O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Varstvo delavke-matere

Mato Gostiša, 29.6.1995

Delovna razmerja

Mato Gostiša, Pravna praksa, 12/1995Delavka ima otroka, ki je težje moten v telesnem in duševnem razvoju. Otrok je v oskrbi zavoda. Ali je navedena delavka tudi v kategoriji zaščitenih delavcev? Po 36.d členu zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90, 5/91) delavki oz. delavcu samohranilcu z otrokom do dveh let starosti, ali z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Prenehanje funkcije v sindikatu

Mato Gostiša, 29.6.1995

Sindikati

Mato Gostiša, Pravna praksa, 12/1995Ali sindikalnemu zaupniku oziroma predsedniku sindikata, ki je bil skladno z 19. členom ZTPDR razporejen v drugo pravno osebo, preneha funkcija v sindikatu prve pravne osebe, v kateri je bil doslej zaposlen? Nobenega predpisa ni, ki bi kakorkoli pogojeval članstvo in funkcionarstvo v posameznem sind...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Izkoriščena pravna sredstva-pogoj za ustavno pritožbo

Avtor ni naveden, 29.6.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 12/1995Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če niso izčrpana vsa pravna sredstva, tudi revizija. Sklepi US RS, št. Up-32/95, Up-36/93 in Up104/94, vsi z dne 29. 3. 1995
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Ustavitev postopka

Avtor ni naveden, 29.6.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 12/1995Ker pobudnik v določenem roku ni pobude dopolnil, je ustavno sodišče postopek ustavilo. Sklep US RS, št. U-I-132/94 z dne 4. 5. 1995
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Regres za prehrano

Mato Gostiša, 29.6.1995

Kolektivne pogodbe

Mato Gostiša, Pravna praksa, 12/1995Delodajalec organizira topli obrok za prehrano med delom. Glede na količino in druge okoliščine je pri ponudniku toplega obroka dosegel nižjo ceno, kot limitira uredba o povračilu stroškov... Ali so delavci upravičeni do povrnitve stroškov v višini cene toplega obroka ali v višini, ki jo določa ured...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Prodaja blaga brez navodil v slovenščini

Avtor ni naveden, 29.6.1995

Obligacije, Trgovina

, Pravna praksa, 12/1995Za kršitev dobrih poslovnih običajev gre, če prodajalec kupcu ne zagotovi navodil za uporabo izdelka v slovenščini. Iz obrazložitve: Na prvi stopnji je sodišče izreklo ukrep zaradi kršitev dobrih poslovnih običajev trgovcu, ki ob prodaji smučarskih vezi kupcu ni dal listin, ki so po veljavni z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Statusna sprememba-reorganizacija sindikata

Mato Gostiša, 29.6.1995

Sindikati

Mato Gostiša, Pravna praksa, 12/1995Ali se je zaradi izvedene statusne spremembe v pravni osebi (ustanovitev hčerinskih d.o.o.) tudi sindikat dolžan ustrezno reorganizirati? Načelo sindikalne svobode obsega tudi pravico sleherne sindikalne organizacije, da sama odloča o svojih organizacijskih povezavah. Zato ni nujno, da se tudi sindi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Nadzorni svet družbe-predstavniki sveta družbe

Mato Gostiša, 29.6.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Mato Gostiša, Pravna praksa, 12/1995Na skupščini družbe je bil izvoljen 4-članski nadzorni svet. En mesec po tem je bil izvoljen svet delavcev, ki je imenoval 2 člana v nadzorni svet (po statutu ima NS 4 člane, ki jih izvoli skupščina, 2 pa imenuje svet delavcev). Zakon o sodelovanju delavcev določa, da svet delavcev o izvolitvi člano...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Ustavna pritožba-nepooblaščeni vlagatelj

Avtor ni naveden, 29.6.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 12/1995Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če jo je vložila organizacija, ki nima pooblastila za zastopanje svojih članov. Če ustavna pritožba ni sprejeta, ustavno sodišče tudi ne odloča o podanem predlogu za zadržanje izvršitve izpodbijane odločbe. Sklep US RS, št. Up-66/94 z dne 25. 4. 1995
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Varstvo starejših delavk (delavcev)

Mato Gostiša, 29.6.1995

Delovna razmerja

Mato Gostiša, Pravna praksa, 12/1995Delavka bo letos izpolnila 52 let starosti in bo imela 33 let delovne dobe. Ali je navedena delavka lahko opredeljena kot trajni presežek in ali je v tem primeru soglasje delavke potrebno? Starejši delavci so varovana kategorija delavcev po 2. odstavku 36.d člena zakona o delovnih razmerjih (ur. l. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Obresti na predplačila in načelo enake vrednosti dajatev

Tit Stanovnik, 29.6.1995

Obligacije

Tit Stanovnik, Pravna praksa, 12/1995Na moj prispevek o obrestih na predplačila (pp, št. 5/95) je izrazil svoje pomisleke mag. Gregor Velkaverh (pp, št. 9/95). To mi daje priložnost, da navedem dodatne razloge za svoje stališče ter s tem prispevam k razjasnitvi problemov in morda k zbližanju stališč. Najbolj sporno je vprašanje, ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Pravica do pokojnine-predčasne, starostne

Jože Kuhelj, 29.6.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 12/1995Delavec izpolnjuje dva pogoja za pridobitev pravice do predčasne pokojnine in sicer potrebno pokojninsko dobo (nad 35), v katero je vključena tudi zavarovalna doba, ki se je zaradi narave dela štela s povečanim trajanjem ter v zakonu predpisani status (delovni invalid III. kategorije invalidnosti). ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

D.D.-Imenovanje disciplinske komisije in pritožbenega organa

Mato Gostiša, 29.6.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Mato Gostiša, Pravna praksa, 12/1995Zakonske določbe o imenovanju disciplinske komisije in organa, ki je pristojen za odločanje o ugovorih zoper sklepe organov oz. o zahtevah za varstvo pravic delavcev, so precej skope. Kdo in na kakšen način naj navedena organa imenuje v klasični delniški družbi, v kateri so pristojnosti med organi d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Dodatek za delovno dobo-delo v tujini

Mato Gostiša, 29.6.1995

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Mato Gostiša, Pravna praksa, 12/1995Delavec ima 22 let delovne dobe v Sloveniji, vpisane v delovni knjižici, poleg tega pa je bil zaposlen v Nemčiji skupaj 12 let. O tej zaposlitvi ima potrdilo, nima pa vpisane v delovni knjižici. 1. 1. 1993 podjetje kot osnovo za dodatek na delovno dobo upošteva le delovno dobo v Sloveniji, ker je le...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Vloga policije pri obveščanju centrov za socialno delo o ogroženosti otrok

Bećir Kečanović, 29.6.1995

Uprava

Bećir Kečanović, Pravna praksa, 12/1995Število različnih pojavov ogrožanja otrok vsakodnevno narašča in spreminja svojo obliko. Zaskrbljujoč je zlasti porast fizičnega in psihičnega nasilja, ki so ga otroci deležni v družinah, v institucijah in v družbi nasploh. Ustava RS zavezuje družbo in njene institucije k doslednemu spoštovanju prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Pravna praznina in gospodarski prestopki

mag. Mitja Deisinger, 29.6.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mitja Deisinger, Pravna praksa, 12/1995Razpravo o pravni (ne)praznini na področju gospodarskih prestopkov bi bilo potrebno vrniti na strokovno raven. Rad bi predstavil nekatera stališča do problemov s tega področja. Zakon o gospodarskih prestopkih (ZGP, Uradni list SFRJ, št. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 in 3/90, uporabljeno je prečiščeno be...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Izjava o spremembi slovenske ustave

Avtor ni naveden, 29.6.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 12/1995I. Ozemlje je eden od treh konstitutivnih elementov državne suverenosti. Zato je dobila lastnina nad zemljišči posebno zaščito v 68. členu slovenske ustave. Lastniki zemljišč so lahko le slovenski državljani. Taka zaščita je v primeru Slovenije lahko bolj utemeljena, ker gre za državo, ki je še v na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 29.6.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 12/1995Št. 34 - 22. 6. 1995 V tej številki uradnega glasila objavlja minister za okolje novo odredbo o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (od 23. junija znaša 139,20 SIT); minister za gospodarske dejavnosti je poslal v objavo pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo dela ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Ustavno sodišče RS je obravnavalo...

Avtor ni naveden, 29.6.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 12/1995Na seji 4. maja: * Zakon o odvetništvu (Ur. list RS, št.18/93) * Uredba o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA (Ur. list RS, št. 61/92) * Odlok o spremembi območja naselij Dobrava in Gabrovlje in o imenovanju naselja Dobrovlje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 29.6.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 12/1995Št. 35 - 23. 6. 1995 Državni zbor objavlja pomemben zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja v RS (pridobivanje nepremičnin, potrebnih za gradnjo avtocest). Vlada RS je z uredbo določila posebne takse za igralne avtomate, z dvema sklepoma pa ureja: kateri gozdovi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Lastninska pravica tujcev na nepremičninah v Evropski uniji

Marjana Šnuderl, 29.6.1995

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

Marjana Šnuderl, Pravna praksa, 12/1995Neodvisno od političnih pritiskov je sprva potrebno hladnokrvno analizirati pravne osnove zahteve Evropske unije in razumeti, kaj Evropska unija glede slovenskih nepremičnin sploh lahko zahteva. Poraja se vprašanje, ali Slovenci sploh vedo, česa se bojijo in ali je ta strah utemeljen. Neizpodbitno j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Dovoljeni posli z vrednostnimi papirji

Barbara Rus, 29.6.1995

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Barbara Rus, Pravna praksa, 12/1995Uveljavitev zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94; v nadaljevanju: ZTVP) je prinesla spremembe na področju poslovanja z vrednostnimi papirji tudi za banke. Te so do konca leta 1994 opravljale posle z vrednostnimi papirji kot bančni posel na podlagi zakona o bankah in hranilnic...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Priznanje odškodnine zaradi nepravočasnega plačila

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, 29.6.1995

Plačilni promet

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 12/1995Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljevanju Agencija) kot pravna naslednica Službe družbenega knjigovodstva opravlja poleg drugih z zakonom določenih nalog tudi plačilni promet v državi za pravne osebe. Torej opravlja Agencija tolarski plačilni promet....
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 29.6.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 12/1995Št. 33 - 16. 6. 1995 Državni zbor je sprejel in zdaj objavlja: zakon o zemljiški knjigi (veljati začne 30. dan po objavi - pomembne so obsežne prehodne in končne določbe!); zakon o poroštvu RS za najetje posojila za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj (skupna vrednost poroštvene ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Mednarodno zasebno pravo

mag. Viktor Planinšec, 29.6.1995

Civilni kolizijski predpisi

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 12/1995Delo dr. Miroslave Geč-Korošec, profesorice Pravne fakultete Univerze v Mariboru in predstojnice Katedrale za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo z naslovom: Mednarodno zasebno pravo, Prva knjiga - Splošni del obsega 231 strani, opremljeno je s številnimi opombami, ter z obširnim seznam...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

< Vsi
1995(30)
> Junij(30)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČ D ĐEF G HIJK LMNOP QR S Š TUVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov