O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 32
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 792)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Novi Zakon o trgu finančnih instrumentov

mag. Žiga Kosi, 10.5.2018

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Žiga Kosi, Pravna praksa, 18/2018Vlada RS je februarja letos Državnemu zboru RS v obravnavo predložila predlog novega Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), ki žal ni bil sprejet v tem sklicu Državnega zbora. Zakon v nekaj več kot 560 členih ureja trgovanje na kapitalskih trgih in je logično nadaljevanje svojega predhodnika, sedaj veljavnega Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI). ZTFI je bil zaradi sprejetja številnih evropskih pravnih aktov vsebinsko tako degradiran, da ni bilo več smiselno nadalje krpati obstoječega zakona, prenos Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov (MiFID II) v slovenski pravni red pa zahteva tako velike popravke zakona, da je bila priprava popolnoma novega zakona praktično edina izbira.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Objava liste kandidatov na oglasni deski društva

Matej Vošner, 10.5.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Vošner, Pravna praksa, 18/2018Ali je dopustna objava liste kandidatov, ki vsebuje osebne podatke, kot so ime in priimek, letnica rojstva, stopnja splošne izobrazbe in gasilski čin, na oglasni deski društva?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Pravni napovednik

Patricij Maček, 10.5.2018

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 18/2018Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Veliko podatkovje, podatkovna analitika in umetna inteligenca

Pika Šarf, 10.5.2018

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Pika Šarf, Pravna praksa, 18/2018Tehnološki napredek in globalizacija sta v zadnjih dvajsetih letih popolnoma spremenila svet, v katerem živimo, hkrati pa sta prinesla tudi korenite spremembe intenzivnosti in obsega zbiranja, obdelave in dostopa do osebnih podatkov. Ta ravnanja, povezana z osebnimi podatki, pomenijo bistveno večjo grožnjo zasebnosti slehernega posameznika in zato terjajo ustrezen zakonodajni odziv, ki ga je Evropska unija dočakala s sprejemom Splošne uredbe o varstvu podatkov, vendar pa številni avtorji opozarjajo, da ta uredba nikakor ne ustreza dobi, v katero vstopa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Ali lahko človeštvo preživi s 15.000 jedrskimi bojnimi glavami?

Patricij Maček, 10.5.2018

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 18/2018"Po 6.500 letih, kot je nedavno zapisal preminuli fizik Hawking, se človeštvo sooča z grožnjo samouničenja," je opozoril ddr. Rudi Rizman na predavanju z naslovom Ali lahko človeštvo preživi s 15.000 jedrskimi bojnimi glavami? Predavanje, na katerem je ddr. Rizman spregovoril o jedrskem oboroževanju držav, je potekalo 25. aprila na PF Univerze v Ljubljani v organizaciji Srebrne katedre, Študentske organizacije PF in društva Panda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Jezik prava

dr. Marijan Pavčnik, 10.5.2018

Kultura in umetnost

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 18/2018Pravo je jezikovni pojav. V ožjem pomenu je pravni jezik "skupna oznaka za jezik, ki ga uporabljajo postavodajalci (na primer zakonski jezik), pravni strokovnjaki, ki zakone in druge formalne pravne vire razlagajo in uporabljajo, in pravna znanost". V širšem pomenu so nosilci pravnega jezika "vsi tisti, ki opravljajo jezikovna dejanja, s tem da ponavljajo načine izražanja normodajalcev in pravnikov". V širšem pomenu zajema jezik prava tudi vsakodnevno pravno izkušnjo, ki je izrazno raznolika in vsebinsko najbolj pestra.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Davčna obravnava poslovanja v luči multilateralne konvencije OECD

Pirnat Sabina, Ferk Aleksander, 10.5.2018

DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE

Sabina Pirnat, Aleksander Ferk, Pravna praksa, 18/2018Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v sodelovanju z več kot 99 državami, med katerimi je bila tudi Slovenija, oblikovala besedilo Multilateralne konvencije za uveljavitev ukrepov v davčnih konvencijah za preprečevanje zmanjševanja osnove in preusmerjanje dobička (multilateralna konvencija ali MLI). V prispevku predstavljava ključne ukrepe, ki so bili marca letos z ratifikacijo MLI sprejeti v slovenski pravni red.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Direktiva EU o zaščiti žvižgačev: odločen korak v pravo smer

dr. Alma Sedlar, 10.5.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Človekove pravice

dr. Alma Sedlar, Pravna praksa, 18/2018Odmevna razkritja zadnjih let, kot so Luxembourg Leaks (LuxLeaks), Dieselgate, Panama Papers in Cambridge Analytica, so povzročila snežno kepo, ki se je spremenila v plaz ob mafijskih umorih preiskovalnih novinarjev Daphne Caruane Galizia na Malti in Jána Kuciaka na Slovaškem. Pred tem so sindikati, nevladne organizacije in nekatere stranke v Evropskem parlamentu več let opozarjali, da je treba vzpostaviti učinkovitejši sistem zaščite žvižgačev na ravni EU. Evropska komisija je 23. aprila 2018 objavila v marsičem prelomen predlog direktive EU za zaščito žvižgačev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

O sklonih in levem prilastku

dr. Nataša Hribar, 10.5.2018

Kultura in umetnost

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 18/2018Moji kotički še vedno nastajajo iz dela besedila z interneta, ki sem ga povsem po naključju uporabila kot primer v enem svojih predhodnih kotičkov. Tokrat se bomo lotili tega odstavka:
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Predvolilno

Hinko Jenull, 10.5.2018

Ostalo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 18/2018Politične stranke v volilni kampanji napovedujejo številne in radikalne ukrepe za povečanje učinkovitosti pravne države. Prednostna naloga naslednjega mandata naj bi bila z avtoritarnim vodenjem narediti red ne le v pravosodju, ampak tudi na drugih področjih. Dramatični, patetični in moralistični pozivi k izboljšanju stanja se vedno pogosteje zaključujejo s populistično parolo o odločni politiki, ki bo znala udariti po mizi. Pričakovano glede na zapletene, utrujajoče in zbirokratizirane mehanizme delovanja sodobne demokratične države zahodnega tipa. Za razmerja med politiko in pravosodjem pa skrajno nevarno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Uredba Rim II in (ne)svoboda strank glede izbire merodajnega prava

Nina Bezjak, 10.5.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nina Bezjak, Pravna praksa, 18/2018Avtonomija volje strank je eno temeljnih načel sodobnega pogodbenega prava. Na podlagi tega načela lahko stranke pogodbenih razmerij prosto oblikujejo medsebojne pravice in obveznosti, prav tako pa lahko same določijo, katero pravo naj se uporabi pri presoji njihovega pravnega razmerja. To načelo se je razvilo predvsem na področju pogodbenih zadev, toda vse bolj pronica tudi na področje nepogodbenih zadev. Sklepati je, da si zakonodajalec prizadeva omogočiti avtonomijo volje glede izbire merodajnega prava zaradi želje po večji stopnji pravne varnosti in predvidljivosti izida spora. Tipični primer tega je Uredba (ES) št. 864/2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Rim II), v kateri je avtonomija volje sicer predvidena, vendar je veliko bolj omejena kot na področju pogodbenega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Tožba za izbris znamke - aktivna legitimacija zastavnega upnika

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Intelektualna lastnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2018Zastavni upnik ima zagotovljeno varstvo zastavne pravice tudi proti tretjim osebam. V skladu s 164. členom SPZ je izenačen z lastnikom stvari in lahko pod istimi pogoji zahteva vrnitev stvari, prenehanje vznemirjenja in posestno varstvo. Čeprav je ta določba umeščena v 3. oddelek VI. dela SPZ, ki ureja ročno zastavo, jo je treba razumeti kot splošno določbo, veljavno tudi za položaj zastavnega upnika v primeru neposestne zastavne pravice. Zato je tudi zastavnemu upniku v primeru zastavne pravice na znamki treba priznati tožbeno upravičenje za uveljavljanje vseh zahtevkov, ki so usmerjeni v ohranitev vrednosti zastavljene pravice. Ker izbrisna tožba zaradi izbrisnega razloga iz točke b) prvega odstavka 119. člena ZIL-1 zasleduje prav ta namen, je zanjo aktivno legitimiran tudi zastavni upnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Medicina, pravo in družba

Špela Kogovšek Sajovic, 10.5.2018

Obligacije

Špela Kogovšek-Sajovic, Pravna praksa, 18/2018Sedaj že tradicionalni, 27. posvet, ki ga je 23. in 24. marca organizirala PF Univerze v Mariboru v sodelovanju s Pravniškim društvom Maribor in Zdravniškim društvom Maribor, je letos dobil novo, svežo podobo. Na oplemenitenje kaže že samo poimenovanje posveta, saj se je medicini in pravu pridružila še družba. Pri tem ne gre zgolj za lepotni popravek, temveč to pomeni dodatni zorni kot pri preučevanju zastavljenih vprašanj s še širšim naborom predavateljev. Izredno pohvalna je tudi okrepljena programska vsebina v obliki vzporedne mednarodne sekcije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Prepoved razpolaganja ni neskladna z Ustavo

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Ustavno sodišče, SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/20181. Člen 53 Zakona o socialno varstvenih prejemkih ni bil v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2018 10. maj 1933 - Knjige na grmadi Nacisti so v Berlinu na grmadah sežgali okrog 25.000 "neprimernih" knjig, tudi del klasikov nemške in svetovne književnosti. 2001 - Suženjstvo je zločin proti človeštvu Francija je sprejela zakon, v katerem opredeljuje suženjstvo ko
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Delovna doba v javnem sektorju pri jubilejni nagradi

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 10.5.2018

Delovna razmerja, KOLEKTIVNE POGODBE

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 18/2018Delavec je bil določeno delovno obdobje (več kot 4 leta) zaposlen v zasebnem zavodu s koncesijo ministrstva za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, preostalo obdobje skupno 10 let delovne dobe pa v javnem zavodu na področju socialnega varstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2018 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti prič (ZZPrič-C) (Ur. l. RS, št. 30/18) - veljati začne 11. maja. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) (Ur. l. RS, št. 30/18) -
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Vlada RS

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2018 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 178. redni seji (26. aprila 2018): - Uredba o oblikovanju cen učbenikov, - Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV Kamnik - Visoko, - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, - Uredba o
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Pravica do odškodnine pri ustanovitvi služnosti v javno korist

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2018Varuh človekovih pravic (Varuh) opozarja, da je vsakokratni razlastitveni zavezanec v primerih ustanovitve služnosti v javno korist upravičen do odškodnine, razen če iz pogodbene volje strank ni jasno razvidno, da gre za neodplačno ustanovitev služnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Pravica do izrednega dopusta zaradi selitve

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 10.5.2018

Delovna razmerja, KOLEKTIVNE POGODBE

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 18/2018Delavka želi koristiti izredni dopust zaradi selitve. Naslov stalnega prebivališča je spremenila že pred pol leta, dejansko pa se je preselila pred nekaj dnevi. Ob prvotno odobrenem izrednem dopustu je zbolela, zato se je selila en vikend kasneje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Volitve in borza

Matej Tomažin, 10.5.2018

Ostalo

Matej Tomažin, Pravna praksa, 18/2018Obdobje volitev je za borzo vrednostnih papirjev zelo pomembno, saj se oblikujejo pričakovanja o prihodnjem gospodarskem programu, ki ga bo izvoljena vlada udejanjila v novem mandatu. Tudi v Sloveniji je to obdobje posebno, čeprav za politiko gospodarstva in njen razvoj ni ena od najpomembnejših političnih tem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

(Pre)počasno izvajanje ukrepov v boju proti korupciji

Urša Ravnikar Šurk, 10.5.2018

Uprava

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 18/2018Organizacija Greco je v svojem letnem poročilu navedla, da se pri boju proti korupciji opazi splošni napredek, a je poudarila, da v praksi postopek poteka prepočasi. Problem je treba reševati na državni in mednarodni ravni, politični voditelji pa bi morali prevzeti vodilno vlogo v tem procesu. Krog oseb, ki so najpogostejši osumljenci korupcije, tvorijo poslanci, sodniki in tožilci. Prav ti bi morali biti za zgled drugim, medtem ko naj državljani zahtevajo spoštovanje zakona in etičnih standardov. V poročilu je navedena statistika, ki opisuje napredke držav članic pri uveljavljanju priporočil organizacije Greco.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Vsebina PP št.18/2018

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/20183-4 UVODNIK dr. Alma Sedlar Direktiva EU o zaščiti žvižgačev: odločen korak v pravo smer 6-7 PRAVO IN JEZIK dr. Marijan Pavčnik Jezik prava (Ob izidu Pravnega terminološkega slovarja) 7-9 FINANČNI INSTRUMENTI mag. Žiga Kosi Novi Zakon o trg
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Pravica do odvetnika v kazenskem postopku - stanje in izzivi

Vučko Katarina, Kogovšek Šalamon Neža, 10.5.2018

Kazenski postopek, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vučko, dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 18/2018Pravica osumljencev in obdolžencev do odvetnika in pravne pomoči je temeljna človekova pravica, zavarovana s številnimi nacionalnimi in mednarodnimi predpisi. V ustavnih demokracijah je trdno zasidrana, izvajanje pravice v praksi pa pokaže, da v sistemu še vedno obstajajo področja, ki zahtevajo pozornost za boljše izvajanje pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Spontana stavka letalskega osebja zaradi prestrukturiranja letalskega prevoznika niso izredne razmere

Zoran Skubic, 10.5.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 18/2018Vse večja konkurenca na nebu letalske prevoznike sili k vse večji stroškovni učinkovitosti. Sem pa spadajo tudi pogosto precej nepriljubljeni ukrepi poslovnega prestrukturiranja letalskih družb. Preživeti poslovni modeli so na vse bolj dinamičnem trgu poletov prej ali slej obsojeni na propad ali pa morda kvečjemu na počasno hiranje. A tovrstnih ukrepov prestrukturiranja ni mogoče izvesti čez noč, sploh pa ne brez konstruktivnega dialoga med letalsko družbo in zaposlenim osebjem. Prevelik šum v medsebojni komunikaciji lahko namreč kaj kmalu rezultira v stavkovnih aktivnostih osebja in sledijo lahko zapleti, zamude, konec koncev tudi odpovedi poletov. Vse na škodo potnikov, ki so že plačali letalske karte. Tu pa se v zgodbo vplete pravo EU.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 32 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

2018(32) 2017(34) 2016(39) 2015(35)
2014(45) 2013(38) 2012(40) 2011(49)
2010(46) 2009(47) 2008(48) 2007(44)
2006(36) 2003(27) 2002(29) 2001(17)
1999(33) 1998(30) 1995(27) 1994(19)
1993(24) 1992(25) 1991(28)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov