O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 53)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Zloraba osebnih podatkov v organizaciji zasebnega sektorja za namen pridobitve javnega pooblastila

Ferdinand Šteharnik, 23.7.2009

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 29-30/2009Ravnanje odgovorne osebe v organizaciji zasebnega sektorja, ki v postopku za podelitev javnega pooblastila posreduje osebne podatke posameznikov, pridobljene v nasprotju z ustavno varovano pravico zasebnosti in predpisi o varstvu osebnih podatkov, ter tako prikaže izpolnjevanje zakonskega pogoja gle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Ravnanje odgovornih oseb delniških družb v lasti RS pri upravljanju kapitalskih naložb

Ferdinand Šteharnik, 23.7.2009

Uprava

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 29-30/2009Ravnanje odgovornih oseb v delniških družbah v stoodstotni lasti Republike Slovenije, ki se v interesu dveh zasebnih podjetij najprej kratkoročno likvidnostno zadolžita, potem kupita delnice tretje delniške družbe, nato pa vse njene delnice prodata omenjenima podjetjema tako, da prvi obrok kupnine z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

S. p. ali d. o. o. - primerjava socialnega položaja

Jaka Cepec, 23.7.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jaka Cepec, Pravna praksa, 29-30/2009Pri realizaciji podjetniške ideje se posamezniki srečajo s temeljno dilemo, katero primerno pravnoorganizacijsko obliko izbrati, da bo omogočala uresničevanje njihove podjetniške ideje. Pri tem je odločitev po navadi odvisna predvsem od splošnega odgovora na vprašanje, ali izbrana organizacijska obl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Nedopusten poseg v lastninsko pravico (2.)

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009Odločba US RS, št. U-I-202/08, z dne 9. julija 2009 Člen 6 Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Ur. l. RS, št. 70/05), kolikor pod zaporedno številko 1372 kategorizira lokalno cesto s številko odseka 220631, Aličeva ul., od 1189_2 do Sostrske c., v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 385/...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Zastaranje - dediščinska tožba - lastninska tožba

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Dedovanje, Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009Sklep II Ips 640/2008, 7. maj 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 177/2008) ZD - 141. člen SPZ - 92. člen
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Zastaranje terjatve, ugotovljene v notarskem zapisu

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Obligacije, Odvetništvo in notariat

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009Sklep II Ips 858/2006, 19. marec 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 1700/2006) ZOR - 371., 374. in 379. člen ZN - 3., 4., 43. in 44. člen ZIZ - 17. člen Za zastaranje terjatve, ugotovljene v obliki izvršljivega notarskega zapisa, velja desetletni rok. Iz obrazložitve 1. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Pravica do sodelovanja v postopku

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009 Četrti, peti in šesti odstavek 143. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 - UPB, 2/04, 36/04 - UPB, 52/07, 73/07 - UPB in 45/08) se razveljavijo. Do drugačne zakonske ureditve se vročanje v primerih, na katere se nanaša ta odločba, opravlja na način, kot izhaja iz 22...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

KZ-1 ni izključil kazenske odgovornosti mladoletnikov

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009Odločba US RS, št. U-I-73/09, z dne 2. julija 2009 Kazenski zakonik (Ur. l. RS št. 55/08 in 66/08 - popr.) ni bil v neskladju z Ustavo. Zakonodajalec z uveljavitvijo Kazenskega zakonika (KZ-1) ni izključil kazenske odgovornosti mladoletnikov kot storilcev kaznivih dejanj. Določbe Kazenskega zak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Nedopusten poseg v lastninsko pravico (3.)

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009Odločba US RS, št. U-I-195/08, z dne 9. julija 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Spolna zloraba slabotne osebe

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009Sodba Kp 8/2008, 24. marec 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 1160/2007) KZ - prvi odstavek 182. člena
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Načelo zakonitosti v upravnem postopku

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 23.7.2009

Upravni postopek in upravne takse

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 29-30/2009O težavah in dilemah uporabe načela zakonitosti pri odločanju v upravnem postopku sem v PP že pisala.1 K vnovičnemu opozarjanju na to problematiko me je spodbudila sodba Upravnega sodišča RS, oddelka v Novi Gorici, št. U 651/2008-7, z dne 20. februarja 2009, ki je ne le potrdila moja razmišljanja, t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Omejitev izvršbe na denarna sredstva občine po prvem odstavku 149. člena ZIZ

Vesna Ravnik, 23.7.2009

Civilni sodni postopki

Vesna Ravnik, Pravna praksa, 29-30/2009Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)1 v okviru poglavij, ki določajo posamezna izvršilna sredstva, določa tudi oprostitve in omejitve izvršbe, kar je vezano na predmete izvršbe. Izvršba na predmet, ki je izvzet iz izvršbe, oziroma izvršba v večjem obsegu od dovoljenega ni dopustna.2 V nekaterih prim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Nasmehnite se! Snema vas Google!

Maja Lubarda, 23.7.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Maja Lubarda, Pravna praksa, 29-30/2009Že nekaj časa lahko na spletu spremljamo poročila o pojavu nove1 Googlove aplikacije, t. i. Street View. Gre za aplikacijo, ki pri kliku na določeno ulico na spletnem zemljevidu prikaže njen fotografski posnetek v obsegu 360 stopinj. Ko posameznik torej klikne na posnetek ulice, se na njem lahko "ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Nedopusten poseg v lastninsko pravico (1.)

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009Odločba US RS, št. U-I-142/08, z dne 9. julija 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Izbris podatkov iz računalnika

mag. Mitja Kocmut, 23.7.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Mitja Kocmut, Pravna praksa, 29-30/2009Ali lahko delavec, ki je še vedno v delovnem razmerju, iz svojega računalnika izbriše vse podatke - tudi tiste, ki so za šolo, v kateri je zaposlen, koristni in nujno potrebni? Ali je to njegovo avtorsko delo in ima do tega pravico?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Kaj je narobe s pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim?

mag. Vesna Sodja, 23.7.2009

Stavbe in stavbna zemljišča

mag. Vesna Sodja, Pravna praksa, 29-30/2009Splošno znano je, da kljub olajšavam, ki jih je predvideval Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS),1 še vedno obstaja veliko zemljiškoknjižno neurejene etažne lastnine. Zaradi nekdanjega sistema družbene lastnine, ko je bilo sorazme...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Oprostitev plačila predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka

Nina Koželj, 23.7.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina Koželj, Pravna praksa, 29-30/2009Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)1 določa, da mora predlagatelj ob vložitvi predloga za začetek stečajnega postopka založiti predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka, kar je procesna predpostavka za začetek postopka.2 Neda...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Spor o pravicah plovbe in sorodnih pravicah

dr. Vasilka Sancin, 23.7.2009

Promet in zveze - pomorski in rečni promet

dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 29-30/2009Kostarika je leta 2005, po več neuspelih poskusih dvostranske rešitve spora z Nikaragvo,1 pred Meddržavnim sodiščem v Haagu sprožila postopek, v katerem je zatrjevala številne kršitve svojih pravic do plovbe po reki San Juan. Gordijski vozel tega spora je bilo vprašanje, kako široko je treba razlaga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Brezpogojen dostop do informacij javnega značaja

mag. Jelena Burnik, 23.7.2009

Varstvo človekovih pravic, Človekove pravice

mag. Jelena Burnik, Pravna praksa, 29-30/2009Zavrnitev brezpogojnega dostopa do dokumentov, s katerimi razpolaga organ in ki so ključni za namen zgodovinskega raziskovanja, poleg tega pa je dostop do njih odredilo sodišče, pomeni kršitev pravice do svobode izražanja in informacij. Tako je v primeru Kenedi proti Madžarski odločilo Evropsko sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v Luksemburgu

Zoran Skubic, 23.7.2009

Varstvo človekovih pravic

Zoran Skubic, Pravna praksa, 29-30/2009Sodišče ES (Sodišče) je 16. julija 2009 odločilo o pritožbi družbe Duales System Deutschland (pritožnica) zoper sodbo Sodišča prve stopnje, s katero je bila zavrnjena njena tožba za razglasitev ničnosti odločbe Komisije 2001/463/ES, s katero je Komisija ugotovila zlorabo prevladujočega položaja. Sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Kljub formalnim pomanjkljivostim pripor zakonit

Andreja Tratnik, 23.7.2009

Varstvo človekovih pravic, Človekove pravice

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 29-30/2009Mooren proti Nemčiji, št. 11364/03, 9. julij 2009 Države pogodbenice Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) so zavezane spoštovati temeljno pravico do svobode in varnosti, kot jo določa 5. člen EKČP. Posamezniku se lahko prostost odvzame le primerih, taksativno določenih v prvem odstavk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Prosta izbira pristojnega sodišča za razvezo zakonske zveze

Katarina Vatovec, 23.7.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Zakonska zveza in družinska razmerja

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 29-30/2009Predlog za sprejetje predhodne odločbe, naslovljen na Sodišče Evropskih skupnosti (Sodišče), se je nanašal na razlago Uredbe Sveta št. 2201/2003,1 ki ureja pristojnosti, priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih. Sodišče je moralo pojasniti določbo prvega odstavka njenega 3. člena,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Luksemburška kronika

mag. Katarina Krapež, 23.7.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Evropa

mag. Katarina Krapež, 23.7.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2009 Torek, 14. 7. Buzek na čelu EP. Evropski poslanci so na ustanovnem zasedanju Evropskega parlamenta (EP) v Strasbourgu za novega predsednika institucije izvolili Poljaka Jerzyja Buzeka iz Evropske ljudske stranke, ki je prvi državljan katere od novih članic EU na čelu evropske institucije. Parlamen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Porokova seznanitev s kreditno mapo kreditojemalca

mag. Katarina Krapež, 23.7.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2009V banki je kreditojemalec sklenil kreditno pogodbo, kot porok pa je k pogodbi pristopila njegova žena. Pozneje je žena kot porok banko zaprosila za fotokopijo celotne kreditne mape, ker kreditojemalec ni redno plačeval obrokov, ona pa je prejemala opomine. Z možem sta v postopku razveze zakonske zve...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29-30

Leto objave

< Vsi
2009(53)
> Julij(53)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG H IJ K L M NOPQR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov