O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Razmerje med postopkom poenostavljene prisilne poravnave in stečajnim postopkom

dr. Nina Plavšak, 29.5.2014

Civilni sodni postopki

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 21/2014Tako postopek (redne ali poenostavljene) prisilne poravnave kot tudi stečajni postopek se vodi, če je dolžnik insolventen. Namen (cilj, smoter) vodenja glavnega stečajnega postopka je v neposrednem nasprotju z namenom vodenja glavnega postopka (redne ali poenostavljene) prisilne poravnave. Zato glav
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Vprašanje moralnega razumevanja prava

dr. Marijan Pavčnik, 29.5.2014

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 21/2014Od razprave o moralnem razumevanju prava do moraliziranja je zelo majhen korak. Smo na tankem ledu in na spolzkih tleh. Nevarni so pridigarji, ki všečno govorijo, drugo delajo in tretje mislijo. Živo nasprotje so intelektualno odgovorni razumniki, ki imajo kritično distanco tudi do samega sebe. Kritična distanca je tudi dvom, ki se je pripravljen spoprijeti z dilemami in se do njih opredeljevati. Kolikor toliko zanesljiv odgovor je mogoč šele tedaj, ko je voda bistra in pogled izostren.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄21

Zatajitev postopkovne pravičnosti

Jaka Pengov, 30.5.2013

Kazenski postopek

Jaka Pengov, Pravna praksa, 21/2013Če prosto po Nietzscheju povzamem, da je bistvo prava postopek, hkrati pa sledim znameniti krilatici filozofije prava 20. stoletja, po kateri je pravo kulturni pojav, ki služi pravičnosti, lahko v aristotelovskem duhu sklenem, da se pravičnost prava in pravnega postopka kaže predvsem na posamičnih, nemalokrat banalnih primerih vsakdana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄21

Poti in stranpoti insolvenčne zakonodaje

dr. Nina Plavšak, 30.5.2013

Civilni sodni postopki

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 21/2013Državni zbor je na seji 23. maja 2013 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (novela ZFPPIPP-E). Spremembe in dopolnitve, ki jih bo uveljavila novela ZFPPIPP-E, lahko strnemo v štiri sklope. V prvi sklop spada
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄21

Priročnik o zaključevanju pomorskih prevozov

dr. Marko Pavliha, 30.5.2013

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 21/2013Pravniki se bodemo z branjem, pisanjem, razumevanjem, razlaganjem in obračanjem globokoumnih besed, a premalokrat zares dojamemo tisto, kar je ubesedeno. Tako recimo marsikateri papirnati strokovnjak za gospodarsko pravo še nikoli ni delal v gospodarski družbi, ustavni pravnik v državnem zboru ali vladi, kazenski jurist na sodišču, tožilstvu ali v odvetništvu, zavarovalni ekspert v zavarovalništvu ali izvedenec za pomorsko pravo v pomorstvu. Holistično znanje je zelo pokvarljiva dobrina, zato ta postanost, skorajda "pokvarjenost", moteče zaudarja tudi iz strokovne in znanstvene literature, da pravniškim pamfletom raje ne pridamo kakšne gorke. Zategadelj so toliko bolj dobrodošli priročniki, kot je na primer najnovejša knjižica Zlatana Čoka Pomorski agent: vezni člen v verigi pomorskih prevozov in prekomorske trgovine (samozaložba, Koper 2012, 143 strani), ki jo je napisal pet let po svojem prvem pisanju o zaključevanju pomorskih prevozov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Pravna varnost davčnih zavezancev bi morala biti višja

dr. Jernej Podlipnik, 31.5.2012

Uprava

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 21/2012V Portorožu so 21. in 22. maja potekali tradicionalni dnevi davčnih svetovalcev Slovenije, ki jih organizira Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS). Od vseh tem, ki jih je pripravila organizatorica, je največje zanimanje udeležencev spodbudila okrogla miza na temo pravna varnost davčnih zavezancev, ki je bila, zanimivo, v program vključena naknadno, ker se minister za finance ni mogel udeležiti seminarja. Na podlagi žgoče razprave, ki se je razvila med vabljenimi gosti in udeleženci, je ugotoviti, da nobeden od njih ni zadovoljen z ravnjo pravne varnosti davčnih zavezancev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Premalo, prepozno in z nejasnimi koncepti

Rajko Pirnat, 2.6.2011

PRORAČUN

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 21/2011Vlada je 13. aprila 2011 določila predlog Zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena, ki je trenutno v prvi obravnavi v Državnem zboru. Predlog je sicer poskus bolje in jasneje urediti statusna vprašanja javnih zavodov in koncesij na področjih storitev v splošnem interesu, ki so negospodarskega značaja, pri tem pa poskuša urejati tudi sistem teh storitev. Zavedam se tudi, da je bil v usklajevanje rešitev predloga zakona vložen velik napor in da je morda to največ, kar se je trenutno dalo doseči. Vendar, z rezultatom ne moremo biti zadovoljni, saj temelji na nejasnih in napačnih konceptih ter ne zadošča za modernizacijo izvajanja storitev v splošnem interesu v Sloveniji, zlasti glede javnih zavodov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Čistost, enostavnost

Tomaž Pavčnik, 2.6.2011

Ostalo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 21/2011Vroč puščavski zrak mi je udarjal v prepoten obraz, ko sem sedel na sopotnikovem sedežu starega avtomobila. Voznik je znal angleško toliko, kot sem sam vešč farsija. To mi je ustrezalo, saj sem lahko tako brez občutka, da je nekajurna tišina nadležna, opazoval, kako se izgubljamo stotine kilometrov v globino Dasht-e Kavirja. Besede so sicer ključ, a so hkrati moteče. Besede nas namreč peljejo v novo deželo, ki je za besedami, a hkrati nam ta sklenjeni pojmovni svet predstavlja lupino, oviro, ki preprečuje, da bi jo svobodno predrli in povsem prešli na drugo stran.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Malo delo študentov

Darka Podmenik, 27.5.2010

Delovna razmerja

Andrej Grah-Whatmough, Darka Podmenik, Pravna praksa, 21/2010V zadnjem času je v širši in strokovni javnosti predlog Zakona o malem delu (ZMD)1 predmet številnih bolj ali manj strastnih razprav, v katerih na eni strani predstavniki predlagatelja zakona navajajo predvsem potrebo po ureditvi občasnega in začasnega dela nekaterih kategorij delavcev, predstavniki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Spodjedanje bistva prava

Tomaž Pavčnik, 28.5.2009

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 21/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Zakon o prekrških (ZP-1) z uvodnimi pojasnili

Maja Pruša, 29.5.2008

Kultura in umetnost

Maja Pruša, Maja Pruša, Pravna praksa, 21/2008Strokovna literatura s področja prava o prekrških je v letu 2008 bogatejša za izdajo Zakona o prekrških z novelo ZP-1E z uvodnimi pojasnili Špele Maček Guštin in Hinka Jenulla, ki je izšla pri GV Založbi (350 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Je korupcija tako nepomembna, da je poligon osebnih zamer?

dr. Mirko Pečarič, 29.5.2008

Uprava

dr. Mirko Pečarič, dr. Mirko Pečarič, Pravna praksa, 21/2008V poslanskih skupinah SD, LDS, Zares, Lipa in DeSUS so vložili pobudo za razpis posvetovalnega referenduma o ukinitvi protikorupcijske komisije. Glede na javno mnenje o priljubljenosti te komisije predvidevam, da bi bil izid referenduma njej v prid.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄21

S Tujih Knjižnih Polic

Sara Pernuš, 31.5.2007

Kultura in umetnost

Sara Pernuš, Pravna praksa, 21/2007Alexander Turk The Concept of Legislation in European Community Law (Kluwer Law International, 2006, 292 strani) Razvoj v nedavnih prispevkih in raziskavah glede narave Evropske unije in demokratične legitimnosti se posveča t. i. konceptu zakonodaje in njeni umestitvi v pravni sistem Evropske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄21

Prevozno pravo

Avtor ni naveden, 31.5.2007

Promet in zveze, - splošno 5.3.2. Cestni promet

, Pravna praksa, 21/2007dr. pravnih znanosti, profesorica na PF Univerze v Ljubljani Transportno (prevozno) pravo je eno najstarejših pravnih področij, saj se s prevozom vsak dan ukvarjamo vsi, bodisi da smo potniki v javnem prevozu ali da se peljemo s taksijem, bodisi da pošiljamo ali sprejemamo blago; in posredno, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄21

Kaznivo dejanje genocida

Matevž Pezdirc, 8.6.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Matevž Pezdirc, Pravna praksa, 21/2006Izraženo mnenje je avtorjevo in ne kaže stališč Ministrstva za pravosodje RS ali Vlade RS. Beseda genocid se v zadnjem času v javnih občilih pojavlja skoraj vsak dan. Lahko jo zasledimo v povezavi z aretacijo Ratka Mladića in Radovana Karadžića za pokol v Srebrenici in druga hudodelstva v Bosni, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄21

Prepovedano sonce

Tomaž Pavčnik, 8.6.2006

Kultura in umetnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 21/2006Prepovedano sonce – pripis k rumenemu prometnemu znaku za konec vseh omejitev, pričvrščenemu na strop Kluba Gromka na Metelkovi. Eden najlepših spominov, ki ga imam na adolescentno dobo, je iz avgusta 1989. S prijateljema smo šli med vikendom v Bohinj tako, kot bi šli klateži.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Ob noveli ZZZDR-C

mag. Peter Prodanovič, 17.6.2004

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Peter Prodanovič, Pravna praksa, 21/2004Družinsko pravo Od 1. maja 2004 veljajo tudi spremembe in dopolnitve zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C; Ur. l. RS, št. 16/04). Novela ureja postopek o zagotovitvi koristi otrok, izključni pristojnosti sodnega odločanja, vlogo pristojnega centra za socialno delo, o preživ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Iz torkle: Tele = vizija sončnoalpskega zavarovalnega prava (2)

dr. Marko Pavliha, 13.6.2002

Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 21/2002Vse bolj je pomembno učinkovito vodenje zavarovalnic, kar pomeni, da slovenski zavarovalnimanagement ne bo smel razmišljati le o finančnih kazalcih, temveč tudi o socioloških dognanjih, ki vidijo vodenje predvsem kot procese premagovanja odpora z namenom zadovoljevanja vseh interesnih skupin. Z drug...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Zdravljenje resnega zobobola z aspirinom

dr. Marko Pavliha, 13.6.2002

Sodišča

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 21/2002K predlogu sprememb in dopolnitev zakona o predlaganju kandidatov iz RS za sodnikemednarodnih sodišč Vlada Republike Slovenije je na 74. redni seji 16. maja 2002 določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednaro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄21

Ljubljanski pravniki: Srečanje na splavu "Julija"

Darinka Pučnik, 12.7.2001

Ostalo

Darinka Pučnik, Pravna praksa, 21/2001Že zgodaj v mesecu maju smo od vodstva društva prejeli vabilo za naslednji članski sestanek. Ta je bil zadnji pred počitnicami in kot tradicionalno junijsko srečanje članov na splavu "Julija" organiziran za torek, 12. junija 2001 ob neobičajni 16.00 uri. Na zbirališče pri gostišču Livada ob Ljubljan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄21

Soglasje nadzornega sveta pri odobrenem kapitalu

mag. Saša Prelič, 12.7.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 21/20011. Opredelitev dejanskega stanja in vprašanja: Statut neke delniške družbe pooblašča upravo, da na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta poveča osnovni kapital na temelju odobrenega kapitala. Uprava je sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala in odločila, da se osnovni kapital poveča...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Status starejšega delavca

Taja Plešnik, 29.10.1998

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 21/1998- Delavec je dopolnil 56 let starosti, ima 34 let zavarovalne dobe in VII. stopnjo strokovne izobrazbe: - Kakšne pravice ima delavec glede na tretji odstavek 87. člena Zakona o delovnih razmerjih? Ali je potrebno upoštevati določilo tega člena tudi v primeru, ko delavec ne dela na nevarnih delovnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Izvršitelj oporoke - skrbnik za poseben primer

dr. Mateja Končina-Peternel, 29.10.1998

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 21/1998Zapustnik je z oporoko vse svoje premoženje zapustil mladoletnemu sinu, vendar pod določenim pogoji. Kot izvršitelja oporoke je določil svojega brata, kateremu je naložil, da mora do polnoletnosti oporočnega dediča dati v najem stanovanje, katerega mu je zapustil, najemnino pa nalagati na devizno hr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄21

Razporeditev delavca k zasebnemu zdravniku

Taja Plešnik, 30.10.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 21/1997S prehodom iz javnega zdravstvenega zavoda v zasebno prakso je zdravnik po koncesijski pogodbi, sklenjeni z občino, med drugim zavezan, da sklene delovno razmerje za nedoločen čas tudi z zdravstvenim tehnikom iz zavoda, v katerem je zaposlen. Problem pa nastaja, ker zdravstveni tehnik, ki je do teda...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄21

Status delavcev s posebnimi pooblastili po SKP gd

Metka Penko-Natlačen, 30.10.1997

Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 21/1997V 2. odstavku 3. člena SKPgd (Ur l. RS, št. 40/97) je določeno, da za poslovodne delavce in delavce s posebnimi pooblastili ta kolektivna pogodba ne velja. Nasprotno od prej veljavne SKPg (Ur. l. RS, št. 39/93, 23/94, 22/95 in 3/97) so ti delavci popolnoma izvzeti iz osebne veljavnosti kolektivne po...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 21

Leto objave

2014(2) 2013(3) 2012(1) 2011(2)
2010(1) 2009(1) 2008(2) 2007(2)
2006(2) 2004(1) 2002(2) 2001(2)
1998(2) 1997(10) 1996(3) 1995(1)
1993(2) 1991(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov