O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Naslov za vročanje odločbe - uveljavljanje pravic ob rojstvu otroka

Avtor ni naveden, 17.1.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2019Glede na zakonske določbe, ki urejajo pravila vročanja, je tožena stranka nepravilno opravila vročitev tožeči stranki, ko ji je odločbo vročala na naslov stalnega prebivališča, ki v CRP ni določen kot naslov za vročanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Odjem digitalnih fotografij v vrtcu

Sonja Strle, 17.1.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sonja Strle, Pravna praksa, 3/2019Pobudnik se je na informacijskega pooblaščenca (IP) obrnil z dvema vprašanjema: 1. Ali je dopustno, da vrtec sam ali preko pogodbenega obdelovalca zaračunava odjem digitalnih fotografij s strani pooblaščenih odjemalcev (staršev), četudi je dostop do zbirke fotografij z geslom in uporabniškim imenom za starše brezplačen? 2. Ali je vrtec lastnikom osebnih podatkov (staršem, ki so podali soglasje) dolžan podati informacije o pogodbenem obdelovalcu, s katerim sklene pogodbo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Dopustnost objave osebnih podatkov otroka znane osebnosti

mag. Judita Dolžan, 23.1.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 3/2014V medijih se predvsem v okviru zabavnih vsebin pogosto poroča o življenju znanih osebnosti. Predmet poročanja so tako zasledovanje njihove karierne poti kot tudi njihovega zasebnega življenja. Nemalokrat se tako v televizijskih ali časopisnih poročilih znajdejo tudi njihovi otroci. Pri tem se slednji tako kot njihovi starši čutijo ogrožene v svoji pravici do zasebnosti in morajo pravico pogosto iskati tudi na sodišču, o čemer je bilo na tem mestu že nekaj napisanega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Širitev pristojnosti Varuha na zasebne subjekte?

Jernej Rovšek, 23.1.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 3/2014Dvajsetega decembra 2013 smo obeležili dvajset let od sprejetja Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP). Ob tej priložnosti smo pri Varuhu povabili vse dosedanje nosilce funkcij in priznane pravne strokovnjake, da napišejo nekaj misli za posebno publikacijo, ki smo jo izdali ob obletnici. Publikacija 20 let Zakona o varuhu človekovih pravic 1993-2013 poleg trinajstih avtorskih prispevkov vsebuje še zgodovinsko predstavitev nastajanja ustavnih in zakonskih podlag za delo Varuha ter vse veljavne predpise, ki zadevajo njegovo delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Sledenje uporabnikom trgovskega centra

Irena Vovk, 23.1.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2014Trgovinska družba pripravlja programsko rešitev, ki bi omogočila sledenje obiskovalcem trgovinskega centra prek zaznave naslovov MAC njihovih mobilnih naprav. Zaznavali bi namreč t. i. Probe Request (iz IEEE 802.11 specifikacije WLAN), s katerimi obiskovalčeva mobilna naprava sprašuje po prisotnih brezžičnih omrežjih. Z zbiranjem želijo pridobiti nekatere agregatne podatke o gibanju obiskovalcev (na primer spremljanje gibanja obiskovalcev po posameznih področjih centra, čas njihovega zadrževanja po posameznih področjih in v celotnem centru). Ali gre v primeru pridobivanja naslovov MAC za obdelavo osebnih podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Seznanitev z zdravstvenimi podatki zaradi suma na nalezljivo bolezen

Irena Vovk, 24.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2013Posameznik je imel spolne odnose z žensko, ki mu je pozneje povedala, da je okužena z neozdravljivo prenosljivo spolno boleznijo, ki naj bi se prenašala s spolnimi odnosi, slino, solzami in ranicami. Ženska je zaposlena v vrtcu, vendar delodajalec ni seznanjen z njenim zdravstvenim stanjem. Zato sprašuje, ali je skrivanje bolezni kaznivo in ali sme opozoriti druge (še zlasti njenega delodajalca), da je okužena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Kako svobodno je pravzaprav "čivkanje"

mag. Rosana Lemut Strle, 24.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Rosana Lemut-Strle, Pravna praksa, 3/2013Spomnim se, kako mi je tiste dni, ko smo otroci namesto mobilnih in pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in podobnih tehnoloških igrač medse delili spominske knjige, eden od sošolcev vanjo napisal: "Beseda je kakor kamen. Kamor pade, udari in pusti svojo sled." Mislim sicer, da v osnovnošolski dobi nisem povsem dojela globine in neizprosne resničnosti zapisanega rekla. Mi pa misel nikoli ni dala miru in je v tem smislu resnično sedla v moj spomin. Tako v odrasli dobi, bogatejša za kakšno lastno izkušnjo, verjamem, da besede lahko bolijo bolj kot udarci, puščajo trajnejše sledi in jih je zato treba premišljeno in previdno deliti. To je težko in naporno, ljudje pa smo po naravi nagnjeni k iskanju lagodja in udobnosti. Še zlasti se zdi, da je nekako prevladala ideja o tem, da modro tehtanje besed ni potrebno, kadar nimamo pred sabo živega čustvujočega posameznika, ampak komuniciramo z nevidnim imaginarnim sogovornikom na drugi strani računalnika ali pametnega telefona, tablice itd. Pa je svoboda izbire besed na medmrežju, še zlasti v na videz zaprtih združbah na družbenih omrežjih, res neskončna in nikogar za zapisano ni dopustno klicati na odgovornost?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

Vpogled v sklep o dedovanju

Irena Vovk, 26.1.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2012Po smrti očeta je bilo z oporoko vse njegovo premoženje zapuščeno njegovi ženi, zato so se otroci na zapuščinski obravnavi nujnemu deležu odpovedali. Eden od otrok, ki so se odpovedali nujnemu deležu, pa je v pravdnem postopku. Oseba, s katero je v pravdnem postopku, je prek svojega pooblaščenca vložila ugovor proti pravnomočnemu sklepu o dedovanju in zahteva razveljavitev tega sklepa za njegov "nujni" delež. Ali ji je sodišče dolžno omogočiti pregled in prepis sodnega spisa o dedovanju?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

Uporaba storitev računalništva v oblaku

Irena Vovk, 26.1.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2012Zobozdravstvena ambulanta pri delu uporablja e-koledar Google Calendar, sinhroniziran prek protokola CalDav na namizno aplikacijo (Thunderbird Lightening). Podatki se pretakajo prek strežnika https. V prihodnje namerava vključiti tudi Googlov verifikacijski protokol, (www.google.com/apps/intl/en/business/infrastructure_security.html). Na koledarju pa ima vpisan ime in priimek pacienta ter datum obiska. Ali je uporaba take komunikacije v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

Povratni nadzor

dr. Aleš Završnik, 26.1.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 3/2012Newyorški raziskovalec zasebnosti Harvey je s projektom CV Dazzle iznašel nov način boja za zasebnost, ki ne zahteva tehnološkega znanja: kamere, opremljene s programi za prepoznavanje obrazov, je mogoče izigrati z ličenjem in pričesko. V Ljubljani so v projektu iSee označili ulice brez videonadzora
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

Facebook v evropskem okviru varstva osebnih podatkov

mag. Jelena Burnik, 26.1.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Jelena Burnik, Pravna praksa, 3/2012Irski pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov je v začetku tega leta objavil svoje poročilo o inšpekcijskem pregledu na Facebooku - to je prvi celostni pregled delovanja Facebooka, ki so ga izvedli evropski regulatorji, ki razkriva, da se Facebook vse prej kot strogo drži evropskega pravnega okvira glede varstva osebnih podatkov. Do podobnih ugotovitev, vendar v okviru zakonodaje ZDA, je konec lanskega leta prišel tudi ameriški regulator. Facebooka še nihče ni kaznoval, vendar pa je na tej točki, da bi se izognil potencialnim poznejšim denarnim kaznim, moral regulatorjem obljubiti kar nekaj sprememb pri svojem delovanju, ki naj bi izboljšale varstvo osebnih podatkov njegovih 800 milijonov uporabnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Zbiranje zdravstvenih podatkov s strani javnega stanovanjskega sklada

Irena Vovk, 27.1.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2011Javni stanovanjski sklad mestne občine je ob zaključku javnega razpisa in dodelitvi stanovanj prosilcem zaznal probleme zaradi zdravstvenih stanj prosilcev, za katere ob dodelitvi stanovanja niso vedeli. Merila za postopek dodelitve bivalnih enot vsebujejo ta člen: "Strokovne službe imajo v postopku ugotavljanja upravičenosti do dodelitve bivalne enote po uradni dolžnosti pravico pridobivati informacije, poročila in druga dokazila od pristojnih organov." Katere podatke iz zdravstvene dokumentacije prosilca lahko stanovanjski sklad pridobi glede na varstvo osebnih podatkov? Ali lahko stanovanjski sklad osebnega zdravnika prosilca zaprosi za mnenje, ali je na primer prosilec sposoben sam živeti v stanovanju, in ali se je že zdravil v psihiatrični bolnišnici?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Povezljivost z e-CRP za potrebe vrtcev

Irena Vovk, 27.1.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2011Mestna občina oziroma vrtec bi zaradi lažjega začetka dela z novo aplikacijo e-vrtci (za izračun višine plačila vrtca) rada neposredno prenesla osebne podatke iz Centralnega registra prebivalstva (CRP) v to aplikacijo. Nova aplikacija e-vrtci namreč zahteva uvoz podatkov posameznikov iz CRP, in sicer imena in priimke, naslove stalnih prebivališč, EMŠO in davčne številke. Ali je to dopustno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

E-ugotavljanje istovetnosti stranke

Avtor ni naveden, 24.1.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 3/2008 Na spletnih straneh Urada RS za preprečevanje pranja denarja je objavljen predlog Pravilnika o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila stranke (v nadaljevanju: Pravilnik). . Ali bo sprejetje Pravilnika pomenilo, da bod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Anonimen vprašalnik ne omogoča določljivosti posameznika

Irena Vovk, 24.1.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1135/2007, 14. januar 2007 Ali lahko Inštitut za socialno varstvo, ki (so)financira storitve socialnega varstva svojih izvajalcev, od teh zahteva da s pomočjo anonimnega vprašalnika (vprašalnik za uporabnike ob evalvaciji ali izstopu iz programa) pridobi podatke...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Objava fotografij zaposlenih v javnem zavodu na spletu

Irena Vovk, 24.1.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1104/2007, 9. januar 2007 Ali javni zavod za objavo denimo fotografij zaposlenih, ki se ukvarjajo s terenskimi raziskavami, fotografije srečnih upleniteljev trofejnih rib, slike s strokovnih sestankov itd. na svoji spletni strani potrebuje njihovo osebno privoli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Kako se bomo družili po novem Zakonu o društvih?

Matej Verbajs, 25.1.2007

Društva, javni shodi, prireditve

Matej Verbajs, Pravna praksa, 3/2007univ. dipl. pravnik, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij V članku so izražena osebna stališča avtorja, ki ne kažejo nujno stališč organizacije, v kateri je zaposlen. Dne 28. junija 2006 je začel veljati novi Zakon o društvih (ZDru-1), ki je nadomestil prej veljavni zakon iz ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Kako je državi uspelo odgnati odvetnike od azila

mag. Matevž Krivic, 25.1.2007

Odvetništvo in notariat, Tujci

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 3/2007mag. pravnih znanosti, nekdanji sodnik Ustavnega sodišča RS Še pred letom in pol nisem vedel o azilskem pravu popolnoma ničesar – odkar se zadnje leto s prostovoljnim zastopanjem prosilcev za azil ukvarjam dobesedno vsak dan, ker odvetnikov tam več ni, pa bi s temami s tega področja zlahka sam...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Zakon o varstvu osebnih podatkov s komentarjem

mag. Goran Klemenčič, 25.1.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Goran Klemenčič, Pravna praksa, 3/2007mag. pravnih znanosti, višji predavatelj na Fakulteti za varnostne vede in sodelavec Irskega inštituta za človekove pravice iz Galwaya Konec leta 2006 je v GV Založbi izšla knjiga Zakon o varstvu osebnih podatkov s komentarjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄3

Ustavno sporna ureditev predhodne policijske obravnave v azilnem postopku

mag. Saša Zagorc, 26.1.2006

Tujci

mag. Saša Zagorc, Pravna praksa, 3/2006V kratkem bo, kot kaže, pomembno spremenjen zakon o azilu.1 V začetku januarja 2006 je bil predlog novele obravnavan v matičnem delovnem telesu v drugi fazi skrajšanega zakonodajnega postopka. Medijska pokritost sprejemanja novele zakona je na zavidljivo visoki ravni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Poceni overitve ne bodo poceni

Darko Jerše, 27.1.2005

Upravni postopek in upravne takse

Darko Jerše, Pravna praksa, 3/2005O noveli ZUP-C, ki ponovno uvaja upravne overitve, poroča PP, št. 1/05 v dveh zapisih. Mag. Davorin Ivančič navaja, da se »z uvedbo te novosti skrajšujejo številni postopki, pri katerih organ potrebuje overjene listine«, in v nadaljevanju, da »bodo upravne overitve bistveno cenejše od notarskih« ter...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Uporaba procesnih pravic strank v upravnem postopku na drugi stopnji

Erik Kerševan, 27.1.2005

Upravni postopek in upravne takse

Erik Kerševan, Pravna praksa, 3/2005Ureditev upravnega postopka izhaja iz temeljnih vrednot, ki jih v posamezni državni ureditvi priznavajo najvišji pravni akti. Na prvem mestu je seveda ustava, ki zagotavlja zakonitost delovanja uprave, enako obravnavanje vseh strank, sorazmernost ukrepanja pri nalaganju obveznosti itd. Med navedenim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄3

Policija: Vozila z vgrajenim videonadzornim sistemom

Marko Petek, 30.1.2003

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Marko Petek, Pravna praksa, 3/2003Leta 1998 so se v Sloveniji začela uporabljati civilna policijska vozila, ki so imela vgrajen videonadzorni sistem Jai ProVida 2000 (v nadaljevanju: sistem). Namen tega sistema je bilo posneti hujše kršitelje cestnih predpisov na videokamero in jim ob predočitvi prekrška posnetek tudi pokazati. Mnog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄3

Koliko?

Avtor ni naveden, 30.1.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 3/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Vloge Tarifna št. 1 Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa 50 točk ali 850 sit. * Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva taksni zavezanec le hitrejši postop...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄3

Ustavno sodišče RS: Zakon o tujcih

Avtor ni naveden, 4.2.1999

Ustavno sodišče, Tujci

, Pravna praksa, 3/1999Postopek za preizkus pobude za oceno ustavnosti prvega odstavka 28. člena Zakona o tujcih se ustavi (Ur. l. RS, št. 1/91-I, 44/97 in 50/98 odl.). Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95) posluje le v slovenskem jeziku.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3

Leto objave

2019(2) 2014(3) 2013(2) 2012(4)
2011(2) 2008(3) 2007(3) 2006(1)
2005(2) 2003(2) 1999(2) 1997(2)
1993(2) 1992(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGHIJ K L MNOP QR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov