O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 16 (od skupaj 16)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Brexit in pravice intelektualne lastnine: kaj lahko pričakujemo?

Kotnik Jesih Timotej, Zonta Tilen, 30.1.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Intelektualna lastnina

Timotej Kotnik-Jesih, Tilen Zonta, Pravna praksa, 4/2020Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije (v nadaljevanju: EU) 31. januarja 2020 je neizbežen. Kljub temu da bo politična kalvarija, ki se vleče že polčetrto leto, končno dobila epilog, se pravne zagate šele začenjajo. V zraku je še veliko nerešenih vprašanj in negotovosti, med njimi tudi usoda pravic intelektualne lastnine po brexitu. Ali bodo avtorska dela še naprej enako varovana tudi na Otoku? Kaj se bo zgodilo z znamkami EU in modeli Skupnosti, ki naj bi veljali na celotnem ozemlju EU? Bo registracija evropskih patentov še možna?
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Bo prevladalo veselje do življenja?

dr. Peter Jambrek, 30.1.2020

Ostalo

dr. Peter Jambrek, Pravna praksa, 4/2020V letu 2020 bomo poleg drugih prelomnih dogodkov obeležili tudi tridesetletnico prvih svobodnih demokratičnih volitev v tedaj še tridomno slovensko Skupščino z - kako arhaično to danes zveni - družbenopolitičnim zborom, zborom občin in zborom združenega dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Predlagane novosti na področju družinskih prejemkov

Jamnik Nataša, Trtnik Urška, 30.1.2014

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Nataša Jamnik, Urška Trtnik, Pravna praksa, 4/2014Pravice do družinskih prejemkov (starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka in delno plačilo za izgubljeni dohodek) ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP). Predlog novega Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (v nadaljevanju predlog zakona) v ureditev teh pravic bistveno ne posega. V višino oziroma pogoje za pridobitev nekaterih pravic (pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek in dodatek za veliko družino) je precej posegel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je začel veljati 31. maja 2012.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Delničarjeva dolžnost zvestobe družbi

Bratina Borut, Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 31.1.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, dr. Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Pravna praksa, 4/2013Ob sedanji finančni in gospodarski krizi je potreben vnovičen premislek o ustroju gospodarskih družb in o ravnotežju oziroma sorazmernosti pravic in obveznosti ter dolžnosti družbenikov teh družb in članov njihovih organov. V kapitalskih družbah niso v ospredju družbeniki, temveč le personificirani kapital, ki so ga vložili ustanovitelji in pozneje po potrebi družbeniki. Prav zato pride v kapitalskih družbah do razmejitve lastninske in upravljavske sfere. Pojem upravljanja v kapitalskih družbah lahko pravno opredelimo kot pravice, pristojnosti in obveznosti organov in njenih članov v procesu odločanja v kapitalskih družbah. Pri tem se srečujemo z nasprotjem med omejitvijo odgovornosti družbenikov za obveznosti družbe na eni strani in načelom svobodnega odločanja v poslovnih razmerjih na drugi strani, ki je podlaga za nastanek obveznosti. Zato odločanja v zvezi s poslovanjem podjetja znotraj družbe ni mogoče prepustiti le družbenikom in njihovim interesom, temveč je to v pristojnosti poslovodstva teh družb, katerih pravni položaj je natančno urejen z zakonodajo. Zatrdimo lahko, da se ekonomski interesi družbe uresničujejo prek podjetja, družbeniki pa svoje članske pravice uresničujejo praviloma v okviru družbe. Družbeniki imajo svoj organ, to je skupščino družbe, v katerem uresničujejo svoje članske pravice in poskušajo uveljaviti svoje posamične interese v družbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Pravna država

Hinko Jenull, 31.1.2013

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 4/2013(Med politično shizofrenijo in sodniško formo mentis) O tem, da je stanje pravne države kritično, v javnosti ni več nobenega dvoma, ocene se razlikujejo le še v diagnozi. Ta sega od stališča, da sploh nikoli ni obstajala, do trditve o dveh al
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Prepoved vračila vložkov in fiktivni posli

Andraž Jadek, 3.2.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andraž Jadek, Pravna praksa, 4/2011V prispevku želim strnjeno predstaviti stališča in komentar izbranih nemških pravnih teoretikov o dveh institutih korporacijskega prava, ki sta lahko pravna podlaga zahtevkom delniške družbe pri nedovoljenih financiranjih pridobitev njenih delnic. Pri tem izhajam iz stališča, da je zaradi izjemne podobnosti ureditve uporabnost konceptov in stališč, razvitih v nemškem okolju, za zadevno slovensko ureditev delniške družbe pravilo in je treba za utemeljitev neuporabe nemških konceptov zbrati več argumentov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Gospodarska dejavnost v osnutku KZ-1B

Hinko Jenull, 3.2.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 4/2011Ministrstvo za pravosodje je ob koncu lanskega leta dalo v strokovno razpravo osnutek sprememb in dopolnitev splošnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). Kljub drugačnemu stališču večinskega dela naše kazenskopravne stroke novela ne bo bistveno posegla v veljavno zasnovo zakonika. Poleg nujnih popravkov in uskladitev naj bi bile v predlog zakona vključene le tiste nove vsebine, s katerimi se morajo zapolniti očitne zakonske praznine. Taka usmeritev naj bi veljala tudi za posebni del zakonika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

JAVNI RAZPISI: Javni razpis po ZUJIK

Maja Jurić, 3.2.2005

Kultura in umetnost

Maja Jurić, Pravna praksa, 4/2005Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) je začel veljati 29. 11. 2002 (Ur. l. RS, št. 96/02). Med določili ZUJIK vsebuje tudi določila o postopkih javnega poziva in javnega razpisa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Zapletanje zavarovanja

Hinko Jenull, 11.2.1999

Zavarovalništvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 4/1999Rimsko pravo pozna načelo " Superflua non nocent", ki so ga v bivši državi lepo izražali z besedami: "Od viška ne boli glava". Da tisto, kar je odveč, ne škoduje, velja v pravno poslovnih razmerjih še danes. Strankam (razen morda pri razlagi) ne hodi narobe, če zapišejo tudi določila, ki so glede na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Denacionalizacija: Dedovanje denacionaliziranega premoženja

Marta Jelačin, 11.2.1999

Denacionalizacija in lastninjenje, Dedovanje

Marta Jelačin, Pravna praksa, 4/1999Ugotavljanje kroga dedičev v primerih dedovanja dedičev pokojnega zakonca denacionalizacijskega upravičenca. Po določbi 20. člena novele Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS št. 65/98) se dedovanje uvede z dnem pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄4

Lastnina na nestanovanjskih prostorih kot delu zgradbe

dr. Miha Juhart, 5.3.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 4/1998Vprašanje: Na lokaciji H. stoji samostojen objekt, v katerem je v teh etažah 150 garaž (t. i. triplex). Drugih prostorov, razen dovoznih poti in platoja za pranje avtomobilov, ne obsega. Ali se lastniki teh garaž, po analogiji z določbami stanovanjskega zakona, lahko organizirajo kot pravna os...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄4

Evropa, (z)daj!

Hinko Jenull, 5.3.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 4/1998Po Horaciju velja: "Suave est ex magno tollere acervo". Vendar pa so kupi nerešenih spisov (pri sodnikih, kakor tudi pri odvetnikih, tožilcih in drugih strankah) že preveliki, da bi bilo z njih sladko jemati. Prvi javni nastop novega predsednika Vrhovnega sodišča RS (mag. Mitja Deisinger "Sodstvo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Bogomir Sajovic: Osnove civilnega prava - uvod

dr. Miha Juhart, 20.2.1997

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 4/1997Stara ljubezen ne zarjavi. To je prva misel, ki se mi je utrnila, ko sem odložil najnovejšo knjigo profesorja Sajovica in se spomnil na tanka skripta, skozi katera sem se prebijal v času magistrskega študija in po katerih sem segel takrat, kadar sem se znašel v negotovosti, zgubljen v množici različ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Kazenska zakonodaja s stvarnim kazalom anonimnega avtorja in stvarnim kazalom

dr. Vid Jakulin, 23.2.1995

Intelektualna lastnina, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Vid Jakulin, Pravna praksa, 4/1995Firma Mikrogrand d.o.o. je razposlala ponudbe za nakup dela "Kazenska zakonodaja Republike Slovenije s komentarjem in stvarnim kazalom". Besedilo, ki je vloženo v plastični fascikel formata A5, obsega 462 strani in je na voljo za 7.875,00 SIT. Pregled dela pokaže, da ponudba obljublja precej več, ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Mandatna pogodba

dr. Miha Juhart, 23.2.1995

Obligacije

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 4/1995Kakšne so dolžnosti in pravice podjetja do poverjenika (trgovskega potnika), če ta preneha sodelovati pred iztekom pogodbenega roka? Ali je podjetje dolžno izplačati provizijo za posel, katerega je poverjenik sklenil v času pogodbe, realizira pa se po prenehanju pogodbe? Vsebina razmerja med podjetj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Kupoprodajna pogodba

dr. Miha Juhart, 23.2.1995

Obligacije

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 4/1995Kupec ne izvrši svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku. Ali je prodajalec dolžan vrniti vplačani denar, razen are, ne glede na kupčevo zahtevo, če mu po izteku pogodbenega roka da naknadni rok za izpolnitev, pa kupec nanj ne odgovori? Odgovor na vprašanje je odvisen tudi od tega, ali se...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

2020(2) 2014(1) 2013(2) 2011(2)
2005(1) 1999(2) 1998(2) 1997(1)
1995(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJ KLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov