O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Vlada RS

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 53. seji (12. november 2009): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v RS; - uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Kanarčki za poslance

dr. Božo Grafenauer, 19.11.2009

Pravoznanstvo

dr. Božo Grafenauer, Pravna praksa, 45/2009V vsakodnevnem jeziku s pojmom pravna država največkrat mislimo na državo, v kateri se družbeno življenje odvija v skladu s pravnimi normami, katerih uresničevanje zagotavlja država s svojo organizacijo oblasti. V tem smislu nam pojem pravne države pomeni potrebo po spoštovanju pravnih predpisov in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Knjižnica EU Bookshop

Irena Vovk, 19.11.2009

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 45/2009www.bookshop.europa.eu Jezik: slovenščina in 49 drugih jezikov Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: naročanje obvestil o novostih Povezava z uporabniki: splošni e-naslov Oglaševanje na portalu: brez oglaševanja Digitalna knjižnica EU Bookshop Urada za publ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

globus

Dean Zagorac, 19.11.2009

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 45/2009 Berlusconijev nov "trik" 10. 11. - Predsednik predstavniškega doma italijanskega parlamenta Gianfranco Fini je izrazil podporo zakonodajnemu predlogu premiera Silvia Berlusconija, po katerem bi sodne postopke omejili na največ šest let. Ta rok bi vključeval tudi vse pritožbene postopke. Kritiki o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 19.11.2009

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 45/2009 20. november 1945 - Nürnberški proces V Nürnbergu se je pred Mednarodnim vojaškim sodiščem začelo sojenje nemškim vojaškim in političnim voditeljem med drugo svetovno vojno. Obtoženih je bilo 24 ljudi, sodbe pa so bile izrečene 1. oktobra 1946. 1989 - Konvencija o otrokovih pravicah Generalna ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Pravni napovednik

Irena Vovk, 19.11.2009

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 45/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Razpisi

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009 Ur. l. RS, št. 57/09 1. Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2009/2010 - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije; rok je 30. april 2010 oziroma do porabe sredstev. Ur. l. RS, št. 86/09 2. Javni poziv za predlaganje kandidatov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009 je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285) - veljati začne 20. novembra. 2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Odpoved pogodbe vodilnemu delavcu

mag. Nataša Belopavlovič, 19.11.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 45/2009V podjetju je leta 2001 direktor sklenil pogodbo o zaposlitvi z vodilnim delavcem, t. i. delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. To pomeni, da so bile v pogodbi dogovorjene nekatere bonitete, med drugim pa pogodba vsebuje posebno določilo o "odpoklicu". Določeno je, da uprava lahko odpokl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Republika Hrvaška, Republika Hrvaška

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009(prevod potrjen na komisiji za verifikacijo prevoda) ARBITRAŽNI SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE Vladi Republike Slovenije in Republike Hrvaške (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se glede na to, da v številnih poskusih v zadnjih letih nista razrešili spo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Arbitražni postopek - kaj tvegamo in kaj smemo tvegati

dr. France Bučar, 19.11.2009

Pravoznanstvo, Republika Hrvaška

dr. France Bučar, Pravna praksa, 45/2009V polemiki glede arbitražnega sporazuma je bilo med drugim navrženo stališče, da se Slovenija ne more sklicevati na svoje zgodovinske pravice, češ da je imela vedno dostop do odprtega morja in da je vedno upravljala in uporabljala zdaj sporno morsko oziroma obmorsko območje. Te pravice nikoli ni ime...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Uveljavljanje investicijske olajšave - plačilo stavbne pravice

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009• Ali se v obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti lahko uveljavlja investicijsko olajšavo za plačilo stavbne pravice za zemljišče, na katerem bo davčni zavezanec zgradil poslovni prostor - garažo za delovne stroje, in v kakšni višini lahko ta uveljavlja olajšavo? Stavbno pravico mu j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Povračila stroškov prehrane in prevoza vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009• Ali se plačila vajencev, dijakov in študentov za obvezno praktično delo uvrščajo med dohodke iz delovnega razmerja? • Ali so te osebe upravičene do neobdavčenega povračila stroškov prehrane in prevoza, katerega jim morajo poleg nagrade izplačati podjetja, v skladu s kolektivno oziroma podjetnišk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Poseg v človekovo pravico do referenduma

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Ustavno sodišče, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009Z zavrnitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (EPA 469-V) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (EPA 467-V) na referendumu bi nastale protiustavne posledice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Arbitražni sporazum: potek pogajanj in dosežene rešitve

mag. Simona Drenik, 19.11.2009

Civilno pravo, Republika Hrvaška

mag. Simona Drenik, Pravna praksa, 45/2009Od osamosvojitve do danes sta Republika Slovenija in Republika Hrvaška nenehno iskali miroljubno rešitev mejnega vprašanja prek sredstev, kot so opredeljena v 33. členu Ustanovne listine Združenih narodov. Najprej bom na kratko predstavila celoten pogajalski proces, ki je pripeljal do sklenitve Arbi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Nekatera (mednarodno)pravna vprašanja v zvezi z ratifikacijo Arbitražnega sporazuma

dr. Mirjam Škrk, 19.11.2009

Civilno pravo, Republika Hrvaška

dr. Mirjam Škrk, Pravna praksa, 45/2009Nobena mednarodna pogodba doslej ni tako dvignila na noge vse slovenske politične in strokovne javnosti kot Arbitražni sporazum med Slovenijo in Hrvaško o predložitvi mejne problematike ad hoc petčlanski arbitraži, ki sta ga v Stockholmu 4. novembra podpisala predsednika obeh vlad.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Nadomestilo za posredovanje podatkov o plačilih in drugih transakcijah ter oprostitev DDV

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009• Ali se od nadomestila za storitve posredovanja podatkov o plačilih in drugih transakcijah obračunava DDV oziroma ali so te storitve oproščene plačila DDV?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Vpis in izbris v enem zemljiškoknjižnem predlogu

Slađana Mrkonjić, 19.11.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Slađana Mrkonjić, Pravna praksa, 45/2009Ali se lahko vpis in izbris uveljavljata v enem zemljiškoknjižnem predlogu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Čast in dobro ime - med pravom in psihologijo

dr. Dragan Petrovec, 19.11.2009

Kazenski postopek

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 45/2009Prepletanje različnih ved je koristno, včasih celo nujno, vselej pa zahteva nekaj previdnosti. Samozadostnost prava in pravne logike, vključno z zagledanostjo vase, kar se zlasti nanaša na pravne učenjake, omejuje domet pravnih teorij. Lep primer je Watzlawickova teorija komunikacije, ob kateri se v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Kdo je ostal tostran Rubikona in kdo je šel čez?

Franc Testen, 19.11.2009

Sodišča

Franc Testen, Pravna praksa, 45/2009Vrhovno sodišče je v četrtek, 11. junija 2009, ob 10.55 prejelo predlog Dunajske borze za izdajo začasne odredbe, naj ji sodišče kljub odločbi Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki ji je odvzela glasovalne pravice, omogoči glasovanje na skupščini Ljubljanske borze, sklicani za ponedeljek, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Že druga prepoved referenduma

dr. Matej Avbelj, 19.11.2009

Ustavno sodišče, Človekove pravice

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 45/2009Z odločbo U-II-2/09-08 z dne 9. novembra 2009 je Ustavno sodišče letos že drugič prepovedalo izvedbo naknadnega zakonodajnega referenduma. Tokrat je šlo za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Raba ZUP pri postopkih v zvezi s sodnimi taksami

dr. Polona Kovač, 19.11.2009

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 45/2009Sodne takse je zakonodajalec uredil z Zakonom o sodnih taksah (ZST-1)1 leta 2008 v več elementih bistveno drugače, kot so bile urejene dotlej. Postopki ugotavljanja, odmere, oprostitev ipd. v zvezi s sodnimi taksami so tako postali neredko posebno vprašanje, s katerim se lahko odločujoči ukvarja cel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Festina lente tudi ko gre za spremembo ustave

dr. Janez Kranjc, 19.11.2009

Ustavno sodišče

dr. Albin Igličar, dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 45/2009S previdnimi in tipajočimi koraki je začelo negotovo pot delovno gradivo morebitnih ustavnih sprememb, ki skušajo na novo urediti položaj in pristojnosti slovenskega Ustavnega sodišča. Zaradi velikega pomena, ki ga ima Ustava za pravno državo, je prav, da je pripravljena delovna zasnova ustavnega za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Nadaljnje krhanje položaja izključnih lastnikov stanovanj in stanovanjskih hiš

Igor Vuksanović, 19.11.2009

Zakonska zveza in družinska razmerja

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 45/2009Zakaj tak naslov in predvsem, zakaj uporaba besede "nadaljnje"? Bralca poskušam spomniti na svoj članek Institut prepustitve stanovanja v skupni uporabi v ZPND,1 kjer sem se kritično ozrl na ta institut iz 21. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND).2 Tokrat ne bo govora o stanovanjske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Pitamic, Kristan in revolucija

dr. Ivan Kristan, 19.11.2009

Ostalo

dr. Ivan Kristan, Pravna praksa, 45/2009Spoštovani kolega prof. dr. Marijan Pavčnik je svoje nestrinjanje z mojim prispevkom Pravni vidik revolucije med NOB1 utemeljil s Pitamičevo prispodobo poti na goro, to je kritiko Hansa Kelsna: po njegovem ni prav, da me zanima samo osvojitev vrha gore, ne pa tudi pot za ta dosežek, saj ne strukturi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 45

Leto objave

< Vsi
2009(48)
> November(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG HI JK L M NOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov