O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Od 15. do 21. julija

Irena Vovk, 24.7.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2014 Torek, 15. 7. Sodne počitnice.Začele so se sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta 2014. V tem času sodišča sodnih pisanj ne vročajo, procesni roki pa ne tečejo. Če je bilo v tem obdobju vročeno sodno pisanje, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, k
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Pristojnost za reševanje sporov iz koncesijske pogodbe - 40. člen ZGJS - arbitraža - avtentična razlaga zakona

Avtor ni naveden, 24.7.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2014Avtentična razlaga zakona za sodišča ni zavezujoča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Solastnina - ponudba predkupnemu upravičencu za prodajo nepremičnine

Avtor ni naveden, 24.7.2014

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2014Pri solastnini ni pomembno le preprečiti vstop (kateregakoli) tretjega v solastninsko razmerje, pomembno je tudi, da je solastnik kot predkupni upravičenec seznanjen, komu se prodaja stanovanje, saj se njegov položaj z odsvojitvijo solastninskega deleža tretjemu lahko poslabša. Podatek o tem, komu se prodaja solastninski delež na nepremičnini, je zato bistvena sestavina predkupne ponudbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Sodobni izzivi mednarodnega okoljskega prava

mag. Adrijana Viler Kovačič, 24.7.2014

Kultura in umetnost

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 29-30/2014Pred kratkim je pri GV Založbi (IUS SOFTWARE) izšla znanstvena monografija International Environmental Law: Contemporary Concerns and Challenges in 2014 (knjiga o sodobnih izzivih mednarodnega okoljskega prava, urednici dr. Vasilka Sancin in mag. Maša Kovič Dine, 832 strani). Monografija v angleškem jeziku je bila izdana v okviru druge mednarodne znanstvene konference o sodobnih izzivih mednarodnega okoljskega prava (Second Contemporary Challenges Of International Environmental Law Conference), ki je potekala med 5. in 7. junijem 2014 na PF Univerze v Ljubljani pod vodstvom dr. Vasilke Sancin.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Plačilo članu nadzornega sveta ob odsotnosti

dr. Nana Weber, 24.7.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 29-30/2014Statut (zasebne) gospodarske družbe določa, da so člani nadzornega sveta upravičeni do letnega plačila za opravljanje funkcije in do sejnine za udeležbo na seji. Član nadzornega sveta je bil vse koledarsko leto odsoten zaradi bolezni, ni se udeležil nobene seje, njegovo članstvo v nadzornem svetu je bilo samo formalno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Pravni napovednik

Irena Vovk, 24.7.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 24.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2014 15. julij - spremembe in dopolnitve Pravil fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. 17. julij - poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 24.7.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2014Sodišče EU Sodbe Sodišča 17. julij Vstavi izbrisano tabelo Sodbe Splošnega sodišča 14. julij Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Evropa

Irena Vovk, 24.7.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2014 Torek, 15. 7. Novi predsednik Evropske komisije. Evropski parlament je na drugem plenarnem zasedanju novega sklica s 422 glasovi podprl Jean-Clauda Junckerja za predsednika Evropske komisije. Ko pa mu bodo države članice predlagale svoje kandidate za komisarje, bo odločil o
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Ronald Dworkin: Religija brez boga

dr. Aleš Novak, 24.7.2014

Kultura in umetnost

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 29-30/2014Malo pred smrtjo februarja lani je slavni pravni filozof Ronald Dworkin oddal v tisk še svoje zadnje delo. Kratka knjižica z naslovom Religija brez boga je izšla po njegovi smrti (Harvard University Press 2013). Dworkinova zanimiva razmišljanja se dotikajo občutljivih vprašanj vere, iskanja resnice, spraševanja o obstoju boga in posameznikove svobode, zato nagovarjajo slehernega izmed nas.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 24.7.2014

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2014Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da zaradi kajenja na svetu vsako leto umre šest milijonov ljudi; številka pa bi lahko v naslednjih dveh desetletjih zrasla na osem milijonov. Knjiga ponuja obširno in poglobljeno raziskavo o pomembnih pravnih vprašanjih na tem področju, s poudarkom na dejavnostih Svetovne zdravstvene organizacije in njene Okvirne konvencije za nadzor nad tobakom, prezrti pa nista niti področji mednarodnega trgovinskega prava in mednarodnega investicijskega prava. Strokovna analiza avtorjev obravnava širša vprašanja, ki se nanašajo na sposobnost vlad za regulacijo trga tobačnih izdelkov in tobačne industrije. Predstavljena je podrobna študija primerov nadzora nad tobakom v različnih državah in regijah po svetu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Služnost stanovanja in stroški upravljanja

dr. Anita Dolinšek, 24.7.2014

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 29-30/2014Na začetku leta je bilo v pričakovanju novega davka na nepremičnine sklenjenih veliko pogodb o ustanovitvi osebne služnosti stanovanja. Upravniki večstanovanjskih hiš so v dvomih, kako obravnavati imetnike služnostne pravice stanovanja in katere stroške lahko od njih izterjajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju

Potočnik Maja, Prebil Maja, 24.7.2014

PRORAČUN

mag. Maja Potočnik, Maja Prebil, Pravna praksa, 29-30/2014Zakonodajalec je z zadnjimi spremembami Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E) in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-E), ki so začele veljati 16. aprila 2014, določil pravno podlago za sprejetje podzakonskega akta Vlade, s katerim se podrobneje uredijo finančna zavarovanja pri javnem naročanju. Dne 26. junija 2014 je Vlada izdala Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, ki določa vrste in instrumente finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahteva naročnik pri oddaji javnega naročila, primerno višino zavarovanj in trajanje ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem naročanju, ki jih mora upoštevati naročnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Pomoč med potovanjem v tujini

Irena Vovk, 24.7.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2014Mreža Evropskih potrošniških centrov (EPC) je pripravila mobilno aplikacijo Travel (ECC-net: Travel App), ki bo v poletnih mesecih marsikomu prišla prav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Kako normalizirati BiH?

dr. Ciril ribičič, 24.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2014Krivično je, da se države, ki so zaradi pohlepa po njenem ozemlju povzročile vojno v Bosni in Hercegovini, v kateri je bilo ubitih 200.000 njenih prebivalcev, hitreje vključujejo v Evropsko unijo kot BiH. Kako spodbuditi BIH, da bi postala normalnejša evropska država, sposobna postati polnopravna članica EU? BiH ni mogoče šteti za normalno, suvereno državo, tudi zaradi širokih pooblastil, ki jih ima Visoki predstavnik mednarodne skupnosti. Ta lahko sprejema predpise namesto domačih predstavniških teles (vsi pozitivni premiki zadnjih let so bili sprejeti tako) in lahko razrešuje vse, tudi najvišje državne funkcionarje (razrešil jih je že več kot sto). Po drugi strani je mednarodna skupnost garant miru in celovitosti BiH. V takih razmerah politične strukture BiH štejejo ohranjanje statusa quo kot bolj sprejemljivo od tveganja, da se ogrozita mir in obstoj države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 24.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2014Vacatio legis je (ali bo) mimo Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o finančni upravi - ZFU (Ur. l. RS, št. 25/14) - velja od 12. aprila, uporabljati se začne 1. avgusta. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani - ZŠolPr
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

"Navidezni" kandidati - zgolj teorija ali tudi praksa

Dubrovnik Tadej, Zagorc Saša, 24.7.2014

Ustavno sodišče

mag. Tadej Dubrovnik, dr. Saša Zagorc, Pravna praksa, 29-30/2014V zadnjih letih smo priča nenehnemu nastajanju (in tudi odmiranju) političnih strank, predvsem zaradi d'Hondtovega sorazmernega volilnega sistema in relativno nizkega vstopnega praga. Ta politični pojav prinaša vse večjo potrebo po prepoznavnih kandidatih, ki bodo zmožni popeljati svojo stranko do volilne zmage. Čeprav gre pri vodjih stranke - in duh Spitzenkandidatov je pri nas že ušel iz steklenice - praviloma za javnosti dobro znane osebnosti, katerih ime je ponekod celo del imena stranke, pa se na kandidatnih listah pojavlja več kandidatov, ki so med volivci povsem neznani. Interes politične stranke je, poleg prepričevanja s programom, vzbuditi zaupanje ter doseči večjo odmevnost in privlačnost s kandidati. Ena od rešitev so lahko "navidezni" kandidati, to so volivcem znane osebe, ki naj stranki zagotovijo čim več glasov, čeprav ti kandidati nimajo ne namena ne želje postati poslanci.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Posvojitev partnerjevega otroka

dr. Nana Weber, 24.7.2014

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 29-30/2014Pogoste so situacije, ko se partnerja razideta in (eden ali oba) zaživita z drugim partnerjem oziroma partnerko. Skupni otroci lahko živijo pri enem od staršev, lahko pa jih nekaj živi pri enem, nekaj pa pri drugem. Novemu partnerju oziroma partnerki, ki živi z otrokom svoje partnerke oziroma partnerja (v nadaljevanju (novi) partner), Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) kljub obstoju čustvene vezi med njim in otrokom ter dejanski skrbi, vzgoji in varstvu ne daje pravic, prav tako pa mu ne nalaga dolžnosti do otroka, z izjemo preživljanja pod določenimi pogoji. Pridobitev starševskih pravic in dolžnosti je mogoča le z enostransko posvojitvijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Pristojnost Delovnega in socialnega sodišča v odškodninskem sporu - posredni oškodovanci

Avtor ni naveden, 24.7.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2014Ker tožnika in drugi toženec niso niti v razmerju delavca in delodajalca niti ne gre za pravico, ki bi izvirala iz pravnega nasledstva med tožnikoma in delavcem drugega toženca, spora med njimi ni mogoče uvrstiti med spore, za katere bi bilo pristojno delovno sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Primopredaja

Irena Vovk, 24.7.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2014"Novih izzivov se veselim. Med prvimi, ki nas čakajo, je nedvomno zagotavljanje učinkovitega izvajanja noveliranega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in soočanje z zaostanki zaradi povečanega obsega pristojnosti Informacijskega pooblaščenca," je dejala nova informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, ki je 17. julija nastopila petletni mandat.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Mešanica aromatičnih zelišč z dodanimi sintetičnimi kanabinoidi ni zdravilo

Kim Sotlar, 24.7.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Kim Sotlar, Pravna praksa, 29-30/2014S tokratno sodbo se je luksemburško Sodišče opredelilo do vprašanja, ali lahko kombinacija snovi na osnovi aromatičnih zelišč in sintetičnih kanabinoidov, katerih namen je pri človeku povzročiti omamljenost, primerljivo s stanjem ob uživanju marihuane, spada na področje uporabe pojma "zdravilo", kot ga opredeljuje Direktiva 2001/83/ES.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Predhodna odredba na podlagi plačilnega naloga in sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine

Avtor ni naveden, 24.7.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2014Točka 1 prvega odstavka 258. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Vlada RS

Avtor ni naveden, 24.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2014 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 66. seji (17. julij 2014): - poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za leti 2012 in 2013; - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja; - drugo poročilo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Kršitev načela enakosti pri obravnavi strank, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči

Avtor ni naveden, 24.7.2014

Upravni postopek in upravne takse

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2014Prvi odstavek v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 11. člena Zakona o sodnih taksah (ZST-1) je v neskladju z Ustavo v delu, ki ne omogoča, da sodišče oprosti stranko plačila sodne takse v celoti, ko stranka ne prejema denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa, čeprav bi bila do denarne socialne pomoči upravičena, če bi vlogo podala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Meje podelitve statusa rezidenta za daljši čas po pravu EU

Zoran Skubic, 24.7.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 29-30/2014Pridobitev statusa rezidenta (za daljši čas) po Direktivi 2003/109/ES je pomemben, če ne celo ključen element integracije državljanov tretjih držav, ki dalj časa (tj. najmanj pet let) zakonito in nepretrgano živijo na ozemlju posamezne države članice. Gre za enega temeljnih gradnikov pospeševanja gospodarske, socialne in družbene kohezije v EU, pri čemer imajo države članice glede pogoja nepretrganega bivanja možnost prožnejšega obravnavanja. Vse lepo in prav, toda kaj se zgodi, če pristojno nacionalno sodišče naleti na primer, ko za tak status zaprosi rezidentov družinski član, ki pa še ni izpolnil pogoja petih let nepretrganega in zakonitega bivanja na ozemlju te države članice, nacionalni predpisi pa o tem niso jasni. Je v luči Direktive 2003/109/ES tu dopustna izjema?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29-30

Leto objave

< Vsi
2014(44)
> Julij(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H IJK L MN OP QR S Š TUV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov