O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Iz dela IO Zveze društev pravnikov Slovenije

Avtor ni naveden, 6.2.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 2/1992Izvršilni odbor Zveze je imel 15. januarja takorekoč programsko sejo, saj je obravnaval in sprejel poročilo o delovanju v minulem letu, zasnoval program dela za leto 1992, sprejel (in poslal najvišjim državnim organom ter objavil v Delu - 18. 1. 1992) pa tudi dve (obširni) stališči do pomembnih vpra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Društvo za pomorsko pravo Slovenije

mag. Aleksander Čičerov, 6.2.1992

Društva, javni shodi, prireditve, Pomorski in rečni promet

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 2/1992Le dan po mednarodnem priznanju Republike Slovenije je bilo v Portorožu ustanovljeno Društvo za pomorsko pravo. Tako prvič pravniki dobivamo stanovsko in samostojno društvo, ki bo novi državi v veliko korist. Ne pozabimo, da ima Slovenija tudi morje! Država, ki ima morje, pa čeprav je majhna, je vel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Glas stroke

Dušan Skok, 6.2.1992

Kultura in umetnost

Dušan Skok, Pravna praksa, 2/1992Kakorkoli že razmišljamo o nedavni "izjavi tedna" prof. Aleksandra Bajta "o ljudeh, ki so študirali pravo..." in ki zdaj pripravljajo tudi zakonska besedila (profesorjeve argumente in konkreten predmet kritike je seveda mogoče spoznati in "pravično" oceniti šele iz celotnega intervjuja objavljenega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Priznanje in izvršitev sodnih in arbitražnih odločb

dr. Dragica Wedam-Lukić, 6.2.1992

Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 2/1992... izdanih v drugih republikah dosedanje Jugoslavije, v Republiki Sloveniji Na problem priznanja in izvršitve sodnih odločb izdanih v drugih republikah dosedanje Jugoslavije je opozorila že mag. Verica Trstenjak v prispevku Status sodnih odločb drugih republik bivše Jugoslavije v Republiki Slove...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Sodelovanje PF Zagreb - Ljubljana

Avtor ni naveden, 6.2.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 2/1992V Ljubljani sta se 15. januarja sestali delegaciji zagrebške in ljubljanske pravne fakultete pod vodstvom dekanov dr. Željka Horvatića in dr. Albina Igličarja - ter se poleg dogovorov o medsebojnem sodelovanju na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju menili tudi o nudenju strokovne pomoči p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Ustanovitev javnega podjetja (železniški promet)

Avtor ni naveden, 6.2.1992

Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 2/1992Ni v neskladju z ustavo in zakonom ureditev v ustanovitvenem aktu podjetja, ki določa poslovni predmet javnega podjetja tudi zunaj okvira zadev posebnega družbenega prometa. Ni v neskladju z ustavo in zakonom določba odloka, ki določa območje in ne področja dejavnosti novoustanovljenega podjetja,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Sergij Vilfan: Uvod v pravno zgodovino

Marko Kambič, 6.2.1992

Pravoznansto

Marko Kambič, Pravna praksa, 2/1992Z novim šolskim letom je ljubljanska Pravna fakulteta bogatejša še za en učbenik (založil ga je ČZ Uradni list RS). Knjiga Uvod v pravno zgodovino je kot obvezna študijska literatura pri predmetu pravna zgodovina nadomestila večkrat spremenjena in dopolnjena skripta. Delo je rezultat avtorjevega dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Razpis prostega delovnega mesta

Avtor ni naveden, 6.2.1992

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 2/1992Razpis prostega delovnega mesta je izvedbeni akt splošnega akta o zahtevanih pogojih za konkretno delovno mesto in za njegovo oceno ustavno sodišče ni pristojno. Ustavno sodišče ni sprejelo pobude in ni začelo postopka za oceno zakonitosti splošnega akta o zahtevnih pogojih za konkretno delovno m...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Zakon o denacionalizaciji - so vse določbe dovolj jasne?

Mirko Kostanjevec, 6.2.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 2/1992Čeprav je zakon o denacionalizaciji (skrajšano ZD - Ur. 1. RS, št. 27/91) v celoti gledano precej razumljivo in strokovno napisan, bodo vendar, po mojem mnenju, nekatere njegove določbe postavile pred organe, ki bodo ZD uporabljali, vprašanje, kako rešiti konkretne primere.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Terjatve delavcev zaradi znižanih plač - posebna oblika lastninjenja

Ferdo Blaznik, 6.2.1992

Obligacije, Delovna razmerja

Ferdo Blaznik, Pravna praksa, 2/1992V mnogih podjetjih po Sloveniji predstavlja eno od večjih težav pri poslovanju vprašanje zagotavljanja ustrezne ravni plač. Posebej tažaven je položaj panog, kot je npr. gradbeništvo, ki se otepajo s kroničnim pomanjkanjem del zaradi hudega upada investicijske konjukture v Sloveniji in dodatno še z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

O nevarni stvari

Avtor ni naveden, 6.2.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 2/1992Mariborsko Društvo pravnikov v gospodarstvu je na decembrsko redno srečanje kot predavatelja povabilo celjskega odvetnika dr. Konrada Plauštajnerja. Ob tej priložnosti so mu člani društva tudi čestitali za lanskega junija uspešno opravljeni doktorat na Pravni fakulteti (pod mentorstvom dr. Marka ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Posvet: Okolje med državo in trgom

mag. Viktor Planinšec, 6.2.1992

Urejanje prostora, Varstvo okolja

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 2/1992Mariborska agencija za razvoj "Aram" je decembra 1991 izvedla v Mariboru aktualen, že četrti strokovno ekološki posvet o alternativah družbenega razvoja in problematiki okolja pod delovnim naslovom: "Okolje med državo in trgom", pri katerem so sodelovali kot organizatorji tudi Ministrstvo za varovan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Dodatno pojasnilo

mag. Drago Mežnar, 6.2.1992

Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 2/1992Mnenje glede kršitev konkurenčne prepovedi, ki sem ga objavil v pp, št. 25 91, in mnenje, ki ga tu izraža bralec, se dejansko ne razlikujeta. Nesporno je, da se za kršitev konkurenčne prepovedi med trajanjem delovnega razmerja zahtevajo trije pogoji. Bralec polemizira z zadnjim pogojem tj. negati...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Kršitev konkurenčne prepovedi

Ivan Uršič, 6.2.1992

Varstvo konkurence, cene

Ivan Uršič, Pravna praksa, 2/1992Z odgovorom "Kršitev konkurenčne prepovedi" (pp, št. 25/91, str. 11) ne soglašam v celoti, ker menim, da zakonsko prepovedana konkurenca v tem odgovoru ni pravilno razlagana. 7. člen ZDR v 1. odstavku opredeljuje konkurenčno prepoved na naslednji način: "Med trajanjem delovnega razmerja delave...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Plačilo kupnine pri stanovanjski prodajni pogodbi

dr. Marijan Kocbek, 6.2.1992

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 2/1992Pred kratkim so nekateri osrednji slovenski časopisi objavili opozorilo kupcem družbenih stanovanj na podlagi novega stanovanjskega zakona, da ne smejo zamuditi 60-dnevnega roka za plačilo kupnine.(*1) Po navedenem mnenju ministrstva za varstvo okolja in urejanja prostora - pripravljalca tega zakona...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Razpis referenduma

Avtor ni naveden, 6.2.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 2/1992Ker samoprispevek ni bil uveden, je postal izpodbijani sklep KS o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka brezpredmeten. Zato je ustavno sodišče ustavilo postopek za oceno izpodbijanega sklepa. Sklep US, SRS št. U-I-30/91 z dne 12. 12. 1991
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Razvrstitev v tarifni razred

Avtor ni naveden, 6.2.1992

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 2/1992Vprašanje: Ali je pravilna razvrstitev delavca v tisti tarifni razred, ki ustreza njegovi dejanski strokovni izobrazbi in sicer ne glede na stopnjo izobrazbe, ki se zahteva na delovnem mestu, na katerega je delavec razporejen? Ali je pravilno, da se upošteva pri razvrstitvi V. stopnja strokovne i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Odločanje v reorganiziranem komunalnem podjetju

Avtor ni naveden, 6.2.1992

Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 2/1992Vprašanje: Komunalno podjetje se je preoblikovalo v družbeno podjetje. Kot organ upravljanja se je oblikoval delavski svet, ki ga sestavljajo delegati podjetja in zunanji delegati. Ustavni zakon za izvedbo amandmajev IX-LXXXIX k ustavi RS je ukinil nekatere določbe zakona o komunalnih dejavnos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Dokazno breme v sporu ob odpovedi delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 6.2.1992

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 2/1992Vprašanje: Kaj pomeni zakonska določba, po kateri se v postopku varstva pravic v podjetju in v postopku sodnega varstva upošteva, da je dokazno breme na podjetju ki je odpovedalo delavcu delovno razmerje zaradi nujnih operativnih razlogov? Odgovor: Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Predkupni upravičenec pri drugi prodaji stanovanja

Avtor ni naveden, 6.2.1992

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 2/1992Vprašanje: Ali je podjetje, ki je prodalo stanovanje prejšnjemu imetniku stanovanjske pravice, predkupni upravičenec? Ali lahko novi lastnik stanovanja to stanovanje proda komurkoli? Odgovor: Predkupna pravica je lahko določena s pogodbo (527. člen zakona o obligacijskih razmerjih, Uradni l...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Odkup stanovanja, ki bo denacionalizirano

Avtor ni naveden, 6.2.1992

Denacionalizacija in lastninjenje, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 2/1992Vprašanje: Delavec je imetnik stanovanjske pravice na stanovanju, katero je podjetje dobilo v najem od drugega podjetja, ki pa tudi ni lastnik stanovanja, temveč je imelo na njem te pravico uporabe - stanovanje je predvideno za denacionalizacijo, pravi lastnik se je že oglasil. Od koga bo lah...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Prometni davek za odvetniške storitve

Avtor ni naveden, 6.2.1992

Odvetništvo in notariat, Davki, pristojbine, prispevki, takse

, Pravna praksa, 2/1992Intelektualne oziroma odvetniške storitve niso z zakonom izvzete iz obveznosti plačevanja posebnega prometnega davka, zato izpodbijana določba občinskega odloka in tarife, ki določa obveznost plačevanja posebnega občinskega prometnega davka od plačil za te storitve, ni v neskladju z zakonom. Skle...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Ugotavljanje presežnih delavcev

Avtor ni naveden, 6.2.1992

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 2/1992Vprašanje: Ali se presežki delavcev ugotavljajo po posameznih delovnih enotah, ali pa je potrebno v programu razreševanja presežnih delavcev upoštevati podjetje kot celoto? Odgovor: Na postavljeno vprašanje ni možno odgovoriti za vse primere enako kajti upoštevati je potrebno velikost podje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Interno navodilo

Avtor ni naveden, 6.2.1992

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 2/1992Ustavno sodišče ni pristojno za oceno ustavnosti iz zakonitosti akta, ki je po svoji vsebini interno navodilo za ravnanje s pošto. Ustavno sodišče ne ocenjuje ustavnosti in zakonitosti akta, ki ga je predlagatelj oziroma pobudnik sam sprejel. Sklep US RS št. U-I-68/91 z dne 28. 11. 1991
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Nesprejeti občinski odlok

Avtor ni naveden, 6.2.1992

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 2/1992Ustavno sodišče ni pristojno za oceno nesprejetega občinskega odloka kot opustitve dejanja. Sklep US RS št. U-I-57/91 z dne 30. 10. 1991
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
1992(27)
> Februar(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFGHIJK L M NOP QRS ŠTU VW XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov