O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Ovire za pravočasno opravičitev predznambe

Irena Polak-Remškar, 27.7.2006

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Irena Polak-Remškar, Pravna praksa, 29-30/2006Predznamba je institut, ki naj bi kupcu omogočal varen nakup nepremičnine. Pri prometu z nepremičninami je namreč splošno pravilo, da prodajalec kupcu ne izroči listine, ki bi mu omogočala vknjižbo lastninske pravice, dokler mu kupec ne plača celotne kupnine. Ni pa v interesu kupca, da plača kupnino...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Izzivi kolektivnega dogovarjanja v gospodarskih dejavnostih

Metka Penko-Natlačen, 27.7.2006

Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 29-30/2006Prispevek je nastal na podlagi predstavitve na Dnevih delovnega in socialnega prava v Portorožu 1. in 2. junija 2006. Na začetku aprila je bila na področju pravne ureditve kolektivnega dogovarjanja uvedena večja sprememba. Državni zbor RS je sprejel zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP).1 Z njegov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Še o omejenosti jamčevalnih zahtevkov

Borut Požun, 27.7.2006

Obligacije, Trgovina

Borut Požun, Pravna praksa, 29-30/2006Kot odmev na moj prispevek Omejenost jamčevalnih zahtevkov, objavljen v PP št. 22/2006, je predstavnica urada za varstvo potrošnikov Urška Češnjevar v PP št. 26/2006 objavila prispevek Jamčevalni zahtevki potrošnika. V njem so določene navedbe oz. mnenja, ki zahtevajo dokončno razjasnitev zadevne pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Pregled, preiskava in garantna funkcija sodišč (2)

Primož Gorkič, 27.7.2006

Kazenski postopek

Primož Gorkič, Pravna praksa, 29-30/2006Če zgolj na kratko primerjamo osebno preiskavo po četrtem odstavku 218. člena ZKP in varnostni pregled, ugotovimo, da gre v obeh primerih za poseg v zasebnost posameznika, ki ga bodo izvršili policisti zgolj na podlagi zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Skupno in posebno premoženje zakoncev – kredit

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 29-30/2006Sodba II Ips 100/2005 z dne 11. 5. 2006 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Kopru I Cp 910/2003 in sklepom Okrožnega sodišča v Kopru P 459/2002) ZZZDR - drugi odstavek 51. člena, prvi in drugi odstavek 59. člena Samo soglasje zakonca za pridobitev predmeta skupnega premoženja ni odločilno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 29-30/200624. 8., 9.00 Kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti S 30. junijem 2006 je prenehala veljati splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti iz leta 1997, ki je določala minimalne delovnopravne standarde za več kot 150.000 zaposlenih v zasebnem gospodarstvu v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Več ali manj neposredne demokracije?

dr. Miro Cerar, 27.7.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 29-30/2006Te dni je bil v vladni postopek vložen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Novelo je dolgo časa pripravljala delovna skupina pri ministrstvu za javno upravo, član katere je bil tudi avtor teh vrstic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Globus

Dean Zagorac, 27.7.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 29-30/2006Nizozemska: »pedofilska« stranka se lahko registrira 18. 7. - Nizozemsko okrožno sodišče je zavrnilo predlog za prepoved politične stranke, ki si prizadeva uzakonitev pravice do spolnih odnosov z otroki, starejšimi od 12 let, če bi ti v to privolili. »Svoboda izražanja in svoboda združevanja, vkl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

DOGODKI – IZJAVE

Boštjan Koritnik, 27.7.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 29-30/2006od 18. do 24. julija Torek, 18. 7. Novela zakona o visokem šolstvu. V državni zbor (DZ) je bila vložena pobuda za začetek zbiranja podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o noveli zakona o visokem šolstvu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Spletni kriminal

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 29-30/2006Družba Panda Software je pred kratkim začela objavljati CyberCrime Watch (www.cybercrimewatch.com), nov spletni časopis, ki naj bi po ustanoviteljevi želji postal referenca o spletnem kriminalu. V prvi četrtini leta je bilo kar 70 odstotkov škodljivih kod, ki so jih odkrili v Pandinih laboratorij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Poročanje pri poslih z vrednostnimi papirji za račun povezanih oseb

Jure Mikuž, 27.7.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 29-30/2006V članku so izražena osebna stališča avtorja, ki ne odražajo nujno stališč družbe, v kateri je zaposlen. Mnenja v članku nikakor ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin. Trgovanje na podlagi notranjih informacij je ena ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

V proces vključite praktike!

Barbara Brezigar, 27.7.2006

Višje in visoko šolstvo

Barbara Brezigar, Pravna praksa, 29-30/2006Kot pravnica, ki sem vso svojo poklicno kariero preživela v pravosodju, bi o reformah študija prava dodala le misel, kamenček v mozaiku, ki bi morda lahko pomagal poklicanim pri organizaciji kakovostnega študija. Moje razmišljanje se nanaša na ozko področje kazenskega prava, ki ga najbolje poznam. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Sosporniška intervencija – nasprotje med dejanji sosporniškega intervenienta in stranke, ki se ji je pridružil

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 29-30/2006Sklep III Ips 11/2005 z dne 28. 3. 2006 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru Cpg 436/2002 in sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru II Pg 232/2001) ZPP - prvi odstavek 202. člena ZGD - 367. in 456. člen Kot sosporniški intervenient lahko v pravdo vstopi oseba, na katero se sodna o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Vlada RS

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 29-30/2006Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 83. seji (20. julija 2006): - sprejela je besedilo predloga zakona o uvedbi eura; - določila je besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih; poglavitne rešitve predloga zakona so: uskladitev z ured...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Štipendija

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Obligacije, Zaposlovanje in brezposelnost

, Pravna praksa, 29-30/2006Zdravstveni dom in študent medicinske fakultete - smer stomatologija (štipendist) sta sklenila pogodbo o štipendiranju. V pogodbi je bila določena višina štipendije in določilo, da se štipendija izplačuje do zaključka rednega študija na fakulteti. Štipendist je bil v študijskem letu 2005/2006 vpisan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Opravljanje dela na drugem delovnem mestu za določen čas

mag. Nataša Belopavlovič, 27.7.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 29-30/2006Uslužbenka je zaposlena za nedoločen čas v javni agenciji, pri kateri se za urejanje delovnih razmerij uporabljajo določbe zakona o delovnih razmerjih. Zaradi potreb dela agencija želi uslužbenko za določen čas zaposliti na drugem delovnem mestu, ki je trenutno prosto zaradi daljše odsotnosti uslužb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Računanje ur prisotnosti na delu

mag. Nataša Belopavlovič, 27.7.2006

Uprava, Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 29-30/2006Člen 49 uredbe o upravnem poslovanju navaja, da se ure izpopolnjevanja in usposabljanja v zvezi z delom po napotitvi predstojnika, ki se izvajajo na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prosti dan ali na dan, ko organ ne posluje, upoštevajo kot ure prisotnosti na delu, ki se ne upoštev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Bit in blišč

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 27.7.2006

Kultura in umetnost

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 29-30/2006Nemci pravijo, kadar opišejo nečimrnega, da ne rečem »praznega« in plehkega človeka: Mehr Schein als Sein. Čeprav je instinktivno ta misel najbrž prava, je filozofsko napačna. Že Oscar Wilde je zapisal, da le površni ljudje ne sodijo po zunanjosti. Bolj nazoren je seveda Kant, ki pravi, da so forme ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 29-30/20061. Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1 (Ur. l. RS, št. 73/06) - velja od 14. julija. 2. Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu Evropske unije (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Zakonik

dr. Marko Novak, 27.7.2006

Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 29-30/2006O izrazu zakon sem pisal že v enem prvih terminoloških kotičkov (glej Mostovi prava, str. 76-77), ne da bi se tedaj ustavil tudi pri izrazu zakonik. Tega domala vsak pravnik pozna in pomeni posebno vrsto zakona, ki enako in sistematično ureja družbena razmerja na določenem širšem področju. Tako nava...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Več vračila dohodnine za višji DDV

Boštjan Koritnik, 27.7.2006

Davki občanov in dohodnina, Davek na dodano vrednost in trošarine

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 29-30/2006Na ministrstvu za finance so predstavili dolgo pričakovano davčno reformo, katere spremembe bodo večinoma uveljavljene že 1. januarja 2007. Glede davčnih stopenj je po besedah ministra za finance dr. Andreja Bajuka še vse odprto: »Ministrstvo mora preučiti posledice posameznih različic sprememb davč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Akontiranje drugih dohodkov po ZDoh

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Ustavno sodišče, Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 29-30/2006Odločba US RS, št. U-I-48/06 z dne 22. 6. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 69/06 Prvi odstavek 126. člena Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 54/04, 56/04 - popr., 62/04 - popr., 63/04 - popr., 80/04, 139/04, 17/05 - UPB, 53/05, 70/05 - UPB, 115/05, 21/06 - UPB, 47/06 in 59/06 - UPB) je v nesklad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Vsebina »Pravna praksa« 30/2006

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 29-30/2006stran 3 UVODNIK dr. Miro Cerar Več ali manj neposredne demokracije? stran 6 DAVČNA REFORMA Boštjan Koritnik Več vračila dohodnine za višji DDV Na ministrstvu za finance so predstavili dolgo pričakovano davčno reformo, katere spremembe bodo večinoma uveljavljene že 1. januarja 2007.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Kandidatura za občinski svet

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 29-30/2006Odločba US RS, št. U-I-49/06 z dne 22. 6. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 70/06 Prvi odstavek 68. člena zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 72/05, 100/05 - UPB, 121/05 in 22/06 - UPB) se razveljavi, razen v delu, v katerem se na ta člen sklicuje 106. čle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Obveščanje o mejah naselij

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 29-30/2006Odločba US RS, št. U-I-223/06 z dne 22. 6. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 67/06 Odlok o spremembi območij naselij Stara Gora, Ozeljan in Vogrsko (Ur. l. RS, št. 3/06) se razveljavi. Razveljavitev začne učinkovati 1. avgusta 2006. Ustavno sodišče (US) ugotavlja da občani naselij Stara Go...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29-30

Leto objave

< Vsi
2006(39)
> Julij(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG HIJK L M N OP QR S ŠT UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov