O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Uporaba sponzorskih in donatorskih sredstev za izvajanje aktivnosti neposrednih proračunskih uporabnikov

Katja Eman, 22.11.2007

PRORAČUN

Katja Eman, Pravna praksa, 45/2007komisija za preprečevanje korupcije Načelno mnenje št. 107, 24. oktober 2007 Za izvajanje aktivnosti neposrednih proračunskih uporabnikov je kot namenski prihodek proračuna dopustno pridobivati in uporabljati sredstva donacij domačih ali tujih pravnih ali fizičnih oseb, ni pa dovoljeno pridobiv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

E-demokracija iz klobuka?

dr. Janez Pogorelec, 22.11.2007

Uprava

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 45/2007dr. pravnih znanosti, direktor Službe Vlade za zakonodajo in član državne volilne komisije Zdi se, da politika zaradi nepoznavanja volilne problematike, pa tudi informatiki, pogosto podcenjujejo težavnost uvedbe elektronskega glasovanja oz. glasovanja prek omrežnih povezav. Marsikdo misli, če l...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Shranjevanje in registracija oporoke

Mojca Rupnik-Vičar, 22.11.2007

Dedovanje

Mojca Rupnik-Vičar, Pravna praksa, 45/2007Mojca Rupnik-Vičar, univ. dipl. pravnica, SKB banka, d.d., Ljubljana Oseba, ki napravi oporoko (oporočitelj), glede njenega shranjevanja ni vezana na morebitne zakonske ali druge zahteve. Shranjevanje oporoke ima bolj dejanski kot pravni pomen. Enako je veljalo tudi za registracijo oporoke, ki d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Kazniva dejanja, povezana z osebnim stečajem

mag. Miha Šlamberger, 22.11.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 45/2007mag. pravnih znanosti, Nova KBM, d.d. V eni izmed prejšnjih številk PP je dr. Luigi Varanelli zapisal svoja razmišljanja ob uvedbi osebnega stečaja.1 Če sem ga pravilno razumel, je izrazil pomislek glede uvedbe tega instituta v zdajšnjem socialnem, gospodarskem in pravnem okolju v Sloveniji. Avto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Zdravilstvo v okviru zakona?

Katarina Velikonja, 22.11.2007

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Katarina Velikonja, Pravna praksa, 45/2007dr. medicine, Slovensko homeopatsko društvo Državni zbor je 2. oktobra sprejel Zakon o zdravilstvu (Zzdrav).1 S tem je naša država naredila viden korak v smeri urejanja dotlej zakonsko neurejenega področja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti - prehitevanje

Avtor ni naveden, 22.11.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 45/2007Vrhovno sodišče Sodba I Ips 277/2007 z dne 30. avgusta 2007 (zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru Kp 620/2006 z dne 18. aprila 2007) KZ - prvi odstavek 325. člena ZVCP/98 - 1. točka prvega odstavka 33. člena Jezikovna razlaga določila 1. točke prvega odstavka 33. člena ZVCP/98, po kateri je pravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Zloraba položaja ali pravic s strani "lastnikov" pravne osebe

dr. Liljana Selinšek, 22.11.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 45/2007dr. pravnih znanosti, docentka na PF Univerze v Mariboru Maja 2007 je Vrhovno sodišče RS s sodbo I Ips 141/2006 razveljavilo pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti, s katero je bil obsojenec spoznan za krivega nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po drugem v z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Obveščanje o razlogih za razveljavitev postopka

Maja Ekart, 22.11.2007

PRORAČUN, Upravni spor

Maja Ekart, Pravna praksa, 45/2007 . V Zakonu o Javnem naročanju (ZJN-2)1 ni veliko specifičnih navedb glede razveljavitve postopka. Ali je naročnik ponudnike dolžan obvestiti o razlogih za razveljavitev postopka?* * Vprašanje je postavila naročnica PP na seminarju Oddaja javnih naročil po novem, GV Založba, 25. september 2007.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Tujcem omogočen lažji vstop na slovenski trg dela

Mateja Golja, 22.11.2007

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

Mateja Golja, Pravna praksa, 45/2007univ. dipl. pravnica, svetovalka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve RS Kljub prostemu dostopu na trg dela za državljane držav članic Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švicarske konfederacije na eni strani in dolgim postopkom v zvezi z zaposlitvijo drža...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 22.11.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 45/2007Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Tek procesnih rokov med sodnimi počitnicami - nujne zadeve

Avtor ni naveden, 22.11.2007

Civilni sodni postopki, Civilni kolizijski predpisi

, Pravna praksa, 45/2007... Sklep I Ips 317/2007, 23. avgusta 2007 (v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani III Kpr 72/2007) ZKP - 83. člen, tretji odstavek 421. člena Med nujne zadeve se štejejo tudi preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta prostost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Izbira pogodbenega tipa - poimenovanje pogodbe

dr. Luigi Varanelli, 22.11.2007

Obligacije

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 45/2007 Sklenjeno imamo pisno pogodbo o distribuciji (distribucija in zastopanje pri prodaji izdelkov proizvajalca) in ustni dogovor o skladiščenju. Prva pogodba je bila sklenjena v letu 1998 in je bila opredeljena kot pogodba o zastopanju. Zdaj pa zastopnik namerava odstopiti od pogodbe. V tej pogodbi je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

"Cena" domačih delnic

mag. Robert Kleindienst, 22.11.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 45/2007mag. poslovnih znanosti, predsednik uprave NLB Skladi, d.o.o. V članku so izražena osebna stališča avtorja, ki ne odražajo nujno stališč družbe, v kateri je zaposlen. Stališča niso priporočilo za nakup ali prodajo kateregakoli finančnega produkta ali naložbene skupine. Finančni investitorji pri ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno (spodobno)

dr. Janez Kranjc, 22.11.2007

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 45/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Razmerje med dopustnim in spodobnim je dolga stoletja označevalo včasih dokaj tanko mejo med izvrševanjem pravice in njeno zlorabo. Po drugi strani je utemeljevalo ugled posameznika, ki ni temeljil le na strokovnosti, marveč tudi na nači...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Strasbourška izhodišča svobode izražanja z vidika "varovanja sodstva"

mag. Andraž Teršek, 22.11.2007

Varstvo človekovih pravic, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 45/2007Priloga mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani Deseti člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) zagotavlja varstvo vsem oblikam izražanja in izmenjave informacij. Pravzaprav varuje svobodo komuniciranja, z le redkimi izjemami. Podobno velja za vsebino izražanja i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Uveljavitev lastniškega zemljiškega dolga kot ene izmed oblik zavarovanja plačil

Urška Krajšek, 22.11.2007

Lastnina in druge stvarne pravice

Urška Krajšek, Pravna praksa, 45/2007univ. dipl. pravnica, samostojna pravnica v Banki Celje, d.d., sodniška pripravnica pri Okrožnem sodišču v Celju V vsakodnevni praksi se pravniki, predvsem zaposleni v finančnih institucijah, kjer denar najhitreje kroži, srečujemo z različnimi oblikami zavarovanja plačil, med katerimi so najpog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Vsebina PP št.45/2007

Avtor ni naveden, 22.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 45/2007stran 3 UVODNIK dr. Marijan Pavčnik Etika in pravo stran 6 PRAVO IN ETIKA dr. Janez Kranjc Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno (spodobno) stran 9 STVARNO PRAVO Urška Krajšek Uveljavitev lastniškega zemljiškega dolga kot ene izmed oblik zavarovanja plačil stran 11 VOLILNA ZAKO...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Vlada RS

Avtor ni naveden, 22.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 45/2007 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 146. seji (15. november 2007) - predlog Zakona o ustanovitvi pokrajin; - predlog Zakona o volilnih enotah za volitve v prve pokrajinske svete; - predlog Zakona o prenosu nalog v pristojnost pokrajin; - Zakon o omejitvah in prepovedih za nosilce javnih f...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Etika in pravo

dr. Marijan Pavčnik, 22.11.2007

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 45/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Prispevek je bil prvič predstavljen kot nagovor na okrogli mizi Etika in pravo na Dnevih slovenskih pravnikov v Portorožu, 12. oktobra 2007. Pravna etika ne more temeljiti niti na vsebinsko vnaprej danem in že kar v celoti izklesanem siste...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Evropa

Irena Vovk, 22.11.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 45/2007 13. 11. Reforma telekomunikacij EU. Reforma trga telekomunikacij, ki jo je predlagala Evropska komisija, bi potrošnikom omogočila boljše in cenejše telekomunikacijske storitve. Glavne značilnosti predlagane reforme so: večje pravice potrošnikov; več izbire za potrošnike zaradi večje konkurenčno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

globus

Dean Zagorac, 22.11.2007

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 45/2007 Milijarder Buffet za ohranitev davka na dedovanje v ZDA 15. 11. - Eden najbogatejših ljudi na svetu in hkrati eden največjih dobrodelnežev, milijarder Warren Buffett je v senatu ZDA dejal, da bi morali ohraniti davke na dedovanje, ker bogataši, kot je on, ne potrebujejo pomoči države. Buffett m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 22.11.2007

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 45/2007 od 13. do 19. novembra Torek, 13. 11. Bo vlada odstopila? Po delovnem posvetu na gradu Ormož je predsednik vlade Janez Janša dejal, da so rezultati predsedniških volitev slabi, razmere, ki so privedle do njih, pa zaskrbljujoče. "Odprte so vse možnosti, vključno z odstopom vlade." Novi sistem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 22.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 45/2007 je (ali bo) mimo: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-A (Ur. l. RS, št. 103/07) - velja od 28. novembra 2007, razen določb 83. člena (delovna knjižica) tega zakona, ki začnejo veljati 1. januarja 2009.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 22.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 45/2007 22. 11., 9.30 Javno-zasebno partnerstvo Inštitut za primerjalno pravo; . 23. 11., 9.00 Prava pot do nepovratnih sredstev EU Poslovna akademija Finance; . 23. 11., 9.00 Novosti na področju prejemkov iz delovnega razmerja in katera kolektivna pogodba za vas velja Seminar bo 23. nov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Razpisi

Avtor ni naveden, 22.11.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 45/2007 Ur. l. RS, št. 93/07 1. Razpis volitev članov personalnega sveta: Okrožnega sodišča na Ptuju, Okrožnega sodišča v Krškem in Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu - volitve članov personalnega sveta pri navedenih sodiščih bodo potekale v torek, 11. decembra na sedežu sodišča, za katerega se razpis...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 45

Leto objave

< Vsi
2007(38)
> November(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐE FG HIJK LMNOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov