O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 2 / 32
Dokumenti od 26 do 50 (od skupaj 781)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Razpisi

Avtor ni naveden, 21.3.2019

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2019 Ur. l. RS, št. 14/19 1. Dve prosti mesti okrožnih sodnikov na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani - Vrhovno sodišče RS, rok je 23. marec. 2. Okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani na kazenskem področju - Vrhovno sodišče RS, rok je 23. marec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

(Ne)ustavnost določbe poroštva po 148. členu ZDavP-2

Nataša Klančnik, 21.3.2019

Davki občanov in dohodnina

Nataša Klančnik, Pravna praksa, 12/2019Kadar davčni organi v postopkih davčne izvršbe ne morejo izterjati davčnega dolga iz premoženja dolžnika, obstajajo pa dovolj utemeljeni dokazi, da se je premoženje ali dejavnost dolžnika prenesla na povezano osebo (poroka), uporabijo institut poroštva po 148. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Ob prevzemu zaseženih predmetov se zahteva posebna skrbnost sodišča

Avtor ni naveden, 21.3.2019

Kazenski postopek, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2019Policija je pobudniku leta 2013 zasegla več predmetov. Po končanem postopku je pobudnik večkrat zaprosil Okrožno sodišče v Mariboru (sodišče) za njihovo vrnitev, a mu sodišče vseh zaseženih predmetov ni vrnilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Meje veriženja in vzajemnega priznavanja vozniških dovoljenj

Zoran Skubic, 21.3.2019

Cestni promet, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 12/2019Ljudje se pogosto sprašujejo, kaj v svojem bistvu Unija sploh je, zlasti kar zadeva potrebe "navadnega" posameznika. Vse dokler nismo bili soočeni z vse bolj bizarnimi in katastrofalnimi okoliščinami, zapleti, pripetljaji in predvsem spodrsljaji, ki še vedno in vedno znova spremljajo prizadevanja za "varni" (če sploh) brexit, je bilo sleherniku precej težko na kratko opisati prednosti Unije. Skupna kmetijska politika? Štiri "svobode"? Notranji trg? Unija kot območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja? Vse preveč abstraktno. Prav opomin brexita pa vse državljane Unije neposredno uči, da ta povezava v svojem bistvu preprosto pomeni manj mej in omejitev. Manj omejitev pri prehodu mej, manj omejitev pri poslovanju v sosednji članici, manj težav pri selitvi, izobraževanju in zaposlitvi v "bližnji" tujini. Prav tu pa je ključno vzajemno priznavanje listin, ki jih izda ena članica, v drugih članicah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Financiranje iz šolskih skladov

dr. Nana Weber, 21.3.2019

Splošno o vzgoji in izobraževanju

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 12/20191. V 135. členu ZOVFI je določeno, da šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Nadgradnja državnega portala eUprava

Patricij Maček, 21.3.2019

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 12/2019Spletni portal eUprava, ki je, kot lahko preberemo, državni portal Slovenije za državljane in elektronska vstopna točka za različne storitve, ki jih opravljamo pri državnih organih ali organih javne uprave, ter je že presegel 80.000 registriranih uporabnikov, je v skladu z načelom državljanom prijazna uprava doživel več nadgradenj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Iztek odpovednega roka v času bolniškega staleža pri poskusnem delu

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 21.3.2019

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 12/2019Delavcu smo vročili odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela. Ob izteku odpovednega roka je bil delavec na bolniški. • Ali mu delovno razmerje preneha z iztekom odpovednega roka?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 21.3.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2019 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1) (Ur. l. RS, št. 16/19) - veljati začne 15. aprila. 2. Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) (Ur. l. RS, št. 21/18) - veljati začne 14. aprila. 3. Družinski zakonik (DZ)
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Izjave

Avtor ni naveden, 21.3.2019

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2019 "Nepotreben vpogled v zdravstveno dokumentacijo je nesramen in skregan z zdravniško etiko." (Varuhinja pacientovih pravic za območje Ljubljane Duša Hlade Zore, o osebah, ki so vpogledovale v zdravstveno kartoteko nekdanje ministrice Milojke Kolar Celarc, med katerim
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Obveznosti upravljavcev občinskih cest - policijski vidik

Pahulje Tomaž, Smolej Boštjan, 27.3.2014

Uprava

mag. Tomaž Pahulje, Boštjan Smolej, Pravna praksa, 12/2014Ministrstvo za notranje zadeve oziroma Policija se pri izvajanju ukrepov iz svoje pristojnosti srečuje s primeri izvajanja pooblastil na javnih kategoriziranih površinah (cestah, poteh itd.), za katere pa ugotavlja, da lastninska razmerja niso urejena, kot to določa Zakon o cestah (ZCes-1), saj posamezne občine v roku, ki ga določa 126. člen tega zakona, tj. do 1. aprila 2012, niso uskladile lokalnih predpisov o kategorizaciji občinskih cest z zakonom. Pri tem se srečujemo s problematiko deljenih pristojnosti in (ne)ukrepanjem pristojnih organov, pristojnostjo in odzivnostjo lokalnih skupnosti in njihovih (inšpekcijskih) služb ter vprašanjem zakonitosti veljavnih predpisov, zlasti občinskih odlokov. Policija se pri izvajanju pooblastil prav tako srečuje z izvajanjem ukrepov v primerih neveljavne (neustrezno zamenjane) vertikalne prometne signalizacije, ki je postavljena na podlagi določb Pravilnika o prometnih znakih na cestah in ki v prehodnem obdobju (torej v desetih letih po uveljavitvi pravilnika oziroma do 1. julija 2010) ni bila ustrezno zamenjana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Pravni napovednik

Irena Vovk, 27.3.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/201428. 3. 9.00 Varčevalni ukrepi na občinskih objektih Uradni list RS; (www.uradni-list.si). 28. in 29. 3. 9.00 23. posvetovanje Medicina in pravo: čezmejna medicina Zdravniško društvo Maribor in Pravniško društvo Maribor v sodelovanju s Pravno fakulteto in M
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2014Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2014 Ime akta Rok za sprejem na vladi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov 28. 3. 2014 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o izmenjavi in medsebojnem varo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Vlada RS

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2014Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 50. seji (19. marec 2014): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na nepremičnine; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijske
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP-H (Ur. l. RS, št. 82/13) - veljati začne 9. aprila 2014, za vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev po Zakonu o uveljavljanj
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Spletni vpogledovalnik - posredovanje sklepov na GURS

Irena Vovk, 27.3.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2014(http://sodisce.si/status_sklepov_zk) Jeziki: slovenščina Tip: del spletne strani Vrhovnega sodišča RS Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: poslovanje sodstva, iskalnik po sodni praksi, Sodnikov informator, video ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Predlog ZRLI-E

Irena Vovk, 27.3.2014

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2014Ministrstvo za notranje zadeve je v medresorsko usklajevanje in javno razpravo 21. marca posredovalo predlog novele Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-E). Poglavitna cilja sta uskladitev s spremembo 90. člena Ustave in uvedba nekaterih drugih sprememb, ki bodo prispevale k jasnejši opredelitvi vsebine Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, preprečile zlorabe v postopkih razpisa referenduma in omogočile racionalnejšo izvedbo vseh postopkov z vidika stroškov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/201420. marec - predlog zakona o spremembah Zakona o davku na nepremičnine; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov. 21. marec - predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnih financah; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o i
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 27.3.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 12/201429. marec 2004 - Vstop Slovenije v Nato Slovenija in še šest držav (Bolgarija, Romunija, Slovaška, Litva, Latvija in Estonija) je ratificiralo listino Severnoatlantske pogodbe ter tako postalo članica Nata. 2004 - Prepoved kajenja Irska je kot prva država na svetu prepovedala kajen
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Vsebina PP št.12/2014

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2014stran 3 UVODNIK mag. Jaka Slokan ABC zdravstva stran 6 GOSPODARSKO PRAVO mag. Gregor Drnovšek Kosovne delnice in povečanje osnovnega kapitala stran 9 KAZENSKO MATERIALNO PRAVO mag. Damijan Florj
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Drugi glas

dr. Ciril Ribičič, 27.3.2014

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 12/2014Drugi glas je temeljna značilnost nemškega kombiniranega volilnega sistema. Po zaslugi tega glasu volilni sistem ne vodi do dvostrankarske polarizacije v družbi in parlamentu, niti do oblikovanja nelegitimne vlade, kar sta značilnosti večinskih volilnih sistemov. Drugače od prvega glasu, ki je namenjen izbiri kandidatov v volilnih enotah po načelih večinskega volilnega sistema, je drugi glas namenjen izbiri med političnimi strankami. Tisti, ki preveč poudarjajo pomen drugega glasu, štejejo nemški volilni sistem za različico proporcionalnega sistema; tisti, ki menijo, da drugi glas ni (zelo) pomemben, pa za različico večinskega volilnega sistema. Eni in drugi se motijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

razpisi

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2014Ur. l. RS, št. 15/14 1. Predsednik Okrajnega sodišča v Ljutomeru - Sodni svet RS; rok je 28. marec. Ur. l. RS, št. 18/14 2. Direktor javnega zavoda - Šola za ravnatelje; rok je 31. marec. 3. Podpredsednik Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani - Sodni svet RS; rok
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Kaznivo dejanje pranja denarja v KZ-1

mag. Damijan Florjančič, 27.3.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 12/2014Kaznivo dejanje pranja denarja, kot je opredeljeno v 245. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), je bilo v preteklih obdobjih spremenjeno in dopolnjevano, z namenom določneje opredeliti njegove zakonske znake in tako zagotoviti njegovo ustrezno uporabo, ki naj bi bila skladna tudi z določbami pri nas ratificirane Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Glede na problematiko, s katero se v zvezi s pranjem denarja srečuje slovenska sodna praksa, se zdi, da ta cilj še ni v celoti dosežen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Pravnomočna sodna odločba kot podlaga za vknjižbo pravice v zemljiško knjigo

Nadija Šuler, 27.3.2014

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nadija Šuler, Pravna praksa, 12/2014Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) med listinami, ki so podlaga za vknjižbo pravice v zemljiško knjigo, določa tudi pravnomočno sodno odločbo - sodbo in sklep. V tem prispevku se omejujem na sodne odločbe, vezane na izviren način pridobitve lastninske pravice, torej pravnomočne sodne odločbe, s katerimi je sodišče ugotovilo obstoj, spremembo oziroma prenehanje pravice, katere vknjižba se predlaga.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Vodnik po novem Zakonu o delovnih razmerjih

dr. Martina Šetinc Tekavc, 27.3.2014

Kultura in umetnost

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 12/2014V teh pomladnih dneh mineva že eno leto od sprejema "novega" Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), tako da bi ob poplavi drugih sprejetih zakonov v tem času lahko sklepali, da gre za staro novico. Pa vendar kaže, da bodo uporabniki najnovejše "male delavske ustave", kot zakon o tej tematiki tudi imenujemo, za njeno poznavanje potrebovali še nekaj časa, predavanj in čtiva. Zadnjič sem ob vprašanju, kje bi lahko uporabniki našli kakšno dobro izobraževanje na to temo, pomislila, da je dober začetek lahko prav delo Vodnik po novem zakonu o delovnih razmerjih, priročnik za prakso, avtorjev Igorja Kneza, Metke Penko Natlačen, Gregorja Tasiča in Polone Fink Ružič (GZS, Ljubljana 2013, 212 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Prekletstvo previsokih nadomestil za predvajanje avtorsko zaščitenih vsebin

Zoran Skubic, 27.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 12/2014Problematika kolektivnega - a tako za avtorje kot tudi za uporabnike pravičnega - uveljavljanja nadomestil za uporabo avtorskih vsebin ima tudi v Sloveniji že kar zajetno brado. Gre za trk interesov, ki ga je nezanemarljivo zaznamoval prav razvoj informacijske družbe, predvsem skozi prizmo erozije distribucijske ekskluzivnosti tudi zaradi vse večje razširjenosti digitalnih (in digitaliziranih) oblik avtorskih del. Avtorsko pravo pa je po drugi strani tudi pomemben del acquis communautaire, saj je učinkovito varstvo te pravice eden ključnih garantov, da bo evropska kulturna ustvarjalnost deležna nujnih sredstev, umetniški ustvarjalci in izvajalci pa varovanja svojega dostojanstva in (finančne) neodvisnosti. Sodišče (EU) je tako pred kratkim v luči Direktive 2001/29/ES o avtorski pravici v informacijski družbi obravnavalo vprašanje, ali je češka ureditev, ki zdraviliščem omogoča, da so izvzeta od plačila nadomestil za predvajanje zaščitenih avtorskih (glasbenih) del, v skladu s pravom EU. Hkrati pa je presojalo tudi vprašanje, ali ni (morda) ozemeljski monopol kolektivnih organizacij za upravljanje avtorskih pravic v nasprotju s svobodo opravljanja storitev, še zlasti če nacionalna organizacija v primerjavi z organizacijami drugih držav članic zaračunava občutno višja nadomestila.
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 32 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

2019(34) 2014(36) 2013(37) 2012(42)
2011(43) 2010(54) 2009(55) 2008(53)
2007(42) 2006(29) 2005(31) 2004(31)
2003(30) 2002(27) 2001(33) 1999(35)
1998(28) 1997(26) 1996(26) 1995(30)
1994(19) 1993(21) 1991(19)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N OP QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov