O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Še o omejenosti jamčevalnih zahtevkov

Borut Požun, 27.7.2006

Obligacije, Trgovina

Borut Požun, Pravna praksa, 29-30/2006Kot odmev na moj prispevek Omejenost jamčevalnih zahtevkov, objavljen v PP št. 22/2006, je predstavnica urada za varstvo potrošnikov Urška Češnjevar v PP št. 26/2006 objavila prispevek Jamčevalni zahtevki potrošnika. V njem so določene navedbe oz. mnenja, ki zahtevajo dokončno razjasnitev zadevne pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Izzivi kolektivnega dogovarjanja v gospodarskih dejavnostih

Metka Penko-Natlačen, 27.7.2006

Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 29-30/2006Prispevek je nastal na podlagi predstavitve na Dnevih delovnega in socialnega prava v Portorožu 1. in 2. junija 2006. Na začetku aprila je bila na področju pravne ureditve kolektivnega dogovarjanja uvedena večja sprememba. Državni zbor RS je sprejel zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP).1 Z njegov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Pregled, preiskava in garantna funkcija sodišč (2)

Primož Gorkič, 27.7.2006

Kazenski postopek

Primož Gorkič, Pravna praksa, 29-30/2006Če zgolj na kratko primerjamo osebno preiskavo po četrtem odstavku 218. člena ZKP in varnostni pregled, ugotovimo, da gre v obeh primerih za poseg v zasebnost posameznika, ki ga bodo izvršili policisti zgolj na podlagi zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Ovire za pravočasno opravičitev predznambe

Irena Polak-Remškar, 27.7.2006

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Irena Polak-Remškar, Pravna praksa, 29-30/2006Predznamba je institut, ki naj bi kupcu omogočal varen nakup nepremičnine. Pri prometu z nepremičninami je namreč splošno pravilo, da prodajalec kupcu ne izroči listine, ki bi mu omogočala vknjižbo lastninske pravice, dokler mu kupec ne plača celotne kupnine. Ni pa v interesu kupca, da plača kupnino...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Postavitev zapornice

dr. Matjaž Tratnik, 27.7.2006

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 29-30/2006Več etažnih lastnikov oziroma solastnikov večstanovanjske stavbe v klasični solastnini zahteva postavitev zapornic, s katerimi se zapre parkirišče na isti parceli, na kateri stoji večstanovanjska stavba, oziroma na samostojni parceli. Ali je postavitev oziroma odstranitev zapornic za posel rednega u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Za uradnike iz novih članic EU

Boštjan Koritnik, 27.7.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 29-30/2006Evropski urad za izbor kadrov (EPSO) je v uradnem listu EU objavil razpise za uradnike iz novih držav članic EU, in sicer za administratorje ranga AD5 s področij evropske administracije/človeških virov, prava, ekonomije in poslovne administracije ter za pomočnike ranga AST1. Na voljo je 1520 mest, v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Spletni kriminal

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 29-30/2006Družba Panda Software je pred kratkim začela objavljati CyberCrime Watch (www.cybercrimewatch.com), nov spletni časopis, ki naj bi po ustanoviteljevi želji postal referenca o spletnem kriminalu. V prvi četrtini leta je bilo kar 70 odstotkov škodljivih kod, ki so jih odkrili v Pandinih laboratorij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Poročanje pri poslih z vrednostnimi papirji za račun povezanih oseb

Jure Mikuž, 27.7.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 29-30/2006V članku so izražena osebna stališča avtorja, ki ne odražajo nujno stališč družbe, v kateri je zaposlen. Mnenja v članku nikakor ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin. Trgovanje na podlagi notranjih informacij je ena ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Zakonik

dr. Marko Novak, 27.7.2006

Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 29-30/2006O izrazu zakon sem pisal že v enem prvih terminoloških kotičkov (glej Mostovi prava, str. 76-77), ne da bi se tedaj ustavil tudi pri izrazu zakonik. Tega domala vsak pravnik pozna in pomeni posebno vrsto zakona, ki enako in sistematično ureja družbena razmerja na določenem širšem področju. Tako nava...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 29-30/200624. 8., 9.00 Kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti S 30. junijem 2006 je prenehala veljati splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti iz leta 1997, ki je določala minimalne delovnopravne standarde za več kot 150.000 zaposlenih v zasebnem gospodarstvu v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Več ali manj neposredne demokracije?

dr. Miro Cerar, 27.7.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 29-30/2006Te dni je bil v vladni postopek vložen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Novelo je dolgo časa pripravljala delovna skupina pri ministrstvu za javno upravo, član katere je bil tudi avtor teh vrstic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

DOGODKI – IZJAVE

Boštjan Koritnik, 27.7.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 29-30/2006od 18. do 24. julija Torek, 18. 7. Novela zakona o visokem šolstvu. V državni zbor (DZ) je bila vložena pobuda za začetek zbiranja podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o noveli zakona o visokem šolstvu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Zdravstveni predpisi

Iztok Starc, 27.7.2006

Zdravstvena in lekarniška dejavnost, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Iztok Starc, Pravna praksa, 29-30/2006Pred kratkim je pri GV Založbi v Zbirki predpisov izšla knjiga Zdravstveni predpisi z uvodnimi pojasnili dr. Barbare Novak. Po dolgem času smo dobili knjigo, v kateri so pregledno združeni nekateri najpomembnejši pravni akti na področju zdravstva, zdravstvenega varstva in zavarovanja. Gre za pravno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Pričakovati je več pravdnih sporov

Boštjan Koritnik, 27.7.2006

Sodišča

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 29-30/2006»Iz pregleda dela državnega pravobranilstva v letu 2005 izhaja, da se število pravdnih postopkov povečuje, in sicer na področju nepravilnega dela državnih organov in na neizpolnjevanju poslovnih obveznosti. Vsebine in podlage pravdnih sporov se bistveno spreminjajo - škode zaradi izgubljenih dohodko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Antidopinška pravila mednarodnega OK v luči konkurenčnega prava ES

Maja Smrkolj, 27.7.2006

Varstvo konkurence, cene, Šport in organizacije

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 29-30/2006David Meca-Medina in Igor Majcen proti Komisiji ES, C-519/04 P, 18. julija 2006 Sodišče ES (SES) je izdalo sodbo v postopku pritožbe zoper odločitev Sodišča prve stopnje ES, v kateri ugotavlja, da antidopinška pravila Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) sodijo v področje uporabe konkurenčneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Simptom oblasti

Đorđe Grbović, 27.7.2006

Sodišča

Đorđe Grbović, Pravna praksa, 29-30/2006Delo strokovnega sodelavca višjega sodišča, ki sem ga pred nekaj meseci pričel opravljati, je usmerjeno k izdelavi čim boljšega osnutka odločbe. Že kot pripravnik sem se kmalu po tem, ko mi oblikovanje uvoda ni več vzelo cele ure, spraševal, kaj je to dobra in lepa sodba. Vprašanje je danes zame še ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Kaj se lahko naučim iz tujih napak? (4)

mag. Nataša Logar, 27.7.2006

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 29-30/2006Danes je na vrsti še zadnji kotiček, v katerem se z rdečim svinčnikom v roki lotevamo napak drugih. Popravite torej besedila, ki so natisnjena v ležečem tisku, v naslednjem odstavku pa preberite, kaj bi popravila jaz. 1. Na podlagi 64. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/03) /.../ podaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Zamrznitev sredstev v boju proti terorizmu je skladen s Skupnostnim pravom

Jasmina Cigrovski, 27.7.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 29-30/2006Ayadi in Hassan proti Svetu EU (združena primera T-253/02 in T-49/04 z dne 12. 7. 2006) Varnostni svet Združenih narodov je od oktobra 1999, še zlasti po terorističnih napadih leta 2001 v ZDA, sprejel več resolucij za zatiranje terorističnih dejanj. Ukrepi (zamrznitev sredstev in drugih finančnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Več vračila dohodnine za višji DDV

Boštjan Koritnik, 27.7.2006

Davki občanov in dohodnina, Davek na dodano vrednost in trošarine

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 29-30/2006Na ministrstvu za finance so predstavili dolgo pričakovano davčno reformo, katere spremembe bodo večinoma uveljavljene že 1. januarja 2007. Glede davčnih stopenj je po besedah ministra za finance dr. Andreja Bajuka še vse odprto: »Ministrstvo mora preučiti posledice posameznih različic sprememb davč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Problematika zastojev v izvršbi

Jana Savkovič, 27.7.2006

Civilni sodni postopki

Jana Savković, Pravna praksa, 29-30/2006Mnenja avtorice v tem prispevku ne kažejo nujno stališč ministrstva za pravosodje. Izvršilni postopki v Sloveniji so dolgotrajni. Približno 60 odstotkov sodnih zaostankov je danes zaostankov na področju izvršbe. Vendar to ni nič novega, saj se z zaostanki oziroma z razlogi za njihov nastanek v Sl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Položaj slovenske ustave po vključitvi v EU

dr. Ciril Ribičič, 27.7.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 29-30/2006Ta prispevek izraža njegove osebne poglede in ne nujno tudi stališč Ustavnega sodišča. Zahvaljujem se svetovalki Ustavnega sodišča RS Marceli Lukman Hvastija za opozorila o odprtih problemih, literaturi in sodni praksi, brez katerih ta prispevek ne bi mogel nastati. V vsaki državi članici Evro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Načela davčnega postopka

dr. Polona Kovač, 27.7.2006

Upravni postopek in upravne takse, Davki občanov in dohodnina

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 29-30/2006Na ministrstvu za finance je v pripravi novi zakon o davčnem postopku, ki naj bi s 1. 1. 2007 skupaj z drugo davčno zakonodajo v davčnih zadevah uresničil cilje vladnih reform v smislu spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti Slovenije.1 V tem okviru oziroma nasploh v davčnem postopku lahko nastan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Tri vprašanja evropskega konstitucionalizma

Matej Avbelj, 27.7.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matej Avbelj, Pravna praksa, 29-30/2006V teh dneh mineva natančno leto dni, odkar so Francozi in Nizozemci na referendumih zavrnili Pogodbo o ustavi za Evropo (PUE) in s tem vsaj začasno zapečatili usodo tega dokumenta ter tako pahnili Evropsko unijo (EU) v t. i. obdobje premišljevanja. To pa se nezadržno izteka, in s pravnim dokumentom,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Globus

Dean Zagorac, 27.7.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 29-30/2006Nizozemska: »pedofilska« stranka se lahko registrira 18. 7. - Nizozemsko okrožno sodišče je zavrnilo predlog za prepoved politične stranke, ki si prizadeva uzakonitev pravice do spolnih odnosov z otroki, starejšimi od 12 let, če bi ti v to privolili. »Svoboda izražanja in svoboda združevanja, vkl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Vsebina »Pravna praksa« 30/2006

Avtor ni naveden, 27.7.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 29-30/2006stran 3 UVODNIK dr. Miro Cerar Več ali manj neposredne demokracije? stran 6 DAVČNA REFORMA Boštjan Koritnik Več vračila dohodnine za višji DDV Na ministrstvu za finance so predstavili dolgo pričakovano davčno reformo, katere spremembe bodo večinoma uveljavljene že 1. januarja 2007.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29-30

Leto objave

< Vsi
2006(39)
> Julij(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG HIJK L M N OP QR S ŠT UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov