O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Tekmovanje pravnikov v Mariboru

dr. Janja Hojnik, 28.2.2008

Ostalo

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 8/2008PF Univerze v Mariboru je med 14. in 17. februarjem 2008 organizirala eno najelitnejših tekmovanj za študente prava na svetu - regionalno finale mednarodnega tekmovanja iz prava EU (European Law Moot Court Competition). V tem času nas je obiskalo enajst ekip s 50 tekmovalci iz ZDA in Evrope. Poleg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

V poslu naložbenih financ je zmagal kratkovidni marketing

mag. Robert Kleindienst, 28.2.2008

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 8/2008mag. poslovnih znanosti, predsednik uprave, NLB Skladi, d.o.o. Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča družbe, v kateri je avtor zaposlen. Empirično dokazano vlagateljem pri doseganju naložbenih rezultatov dolgoročno najbolj škodita njihova lastna panika (strah) in evforija. Kot naroč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Da mihi pecunia, dabo tibi ius?

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 28.2.2008

Sodišča

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 8/2008 Sodniške plače so za hip malo pometene pod preprogo, taktika utrujanja javnega menja se je za zdaj še kar obnesla. Ljudje se hitro naveličajo poslušati, kako nekdo, ki ima vendar nadpovprečno plačo, zasluži premalo, ob stalnem tihem očitku, da taisti niti ne dela ne-vem-kaj, nasprotno, zaradi leno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Evropa

Irena Vovk, 28.2.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2008 13. 2. Nezakonito priseljevanje. Komisija je sprejela nov sveženj ukrepov na področju nezakonitega priseljevanja in trgovine z ljudmi, pri čemer si je prizadevala, da ti ne bi imeli neprijetnih posledic za zakonite potnike. Gre za nov evropski sistem nadzorovanja meja, s katerim bi morali zmanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

DOGODKI - IZJAVE

Boštjan Koritnik, 28.2.2008

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 8/2008 od 12. februarja do 25. februarja Torek, 12. 2. Zadnje dejanje? Parlamentarni odbor za notranjo politiko je za plenarno sejo pripravil Zakon o zaključku postopkov vračanja podržavljenega premoženja. Ob tem je iz predloga črtal določbo, po kateri bi morale občine odkupiti zemljišča v postopku d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Uresničevanje Bele knjige o športu EU in nekateri izzivi pravne stroke

dr. Tone Jagodic, 28.2.2008

Šport in organizacije

dr. Tone Jagodic, Pravna praksa, 8/2008dr. pravnih znanosti, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Šport je kot prvina kakovosti življenja vezan v glavnem na prosti čas državljanov EU, iz leta v leto pa pridobiva vse večji pomen, ki ga pred časom ni bilo mogoče niti slutiti. Ob dejstvu, da je velika večina športnih dejav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Prestavitev služnostne poti

Ana Vlahek, 28.2.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

Ana Vlahek, Pravna praksa, 8/2008 Sem lastnik poti, na kateri je v zemljiški knjigi 31 let vpisana služnostna pravica hoje in vožnje za pet parcel, ki niso v moji lasti. Pot je vodila ob robu mojih parcel, odkar pa sem pred leti kupil parcelo na nasprotni strani poti, pa deli mojo posest na pol. Ker želim posest združiti, bi pot p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Osebe, relativno nesposobne biti priča pri ustni oporoki

Avtor ni naveden, 28.2.2008

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 8/2008Sodba II Ips 584/2005, 13. december 2007 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I Cp 702/2004) ZD - 68. in 75. člen Besedica "vseh" v 75. členu ZD kaže na zakonodajalčev namen, da se za razliko od 68. člena ZD kot t.i. relativno nesposobne osebe biti priča pri ustni oporoki določijo tudi zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Povečana represivnost sodišč?

Janko Marinko, 28.2.2008

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Janko Marinko, Pravna praksa, 8/2008univ. dipl. pravnik, višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani V zadnjem času je bil v javnosti nekajkrat naveden podatek, da se je v zadnjih desetih letih število zaprtih oseb več kot podvojilo.1 Ker je iz nekaterih drugih izjav razvidno, da naj bi to bila posledica zaostrovanja represije tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Ustavnopravne pasti uzakonitve odvetniške tarife

mag. Andraž Teršek, 28.2.2008

Odvetništvo in notariat

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 8/2008dr. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani Vsako zakonsko urejanje odvetniškega poklica mora ustrezati temeljni ustavni zahtevi po samostojnosti in neodvisnosti odvetništva iz 137. člena Ustave. Veljavni Zakon o odvetništvu (ZOdv)1 v 19. členu določa: "Odvetniško tarifo sprejema O...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Vzorčni zakon UNCITRAL o mednarodni trgovinski konciliaciji

dr. Matija Damjan, 28.2.2008

Trgovina in carine

dr. Matija Damjan, Pravna praksa, 8/2008dr. pravnih znanosti, raziskovalec na Inštitutu za primerjalno pravo pri PF Univerze v Ljubljani Zunajsodno reševanje mednarodnih gospodarskih sporov je eno od delovnih področij Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL).1 Po precejšnjem uspehu vzorčnega zakona o arbitr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Sodna praksa Srednje in Vzhodne Evrope

mag. Andrej Ekart, 28.2.2008

Kultura in umetnost

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 8/2008mag. pravnih znanosti, mladi raziskovalec in asistent na PF Univerze v Mariboru Pri založbi European University Press je pred nekaj meseci izšla publikacija The Case Law of Central and Eastern Europe (2007, 529 strani), ki sta jo uredila Stefan Messmann in Tibor Tajti, profesorja na Central Euro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Odgovornost policistov za zdravstveno stanje pridržane osebe

mag. Bećir Kečanović, 28.2.2008

Človekove pravice

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 8/2008mag. pravnih znanosti, pomočnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije RS V PP št. 5 na straneh 24-26 je objavljen povzetek revizijske sodbe, ki obravnava policijsko pridržanje poškodovane osebe. Revizija zaostruje odgovornost policistov za zdravstveno stanje pridržanih oseb in odpira n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Ta Kazenski zakonik, tak in takšen

mag. Nataša Logar, 28.2.2008

Ostalo

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 8/2008V svojem zadnjem kotičku sem se ustavila pri predlogu novega Kazenskega zakonika ( (www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/2005/PDF/zakonodaja/2008_01_16_predlog_KZ.pdf), 24. 1. 2008, dalje KZ), in sicer sem se odločila jezikovno oceniti prvih pet strani Uvoda (v PDF-dokumentu je to od 15. do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Generalni pravobranilec na Sodišču ES

Nataša Skubic, 28.2.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Pravna praksa, 8/2008Sklop kotičkov o Sodišču Evropskih skupnosti končujemo z generalnim pravobranilcem, ki ga Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) opredeljuje kot pomočnika Sodišča. Prvi stavek 222. člena PES namreč določa, da Sodišču pomaga osem generalnih pravobranilcev. Sodišče prve stopnje stalnih general...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Iz Poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 28.2.2008

Ostalo

, Pravna praksa, 8/2008 Številka 19 (14. 2. 2008) - predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D) - skrajšani postopek; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potnih listinah (ZPLD-1B) - skrajšani postopek; - predlog zakona o spremembah in dopolnitv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Kdo je odgovoren za strokovnost zaposlenih v javni upravi?

mag. Slobodan Rakočević, 28.2.2008

Uprava

mag. Slobodan Rakočević, Pravna praksa, 8/2008mag. pravnih znanosti Skrb in odgovornost za ustrezno strokovno raven ljudi, ki delajo v organih javne uprave, sta vedno veljali za eni temeljnih nalog ministrstva, pristojnega za upravo. Ni dvoma, da uprava tako kot vsaka druga strokovna dejavnost potrebuje ustrezno usposobljene in izobražene st...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Aktualno v zakonodaji

Jasmina Cigrovski, 28.2.2008

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 8/2008Vpogled v zakonodajo Pacientove pravice Po vetu Državnega sveta je bil končno sprejet Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), ki velja od 26. februarja, uporabljati pa se bo začel konec avgusta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Naslov za vročanje po ZPPreb: korak naprej k učinkovitejšemu vročanju?

Zoran Skubic, 28.2.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Zoran Skubic, Pravna praksa, 8/2008univ. dipl. pravnik, svetovalec na Ministrstvu za pravosodje RS Državni zbor RS je 21. novembra 2007 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prijavi prebivališča1 (ZPPreb),2 katerega bistvena novost je poleg odprave administrativnih ovir pri prijavi in odjavi stalnega ter začasnega pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Ob poskusu podreditve odvetništva

Borut Škerlj, 28.2.2008

Odvetništvo in notariat

Borut Škerlj, Pravna praksa, 8/2008univ. dipl. pravnik, odvetnik v odvetniški pisarni Škerlj-Tratar v Novem mestu Ministrstvo za pravosodje predlaga spremembo Zakona o odvetništvu, ukinitev veljavne odvetniške tarife ter prenos več pristojnosti z Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) na Državni zbor in določanje plačila za odvetniš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Razsojeno

Toni Tovornik, 28.2.2008

Delovna razmerja

Toni Tovornik, Pravna praksa, 8/2008Odstop od konkurenčne klavzule Enostranskega odstopa delodajalca od dogovorjene konkurenčne klavzule ne predvideva niti razveljavljeni Zakon o delovnih razmerjih iz leta 1990 (ZDR/90) niti veljavni Zakon o delovnih razmerjih (ZDR).1 Tožnik, nekdanji generalni direktor tožene stranke je po pren...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Brez davčnih sprememb pri nas pač ne gre

mag. Mojca Kunšek, 28.2.2008

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 8/2008Brez davčnih sprememb pri nas ne gre Tudi v letu 2008 smo davkoplačevalci deležni davčnih sprememb. Treba je sicer priznati, da te niso večje, pa vendar gre za spremembe tako pri evidentiranju plačila davka na dodano vrednost (DDV) kot tudi pri uveljavljanju davčnih olajšav v letu 2008. DDV Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Vsebina PP št.8/2008

Avtor ni naveden, 28.2.2008

Ostalo

, Pravna praksa, 8/2008stran 3 UVODNIK Drago Kos Končno! stran 6 JAVNA UPRAVA mag. Slobodan Rakočević Kdo je odgovoren za strokovnost zaposlenih v javni upravi? stran 8 UPRAVNI POSTOPEK Zoran Skubic Naslov za vročanje po ZPPreb: korak naprej k učinkovitejšemu vročanju? stran 11 ARS dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 28.2.2008

Ostalo

, Pravna praksa, 8/2008 je (ali bo) mimo: 1. Zakon o varstvu kulturne dediščine - ZVKD-1 (Ur. l. RS, št. 16/08) - velja od 1. marca. 2. Zakon o deviznem poslovanju - ZDP-2 (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Rešili trikrat več zadev

Irena Vovk, 28.2.2008

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2008 "Delo sodišča v preteklem letu ocenjujem kot zelo uspešno," je dejal predsednik Ustavnega sodišča Jože Tratnik, ki je na novinarski konferenci 13. februarja predstavil poročilo o delu Ustavnega sodišča v letu 2007, in dodal: "To je rezultat dela ustavnih sodnikov in vseh zaposlenih na US ter sprem...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 8

Leto objave

< Vsi
2008(38)
> Februar(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐE FGH IJ K L M NOPQR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov