O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 105)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 9.9.2004

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 29/2004Delavec je 12. 8. podal pisno odpoved delovnega razmerja z navedbo, da želi tega dne prekiniti delovno razmerje, s čimer je delodajalec soglašal. Delavcu je torej 12. 8. prenehalo delovno razmerje brez odpovednega roka. Ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi je direktor podjetja -- delodajalca na del...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Trideset let

dr. Dragan Petrovec, 9.9.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 29/2004Zapis o tridesetletni zaporni kazni ni posvečen nobeni konkretni kazni ali primeru v slovenski sodni praksi, obenem pa se brez izjeme dotika prav vseh. Ker je nekorektno pisati o zadevah, ki še niso pravnomočne, je sestavek namenjen splošnemu premisleku, h kateremu so zavezani zlasti tisti, ki prisp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Pravica do rabe vode in delitev plačil

Cvetka Horvat, 9.9.2004

Varstvo okolja

Cvetka Horvat, Pravna praksa, 29/2004Voda je naravna dobrina, ki jo za svoje preživetje potrebujemo vsi. Hkrati pa je to naravno bogastvo in za njeno izkoriščanje veljajo posebni pogoji, prav tako pa je jasno določen tudi mehanizem, kdo porablja sredstva, ki se pridobijo iz tega naslova. Pravica do izkoriščanja voda Že ustava v 7...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Kaj je plačilo za delo

dr. Etelka Korpič-Horvat, 9.9.2004

Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, Pravna praksa, 29/2004Kaj je plačilo za delo, je na prvi pogled enostavno vprašanje, vendar ko hočemo nanj strokovno odgovoriti z upoštevanjem veljavnih predpisov, pa naletimo na vrsto odprtih vprašanj. Vsaj na nekatera bom poskušala opozoriti in odgovoriti v tem prispevku. Obravnavala bom plačilo za delo v delovnem r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Pravica do nadomestila za dovoljeno reproduciranje avtorskih del

Urša Chitrakar, 9.9.2004

Intelektualna lastnina

Urša Chitrakar, Pravna praksa, 29/2004Pravica do nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje je upravičenje posebne vrste, ki izvira iz sicer enovite avtorske pravice, sestavljene iz moralnih, materialnih in drugih upravičenj(*1). Pravica do nadomestila ni avtorjeva izključna pravica, ampak poplačilna pravica. To ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 9.9.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 29/20041. Uradna prečiščena besedila zakonov Ur. l. RS, št. 96/04 - Zakon o kazenskem postopku (ZKP-UPB2) - Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP-UPB1) - Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2) Ur. l. RS, št. 97/04 - Zakon o državni upravi (ZDU-1-UPB2) - Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-UPB2) - Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Volitve 2004

Alenka Leskovic, 9.9.2004

Državni zbor in državni svet, Predsednik republike

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 29/2004Neznank za volitve v Državni zbor, ki bodo 3. oktobra 2004, ni več. Volilne komisije volilnih enot so dobile kandidature oziroma liste kandidatov, začela se tudi volilna kampanja v medijih in v prihodnjih treh tednih bomo zopet priče bolj ali manj zagrizenim političnim spopadom pretendentov za oblas...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Obveznost plačevanja prispevkov od bonitete

Matija Šešok, 9.9.2004

Obligacije

Matija Šešok, Pravna praksa, 29/2004Delodajalec pogodbeno sodeluje z zobozdravstveno ambulanto, ki dela v njegovih prostorih. Za svoje delavce doplačuje zobozdravstvene storitve, kolikor jih ne plača zdravstvena zavarovalnica. Doplačila prikazuje kot boniteto delavcem, delavci od nje plačajo dohodnino. Poleg tega jim delodajalec od pl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula

dr. Drago Mežnar, 9.9.2004

Varstvo konkurence, cene

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 29/2004Pogodba o zaposlitvi po ZDR in ZJU S prehodom v tržno gospodarstvo se je v Sloveniji, tako kot tudi v drugih tranzicijskih državah, pojavilo veliko novih vprašanj, ki jih v času dogovornega gospodarstva, katerega temelj je bila družbena lastnina, nismo poznali. Spremenjene družbene razmere, nove ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Izvensodno spletno reševanje sporov -- ODR

Sonja Ternik, 9.9.2004

Civilni sodni postopki

Sonja Ternik, Pravna praksa, 29/2004Slovenija(*1) še nima vzpostavljenega celovitega sistema alternativnega reševanja sporov (ARS). Ustanovljene so določene stalne arbitraže (npr. pri informacijski borzi nepremičnin, pri ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, stalna arbitraža pri gospodarski zbornici Slovenije), vendar pa o njihovi u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Medkulturna pogajanja, mediacija in arbitraža

Beti Hohler, 9.9.2004

Civilni sodni postopki

Beti Hohler, Pravna praksa, 29/2004Poletna šola v Berlinu Med 25. 7. in 7. 8. je v Berlinu potekala že šesta tradicionalna poletna šola alternativnega reševanja sporov (alternative dispute resolution) -- mediacije, arbitraže in medkulturnih pogajanj. Šolo sta organizirali Univerza Humboldt in tamkajšnji Institut fur Anwaltchrecht...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Napredovanje zdravnika specialista

Neda Golobič, 9.9.2004

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Neda Golobič, Pravna praksa, 29/2004Zdravnik je bil pred dokončanjem specializacije iz splošne medicine razporejen na delovno mesto zdravnika v VII. tarifni razred / z izhodiščnim količnikom 3,8 -- 29. plačilni razred), v tem času je napredoval za 4 plačilne razrede in dosegel 33. plačilni razred z osnovnim kolilčnikom 4,7. Po special...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Sistemizacija delovnih mest -- opravljanje "drugega dela"

Luka Tičar, 9.9.2004

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 29/2004Družba opravlja dejavnost gospodarskih javnih služb. Obseg dela se hitro spreminja, zato so v sistemizaciji delovnih mest že doslej za nekatere delavce uredili obveznosti tako, da so poleg "osnovnega" dela dolžni po potrebi opravljati še druga, drugače plačana dela, za vsa dela je bila zahtevana ist...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Štiri mesece kasneje: upravljanje nove Evrope

Irena Vovk, 9.9.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Irena Vovk, Pravna praksa, 29/2004Letna konferenca EGPA Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani je bila od 1. do 4. septembra gostiteljica letne konference evropskega združenja za javno upravo EGPA (European Group of Public Administration). Konferenca je potekala le štiri mesece po sprejemu desetih novih članic EU -- od tod tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Ustavnosodna slabitev vloge varuha človekovih pravic

mag. Andraž Teršek, 9.9.2004

Ustavno sodišče

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 29/2004Nedavno je varuh človekovih pravic na Ustavno sodišče naslovil zahtevo za oceno ustavnosti četrtega odstavka 49. člena KZ, ki ureja vštevanje pripora v izrečeno kazen, pri tem pa izrecno ne omenja instituta hišnega pripora.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

O obveznem odvetniškem zastopanju v pravdnem postopku

Vladko Began, 9.9.2004

Odvetništvo in notariat, Civilni sodni postopki

Vladko Began, Pravna praksa, 29/2004Zakon o pravdnem postopku (ZPP) v tretjem odstavku 86. člena določa, da lahko v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi stranka opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik. O tej določbi je bil sprožen postopek za oceno ustavnosti pred Ustavnim sodiščem RS, ki pa je pobudo zavrnilo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Starostna omejitev za sodnike mednarodnih forumov

Peter Pavlin, 9.9.2004

Sodišča

Peter Pavlin, Pravna praksa, 29/2004Ustavno sodišče je 1. julija z odločbo(*1) odločilo, da prvi odstavek 3. člena zakona o predlaganju kandidatov za sodnike mednarodnih sodišč(*2) (ZPKSMS), kolikor se nanaša na kandidata za ad hoc sodnika za varstvo osebnih podatkov v skupnem nadzornem telesu, ni v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Slovarček anglosaških ustreznic slovenskih pravnih izrazov (IV)

dr. Marko Novak, 9.9.2004

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 29/2004Iz doslej objavljenih terminoloških kotičkov smo že lahko sestavili kratek slovarček anglosaških ustreznic slovenskih pravnih izrazov, ki so bili "izziv" za obravnavo v tej kolumni. Sodišče -- court (PP, št. 5/2004) -- nižje sodišče -- lower court -- okrajno sodišče -- local court -- okrožno sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Koncentracija pivovarn

mag. Janez Tekavc, 9.9.2004

Varstvo konkurence, cene

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 29/2004Ob odločitvi Upravnega sodišča RS Upravno sodišče Republike Slovenije je s sodbo U 1286/2003 z dne 18. 6. 2004 odločilo o odločbi Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) glede dopustnosti koncentracije največjih slovenskih pivovarjev. Urad se zoper sodbo ni pritožil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Prepisano, ker ni preslišano ... od 31 avgusta do 7. septembra

Irena Vovk, 9.9.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29/2004Torek, 31. 8. CELEX -- brezplačen in neomejen dostop. Od 1. julija je dostop do baze on-line (http://europa.eu.int/celex/htm/celex_en.htm) podatkov na področju zakonodaje v EU povsem brezplačen (do zdaj je naročnina za eno leto znašala 1.140 evrov). Celex vključuje štiri glavne skupine dokumentov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Vračilo odškodnine

Avtor ni naveden, 9.9.2004

Obligacije

, Pravna praksa, 29/2004Pravno mnenje (I/2004) -- obligacijsko pravo Zavarovalnica, ki je plačala odškodnino zaradi telesne poškodbe, prizadetega zdravja ali smrti, na podlagi pravnomočne sodbe, proti kateri je vložila revizijo, lahko zahteva vrnitev preveč plačanega zneska od oškodovanca, ki mu je bil del tožbenega zah...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Označbe gospodarskih družb

mag. Tina Verovnik, 9.9.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 29/2004Bralka T. Z. Z. je poslala naslednje vprašanje: Redno berem vašo rubriko, a se ne spomnim, da ste kdaj pisali o rabi vejice pred kraticami d.d. ali d.o.o. in tako naprej. Zanima me, ali je prav z vejico ali brez nje, na primer: GV Založba, d.o.o. ali GV Založba d.o.o. (…) Slovar slovenskega knjižneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Vsebina »Pravna praksa« 029/2004

Avtor ni naveden, 9.9.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 29/20044 dr. Dragan Petrovec Trideset let 5 Urša Chitrakar Pravica do nadomestila za dovoljeno reproduciranje avtorskih del 8 Cvetka Horvat Pravica do rabe vode in delitev plačil 10 Sonja Ternik Izvensodno spletno reševanje sporov -- ODR 11 Beti Hohler Poletna šola -- Medkulturna pogajanja, med...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Dvojno kaznovanje dolžnikov

dr. Šime Ivanjko, 9.9.2004

Obligacije

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 29/2004Za preteklo (pa tudi sedanje obdobje) je značilna konstantnost obračunavanja zamudnih obresti po konformni metodi, pripisovanje teh obresti glavnici ter ponovno obračunavanje obresti na obresti, ki v praksi dosegajo večkratno glavnico. O tem "pojavu" ne mislimo polemizirati tako, da bi opozorili,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Olimpijske igre še niso pravnomočne

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 9.9.2004

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 29/2004Zaključna slovesnost se je resda končala na stadionu tistega večera 29. avgusta, ko je olimpijski ogenj ugasnil in smo na čast prihodnjega prireditelja iger v Pekingu 2008 lahko poslušali kitajske pesmi -- ampak letošnje Olimpijske igre v Atenah v resnici še niso, kako naj rečem drugače -- pravnomoč...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29

Leto objave

2004(25) 2003(30) 2001(26) 1999(24)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF G H I J K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov