O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Pričakovati je več pravdnih sporov

Boštjan Koritnik, 27.7.2006

Sodišča

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 29-30/2006»Iz pregleda dela državnega pravobranilstva v letu 2005 izhaja, da se število pravdnih postopkov povečuje, in sicer na področju nepravilnega dela državnih organov in na neizpolnjevanju poslovnih obveznosti. Vsebine in podlage pravdnih sporov se bistveno spreminjajo - škode zaradi izgubljenih dohodko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Zdravstveni predpisi

Iztok Starc, 27.7.2006

Zdravstvena in lekarniška dejavnost, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Iztok Starc, Pravna praksa, 29-30/2006Pred kratkim je pri GV Založbi v Zbirki predpisov izšla knjiga Zdravstveni predpisi z uvodnimi pojasnili dr. Barbare Novak. Po dolgem času smo dobili knjigo, v kateri so pregledno združeni nekateri najpomembnejši pravni akti na področju zdravstva, zdravstvenega varstva in zavarovanja. Gre za pravno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Kaj se lahko naučim iz tujih napak? (4)

mag. Nataša Logar, 27.7.2006

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 29-30/2006Danes je na vrsti še zadnji kotiček, v katerem se z rdečim svinčnikom v roki lotevamo napak drugih. Popravite torej besedila, ki so natisnjena v ležečem tisku, v naslednjem odstavku pa preberite, kaj bi popravila jaz. 1. Na podlagi 64. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/03) /.../ podaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Za uradnike iz novih članic EU

Boštjan Koritnik, 27.7.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 29-30/2006Evropski urad za izbor kadrov (EPSO) je v uradnem listu EU objavil razpise za uradnike iz novih držav članic EU, in sicer za administratorje ranga AD5 s področij evropske administracije/človeških virov, prava, ekonomije in poslovne administracije ter za pomočnike ranga AST1. Na voljo je 1520 mest, v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Zakonik

dr. Marko Novak, 27.7.2006

Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 29-30/2006O izrazu zakon sem pisal že v enem prvih terminoloških kotičkov (glej Mostovi prava, str. 76-77), ne da bi se tedaj ustavil tudi pri izrazu zakonik. Tega domala vsak pravnik pozna in pomeni posebno vrsto zakona, ki enako in sistematično ureja družbena razmerja na določenem širšem področju. Tako nava...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Poročanje pri poslih z vrednostnimi papirji za račun povezanih oseb

Jure Mikuž, 27.7.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 29-30/2006V članku so izražena osebna stališča avtorja, ki ne odražajo nujno stališč družbe, v kateri je zaposlen. Mnenja v članku nikakor ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin. Trgovanje na podlagi notranjih informacij je ena ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 29-30/200624. 8., 9.00 Kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti S 30. junijem 2006 je prenehala veljati splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti iz leta 1997, ki je določala minimalne delovnopravne standarde za več kot 150.000 zaposlenih v zasebnem gospodarstvu v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Simptom oblasti

Đorđe Grbović, 27.7.2006

Sodišča

Đorđe Grbović, Pravna praksa, 29-30/2006Delo strokovnega sodelavca višjega sodišča, ki sem ga pred nekaj meseci pričel opravljati, je usmerjeno k izdelavi čim boljšega osnutka odločbe. Že kot pripravnik sem se kmalu po tem, ko mi oblikovanje uvoda ni več vzelo cele ure, spraševal, kaj je to dobra in lepa sodba. Vprašanje je danes zame še ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Zamrznitev sredstev v boju proti terorizmu je skladen s Skupnostnim pravom

Jasmina Cigrovski, 27.7.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 29-30/2006Ayadi in Hassan proti Svetu EU (združena primera T-253/02 in T-49/04 z dne 12. 7. 2006) Varnostni svet Združenih narodov je od oktobra 1999, še zlasti po terorističnih napadih leta 2001 v ZDA, sprejel več resolucij za zatiranje terorističnih dejanj. Ukrepi (zamrznitev sredstev in drugih finančnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Podaljševanje pripora

Matija Longar, 27.7.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

Matija Longar, Pravna praksa, 29-30/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in ne kažejo stališč ustanove, v kateri je zaposlen. Svipsta proti Latviji, št. 66820/01, 9. marca 2006 Praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) kaže, da je osebna svoboda posameznika na lestvici vrednot uvrščena zelo visoko in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Obveščanje o mejah naselij

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 29-30/2006Odločba US RS, št. U-I-223/06 z dne 22. 6. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 67/06 Odlok o spremembi območij naselij Stara Gora, Ozeljan in Vogrsko (Ur. l. RS, št. 3/06) se razveljavi. Razveljavitev začne učinkovati 1. avgusta 2006. Ustavno sodišče (US) ugotavlja da občani naselij Stara Go...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Kršitev obveznosti, ki izhajajo iz položaja

Jasmina Cigrovski, 27.7.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 29-30/2006Sodišče ES je tožbi Ayadija in Hassana v celoti zavrnilo. Komisija ES proti Edith Cresson (C-432/04 z dne 11. 7. 2006) Cressonova je bila od januarja 1995 do septembra 1999 evropska komisarka za znanost in raziskave. Ob nastopu funkcije je kot osebnega svetovalca zaposlila enega od svojih bliž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Antidopinška pravila mednarodnega OK v luči konkurenčnega prava ES

Maja Smrkolj, 27.7.2006

Varstvo konkurence, cene, Šport in organizacije

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 29-30/2006David Meca-Medina in Igor Majcen proti Komisiji ES, C-519/04 P, 18. julija 2006 Sodišče ES (SES) je izdalo sodbo v postopku pritožbe zoper odločitev Sodišča prve stopnje ES, v kateri ugotavlja, da antidopinška pravila Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) sodijo v področje uporabe konkurenčneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Kandidatura za občinski svet

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 29-30/2006Odločba US RS, št. U-I-49/06 z dne 22. 6. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 70/06 Prvi odstavek 68. člena zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 72/05, 100/05 - UPB, 121/05 in 22/06 - UPB) se razveljavi, razen v delu, v katerem se na ta člen sklicuje 106. čle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 29-30/20061. Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1 (Ur. l. RS, št. 73/06) - velja od 14. julija. 2. Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu Evropske unije (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Načela davčnega postopka

dr. Polona Kovač, 27.7.2006

Upravni postopek in upravne takse, Davki občanov in dohodnina

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 29-30/2006Na ministrstvu za finance je v pripravi novi zakon o davčnem postopku, ki naj bi s 1. 1. 2007 skupaj z drugo davčno zakonodajo v davčnih zadevah uresničil cilje vladnih reform v smislu spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti Slovenije.1 V tem okviru oziroma nasploh v davčnem postopku lahko nastan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Vsebina »Pravna praksa« 30/2006

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 29-30/2006stran 3 UVODNIK dr. Miro Cerar Več ali manj neposredne demokracije? stran 6 DAVČNA REFORMA Boštjan Koritnik Več vračila dohodnine za višji DDV Na ministrstvu za finance so predstavili dolgo pričakovano davčno reformo, katere spremembe bodo večinoma uveljavljene že 1. januarja 2007.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Vlada RS

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 29-30/2006Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 83. seji (20. julija 2006): - sprejela je besedilo predloga zakona o uvedbi eura; - določila je besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih; poglavitne rešitve predloga zakona so: uskladitev z ured...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Več vračila dohodnine za višji DDV

Boštjan Koritnik, 27.7.2006

Davki občanov in dohodnina, Davek na dodano vrednost in trošarine

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 29-30/2006Na ministrstvu za finance so predstavili dolgo pričakovano davčno reformo, katere spremembe bodo večinoma uveljavljene že 1. januarja 2007. Glede davčnih stopenj je po besedah ministra za finance dr. Andreja Bajuka še vse odprto: »Ministrstvo mora preučiti posledice posameznih različic sprememb davč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Položaj slovenske ustave po vključitvi v EU

dr. Ciril Ribičič, 27.7.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 29-30/2006Ta prispevek izraža njegove osebne poglede in ne nujno tudi stališč Ustavnega sodišča. Zahvaljujem se svetovalki Ustavnega sodišča RS Marceli Lukman Hvastija za opozorila o odprtih problemih, literaturi in sodni praksi, brez katerih ta prispevek ne bi mogel nastati. V vsaki državi članici Evro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Spletni kriminal

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 29-30/2006Družba Panda Software je pred kratkim začela objavljati CyberCrime Watch (www.cybercrimewatch.com), nov spletni časopis, ki naj bi po ustanoviteljevi želji postal referenca o spletnem kriminalu. V prvi četrtini leta je bilo kar 70 odstotkov škodljivih kod, ki so jih odkrili v Pandinih laboratorij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Sosporniška intervencija – nasprotje med dejanji sosporniškega intervenienta in stranke, ki se ji je pridružil

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 29-30/2006Sklep III Ips 11/2005 z dne 28. 3. 2006 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru Cpg 436/2002 in sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru II Pg 232/2001) ZPP - prvi odstavek 202. člena ZGD - 367. in 456. člen Kot sosporniški intervenient lahko v pravdo vstopi oseba, na katero se sodna o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Globus

Dean Zagorac, 27.7.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 29-30/2006Nizozemska: »pedofilska« stranka se lahko registrira 18. 7. - Nizozemsko okrožno sodišče je zavrnilo predlog za prepoved politične stranke, ki si prizadeva uzakonitev pravice do spolnih odnosov z otroki, starejšimi od 12 let, če bi ti v to privolili. »Svoboda izražanja in svoboda združevanja, vkl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Več ali manj neposredne demokracije?

dr. Miro Cerar, 27.7.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 29-30/2006Te dni je bil v vladni postopek vložen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Novelo je dolgo časa pripravljala delovna skupina pri ministrstvu za javno upravo, član katere je bil tudi avtor teh vrstic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

DOGODKI – IZJAVE

Boštjan Koritnik, 27.7.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 29-30/2006od 18. do 24. julija Torek, 18. 7. Novela zakona o visokem šolstvu. V državni zbor (DZ) je bila vložena pobuda za začetek zbiranja podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o noveli zakona o visokem šolstvu.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29-30

Leto objave

< Vsi
2006(39)
> Julij(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG HIJK L M N OP QR S ŠT UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov