O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Tujcem omogočen lažji vstop na slovenski trg dela

Mateja Golja, 22.11.2007

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

Mateja Golja, Pravna praksa, 45/2007univ. dipl. pravnica, svetovalka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve RS Kljub prostemu dostopu na trg dela za državljane držav članic Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švicarske konfederacije na eni strani in dolgim postopkom v zvezi z zaposlitvijo drža...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Kazniva dejanja, povezana z osebnim stečajem

mag. Miha Šlamberger, 22.11.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 45/2007mag. pravnih znanosti, Nova KBM, d.d. V eni izmed prejšnjih številk PP je dr. Luigi Varanelli zapisal svoja razmišljanja ob uvedbi osebnega stečaja.1 Če sem ga pravilno razumel, je izrazil pomislek glede uvedbe tega instituta v zdajšnjem socialnem, gospodarskem in pravnem okolju v Sloveniji. Avto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Zloraba položaja ali pravic s strani "lastnikov" pravne osebe

dr. Liljana Selinšek, 22.11.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 45/2007dr. pravnih znanosti, docentka na PF Univerze v Mariboru Maja 2007 je Vrhovno sodišče RS s sodbo I Ips 141/2006 razveljavilo pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti, s katero je bil obsojenec spoznan za krivega nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po drugem v z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Shranjevanje in registracija oporoke

Mojca Rupnik-Vičar, 22.11.2007

Dedovanje

Mojca Rupnik-Vičar, Pravna praksa, 45/2007Mojca Rupnik-Vičar, univ. dipl. pravnica, SKB banka, d.d., Ljubljana Oseba, ki napravi oporoko (oporočitelj), glede njenega shranjevanja ni vezana na morebitne zakonske ali druge zahteve. Shranjevanje oporoke ima bolj dejanski kot pravni pomen. Enako je veljalo tudi za registracijo oporoke, ki d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Zdravilstvo v okviru zakona?

Katarina Velikonja, 22.11.2007

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Katarina Velikonja, Pravna praksa, 45/2007dr. medicine, Slovensko homeopatsko društvo Državni zbor je 2. oktobra sprejel Zakon o zdravilstvu (Zzdrav).1 S tem je naša država naredila viden korak v smeri urejanja dotlej zakonsko neurejenega področja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

John Grisham dvajsetič: Igranje za pico

dr. Marko Pavliha, 22.11.2007

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 45/2007dr. pravnih znanosti, profesor na FPP in PF Univerze v Ljubljani, poslanec v Državnem zboru RS Letošnja jesen se je začela s pridevnikom, ki mu še ne želim vedeti pomena, kakopak zaradi previdnosti, da ne bom napačno tetoviral samostalnika, ki diši po moštu, kostanju, gobah in odpadlem listju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 22.11.2007

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 45/2007Karl Homann, Peter Koslowski in Christoph Luetge (ur.) Globalisation and Business Ethics - Law, Ethics and Economics (Ashgate, 2007, 256 strani) Knjiga nudi vpogled v obsežno etično analizo ekonomske globalizacije. Avtorja z meddisciplinarno metodo prikažeta, kako globalizacija vpliva na posl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

O mednarodnem pravu, STO in iskanju rešitev

Irena Peterlin, 22.11.2007

Trgovina in carine

Irena Peterlin, Pravna praksa, 45/2007univ. dipl. pravnica Knjiga Suverenost, Svetovna trgovinska organizacija in spreminjanje osnov mednarodnega prava Johna H. Jacksona, ameriškega profesorja na Georgetown University v Washingtonu D. C., direktorja Mednarodnega inštituta za gospodarsko pravo v okviru te univerze in enega vodilnih st...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Davčni položaj stečajne mase v primeru prodaje dolžnika

Avtor ni naveden, 22.11.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 45/2007 Pojasnilo DURS, št. 42900-3/2007, 8. oktober 2007 Institut prodaje dolžnika kot pravne osebe v stečaju je urejen v členih 146 do 148 Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL).1 Prodaja dolžnika kot pravne osebe je posebna oblika prodaje celotnega premoženja stečajnega dolžni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 22.11.2007

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 45/2007 od 13. do 19. novembra Torek, 13. 11. Bo vlada odstopila? Po delovnem posvetu na gradu Ormož je predsednik vlade Janez Janša dejal, da so rezultati predsedniških volitev slabi, razmere, ki so privedle do njih, pa zaskrbljujoče. "Odprte so vse možnosti, vključno z odstopom vlade." Novi sistem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti - prehitevanje

Avtor ni naveden, 22.11.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 45/2007Vrhovno sodišče Sodba I Ips 277/2007 z dne 30. avgusta 2007 (zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru Kp 620/2006 z dne 18. aprila 2007) KZ - prvi odstavek 325. člena ZVCP/98 - 1. točka prvega odstavka 33. člena Jezikovna razlaga določila 1. točke prvega odstavka 33. člena ZVCP/98, po kateri je pravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Evropa

Irena Vovk, 22.11.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 45/2007 13. 11. Reforma telekomunikacij EU. Reforma trga telekomunikacij, ki jo je predlagala Evropska komisija, bi potrošnikom omogočila boljše in cenejše telekomunikacijske storitve. Glavne značilnosti predlagane reforme so: večje pravice potrošnikov; več izbire za potrošnike zaradi večje konkurenčno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Razpisi

Avtor ni naveden, 22.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 45/2007 Ur. l. RS, št. 93/07 1. Razpis volitev članov personalnega sveta: Okrožnega sodišča na Ptuju, Okrožnega sodišča v Krškem in Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu - volitve članov personalnega sveta pri navedenih sodiščih bodo potekale v torek, 11. decembra na sedežu sodišča, za katerega se razpis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Iz Poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 22.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 45/2007 Številka 114 (12. 11. 2007): - predlog zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) - prva obravnava; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-D) - prva obravnava; - poročilo Komisije za peticije ter za človekove pravice in en...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

E-demokracija iz klobuka?

dr. Janez Pogorelec, 22.11.2007

Uprava

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 45/2007dr. pravnih znanosti, direktor Službe Vlade za zakonodajo in član državne volilne komisije Zdi se, da politika zaradi nepoznavanja volilne problematike, pa tudi informatiki, pogosto podcenjujejo težavnost uvedbe elektronskega glasovanja oz. glasovanja prek omrežnih povezav. Marsikdo misli, če l...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Spletni smerokaz

Boštjan Koritnik, 22.11.2007

Človekove pravice

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 45/2007 Okoljske človekove pravice Pred dobrim tednom dni je Varuh človekovih pravic RS v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, pripravil posvet Okolje in človekove pravice. Njegov namen je bil izboljšati seznanjenost civilne družbe, ki deluje na področju varovanja okolja, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 22.11.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 45/2007Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Vlada RS

Avtor ni naveden, 22.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 45/2007 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 146. seji (15. november 2007) - predlog Zakona o ustanovitvi pokrajin; - predlog Zakona o volilnih enotah za volitve v prve pokrajinske svete; - predlog Zakona o prenosu nalog v pristojnost pokrajin; - Zakon o omejitvah in prepovedih za nosilce javnih f...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno (spodobno)

dr. Janez Kranjc, 22.11.2007

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 45/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Razmerje med dopustnim in spodobnim je dolga stoletja označevalo včasih dokaj tanko mejo med izvrševanjem pravice in njeno zlorabo. Po drugi strani je utemeljevalo ugled posameznika, ki ni temeljil le na strokovnosti, marveč tudi na nači...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Strasbourška izhodišča svobode izražanja z vidika "varovanja sodstva"

mag. Andraž Teršek, 22.11.2007

Varstvo človekovih pravic, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 45/2007Priloga mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani Deseti člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) zagotavlja varstvo vsem oblikam izražanja in izmenjave informacij. Pravzaprav varuje svobodo komuniciranja, z le redkimi izjemami. Podobno velja za vsebino izražanja i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Uporaba sponzorskih in donatorskih sredstev za izvajanje aktivnosti neposrednih proračunskih uporabnikov

Katja Eman, 22.11.2007

PRORAČUN

Katja Eman, Pravna praksa, 45/2007komisija za preprečevanje korupcije Načelno mnenje št. 107, 24. oktober 2007 Za izvajanje aktivnosti neposrednih proračunskih uporabnikov je kot namenski prihodek proračuna dopustno pridobivati in uporabljati sredstva donacij domačih ali tujih pravnih ali fizičnih oseb, ni pa dovoljeno pridobiv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Uveljavitev lastniškega zemljiškega dolga kot ene izmed oblik zavarovanja plačil

Urška Krajšek, 22.11.2007

Lastnina in druge stvarne pravice

Urška Krajšek, Pravna praksa, 45/2007univ. dipl. pravnica, samostojna pravnica v Banki Celje, d.d., sodniška pripravnica pri Okrožnem sodišču v Celju V vsakodnevni praksi se pravniki, predvsem zaposleni v finančnih institucijah, kjer denar najhitreje kroži, srečujemo z različnimi oblikami zavarovanja plačil, med katerimi so najpog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Vsebina PP št.45/2007

Avtor ni naveden, 22.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 45/2007stran 3 UVODNIK dr. Marijan Pavčnik Etika in pravo stran 6 PRAVO IN ETIKA dr. Janez Kranjc Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno (spodobno) stran 9 STVARNO PRAVO Urška Krajšek Uveljavitev lastniškega zemljiškega dolga kot ene izmed oblik zavarovanja plačil stran 11 VOLILNA ZAKO...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 22.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 45/2007 je (ali bo) mimo: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-A (Ur. l. RS, št. 103/07) - velja od 28. novembra 2007, razen določb 83. člena (delovna knjižica) tega zakona, ki začnejo veljati 1. januarja 2009.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Davčna obravnava denarnih odpravnin

Avtor ni naveden, 22.11.2007

Druge davščine in olajšave

, Pravna praksa, 45/2007 Davčna pojasnila Davek od dohodkov pravnih oseb Pojasnilo DURS, št. 4201-16/2007, 17. oktober 2007 V zvezi z davčno obravnavo odpravnin izključenim manjšinskim delničarjem oz. odpravnin izstopajočim delničarjem v primeru vključitve družbe v glavno družbo, ki so fizične osebe, zavezanec me...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 45

Leto objave

< Vsi
2007(38)
> November(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐE FG HIJK LMNOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov