O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Podnebni cilji in ovire za njihovo doseganje

mag. Senka Šifkovič Vrbica, 30.1.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Varstvo okolja

mag. Senka Šifkovič-Vrbica, Pravna praksa, 4/2020Doseganje ciljev Pariškega sporazuma bo zahtevna naloga ne samo pri potrebnih ukrepih, temveč tudi pri normativni ureditvi ter odpravi ovir za izvedbo potrebnih ukrepov tako na ravni EU kot na nacionalni ravni. Evropski parlament je ob razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmerpozval Evropsko komisijo, naj v celoti oceni podnebni in okoljski vpliv ustreznih zakonodajnih in proračunskih predlogov, da bodo ti usklajeni s ciljem omejitve globalnega segrevanja pod 1,5°C, in da naj obravnava nedoslednosti veljavnih politik EU predvsem z dolgoročno reformo kmetijske, trgovinske, prometne in energetske politike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Prof. dr. Rudolf Welser - častni doktor Nove univerze

Urša Ravnikar Šurk, 30.1.2020

Ostalo

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 4/2020Nova univerza je 18. decembra 2019 koledarsko leto sklenila s slovesno podelitvijo častnega doktorata in drugih priznanj, ki poleg ovrednotenja preteklih dosežkov pomenijo tudi spodbudo za naprej. Moto dogodka so bili novi začetki in nova poglavja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Slovenija zamuja z novim zakonom o varstvu osebnih podatkov

Urša Ravnikar Šurk, 30.1.2020

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 4/2020Splošna uredba o varstvu podatkov (znana pod kratico GDPR) je po dveletnem prehodnem obdobju začela veljati 25. maja 2018. Njen namen je zaščititi državljane EU pred kršitvami zasebnosti in neustreznim ravnanjem z njihovimi podatki. Med novostmi so državljanovo soglasje podjetjem za obdelavo njegovih podatkov, prav tako tudi t. i. pravica do pozabe in pravica do obveščanja v primeru zlorabe podatkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Zagata pri odpravljanju neustavnosti

Urša Ravnikar Šurk, 24.1.2019

Državni zbor in državni svet

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 4/2019Pri odpravljanju neustavnosti se napovedujejo težave, saj si poslanci niso enotni o tem, kako izvršiti odločbo ustavnega sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Dajte nam slovensko univerzo!

dr. Katja Škrubej, 24.1.2019

Ostalo

dr. Katja Škrubej, Pravna praksa, 4/2019Poleti 1848 se je med poslanci v dunajski konstituanti iskrilo od razvnetih razprav o predlogih za možno prihodnost narodov Avstrijskega cesarstva - narodov, ki so se v tem procesu vsaj toliko konstruirali kot rekonstruirali oz. "pomladili". Danes, 170 let po t. i. "pomladi narodov", nam je relativno jasno v zavesti, da slovenske države leta 1991 ne bi bilo brez vizije, nazorno zapisane v programu Zedinjene Slovenije. V našem zgodovinskem spominu vedno znova obnavljamo zlasti prvo točko programa, ki je zahtevala razbitje starih historičnih dežel po jezikovno-etničnem kriteriju in nato povezavo teritorijev z večinskim slovenskim prebivalstvom v novo politično teritorialno enoto v okviru Avstrijskega cesarstva z lastnim parlamentom kot bistveno institucijo, v okviru katere bi bil končno mogoč permanentni proces konstituiranja politične skupnosti na demokratičnih, in ne več absolutistično monarhičnih izhodiščih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Normativni temelji delovnih in socialnih razmerij

dr. Martina Šetinc Tekavc, 30.1.2014

Kultura in umetnost

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 4/2014Nedolgo za knjigo Normativni temelji socialnih razmerij (GV Založba, Ljubljana 2013, 186 strani, 2. del študijskega gradiva) dr. Zvoneta Vodovnika je izšel še 1. del študijskega gradiva Normativni temelji delovnih in socialnih razmerij (GV Založba, Ljubljana 2013, 204 strani), katerega predmet so delovna razmerja in z njimi povezana vprašanja. Če za prejšnjo knjigo velja, da je nepogrešljivo branje za vsakogar, to še tem bolj drži za pričujoče delo, v katerem dr. Vodovnik izčrpno predstavi materijo delovnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Novosti v postopkih mednarodne pravne pomoči in izročitvi obdolžencev in obsojencev

Bučar Brglez Ana, Štrovs Anja, 31.1.2013

Varstvo človekovih pravic

Ana Bučar Brglez, mag. Anja Štrovs, Pravna praksa, 4/2013Pravo mednarodne kazenskopravne pomoči se v zadnjih letih pospešeno razvija. Glede na aktualnost področja in okoliščino, da se tudi slovenski pravosodni organi vsakodnevno srečujejo z zadevami s čezmejnim elementom, predvsem pa glede na dejstvo, da je bilo področje male mednarodne pravne pomoči v Zakonu o kazenskem postopku (ZKP) dokaj pomanjkljivo in v določeni meri togo urejeno, kar je nemalokrat sodelovanje med pristojnimi organi otežilo oziroma podaljšalo, namesto da bi ga olajšalo, so bile potrebne spremembe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Predlog spremembe uredbe Bruselj I

Jerca Kramberger-Škerl, 3.2.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Jerca Kramberger-Škerl, Pravna praksa, 4/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Nova direktiva o potrošniških kreditnih pogodbah

Mitja Širaj, 31.1.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Mitja Širaj, Pravna praksa, 4/2008absolvent PF Univerze v Ljubljani, pravna pisarna UniCredit Banka Slovenija, d.d. Nedavno je Evropski parlament v drugem branju sprejel Direktivo o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS. Ta ima več ciljev; na eni strani odpreti nacionalne trge potrošniških k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Roki za finančno poslovanje po ZFPPIPP

mag. Miha Šlamberger, 31.1.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 4/2008mag. pravnih znanosti, Nova KBM, d.d. Dne 15. januarja 2008 je začelo veljati 2. poglavje Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),1 ki se nanaša na finančno poslovanje družb in drugih pravnih oseb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Spremembe ZDR (3)

Miha Šercer, 31.1.2008

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 4/2008univ. dipl. pravnik, svetovalec za kadre, Zavarovalnica Triglav, d.d. Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča družbe, v kateri je avtor zaposlen. Novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A)1 spreminja oz. dopolnjuje skoraj sto členov zakona. Nekatere novosti sem že obravnaval,2 tokrat ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Skupna hipoteka

mag. Miha Šlamberger, 1.2.2007

Civilni sodni postopki, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 4/2007Po 87. čl. ZZK-1 je treba ob zaznambi izvršbe hkrati po uradni dolžnosti odločiti tudi o vknjižbi hipoteke. * Ali se v primeru, ko je izvršba dovoljena na več nepremičninah (bodisi na območju enega ali več sodišč), dovoli pri vseh nepremičninah vknjižba (navadne) ali skupne hipoteke, tj. pri prvi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Menica – še vedno problemi in težave

Miha Šlamberger, 2.2.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 4/2006Menica ostaja v slovenski praksi nujno zlo, ki se mu ni mogoče izogniti. Takšen bi lahko bil zaključek zunanjega opazovalca bančnega poslovanja po nekaj letih uveljavljanja menice v gospodarskem življenju. Akceptne naloge je zamenjala menica, znana tudi tuji poslovni praksi. Morebiti zaradi starosti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

60 let po Nürnbergu

Dominika Švarc, 2.2.2006

Kazenski postopek

Dominika Švarc, Pravna praksa, 4/2006Povojni sodni procesi v Nürnbergu in Tokiu so prvič v zgodovini nakazali možnost uporabe mednarodnega prava proti posameznikom, odgovornim za množično nasilje in grozljiva hudodelstva med drugo svetovno vojno. Ustanovitev prvih mednarodnih kazenskih sodišč je nedvomno pomenila izjemen korak v razvoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

Prenos delavcev ob izločitvi dela dejavnosti

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 3.2.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 4/2005V nekem podjetju bodo izločili kuhinjo, katero bo prevzelo drugo podjetje; med podjetjema ni kapitalske povezave. Podjetje - prevzemnik kuhinje bo kupilo opremo, prostor pa najemalo po mesečnem pavšalu. * Kaj in kako velja v takem primeru s prenosom zaposlenih v kuhinji na podjetje, ki se ukvarja s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Tango pravičnosti

Polona Pičman-Štefančič, 6.2.2003

Pravoznanstvo

Polona Pičman-Štefančič, Pravna praksa, 4/2003Dr. John Rawls, znameniti politični filozof in profesor na Harvardu, je umrl 24. novembra 2002 v starosti 81 let. John Rawls, zagotovo eden najodmevnejših, pa tudi najbolj kontroverznih političnih filozofov zadnjega stoletja, se je zapisal v zgodovino kot izčrpen in izvrstno analitičen zagovornik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Uveljavljanje pravice do očetovskega dopusta

Ljubica Šalinger, 6.2.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja, Delovna razmerja

Ljubica Šalinger, Pravna praksa, 4/2003Otrok, rojen 3. 5. 2002 in živi pri mamici, ki živi pri svoji mami, oče pa je pri starših prijavljen na drugem naslovu. S sinom je oče dnevno in ga tudi varuje in neguje. Zaradi stanovanjske in socialne stiske si starša ne moreta privoščiti najema stanovanja. Ali se zaradi različnih naslovov očet...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Odpoved iz poslovnih razlogov in varstvo materinstva

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 6.2.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 4/2003Delodajalec je sprejel sklep o novi sistematizaciji delovnih mest, v katerem se reducira eno delovno mesto. Delavka, ki trenutno zaseda to delovno mesto, je z novim letom prišla s porodniškega dopusta in še vedno doji. Do katerega leta otrokove starosti jo pravno ščiti 115. člen ZDR? V primeru, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄4

Lokalna samouprava: Pokrajina kot "dvoživka"?

dr. Janez Šmidovnik, 31.1.2002

Lokalna samouprava

dr. Janez Šmidovnik, Pravna praksa, 4/2002V dosedanjih razpravah o pokrajinah, ki naj bi se ustanovile v Sloveniji, če bo sprejet predlog za spremembo ustave v 134. členu (in s tem povezana 121. in 140. člen), je pogosto slišati misel, da bi se pokrajina uredila kot "dvoživka". Vendar pa je očitno, da ni jasno, kaj naj bi pomenil ta p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Kazenski postopek: Še o hišni preiskavi

dr. Janez Šinkovec, 10.2.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 4/2000V pp, št. 21/1998 sem objavil članek "Hišna preiskava in ustavne svoboščine". V tem sestavku se nisem lotil obravnavanja določb tretjega in četrtega odstavka 36. člena ustave, ker sem menil, da je materija več kot jasna. Glede na opozorilo nekaj odvetnikov pa v praksi očitno ni tako in je treba tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Metode mirnega reševanja sporov

Primož Šporar, 10.2.2000

Civilni sodni postopki

Primož Šporar, Pravna praksa, 4/2000V okviru svetovalnega dela v letu 1999 je PIC opravil približno 3000(*1) svetovanj socialno ogroženim strankam. V skladu s programom dela centra in predlogom zakona o nadomestnem reševanju sporov in brezplačni pravni pomoči(*2); ki ga je center vložil v parlamentarni postopek proceduro, je sestavni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄4

Predvidene novosti na področju varstva med brezposelnostjo

Katarina Kresal-Šoltes, 5.3.1998

Zaposlovanje in brezposelnost

Katarina Kresal-Šoltes, Pravna praksa, 4/1998V zakonodajnem postopku je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki ga je predložila vlada (besedilo za dosedaj že opravljeno prvo obravnavo je bilo objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora RS št. 49 z dne 21. oktober 1997). Temeljn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Pooblastila varnostnika

Bojan Šobar, 20.2.1997

Uprava

Bojan Šobar, Pravna praksa, 4/1997Država zagotavlja s svojimi organi in mehanizmi le določen obseg varnosti, ki ga je glede na predpise dolžna zagotavljati. To varstvo pa dostikrat ne zadovolji potreb posameznih fizičnih ali pravnih oseb. Na tem področju želijo nekaj več in so to pripravljeni tudi plačati. Take dopolnilne oblike var...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Začasne odredbe v sodnih sporih po zakonu o gospodarskih družbah

Miha Šipec, 20.2.1997

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miha Šipec, Pravna praksa, 4/1997Zaradi družbenoekonomskih sprememb in nastanka samostojne države je slovenski pravni red v zadnjih letih doživel velike pretrese. Skoraj vsa pravna področja so bila (ali še bodo) zakonodajno prenovljena ali pa celo urejena povsem na novo. Med slednja sodi prav gotovo tudi pravo družb. Slovenski zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Še o vpisih v sodni register in listinah v notarski obliki

Dušan Škrbec, 20.2.1997

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Dušan Škrbec, Pravna praksa, 4/1997Po objavi članka "Listine v notarski obliki" v pp, št. 25/96, me je poklicalo več kolegov, ki so soglašali z mojo ugotovitvijo, da kranjsko registrsko sodišče neutemeljeno terja od predlagateljev (d.o.o.) predlogov za vpis (sprememb) v sodni register predložitev sklepa (skupščine) v obliki notarskeg...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

2020(3) 2019(2) 2014(1) 2013(1)
2011(1) 2008(3) 2007(1) 2006(2)
2005(1) 2003(3) 2002(1) 2000(2)
1998(1) 1997(3) 1995(2) 1993(1)
1991(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov