnikov, spremembe zakona o veterinarstvu, spremembe zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane, potem z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Skilex 1995

Franci Rupert, 27.4.1995

Ostalo

Franci Rupert, Pravna praksa, 8/1995Že uvodnik v pp, št. 4/95 je na kratko opozoril na enega pomembnih mednarodnih pravno strokovnih dogodkov letos v Sloveniji, ko je namreč Kranjska Gora teden dni, od 5. do 12. februarja, gostila 250 pravnikov iz 16 držav... obljubljeno podrobnejše poročilo o tem srečanju prihaja v objavo z lepo zamu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Jeziki v Evropski uniji

mag. Aleksander Čičerov, 27.4.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 8/1995Vprašanje jezika je presneto resna reč. To nam kaže pisno vprašanje Nizozemca Franka Vanheckeja, ki ga je Evropski komisiji postavil decembra lani (doc. 95/C 75/129). Generalni direktorat Evropske komisije je 25. oktobra 1994 organiziral plenarni sestanek Skupnega odbora za poštne storitve. Na tem s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Dr. Ivan Žužek

Dušan Skok, 27.4.1995

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 8/1995V uredniški mapi je še shranjen listič s sporočilom: "Hvala Ti za dobre želje. Upam, da bom čez dva meseca zopet na mestu. Pošiljam Ti prvi obrok odgovorov, preostanek bo prispel drugi teden. Prosim Te, priloženi članek posreduj uredniku revije..., morda mu bo prav prišel za objavo... Lepo Te pozdra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Prvi seminar IDLI v Sloveniji

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 8/1995Priprave na tesnejše sodelovanje z Evropsko unijo so bile izziv, s katerim so se spopadli slovenski pravniki prejšnji mesec, ko je v Ljubljani potekal delovni seminar v organizaciji IDLI - International Development Law Institut. IDLI je medvladna organizacija s sedežem v Rimu, organizira pa izobr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

75 let neprekinjenega delovanja

Dušan Skok, 27.4.1995

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 8/1995Slovesnost ob tem častitljivem jubileju naše Ljubljanske fakultete je 14. aprila v lepo razsvetljeni Zbornični dvorani začel komorni zbor Gaudeamus s pesmijo Gaudeamus - pred polnim avditorijem, katerega sedeže so zasedli predsednik republike Milan Kučan, varuh človekovih pravic Ivo Bizjak, predsedn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Kazenski zakonik RS

Andrej Ferlinc, 27.4.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 8/1995Preden bomo skušali dogovoriti na vprašanje zastavljeno v naslovu, naj namesto uvoda vendarle opozorimo na okoliščino, da sprememba kazenske zakonodaje, ki se nanaša na sostorilstvo, vsaj do sedaj ni bila deležna kakšne pretirane pozornosti. Če je temu resnično tako, potem takšno ugotovitev lahko pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Še o osebnih stikih med otrokom in starši

dr. Karel Zupančič, 27.4.1995

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Karel Zupančič, Pravna praksa, 8/1995V Pravni praksi št. 1 /95, str. 3, sem izrazil svoje strinjanje s stališčem, ki ga zastopa praksa socialnega varstva (gl. Ugotovitve in pobude udeležencev posveta o opravljanju izvršb odločb socialnega varstva,12. nov. 1993, objavljeno v Firis, strokovno-pravni informator,12/93, str. 25), da je treb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Učinkovitost pravnega delovanja

Janez Toplišek, 27.4.1995

Pravoznanstvo

Janez Toplišek, Pravna praksa, 8/1995Pravno delovanje je ena osrednjih družbenih kategorij. Neracionalno in neučinkovito delovanje tega segmenta neposredno in posredno prispeva k neučinkovitosti družbe/države. Pravna stroka se v tem času preveč ukvarja z notranjimi strokovnimi dilemami (včasih že smešno drobnjakarskimi temami), prem...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 8

Leto objave

< Vsi
1995(52)
> April(52)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČ D ĐEF G HIJ K LM N OP QR S ŠT U VWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov