O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 25 / 25
Dokumenti od 601 do 618 (od skupaj 618)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Nadomeščanje direktorja

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 6/1991Vprašanje: Organizacija je sestavljena iz dveh, s statutom določenih organizacijskih delov. Vsakega od njih vodi oseba, ki ima "vsa pooblastila direktorja v svoji skupini". V času daljše odsotnosti direktorja organizacije, lahko podjetje vsak izmed vodij omenjenih delov "samostojno polnopravno za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Jubilejna nagrada - po kateri dobi

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 6/1991Vprašanje: Delavcu je zaradi invalidnosti priznana zavarovalna doba s povečanjem (beneficiran staž). Ali se mu za pridobitev jubilejne nagrade upošteva delovna ali zavarovalna doba? Odgovor: Povečanje dobe se nanaša na zavarovalno dobo. Ko gre za jubilejne nagrade, določa splošna kolektivna...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Ponudba zaposlitve v drugem podjetju

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 6/1991Vprašanje: Novela zakona o delovnih razmerjih omogoča, da se presežku delavcev ponudi zaposlitev v drugem podjetju (1. odst. 35. člena). Zakon ne pojasnjuje nekaterih vprašanj, ki so povezana s tako možnostjo: 1) ali delavec ponudeno delo lahko odkloni in kakšne posledice ga zadenejo; 2) al...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Zastavna pravica na premični stvari po sporazumu strank

mag. Marija Krisper-Kramberger, 4.4.1991

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Marija Krisper-Kramberger, mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 6/1991Ali je dopustna zastavna pravica na podlagi sporazuma strank tudi na premične stvari pravne osebe, ki spadajo med osnovna sredstva, nujna za opravljanje njene dejavnosti? Zakon o izvršilnem postopku (Ur. l. SFRJ, št. 20/78-27/90, v nadaljnjem besedilu ZIP) je z zadnjo novelo uredil zastavno pravi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Institut za management

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 6/1991O lastninski, organizacijski in programski preobrazbi podjetja Inštitut je za skupino vodilnih delavcev iz 10 podjetij pripravil od 25. do 29. marca "svetovalni teden" - tudi tokrat v mirnem okolju hotela Bor v Preddvoru pri Kranju. Udeleženci so s pomočjo predavanj in konkretnih nasvetov ugledni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Ob pripravi za novi pokojninski sistem

dr. Lev Svetek, 4.4.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 6/1991Pokojninska doba obsega, kakor je znano, dvoje vrst obdobij, ki so temelj pokojninsko-invalidskemu sistemu: zavarovalno dobo, ki temelji na plačilu prispevkov v sklad pokojninsko- invalidskega zavarovanja, ter posebno dobo, ki ne temelji na prispevkih, temveč na drugih, zakonito predvidenih okolišči...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Občudovali smo ugled in statut pravnikov v Parizu

Andrej Vovšek, 4.4.1991

Ostalo

Andrej Vovšek, Pravna praksa, 6/1991Pariz, mesto številnih svetovnih znamenitosti, živahnega nočnega utripa, gostega prometa in zelo živega podzemlja, je bil cilj letošnjega izleta mariborskih pravnikov v gospodarstvu. V tem letnem času smo bili sicer prikrajšani za lepo urejene cvetlične grede in številne vodomete v mestnih parkih in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Mednarodna konferenca "pravnikov v gospodarstvu"

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 6/1991V prejšnji številki smo objavili le del zanimivega poročila Bojana Pečenka z letne konference Company Lawyers, ki je bila v Lizboni od 20. do 22. 2. 1991, tu pa dodajamo še nekaj poudarkov o obravnavanih vprašanjih. Pravila, ki naj zagotovijo svobodno konkurenco na skupnem trgu oz. politika konku...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

O organiziranosti delodajalskih organizacij

mag. Drago Mežnar, 4.4.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 6/1991Mednarodna organizacija dela je v Ženevi (4.- 8. marca) organizirala seminar za vodstveno osebje delodajalskih organizacij v srednjeevropskih in vzhodnoevropskih državah. Povabljeni so bili predstavniki Bolgarije, Češke in Slovaške republike, Madžarske, Poljske, Romunije, Sovjetske zveze in Jugoslav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Vprašanja ob osnutku stanovanjskega zakona

Branka Neffat, 4.4.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Branka Neffat, Branka Neffat, Pravna praksa, 6/1991Na strokovnem srečanju za okroglo mizo 14. marca smo pravniki v gospodarstvu v Ljubljani obravnavali osnutek novega stanovanjskega zakona. Uvodno obrazložitev je podala Barbara Strajnar - samostojna svetovalka Republiškega sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora. Srečanja se je udelež...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Obvezna multilateralna kompenzacija

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 6/1991IS RS je 18. marca letos sprejel odlok o obveznem pobotanju obveznosti in terjatev pravnih oseb v Republiki Sloveniji (glej Ur. l. RS, št. 13/91), za enoten način izvajanja OMK (obvezne multilateralne kompenzacije) pa je SDK izdala posebno navodilo (pred seboj ga imamo v okrožnici SDK v RS, št. 901-...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Obvezna priključitev na javni vodovod

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Lastnina in druge stvarne pravice, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 6/1991Ni v neskladju z zakonom ureditev, po kateri skupščina občine z odlokom določi obveznost priključitve na javni vodovod v naseljih, ki so oskrbovana s pitno vodo iz javnih vodovodov, čeprav so se uporabniki doslej oskrbovali s pitno vodo iz kapnic, vodnjakov ali lastnih zajetij. Sklep US RS, št. U...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Varstvo kmetijskih zemljišč pred pozidavo

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 6/1991Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine in mesta ter prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine, ki za določeno območje niso usklajene z obveznimi prostorskimi sestavinami republiških planov in v tem delu ne vsebujejo prostorskih planskih usmeritev in prostorskih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Sprememba namembnosti zemljišč

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 6/1991Sprememba namembnosti zemljišč, trajno namenjenih za kmetijsko proizvodnjo, v nekmetijske namene ob zagotovitvi usposobitve drugih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo vsaj v enakem obsegu, ni v neskladju z zakonom. Sklep US RS, št. U-I-39/90 z dne 13. 11. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Organizacija občinskih upravnih organov

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 6/1991Ni v nasprotju z zakonom o notranjih zadevah in zakonom o temeljih sistema državne uprave ureditev, ki predvideva skupen organ za občo upravo in notranje zadeve, ne predvideva pa samostojnega upravnega organa za notranje zadeve.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Primeri osebne odgovornosti za obveznosti podjetja vsrečaju po francoskem pravu

dr. Marko Ilešič, 4.4.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 6/1991Tožba na prispevek k aktivi ("Comblement de passif") Poslovodje družbe so v določenih primerih lahko zavezani, da iz svojega osebnega premoženja prispevajo k manjkajoči aktivi potrebna sredstva za poplačilo družbenih terjatev. Ta možnost, ki se uveljavi s posebno tožbo pred sodiščem ("action en c...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Vrednotenje delovne dobe ob stanovanjskem vprašanju

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 6/1991Različno vrednotenje obdobij delovne dobe kot eno od meril za določanje prednostnega vrstnega reda prosilcev v postopku za dodeljevanje stanovanj in stanovanjskih posojil, ni v neskladju z ustavo in ne v nasprotju z zakonom. Odločba US RS, št. U-I-30/90 z dne 26. 12. 1990, objavljena v Ur. l. RS,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 4.4.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 6/1991Narava jezikovne razlage Predmet razlage je zakonsko besedilo, ki se sestoji iz jezikovnih znakov. Sporočilo, ki ga razlagalec išče, je pravna norma, njeni sestavni deli in pomen teh delov. Klasično (tradicionalno) pojmovanje temelji na prepričanju, da sta subjekt, ki pravno normo išče in jo spoz...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 23 24 25 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

2020(37) 2018(32) 2017(37) 2016(39)
2015(37) 2013(36) 2009(42) 2007(41)
2006(29) 2005(20) 2004(26) 2002(22)
2001(24) 1999(28) 1998(35) 1997(29)
1996(28) 1995(31) 1994(17) 1991(28)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov