O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 52)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Razmerje med ločenima staršema - stiki z otrokom

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 8/1995Določba 106. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ni v neskladju z ustavo. Določba 106. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ureja predvsem razmerje med ločenima staršema glede osebnih stikov z otrokom, ne posega v otrokove pravice, ki zanj izhajajo iz drugih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Regres za letni dopust

Marta Klampfer, 27.4.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Marta Klampfer, Pravna praksa, 8/1995Ali je dolžan delavec, ki pred prenehanjem delovnega razmerja v podjetju ni izrabil celotni letni dopust, ampak le sorazmerni del, vrniti na zahtevo podjetja znesek izplačanega regresa za letni dopust za tisti del letnega dopusta, ki ga ni izkoristil v podjetju? Ali se delavcu, kateremu je z izpl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Prenos pristojnosti občin na državo

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 8/1995Prvi odstavek 101. člena zakona o upravi in tretji odstavek 99.a člena zakona o lokalni samoupravi se razveljavita.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Pravica do sodnega varstva

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 8/1995PRAVICA DO SODNEGA VARSTVA Zoper odločbo pristojnega organa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem (103. člen stanovanjskega zakona) je sodno varstvo zagotovljeno v upravnem sporu. Sklep US RS, št. U-I-15/95 z dne 9. 3. 1995
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Poračun preveč plačane dohodnine

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 8/1995PORAČUN PREVEČ PLAČANE DOHODNINE Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. odstavka 114. člena zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 71/93) se zavrne. 1.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Prenos pristojnosti občin na državo

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 8/1995V zadevi U-I-285/94 je sodišče po javni obravnavi 17. marca na seji 30. marca 1995 odločilo: "Prvi odstavek 101. člena zakona o upravi (Ur. l. R5, št. 67/94) in tretji odstavek 99.a člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. R5, št. 72/93, 57/94 in 14/95) se razveljavita. Razveljavitev začne učink...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Razrešitev pooblaščenega delavca

Mato Gostiša, 27.4.1995

Delovna razmerja

Mato Gostiša, Pravna praksa, 8/1995Delavce s posebnimi pooblastili imenuje direktor podjetja - ali jih lahko tudi razreši, če ugotovi, da ne izpolnjujejo njegovih pričakovanj? Ali je pooblaščeni delavec dolžan sprejeti delo, ki ustreza njegovi izobrazbi? Ali je po dokončnosti sklepa o razporeditvi treba skleniti aneks k pogodbi o zap...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Plača v bonih

dr. Ivan Žužek, 27.4.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 8/1995Delavci so za mesec februar 1995 dobili del plače izplačane v obliki internih bonov za nakup tehničnega blaga. Ali je ta oblika izplačila plače zakonita? Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 39/93 in 23/94) določa višino izhodiščnih plač in posebej poudarja, da se plače...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Razporejanje delavcev zaradi potreb delovnega procesa

dr. Ivan Žužek, 27.4.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 8/1995Zaradi potreb delovnega procesa so bili razporejeni na druga delovna mesta nekateri delavci. Tako je bil delavec, ki ima samo osnovnošolsko izobrazbo, razporejen na delovno mesto, ki je uvrščeno v II. tarifni razred, čeprav je prej delal na delovnem mestu, ki je bilo uvrščeno v IV. tarifni razred. D...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Sklep o RTV naročnini

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Javno obveščanje

, Pravna praksa, 8/1995SKLEP O RTV NAROČNINI Sklep Sveta RTV o naročnini nima narave predpisa tudi ne narave splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, temveč je akt poslovanja. Za presojo takšnih aktov pa ustavno sodišče ni pristojno. Sklep US RS, št. U-I-28/94 z dne 16. 2. 1995
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Odpravnina ob upokojitvi in davki

Marta Klampfer, 27.4.1995

Davki občanov in dohodnina, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Marta Klampfer, Pravna praksa, 8/1995Delavec je v začetku leta 1995 izpolnil pogoje za pridobitev pravice do polne starostne pokojnine in je bil ob koncu februarja tudi starostno upokojen. Ob upokojitvi mu je podjetje obračunalo odpravnino v višini njegovih treh povprečnih mesečnih neto plač zadnjih treh mesecev, odpravnino pa so mu iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Pravica do predčasne pokojnine

dr. Ivan Žužek, 27.4.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 8/1995Kot trajni presežek sta opredeljena dva delavca, ki sta stara 52 let in imata 34 let delovne dobe, od tega 2 leti in 6 mesecev benificirane. Kakšna je njuna možnost, da bosta po izrabi pravice do nadomestila pri zavodu za zaposlovanje pridobila pravico do predčasne upokojitve. Ali se benificirana do...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Izračun nadomestila plače za odsotnost zaradi bolezni

dr. Ivan Žužek, 27.4.1995

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 8/1995Vprašanje: Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo določa obračun nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni. Kot osnovo upošteva plačo iz preteklega meseca. Po naši presoji je oškodovan tisti delavec, ki je odsoten z dela zaradi bolezni dva meseca zaporedoma, s tem da določen č...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Razvoj lastninske zakonodaje

dr. Lojze Ude, 27.4.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 8/1995Lastninska zakonodaja se tako pri nas kot drugod po svetu seveda ne omejuje na zakon o stvarnih pravicah oziroma na poglavje o lastnini in drugih stvarnih pravicah v civilnih zakonikih. V vseh modernih državah se je razvil pojem ekonomskih in socialnih funkcij lastnine (pri nas govori člen 67. ustav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Lastninsko preoblikovanje podjetij - varstvo družbene lastnine

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 8/1995Določbe 1., 3., 5., 27., 31., 44., 49. in 50. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij niso v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Pristojnost centrov za socialno delo,kadar so ogroženi otroci, ki so tuji državljani

mag. Mateja Končina-Peternel, 27.4.1995

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 8/1995Ob nedavnem velenjskem primeru trpinčenega otroka, bosanskega državljana, se je krajevno pristojni center za socialno delo na podlagi mnenja ministrstva za delo, družino in socialno delo postavil na stališče, da ni pristojen za izvajanje ukrepov za varstvo koristi bosanskih otrok po zakonu o zakonsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Amortizacija delniške listine

Dagmar Komar-Jadek, 27.4.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Računovodstvo

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 8/1995POMEN Kot delničarji - imetniki delniških listin (ali začasnic) se bomo brez dvoma soočali tudi z dejstvom izgube, poškodovanja ali uničenja delniških listin, zato je namen tega sestavka približati sam postopek v zvezi s pridobitvijo nove listine. Kljub temu, da zakon o gospodarskih družbah (U...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Odgovor na članek:

Aleš Malavašič, 27.4.1995

Vlada

Aleš Malavašič, Pravna praksa, 8/1995V Pravni praksi se je že drugič pojavil članek, v katerem državni uslužbenci kritično ocenjujejo delo Službe VOX v kabinetu predsednika Vlade dr. Janeza Drnovška. V prvem primeru je to storil gospod Borut Šinkovec, svetovalec Vlade RS, enako pa tudi gospa Jadranka Sovdat do nedavno uslužbenka Minist...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Akt izvršilnega organa lokalne skupnosti

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 8/1995Pobuda za oceno 10. člena Navodila IS Skupščine mesta Ljubljana za opravljanje blagovnega prometa in storitev na začasni deponiji (Ur. l. RS, št.14/91-I) se zavrže. Člen 6 Navodila ni bil v neskladju z ustavo in zakonom. Člen 9 Navodila ni bil v skladu z ustavo in zakonom. Ta ugotovitev ima učine...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Ustavno sodišče RS je obravnavalo...

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 8/1995Na seji 13. aprila: * 67. čl. zakona o javnem obveščanju (Ur. list SRS, št. 2/86) in 2. odst. 17. čl. Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja radijskih in televizijskih sprejemnikov, načinu vodenja evidence ter pogojih in načinu plačevanja RTV naročnine (Ur. list SRS, št. 38/86).
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Prostovoljni krvodajalci - prosta delovna dneva

Marta Klampfer, 27.4.1995

Zaposlovanje in brezposelnost

Marta Klampfer, Pravna praksa, 8/1995Vprašanje: Prostovoljni krvodajalci imajo po 33. členu zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja pravico do dveh zaporednih prostih delovnih dni vsakokrat, ko dajejo kri. Ali ima delavec, ki da kri v petek, pravico do prostega dneva tudi v ponedeljek, da si s tem dodatno podaljša tedensko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Manjšinski delničar - članstvo v upravnem odboru družbe

Andrej Simonič, 27.4.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 8/1995Podjetje je 9 % delničar v delniški družbi - družbenem podjetju, ki do zaključka lastninjenja posluje po zakonu o podjetjih. Hkrati je to podjetje družbenik v drugem podjetju, ki je delniški družbi konkurenčno.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Pogoji za opravljanje trgovinske dejavnosti

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Trgovina

, Pravna praksa, 8/1995Pobuda za oceno ustavnosti 2. odstavka 30. člena zakona o trgovini (Ur. l. RS, št.18/93) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Poračun zamudnih obresti za davke itd.

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Druge davščine in olajšave, Poravnava davkov in prispevkov

, Pravna praksa, 8/1995Odlok Vlade RS o poračunu zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine (Ur. l. RS, št. 47/92) se razveljavi. Odlok, s katerim je Vlada za nazaj določila nižje obrestne mere zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine, čeprav za čas, ko je bila o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Vodna zemljišča

Adrijana Kovačič, 27.4.1995

Varstvo okolja

Adrijana Kovačič, Pravna praksa, 8/1995Naša pozitivna zakonodaja pozna več vrst zemljišč in sicer kmetijska, gozdna, stavbna ter nerodovitna zemljišča. Med nerodovitna zemljišča sodijo tudi vodna zemljišča, katerim je v normativno pravnem smislu namenjeno premalo pozornosti. UREDITEV PO ZAKONU O VODAH Vodna zemljišča ureja zakon o ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 8

Leto objave

< Vsi
1995(52)
> April(52)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČ D ĐEF G HIJ K LM N OP QR S ŠT U VWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov