O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 53)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Nedopusten poseg v lastninsko pravico (2.)

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009Odločba US RS, št. U-I-202/08, z dne 9. julija 2009 Člen 6 Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Ur. l. RS, št. 70/05), kolikor pod zaporedno številko 1372 kategorizira lokalno cesto s številko odseka 220631, Aličeva ul., od 1189_2 do Sostrske c., v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 385/...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Zastaranje terjatve, ugotovljene v notarskem zapisu

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Obligacije, Odvetništvo in notariat

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009Sklep II Ips 858/2006, 19. marec 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 1700/2006) ZOR - 371., 374. in 379. člen ZN - 3., 4., 43. in 44. člen ZIZ - 17. člen Za zastaranje terjatve, ugotovljene v obliki izvršljivega notarskega zapisa, velja desetletni rok. Iz obrazložitve 1. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

KZ-1 ni izključil kazenske odgovornosti mladoletnikov

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009Odločba US RS, št. U-I-73/09, z dne 2. julija 2009 Kazenski zakonik (Ur. l. RS št. 55/08 in 66/08 - popr.) ni bil v neskladju z Ustavo. Zakonodajalec z uveljavitvijo Kazenskega zakonika (KZ-1) ni izključil kazenske odgovornosti mladoletnikov kot storilcev kaznivih dejanj. Določbe Kazenskega zak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Pravica do sodelovanja v postopku

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009 Četrti, peti in šesti odstavek 143. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 - UPB, 2/04, 36/04 - UPB, 52/07, 73/07 - UPB in 45/08) se razveljavijo. Do drugačne zakonske ureditve se vročanje v primerih, na katere se nanaša ta odločba, opravlja na način, kot izhaja iz 22...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Nedopusten poseg v lastninsko pravico (3.)

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009Odločba US RS, št. U-I-195/08, z dne 9. julija 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Vsebina PP št.30/2009

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009stran 3 UVODNIK Aleš Zalar Revolucija v civilnem sodstvu
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Spolna zloraba slabotne osebe

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009Sodba Kp 8/2008, 24. marec 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 1160/2007) KZ - prvi odstavek 182. člena
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Nedopusten poseg v lastninsko pravico (1.)

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009Odločba US RS, št. U-I-142/08, z dne 9. julija 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Izbris podatkov iz računalnika

mag. Mitja Kocmut, 23.7.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Mitja Kocmut, Pravna praksa, 29-30/2009Ali lahko delavec, ki je še vedno v delovnem razmerju, iz svojega računalnika izbriše vse podatke - tudi tiste, ki so za šolo, v kateri je zaposlen, koristni in nujno potrebni? Ali je to njegovo avtorsko delo in ima do tega pravico?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Kaj je narobe s pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim?

mag. Vesna Sodja, 23.7.2009

Stavbe in stavbna zemljišča

mag. Vesna Sodja, Pravna praksa, 29-30/2009Splošno znano je, da kljub olajšavam, ki jih je predvideval Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS),1 še vedno obstaja veliko zemljiškoknjižno neurejene etažne lastnine. Zaradi nekdanjega sistema družbene lastnine, ko je bilo sorazme...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Obrazi pravosodja in državna oblast

dr. Vid Jakulin, 23.7.2009

Kultura in umetnost

dr. Vid Jakulin, Pravna praksa, 29-30/2009Junija lani je v Zagrebu izšla knjiga Lica pravosu|a i državna vlast, Usporedni prikaz pravnih sustava (Globus, Zagreb 2008, 277 strani), ki je hrvaški prevod knjige The Faces of Justice and State Authority, A Comparative Approach to the Legal Process, ki jo je že leta 1986 izdala prestižna ameriška...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Zakon o pacientovih pravicah s komentarjem

Andreja Mrak, 23.7.2009

Kultura in umetnost

Andreja Mrak, Pravna praksa, 29-30/2009Zakon o pacientovih pravicah je zelo pomembna novost, saj z izpolnjevanjem večletnega prizadevanja po enakopravni, primerni, kakovostni in varni zdravstveni oskrbi pravzaprav konkretizira človekove pravice in svoboščine ter razširja vrsto ustavno priznanih pravic. Njihovega pomena se zavemo vsakič, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

onkraj pravnih obzorij

dr. Aleš Završnik, 23.7.2009

Kultura in umetnost

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 29-30/2009 Jennifer R. Wynn Psychopathology in Supermax Prisons (The City University of New York, 2007, 134 strani) Deinstitucionalizacija psihiatrije, vojna proti drogam in povečevanje kaznovalne naravnanosti v odzivanju na kriminaliteto so v ZDA od 60. let prejšnjega stoletja dalje privedli do povečan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Nasmehnite se! Snema vas Google!

Maja Lubarda, 23.7.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Maja Lubarda, Pravna praksa, 29-30/2009Že nekaj časa lahko na spletu spremljamo poročila o pojavu nove1 Googlove aplikacije, t. i. Street View. Gre za aplikacijo, ki pri kliku na določeno ulico na spletnem zemljevidu prikaže njen fotografski posnetek v obsegu 360 stopinj. Ko posameznik torej klikne na posnetek ulice, se na njem lahko "ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 23.7.2009

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2009 Robert Dunne Computers and the Law: An Introduction to Basic Legal Principles and Their Application in Cyberspace (Cambridge University Press, 2009, 472 strani) Knjiga Roberta Dunnea je zasnovana kot most med dvema področjema, ki se danes pogosto prekrivata - pravom in informatiko. Namenjena ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Ravnanje odgovornih oseb delniških družb v lasti RS pri upravljanju kapitalskih naložb

Ferdinand Šteharnik, 23.7.2009

Uprava

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 29-30/2009Ravnanje odgovornih oseb v delniških družbah v stoodstotni lasti Republike Slovenije, ki se v interesu dveh zasebnih podjetij najprej kratkoročno likvidnostno zadolžita, potem kupita delnice tretje delniške družbe, nato pa vse njene delnice prodata omenjenima podjetjema tako, da prvi obrok kupnine z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Porokova seznanitev s kreditno mapo kreditojemalca

mag. Katarina Krapež, 23.7.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2009V banki je kreditojemalec sklenil kreditno pogodbo, kot porok pa je k pogodbi pristopila njegova žena. Pozneje je žena kot porok banko zaprosila za fotokopijo celotne kreditne mape, ker kreditojemalec ni redno plačeval obrokov, ona pa je prejemala opomine. Z možem sta v postopku razveze zakonske zve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Razsojeno

Toni Tovornik, 23.7.2009

Dedovanje

Toni Tovornik, Pravna praksa, 29-30/2009Pritožba proti neuvedenemu dedovanju
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Korporacijski in davčni vidik izčlenitve kapitalske družbe

mag. Mojca Kunšek, 23.7.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 29-30/2009V času racionalizacijskih ukrepov in prestrukturiranja poslovanja si poglejmo korporacijski in davčni vidik izčlenitve kapitalske družbe. Statusnopravni vidik izčlenitve Izčlenitev sodi med pojavne oblike delitve kapitalskih družb, ki jih obravnava 623. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).1...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

S. p. ali d. o. o. - primerjava socialnega položaja

Jaka Cepec, 23.7.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jaka Cepec, Pravna praksa, 29-30/2009Pri realizaciji podjetniške ideje se posamezniki srečajo s temeljno dilemo, katero primerno pravnoorganizacijsko obliko izbrati, da bo omogočala uresničevanje njihove podjetniške ideje. Pri tem je odločitev po navadi odvisna predvsem od splošnega odgovora na vprašanje, ali izbrana organizacijska obl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 23.7.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 29-30/2009 Zavarovalništvo in sodni register Dne 14. julija sta začeli veljati noveli Zakona o zavarovalništvu (ZZavar) in Zakona o sodnem registru (ZSReg). Prvi zakon se je spremenil v delu, ki ureja sklic skupščine in odločanje ter pooblastila za zastopanje na skupščini, novela zakona o sodnem registru pa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Spletna objava podatkov v zvezi z Interpolovo tiralico

mag. Katarina Krapež, 23.7.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2009Pri prehodu meje je bil posameznik pridržan zaradi Interpolove tiralice, ki se je nanašala na neplačilo davkov. Posameznik je bil pripeljan pred preiskovalnega sodnika, ki je odredil pripor, iz katerega je bil nato kmalu izpuščen, ker je zadeva absolutno zastarala. Informacijo o aretaciji (ki je vse...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Brezpogojen dostop do informacij javnega značaja

mag. Jelena Burnik, 23.7.2009

Varstvo človekovih pravic, Človekove pravice

mag. Jelena Burnik, Pravna praksa, 29-30/2009Zavrnitev brezpogojnega dostopa do dokumentov, s katerimi razpolaga organ in ki so ključni za namen zgodovinskega raziskovanja, poleg tega pa je dostop do njih odredilo sodišče, pomeni kršitev pravice do svobode izražanja in informacij. Tako je v primeru Kenedi proti Madžarski odločilo Evropsko sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Zloraba osebnih podatkov v organizaciji zasebnega sektorja za namen pridobitve javnega pooblastila

Ferdinand Šteharnik, 23.7.2009

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 29-30/2009Ravnanje odgovorne osebe v organizaciji zasebnega sektorja, ki v postopku za podelitev javnega pooblastila posreduje osebne podatke posameznikov, pridobljene v nasprotju z ustavno varovano pravico zasebnosti in predpisi o varstvu osebnih podatkov, ter tako prikaže izpolnjevanje zakonskega pogoja gle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Prosta izbira pristojnega sodišča za razvezo zakonske zveze

Katarina Vatovec, 23.7.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Zakonska zveza in družinska razmerja

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 29-30/2009Predlog za sprejetje predhodne odločbe, naslovljen na Sodišče Evropskih skupnosti (Sodišče), se je nanašal na razlago Uredbe Sveta št. 2201/2003,1 ki ureja pristojnosti, priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih. Sodišče je moralo pojasniti določbo prvega odstavka njenega 3. člena,...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29-30

Leto objave

< Vsi
2009(53)
> Julij(53)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG H IJ K L M NOPQR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov