O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Starševstvo - delovna doba

Avtor ni naveden, 26.10.2000

Zakonska zveza in družinska razmerja, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 29-30/2000Po ZPIZ-1 lahko starši, ki so imeli otroke med študijem ali preden so se zaposlili, vpišejo v delovno knjižico eno leto dodatne delovne dobe za čas prvega leta starosti otroka. S tem v zvezi se zastavlja vprašanje, ali se ta vpisana doba šteje kot delovna doba, po kateri mora delodajalec obračuna...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Vrnitev na delo ali plačilo rente

Avtor ni naveden, 26.10.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 29-30/2000Delavec je bil pri delodajalcu zaposlen za določen čas. Med tem časom je pri delodajalcu utrpel nezgodo pri delu, za kar je prejel odškodnino iz naslova zavarovanja, ki ga je sklenil delodajalec. Po preteku časa mu je delovno razmerje prenehalo. Po približno enem letu po prenehanju delovnega razmerj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Bolniški stalež - izraba in obračun za čas izrabe letnega dopusta

Avtor ni naveden, 26.10.2000

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 29-30/2000Delavka je zaradi bolniškega staleža odsotna z dela že od polovice leta 1999. V tem času je bila delavka po mnenju zdravniške komisije v določenem obdobju dolžna delati s skrajšanim delovnim časom 4 ure dnevno, nato je bila v bolniškem staležu po osem ur dnevno, od 23. 3. 2000 pa ima delavka ponovno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Splošna prepoved diskriminacije

Gordana Lalić, 26.10.2000

Človekove pravice

Gordana Lalić, Pravna praksa, 29-30/2000Protokol št. 12 k EKČP Najnovejši Protokol št. 12 k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin prinaša splošno prepoved diskriminacije. Sedanja določba (14. člen konvencije) vsebuje omejitev, ker prepoveduje diskriminacijo pri uživanju pravic in svoboščin, določenih s ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Če v zakonu (pomotoma) piše belo namesto črno...

mag. Matevž Krivic, 26.10.2000

Človekove pravice, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 29-30/2000Name se je po nasvet obrnil nekdo, ki bi z nekaj "izgnanskimi" leti (po Zakonu o popravi krivic) in z dopolnjenim 60. letom starosti končno lahko rešil svoj izjemno težki eksistenčni problem in se upokojil, pa je nemočno obstal pred zakonskimi in pravniškimi "modrostmi", ki nam pravnikom še dodatno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Slovenski pravnik na začetku tretjega tisočletja

dr. Janez Kranjc, 26.10.2000

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 29-30/2000Iz uvodnega referata na Dnevih slovenskih pravnikov 2000 ... V drugem tisočletju je, kot smo že omenili, nastala pravna znanost v današnjem pomenu besede kot prizadevanje, da na načelni ravni razreši temeljna pravna vprašanja in jih oblikuje kot sistem. Razvila se je iz proučevanja rimskih pravnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

UNIS študentski forum: Združeni narodi v 21. stoletju

Miša Zgonec-Rožej, 26.10.2000

Višje in visoko šolstvo, Organizacija Združenih narodov

Miša Zgonec-Rožej, Pravna praksa, 29-30/2000V organizaciji Informacijskega centra ZN na Dunaju, Diplomatske akademije in mesta Dunaj smo se udeležili prvega in poskusnega študentskega foruma, ki je potekal od 10. do 13. maja 2000 na Dunaju. Pobudo za organizacijo foruma je dal Informacijski center ZN na Dunaju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Zdravniška odgovornost: Pojasnilna dolžnost zdravnika

mag. Nina Betetto, 26.10.2000

Obligacije, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 29-30/2000Primerjalno pravni prikaz Civilna študijska komisija Mednarodnega sodniškega združenja, katerega član je tudi Slovensko sodniško društvo, je na svojem 43. letnem kongresu od 17. do 21. septembra 2000 v Recifu v Braziliji obravnavala vprašanja pojasnilne dolžnosti zdravnika. V ta namen je 23 dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Vsebina "Pravna praksa" 029/2000

Avtor ni naveden, 26.10.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 29-30/2000Dnevi slovenskih pravnikov 2000 Nagrade in priznanja Zveze društev pravnikov Slovenije - Poročilo o delu, 2., 3. in 7. sekcije dr. Drago Dubrovski Spremembe osnovnega kapitala v prisilni poravnavi - drug(ačn)o mnenje mag. Bojan Trnovšek Spremembe normativne ureditve potnih listin Renata ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Potne listine: Spremembe normativne ureditve potnih listin

mag. Bojan Trnovšek, 26.10.2000

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Bojan Trnovšek, Pravna praksa, 29-30/2000Pogoj za ohranitev visoke stopnje verodostojnosti slovenskih potnih listin tudi v prihodnosti Republika Slovenija je ob osamosvojitvi sprejela t.i. paket osamosvojitvenih zakonov, med katerimi je bil tudi Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije,(*1) na podlagi katerega je bil izde...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Zavarovalništvo: Predpisi Evropske unije o zavarovalništvu

Renata Jakopanec-Levart, 26.10.2000

Zavarovalništvo

Renata Jakopanec-Levart, Pravna praksa, 29-30/2000S konference slovenskega zavarovalniškega združenja Nadaljevanje iz prejšnje številke 3. Kapital, zavarovalno tehnične rezervacije in naložbe O solventnosti zavarovalnic(*1) je govoril Hans Jürgen Säglitz, vodja oddelka Računovodstvo in solventnost pri Nemškem zavarovalnem združenju (Gesamt...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Delovna razmerja: Poskusno delo za višje upravne delavce

Avtor ni naveden, 26.10.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 29-30/2000V praksi se v državni upravi nemalokrat pojavlja vprašanje, ali se poskusno delo lahko določi tudi za delovna mesta višjih upravnih delavcev. Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94, 70/97, 87/97 in 38/99 - v nadaljevanju ZDDO) jih v pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Dnevi slovenskih pravnikov 2000

Strojin Gregor, Repanšek Jaka, Vovk Irena, 26.10.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2000Tradicionalni trije Dnevi slovenskih pravnikov v Portorožu - letos od 12. do 14. oktobra - so privabili več kot 800 udeležencev, za predstavitev in razpravo v devetih sekcijah, na "teoretični razpravi" in javni tribuni je pripravilo prispevke 78 referentov, med katerimi so bili po premoru tudi ug...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Sprememba osnovnega kapitala v prisilni poravnavi - drug(ačn)o mnenje

dr. Drago Dubrovski, 26.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Drago Dubrovski, Pravna praksa, 29-30/2000V Pravni praksi, št. 26/2000 je na str. 8-11 objavljen odgovor mag. Saše Preliča na zastavljeno vprašanje, povezano s spremembo osnovnega kapitala v postopku prisilne poravnave. Čeprav je mogoče avtorjevim mnenjem v precejšnjem delu potrditi, pa je njegovi razpravi treba dodati še praktični vidik, s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Varstvo okolja: Presoja vplivov na okolje

Adrijana Viler-Kovačič, 26.10.2000

Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 29-30/2000Strokovna ocena o vplivu emisij iz virov onesnaževanja okolja Že od leta 1997 dalje je v okviru okoljevarstvene zakonodaje vpeljana posebna obveznost v zvezi s preverjanjem vplivov na okolje, ki bi ga lahko povzročil posamezen poseg v prostor. Tako je potrebno pred gradnjo virov onesnaževanja oko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 26.10.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 29-30/20001. Navodilo o načinu in pogojih določanja upoštevnega trga (Ur. l. RS, št. 83/00) - velja od 22. septembra; - predstavlja osnovo za izračun tržnega deleža za potrebe postopkov, ki se pred Uradom RS za varstvo konkurence vodijo v okviru pristojnosti tega organa, kot to določa 15. člen ZPOmK.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Perspektive alternativnega reševanja civilnih sporov v Sloveniji

dr. Aleš Galič, 26.10.2000

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 29-30/2000Članek je dopolnjen in za objavo prirejen del sklepnih ugotovitev v študiji, ki sta jo avtorja ob primerjalnopravni analizi izdelala v okviru projekta, za katerega sta sredstva zagotovili ministrstvi za pravosodje ter za znanost in tehnologijo. 1. SEDANJE STANJE Ustava Republike Slovenije v 23...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Za narodov ali za notarski blagor?

Jože Dernovšek, 26.10.2000

Odvetništvo in notariat

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 29-30/2000V članku z gornjim naslovom v PP 27/2000 je g. Hinko Jenull, odvetnik in podpredsednik OZS repliciral na moj prispevek z naslovom Privatizacija sodstva ter notariat in odvetništvo. V članku so številne netočne in nekorektne navedbe o slovenskih notarjih in notariatu, vendar avtorju odgovarjam samo n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Slovenščina v pravni praksi (33.del): O pisavi iz latinščine prevzetih besed

dr. Monika Kalin-Golob, 26.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 29-30/2000Latinizme štejemo k evropskim kulturnim besedam, imajo jih vsi evropski jeziki. V slovenščino so prihajali od prvih stikov s krščanstvom, nato pa iz znanstvenih potreb, veliko tovrstnih je prišlo v slovenščino v drugi polovici 19. stoletja, ko so nastajali terminološki slovarji in učbeniki. Strok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Ojstrica (in Korošica), ti moje kraljestvo

Darinka Pučnik, 26.10.2000

Ostalo

Darinka Pučnik, Pravna praksa, 29-30/2000Planinski izlet v organizaciji Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije je pravnikom, ljubiteljem gora in pohodništva, že kar nekaj let nazaj obogatil zadnjo soboto v septembru. Dogodki takšnega dne vedno prinesejo osvežujočo spremembo in nas morejo za kratek čas popeljati daleč proč od vsakdana...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Pravniško društvo Maribor: O podjetniški kulturi

Urška Mikl, 26.10.2000

Društva, javni shodi, prireditve, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Urška Mikl, Pravna praksa, 29-30/2000V prvih oktobrskih dneh je v okviru rednih srečanj članov Pravniškega društva Maribor predaval dr. Šime Ivanjko Pred številnimi poslušalci je predstavil zelo zanimivo temo "Corporate governance" (vodenje in nadzor) v luči podjetniške kulture. Podrobneje je predstavil kodeks podjetniške kulture, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Podoba parlamentarnega desetletja

dr. Igor Kavčič, 26.10.2000

Državni zbor in državni svet

dr. Igor Kavčič, Pravna praksa, 29-30/2000Knjiga Podoba parlamentarnega desetletja, ki jo je ob koncu svoje parlamentarne kariere napisal in v samozaložbi izdal dr. Ciril Ribičič je obenem nekakšna zapuščina parlamentarca, ki je v burnih desetih letih nastajanja in razvijanja mlade države opravljal poslansko funkcijo in delo univerzitetnega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Občni zbor - novo vodstvo in častni član

Alenka Andrijašič, 26.10.2000

Ostalo

Alenka Andrijašič, Pravna praksa, 29-30/2000Društvo za pomorsko pravo Slovenije V torek, 10. oktobra je v dvorani Splošne plovbe v Portorožu potekalo zasedanje rednega občnega zbora Društva za pomorsko pravo Slovenije. Poleg rednih članov in povabljenih so bili prisotni tudi kolegi iz hrvaškega društva. Druženje je bilo namenjeno predvsem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Pa še enkrat o evropski skladnosti orožne zakonodaje!

mag. Tomaž Keresteš, 26.10.2000

Obramba

mag. Tomaž Keresteš, Pravna praksa, 29-30/2000V PP, št. 27/2000 je g. Vinko Poličnik, očitno orožnega prava vešča oseba, v imenu predlagatelja ZOro-1 podal pojasnila o ureditvi vprašanja "starega hladnega orožja" in ustavnosti III. odst. 14. člena ZOro-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Iz torkle: o (mojih) profesorjih prava ostala je slava!

dr. Marko Pavliha, 26.10.2000

Višje in visoko šolstvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 29-30/2000Letošnjega pravniškega oktoberfesta, ki je po neuradnem zasebnem sporočilu (razglednici) prof. dr. Marka Ilešiča povsem naključno sovpadal z avstralskim nacionalnim tednom duševnega zdravja, se bom gotovo še dolgo spominjal po skoraj revolucionarnem četrtkovem dopoldnevu. Nič več suhoparnih slavnost...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29-30

Leto objave

< Vsi
2000(26)
> Oktober(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG HIJ K L M NOP QR S ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov