O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 56)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu

Miran Kalčič, 7.10.2004

Delovna razmerja

Miran Kalčič, Pravna praksa, 33-34/2004V gospodarski družbi imajo delovne invalide, ki so še vedno na čakanju na delo po prejšnjem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pa tudi delovne invalide, ki so pridobili pravico do premestitve na drugo delovno mesto po ZPIZ-1-UPB2.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Se vračajo sredstva za brezplačno pravno pomoč v državni proračun?

Majda Lušina, 7.10.2004

Sodišča

Majda Lušina, Pravna praksa, 33-34/2004O problemih pri izvajanju zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) je bilo objavljenih že več zapisov. Nisem pa zasledila poročil o tem, kako se v praksi izvaja 46. člen ZBPP, ki nalaga organu za brezplačno pravno pomoč, da vloži predlog za izvršbo zoper dolžnika, kateremu so bili naloženi v plačilo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Neizplačane odpravnine

dr. Drago Dubrovski, 7.10.2004

Delovna razmerja

dr. Drago Dubrovski, Pravna praksa, 33-34/2004V prispevku se kritično oziramo na načelno pravno mnenje o neizplačanih odpravninah v stečajnih postopkih, ki ga je 30. 6. 2004 na občni seji sprejelo Vrhovno sodišče RS, objavljeno pa je bilo v Pravni praksi, št. 27/2004. Na težave, ki jih bo v praktičnem izvajanju, in sicer v delu, ki se nanaša...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Mediji redko spreobračajo volivce

mag. Andraž Teršek, 7.10.2004

Javno obveščanje

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 33-34/2004NEZAVEZUJOČE V Sloveniji je objavljanje anket javnega mnenja prepovedano v času enega tedna pred volitvami. Ankete javnega mnenja poizkušajo vnaprej ugotoviti voljo volivcev in na ta način napovedati volilne rezultate. Četudi po eni strani javnomnenjske raziskave vplivajo na volivce, vendarle ost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Priškrnjena vloga ustavnih sodišč v EU?

dr. Ciril Ribičič, 7.10.2004

Ustavno sodišče

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 33-34/2004Blejskemu posvetu ob rob Ustavna sodišča novih članic Evropske unije niso brez mednarodnih izkušenj. To še posebej velja za Ustavno sodišče Republike Slovenije, ki se v obdobju po osamosvojitvi v svojih odločbah večkrat sklicuje na izkušnje tujih sodišč, na primer nemškega zveznega ustavnega sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Prepisano, ker ni preslišano ... od 28. septembra do 4. oktobra

Avtor ni naveden, 7.10.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 33-34/2004Torek, 28. 9. O pokrajinah v Sloveniji. Minister za notranje zadeve dr. Bohinc je s sodelavci predstavil zbornik Dokumenti in študije o pokrajinah v Sloveniji 2000-2004, ki je rezultat strokovnega dela na področju regionalizma. Strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi zbornika, niso zelo optim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Vsebina »Pravna praksa« 033/2004

Avtor ni naveden, 7.10.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 33-34/20045 Aleksij Mužina ZUP-C: Pooblaščenec in strokovni pomočnik 8 Cvetka Horvat Dedovanje skupnega premoženja 10 Majda Lušina Ali se sredstva za brezplačno pravno pomoč vračajo v državni proračun? 11 dr. Drago Dubrovski Neizplačane odpravnine v stečajnih postopkih 13 Miran Kalčič Odpoved pogo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Podomačevanje tujih zemljepisnih lastnih imen in tvorjenje pridevnikov na -ski (1)

mag. Aleksandra Belšak, 7.10.2004

Kultura in umetnost

mag. Aleksandra Belšak, Pravna praksa, 33-34/2004V svojem prejšnjem prispevku o jezikovnih in širših dilemah pri pristajanju na zapis euro v določenih okoliščinah (bankovci, kovanci, mednarodno finančno poslovanje in dopisovanje) sem se dotaknila načel zapisovanja tujih občnih poimenovanj. Ta -- če zanje ne tvorimo dovolj hitro slovenskega izraza ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Razvoj sodobne biomedicine in kazensko pravo

dr. Nina Peršak, 7.10.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Nina Peršak, Pravna praksa, 33-34/2004V knjižni zbirki Scientia/Iustitia, ki je namenjena objavam za tisk pripravljenih doktorskih disertacij, je Cankarjeva založba pred kratkim izdala doktorsko disertacijo Marka Bošnjaka, raziskovalca na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, z naslovom "Razvoj sodobne biomedicine...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 7.10.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 33-34/20041. Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce. (Ur. l. RS, št. 103/04) - velja od 24. septembra; - na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o azilu; - za opravljeno delo so svetovalci upravičeni do nagrade v polovični višini, določeni po veljavni odvetniški tarifi,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Dedovanje skupnega premoženja

Cvetka Horvat, 7.10.2004

Dedovanje

Cvetka Horvat, Pravna praksa, 33-34/2004Skupno premoženje je tisto, ki sta ga zakonca ali izvenzakonska partnerja(*1) v času trajanja svojega partnerstva pridobivala ter nesebično ali včasih tudi sebično delila drug z drugim v času trajanja skupnosti. Kako se to premoženje razdeli oziroma kam se porazgubi, ko ugasne plamen življenja en...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Konstitucionalizacija kazenskega postopka

Janko Marinko, 7.10.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 33-34/2004W. J. Stuntz je v članku The Uneasy Relationship Between Criminal Procedure and Criminal Justice, prepričljivo pokazal, da na kazenski postopek ni mogoče gledati kot na vase zaprt sistem, znotraj katerega so edine spremenljivke pravila samega sistema in pravna sredstva zoper njihove kršitve. Kazensk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Pooblaščenec in strokovni pomočnik

dr. Aleksij Mužina, 7.10.2004

Upravni postopek in upravne takse

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 33-34/2004ZUP-C Z novim letom bo v stopila v "uporabo" obsežna novela ZUP -- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-C; Ur. l. RS, št. 73/04), ki pa je začel "veljati" petnajsti dan po objavi v uradnem listu (142. člena ZUP-C).
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Opravljanje drugega dela pri delodajalcu in višina plače

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 7.10.2004

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 33-34/2004Delavko, ki je na letnem dopustu, nadomešča delavka z nižjo izobrazbo in plačo. Nadomeščanje zajema samo najnujnejša dela (približno 2 uri dnevno), ki jih delavka opravi poleg njenih običajnih del. * Ali ji po kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti pripada plača v višini kot jo prejema delavka, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Položaj ustavnih sodišč po vključitvi v EU

Dean Zagorac, 7.10.2004

Ustavno sodišče

Dean Zagorac, Pravna praksa, 33-34/2004Po vstopu v Evropsko unijo se bomo morali tudi v povezavi s položajem ustavnega sodišča privaditi na dvojno pripadnost, tako pravnemu redu Evropske unije kot tudi Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ob kar treh pravnih virih, ki jih morajo uporabljati ustavna sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Zaporedne odsotnosti z dela zaradi bolezni -- "recidiv"

Avtor ni naveden, 7.10.2004

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 33-34/2004V praksi se srečujejo z različnimi razlagami 137. člena ZDR v povezavi s pravili ZZZS glede plačevanja nadomestil v primeru delavčevih zaporednih odsotnosti od dela zaradi bolezni, imenovanih "recidiv".
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Uveljavljanje določb evropskega sodnega prostora

Dušan Stojanović, 7.10.2004

Sodišča

Dušan Stojanović, Pravna praksa, 33-34/2004Septembra lani je PF Univerze v Nišu organizirala posvet "20 godina zakona o me|unarodnom privatnom pravu -- Twenty years of 1983 PIL Code". Ker so udeleženci posvet ocenili zelo uspešno, se je porodila ideja, da bi lahko takšna srečanja pravnih strokovnjakov, predvsem s področja mednarodnega zasebn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Urejanje delovnih razmerji s splošnim aktom delodajalca

Gašper Adamič, 7.10.2004

Delovna razmerja

Gašper Adamič, Pravna praksa, 33-34/2004Inštitut za delo pri PF Univerze v Ljubljani in Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost PF Univerze v Mariboru sta 27. in 28. septembra organizirala delovnopravno šolo o vprašanjih, povezanih s splošnimi akti delodajalca (SAD). Predavanjem o zakonski ureditvi SAD so sledile delavnice, na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Izpolnitev pogojev za upokojitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 7.10.2004

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 33-34/2004Delavec, zaposlen za nedoločen čas, je star 61 let in 6 mesecev in je dopolnil 40 let pokojninske dobe. Izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne pokojnine. Poslovna politika podjetja je, da se delavci upokojijo takoj, ko izpolnijo enega od pogojev za upokojitev. Omenjeni delavec se ne želi upokojit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Javna listina

dr. Marko Novak, 7.10.2004

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 33-34/2004Izraz listina je gotovo med najpogostejšimi besedami, ki se uporabljajo v pravnem prometu. Leksikon Pravo Cankarjeve založbe jo opredeljuje kot "vsak predmet, na katerem je človekova misel izražena s pisavo", pri čemer je takšen "predmet primeren ali namenjen za dokaz kakšnega dejstva, ki ima pomen ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Sodnikom sojenje, upravljanje menedžerjem

Tina Brecelj-Štorman, 7.10.2004

Sodišča

Tina Brecelj-Štorman, Pravna praksa, 33-34/2004Tradicionalno -- kritiki praviloma izolirano -- poslovanje sodišč je danes predmet neprestanega interesa in vrednotenja javnosti. Od sodišč kot javnih služb davkoplačevalci pričakujejo hitre, kakovostne in poceni storitve. Omejenost proračunskih sredstev sodiščem preprečuje, da bi se še naprej izmik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Pot do preživnine – potovanje v interesu zavezanca

Boštjan Koritnik, 7.10.2004

Zakonska zveza in družinska razmerja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 33-34/2004Idealizem mladih pravnikov - kako dolgo in na čigav račun? Litija je mesto na periferiji. V vseh aspektih življenja. Po mojem mnenju. Veliko ljudi živi na socialnem robu. Srečanja s sodstvom so, po mojem mnenju in izkušnjah, pogostejša kot npr. v naselju Koseze v Ljubljani. Oziroma so vsaj drugač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Odločitve Sodišča Evropskih skupnosti -- s pojasnili (4.)

Dušan Stojanović, 7.10.2004

Sodišča

Dušan Stojanović, Pravna praksa, 33-34/2004Peto poglavje II. dela knjige Odločitve Sodišča Evropskih skupnosti s pojasnili se podrobneje ukvarja s področjem davkov. To je v pravu Skupnosti tesno povezano s carinsko unijo in prostim pretokom blaga. Pri davkih so države ponavadi zelo občutljive in se le stežka odpovejo tudi najmanjšemu delu sv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

137 raziskav v petdesetih letih

Avtor ni naveden, 7.10.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Znanost in raziskovalna dejavnost

I. V., Pravna praksa, 33-34/2004Obletnica inštituta pri ljubljanski PF Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (ustanovljen leta 1954) letos praznuje 50-letnico ustanovitve. Kot je na novinarski konferenci 1. oktobra povedala direktorica inštituta dr. Alenka Šelih bodo obletnico obeležili tudi z medn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Upokojitev in izplačilo regresa

Avtor ni naveden, 19.9.2002

Kolektivne pogodbe, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 33-34/2002Delavec se je upokojil v mesecu marcu 2002in je v tem času prejel polovico regresa za letni dopust. Po upokojitvi delavca je družba v mesecu juliju v skladu s pravilnikom izplačala delavcem drugo polovico regresa za letni dopust. Ali je družba upokojenemu delavcu dolžna izplačati drugo polovico r...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 33-34

Leto objave

2004(24) 2002(32)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG H IJ K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov