O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Spola nista le dva

dr. Nana Weber, 25.7.2013

Ostalo

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 29-30/2013Interseksualci so posamezniki, ki imajo spolne značilnosti moškega in ženskega spola. Zunanje genitalije so lahko neoblikovane ali pa imajo značilnosti moških in ženskih spolnih organov hkrati. V Sloveniji se pojavita do dva primera na leto, na svetovni ravni pa naj bi prišlo pri dveh odstotkih vseh živorojenih otrok v razvoju spolovila do napake. Najpomembnejše družbeno, dejansko in pravno vprašanje je, na podlagi česa opredeliti njihov spol: po zunanjih spolnih organih, kromosomih, spolnih žlezah, hormonih, spolnih željah, anatomiji ali načinu življenja. Pri nas je interseksualnost razumljena kot "motnja", in ker jo je treba "pozdraviti", daje nujno stigmo bolezni. Rok za prijavo rojstva, v kateri je treba navesti tudi spol, je pri nas 15 dni od rojstva. Glede na najnovejša dognanja pa določitev spola (med drugim z operativnim posegom) v tako kratkem času ni v interesu otroka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Evropski javni tožilec

Irena Vovk, 25.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2013Urad evropskega javnega tožilca bo preiskoval in preganjal dejanja, povezana z nezakonito porabo sredstev iz proračuna EU, deloval bo kot neodvisni organ pod demokratičnim nadzorom, je v predlogu za oblikovanje novega urada 17. junija zapisala Evropska komisija. "Ko gre za javna sredstva, šteje vsak evro - to še toliko bolj v trenutnem gospodarskem položaju," je dejala komisarka za pravosodje Viviane Reding.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Diskriminacija istospolno usmerjenih parov je protiustavna tudi v ZDA

Aleš Velkaverh, 25.7.2013

Človekove pravice

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 29-30/2013Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike (ZDA) je v juniju izdalo prelomno sodbo v boju istospolno usmerjenih parov za priznanje enakih pravic. S tesno odločitvijo petih glasov proti štirim je ugotovilo protiustavnost 3. člena Zakona o zaščiti zakonske zveze (Defense of Marriage Act - DOMA), ki je določal, da se pri uporabi kateregakoli zveznega predpisa pojem "zakonska zveza" lahko razlaga le tako, da označuje zvezo moškega in ženske. Ta opredelitev je istospolno usmerjenim parom odvzela pravice na več področjih (denimo glede davčnih ugodnosti in socialnih pravic), in to tudi, če je par sklenil zakonsko zvezo, ki jo je katera izmed držav ZDA priznala. Vpliv zakona je bil velik, saj je ta opredelitev pojma zakonske zveze usmerjala uporabo več kot tisoč zveznih predpisov ZDA.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Javna naročila - snemanje pogajanj

Irena Vovk, 25.7.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2013Ali se lahko snemajo pogajanja brez predhodne objave v postopku javnega naročila (pogajanja naj bi potekala ustno, z vsakim ponudnikom posebej)? Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Samostojnost odločanja na področju skrbništva

mag. Nada Caharijaz Ferme, 25.7.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Nada Caharijaz-Ferme, Pravna praksa, 29-30/2013Sodišče mora med postopkom po uradni dolžnosti paziti na procesno oziroma pravdno sposobnost strank in poskrbeti, da so primerno zastopane tudi pravdno nesposobne stranke. Pristojnosti, ki jih v zvezi s tem sodišču daje Zakon o pravdnem postopku (ZPP), pa si lahko razlagamo različno. Kdo ima prav, presodite sami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Odpravnina in prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti za pripravnike

mag. Nataša Belopavlovič, 25.7.2013

Delovna razmerja, SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 29-30/2013V 79. členu Zakona o delovnih razmerjih so v tretjem odstavku navedeni primeri, v katerih delavec, ki je sklenil delovno razmerje za določen čas, nima pravice do odpravnine. Med temi ni navedenih delavcev, ki sklenejo delovno razmerje za določen čas zaradi opravljanja pripravništva, delodajalcu pa sredstva za plače povrne Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije oziroma Socialna zbornica Slovenije. • Ali je delodajalec tudi tem delavcem pripravnikom ob prenehanju zaposlitve za določen čas dolžan izplačati odpravnino?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Pozdrav s počitnic

dr. Nataša Hribar, 25.7.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 29-30/2013Ko smo ravno sredi poletnih počitnic in dopustov, naj bo tudi naš današnji kotiček dopustniški. Malo bomo odpotovali po svetu in si ob tem ogledali pravila uporabe predlogov v in na ter ustreznih iz in s/z. Pri prvih dveh se bomo vprašali, kdaj uporabiti v in kdaj na, pri drugih dveh pa bomo povedali, kako sta povezana s prvima dvema; pri variantah s in z bomo obnovili znanje o tem, kdaj uporabimo zvenečo in kdaj nezvenečo različico tega predloga.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Regulirani poklici in (zadostne) poklicne kvalifikacije po pravu EU

Zoran Skubic, 25.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Delovna razmerja

Zoran Skubic, Pravna praksa, 29-30/2013Liberalizacija trga reguliranih poklicev je že več let stalna mantra priporočil Evropske komisije, tudi v okviru navodil zloglasne "trojke". Gre za včasih sicer res bistveno oviro prostemu pretoku dela (in s tem kvalifikacij) znotraj EU, za katero se pogosto skrivajo protekcionistični ukrepi držav članic, namenjeni ohranitvi nekaterih segmentov nacionalnih trgov dela. Deregulacija pa ne sme biti sama sebi namen - regulirani poklici so dopustni in smiselni, če zanje obstajajo razumni in utemeljeni razlogi. Zlasti ko gre za temeljne profile "izvrševanja temeljnih funkcij države", pa so omejitve dobrodošle, za pravno varnost morda celo nujne. To pa, kot izhaja iz nedavne odločitve Sodišča Evropske unije (Sodišče), ne velja (v celoti) za poklic fizioterapevta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Je sodna reforma izraz strahu pred učinkovitim sodstvom?

Janja Roblek, 25.7.2013

Sodišča

Janja Roblek, Pravna praksa, 29-30/2013V zadnjem času se z vseh strani vrstijo kritike na račun delovanja sodstva, skuša se ustvariti vtis, da je sodstvo nedelujoče, da je v sodstvu vse narobe, kar kliče po nujnosti intervencije od zunaj. S tem skušata izvršilna in zakonodajna veja oblasti upravičiti nenehno, včasih prav rokohitrsko spreminjanje zakonov in podzakonskih predpisov. Tako je tudi upravičevanje zadnje sodne reforme, ki prinaša vrsto novosti in katere namen naj bi bil po zatrjevanju izvršne veje oblasti krepitev neodvisnosti, samostojnosti in odgovornosti sodstva. Gre zgolj za pretvezo, s katero si želita izvršilna in zakonodajna veja oblasti pridobiti možnost večjega vpliva nad sodstvom ali celo doseči njegovo podreditev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Razkritje podatkov obveščevalne službe

Nika Skvarča, 25.7.2013

Varstvo človekovih pravic

Nika Skvarča, Pravna praksa, 29-30/2013"Prav tako, kot si vladani želijo poznati vodenje vladajočih, si vladajoči želijo poznati resnične želje vladanih." Tako je Jeremy Bentham že pred dvema stoletjema razkril ambivalentnost nadzorovanja, ki poteka v dve smeri - od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Kot je ugotovil že Foucault, je namen nadzora s strani javnosti ta, da se prepreči arbitrarno odločanje oblastnikov. Na drugi strani pa je s pomočjo novejše informacijske tehnologije nadzor državljanov postal za kanček bolj problematičen, saj je neopazen, a povsod navzoč. Ob tem pa se postavljajo vprašanja kot na primer, kaj se počenja z "naključno" pridobljenimi podatki. Ali lahko sploh izvemo, koliko ljudi je vsakodnevno podvrženih elektronskemu nadzoru? Slednje vprašanje je bilo v obravnavanem primeru postavljeno Evropskemu sodišču za človekove pravice (ESČP), ki je moralo presoditi, ali nerazkritje podatka o številu nadziranih prek elektronskih naprav lahko krši pravico do svobode izražanja, ker onemogoča javno razpravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Vprašanje učinkovanja ugotovitvenih odločb Ustavnega sodišča na pravice in obveznosti iz delovnega razmerja

Katarina Rajgelj, 25.7.2013

Delovna razmerja

Katarina Rajgelj, Pravna praksa, 29-30/2013Ali imajo delavci, ki jim je bilo delovno razmerje odpovedano iz razloga nesposobnosti in jim je bila izplačana odpravnina pred 31. julijem 2010, pravico do plačila odpravnine brez obračuna in odvoda prispevkov za socialno varnost?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus

Janez Kranjc, 25.7.2013

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 29-30/2013Misel je vzeta iz Ciceronovega obrambnega govora v procesu proti Kluenciju (pro Cluent. 146). Slovensko bi se glasila: V zakone so vsajeni razum, duh in modrost države. Govor je nastal leta 66 pr. Kr., ko je bil Cicero pretor in na višku svoje govorniške slave. Kluencij je bil obtožen, da je zastrupil svojega očima. Obtožba je verjetno obsegala tudi očitek, da je osem let pred tem s podkupovanjem porotnikov dosegel njegovo obsodbo. Ciceronu je, kot kaže, z njegovo izjemno govorniško spretnostjo uspelo doseči Kluencijevo oprostitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Nekatere posebnosti pogodb o upravljanju terjatev kot oblike predsodne izterjave

Dušan Vrbovšek, 25.7.2013

Civilni sodni postopki

Dušan Vrbovšek, Pravna praksa, 29-30/2013Izterjavo terjatev za upnika lahko opravlja tretja oseba na podlagi pogodbenega razmerja med upnikom in tretjim, ki opravlja izterjavo. Stroške izterjave skušata pogodbeni stranki v takih primerih prenesti na dolžnika. Naložitev takih stroškov dolžniku je možna ob upoštevanju zakonskih omejitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Posredovanje dohodnih klicev

Irena Vovk, 25.7.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2013Zavod je s strani Policije prejel zahtevo za posredovanje telefonske številke oziroma izpisa dohodnih telefonskih klicev in morebitnega telefonskega posnetka, ki je bil opravljen točno določenega dne. V zahtevi je zapisano, da Policija zbira podatke v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja razžalitve. Z zbiranjem obvestil je bilo namreč ugotovljeno, da je neznani storilec točno določenega dne v poslovnem času zavoda poklical v tajništvo zavoda in navajal neresnične navedbe na škodo zaposlenega v tem zavodu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Nastanek obveznosti obračuna DDV od pridobitve blaga znotraj Unije in odbitek tega DDV

Avtor ni naveden, 25.7.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2013Pojasnilo DURS, št. 4230-750361/2012-2, 20. 2. 2013 V zvezi s spremembo določb Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) glede nastanka obveznosti obračuna DDV od pridobitev blaga znotraj EU se v praksi pojavljajo številna vprašanja davčnih zavezancev v p
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 25.7.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2013Ann Numhauser-Henning in Mia Rönnmar (ur.) Normative Patterns and Legal Developments in the Social Dimension of the EU (Hart Publishing, 2013, 282 strani) Avtorji obravnavajo normativno in pravno evolucijo socialne dimenzije - delovno, socialno in družinsko pravo - tako v EU
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Nezakonit lov

Avtor ni naveden, 25.7.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2013Odločba št. U-I-134/11, 11. julij 2013 Tretji odstavek 342. člena Kazenskega zakonika ni v neskladju z Ustavo. Načelo zakonitosti v kazenskem pravu zahteva, da sta vsaka posamezna kazenskopravna norma ter meja oziroma način razmejevanja med njimi, jasno
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Stvarnopravno varstvo pred imisijami - solastnina - nujno sosporništvo

Avtor ni naveden, 25.7.2013

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2013Sklep II Ips 208/2010, 25. april 2013 (sodba Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 2893/2009) ZTLR - 5., 13., 14. in 42. člen SPZ - 74. in 268. člen ZOR - 156. člen V primerih, ko pravnomočna sodba vodi do posledic, ki so enake posledicam aktov razpolaganja, gre za nujno sosporništvo. To merilo je t
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

razpisi

Avtor ni naveden, 25.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2013Ur. l. RS, št. 54/13 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Računskega sodišča, in sicer za drugega namestnika predsednika Računskega sodišča - Predsednik RS; rok je 16. september. Ur. l. RS, št. 57/13 2. Predsednik Višjega sodišča v Ljubljani - Sodni svet; rok
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Ustreznost ponujene zaposlitve po 90. členu ZDR - javni ali organiziran prevoz na delo

Avtor ni naveden, 25.7.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2013Sodba VIII Ips 19/2013, 27. maj 2013 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 318/2012) ZDR - tretji in četrti odstavek 90. člena, prvi odstavek 130. člena Ker se je tožnica se je po odpovedani pogodbi o zaposlitvi vozila na delo z lastnim prevozom in se tudi po novo podpisani
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Čakanje ali kupovanje vrstnega reda

mag. Sandi Kodrič, 25.7.2013

Pravoznanstvo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 29-30/2013"Ne vrivaj se! Počakaj, da boš na vrsti." Tako začnemo otroke že zgodaj navajati na to, kako se čaka. V ozadju je temeljno "civilizacijsko" pravilo, ki se ga ljudje držimo - čakajoči smo med seboj enakopravni in "postrežba" poteka po pregovornem pravilu, kdor prej pride, prej melje. Na kršitve pravila o vrivanju smo namreč običajno občutljivi. Po domnevah nevroznanstvenikov naj bi bili elementi čuta za pravičnost vgrajeni v človeške možgane, podobno kot instinkti, nagnjenja in tabuji - vse to naj bi bilo plod naravne selekcije bioloških in socialnih značilnosti, ki so prispevale k ohranitvi človeške vrste.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Notranja rezerva

dr. Vesna Bergant Rakočević, 25.7.2013

Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 29-30/2013Sodne počitnice so spet tu in z njimi čas, da si naberemo novih moči. Kaj hitro bodo minile in v sodstvu se bomo spet soočili z novimi spremembami; treba nas je bolje regulirati, upravljati in nadzirati. Kar priznajmo si, da nobena stvar na tem svetu ni tako dobra, da se je ne bi dalo še izboljšati! Tako tudi ne slovensko sodstvo. Berem, da potrebujemo mirno in stabilno delovno okolje, da bomo od sebe dali še boljše rezultate. Ter da bomo aktivirali notranje rezerve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Pravni napovednik

Irena Vovk, 25.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Pregled enotnega trga

Irena Vovk, 25.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2013(http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/index_en.htm) Jezik: angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: interaktivni zemljevid držav članic EU ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki Evropske komisije
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

dogodki - izjave

Irena Vovk, 25.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2013od 16. do 22. julija Torek, 16. 7. Poostren nadzor. Davčna in carinska uprava sta začeli izvajati skupni poostren nadzor nad blagajniškim poslovanjem in strožje trošarinske kontrole prodaje tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač. Ekipe davčnih inšpektorjev in predstavnikov mobilnih carinskih
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29-30

Leto objave

< Vsi
2013(43)
> Julij(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF G H IJK LM NOPQR S ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov