O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 32
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 792)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Vsebina PP št.18/2018

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/20183-4 UVODNIK dr. Alma Sedlar Direktiva EU o zaščiti žvižgačev: odločen korak v pravo smer 6-7 PRAVO IN JEZIK dr. Marijan Pavčnik Jezik prava (Ob izidu Pravnega terminološkega slovarja) 7-9 FINANČNI INSTRUMENTI mag. Žiga Kosi Novi Zakon o trg
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Prepoved razpolaganja ni neskladna z Ustavo

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Ustavno sodišče, SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/20181. Člen 53 Zakona o socialno varstvenih prejemkih ni bil v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Volitve in borza

Matej Tomažin, 10.5.2018

Ostalo

Matej Tomažin, Pravna praksa, 18/2018Obdobje volitev je za borzo vrednostnih papirjev zelo pomembno, saj se oblikujejo pričakovanja o prihodnjem gospodarskem programu, ki ga bo izvoljena vlada udejanjila v novem mandatu. Tudi v Sloveniji je to obdobje posebno, čeprav za politiko gospodarstva in njen razvoj ni ena od najpomembnejših političnih tem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

MEPranking

Patricij Maček, 10.5.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Patricij Maček, Pravna praksa, 18/2018Delo poslank in poslancev Evropskega parlamenta se zdi - tako kot tudi delo drugih evropskih institucij - oddaljeno. Za lažje spremljanje njihovega dela je zdaj na voljo nova spletna stran MEPranking, ki redno spremlja in ocenjuje njihovo delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Pravica do izrednega dopusta zaradi selitve

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 10.5.2018

Delovna razmerja, KOLEKTIVNE POGODBE

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 18/2018Delavka želi koristiti izredni dopust zaradi selitve. Naslov stalnega prebivališča je spremenila že pred pol leta, dejansko pa se je preselila pred nekaj dnevi. Ob prvotno odobrenem izrednem dopustu je zbolela, zato se je selila en vikend kasneje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Delovna doba v javnem sektorju pri jubilejni nagradi

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 10.5.2018

Delovna razmerja, KOLEKTIVNE POGODBE

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 18/2018Delavec je bil določeno delovno obdobje (več kot 4 leta) zaposlen v zasebnem zavodu s koncesijo ministrstva za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, preostalo obdobje skupno 10 let delovne dobe pa v javnem zavodu na področju socialnega varstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Pravica do odškodnine pri ustanovitvi služnosti v javno korist

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2018Varuh človekovih pravic (Varuh) opozarja, da je vsakokratni razlastitveni zavezanec v primerih ustanovitve služnosti v javno korist upravičen do odškodnine, razen če iz pogodbene volje strank ni jasno razvidno, da gre za neodplačno ustanovitev služnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2018 10. maj 1933 - Knjige na grmadi Nacisti so v Berlinu na grmadah sežgali okrog 25.000 "neprimernih" knjig, tudi del klasikov nemške in svetovne književnosti. 2001 - Suženjstvo je zločin proti človeštvu Francija je sprejela zakon, v katerem opredeljuje suženjstvo ko
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Vlada RS

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2018 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 178. redni seji (26. aprila 2018): - Uredba o oblikovanju cen učbenikov, - Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV Kamnik - Visoko, - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, - Uredba o
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2018 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti prič (ZZPrič-C) (Ur. l. RS, št. 30/18) - veljati začne 11. maja. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) (Ur. l. RS, št. 30/18) -
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Zapornikov otrok in njegova pravica do stikov

Burkelc Frida, Felc Brina, 10.5.2018

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev, Zakonska zveza in družinska razmerja

Frida Burkelc, mag. Brina Felc, Pravna praksa, 18/2018Če je človeku, ki ima mladoletnega otroka, odvzeta prostost zaradi izrečene zaporne kazni in nastopi njeno prestajanje, to nedvomno pomeni velik poseg v dotedanji način družinskega življenja vseh njegovih bližnjih. Zaporna kazen pomeni nujno ločitev otroka in staršev ter ima posledice tudi za izvajanje roditeljske pravice oziroma starševske skrbi, pri čemer je možnost stikov z otrokom nedvomno najbolj neposreden način njenega izvrševanja. V veliki večini se družine spremenjenim razmeram prilagodijo in otroci skupaj z drugim od staršev ali drugim bližnjim obsojenega obiskujejo v zaporu. Obstaja pa tudi veliko primerov, ko je moralo o ureditvi otrokovih stikov s starši iz različnih razlogov odločati sodišče, ki je svojo odločitev o otroku najbolj koristnih stikih sprejelo po temeljito raziskanih subjektivnih lastnostih in potrebah vsakega konkretnega otroka, osvetlitvi starševskih zmožnosti njegovih roditeljev ter po seznanitvi z življenjskimi okoliščinami otroka in staršev, ki jih je treba upoštevati, da se stiki lahko izvajajo. Korist konkretnega otroka je osnovno vodilo sodišča tudi, ko se določajo način, kraj, čas in obseg izvajanja stikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Medicina, pravo in družba

Špela Kogovšek Sajovic, 10.5.2018

Obligacije

Špela Kogovšek-Sajovic, Pravna praksa, 18/2018Sedaj že tradicionalni, 27. posvet, ki ga je 23. in 24. marca organizirala PF Univerze v Mariboru v sodelovanju s Pravniškim društvom Maribor in Zdravniškim društvom Maribor, je letos dobil novo, svežo podobo. Na oplemenitenje kaže že samo poimenovanje posveta, saj se je medicini in pravu pridružila še družba. Pri tem ne gre zgolj za lepotni popravek, temveč to pomeni dodatni zorni kot pri preučevanju zastavljenih vprašanj s še širšim naborom predavateljev. Izredno pohvalna je tudi okrepljena programska vsebina v obliki vzporedne mednarodne sekcije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Učinkovito sodno varstvo tudi brez (ponovnega) zaslišanja prosilca za mednarodno zaščito

Alenka Antloga, 10.5.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Alenka Antloga, Pravna praksa, 18/2018Sodišče Evropske unije (SEU) je na zahtevo Tribunale di Milano (predložitveno sodišče) na vprašanje za predhodno odločanje odgovorilo, da je skladno z Direktivo 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (Direktiva 2013/32/EU) v povezavi s 47. členom Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (LTP), da se pod določenimi pogoji tudi brez obravnave oziroma zaslišanja prosilca za mednarodno zaščito v sodnem postopku pravno sredstvo zoper zavrnitev prošnje zavrže ali zavrne, če:
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Od 24. aprila do 7. maja

Patricij Maček, 10.5.2018

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 18/2018 Torek, 24. 4. Register kolektivnih tožb. Vrhovno sodišče je sporočilo, da je na podlagi Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT), ki se je začel uporabljati 21. aprila 2018, na spletnih straneh sodstva vzpostavilo register kolektivnih tožb. Register je javno dostopen, vpogle
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Evropa

Patricij Maček, 10.5.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 18/2018 Torek, 24. 4. Sirija. V Bruslju se je začela dvodnevna konferenca o podpori za prihodnost Sirije in regije, ki jo je organizirala Evropska unija (EU) v sodelovanju z Združenimi narodi. Dogodka so se udeležili številni visoki predstavniki. Visoka predstavnica in podpreds
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju

dr. Jaka Cepec, 10.5.2018

Kultura in umetnost

dr. Jaka Cepec, Pravna praksa, 18/2018Znanstvena monografija Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju je sestavljena iz 12 samostojnih znanstvenih prispevkov, ki sta jih uredila in zbrala urednika monografije dr. Ana Vlahek (PF Univerze v Ljubljani) in dr. Matija Damjan (Inštitut za primerjalno pravo pri PF Univerze v Ljubljani). Monografija je nekakšno nadaljevanje leta 2015 izdane monografije z naslovom Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov. Obe monografiji sta rezultat raziskovalnega projekta z naslovom Reforma prava varstva potrošnikov v Republiki Sloveniji, katerega nosilka je bila profesorica dr. Vlahek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Spontana stavka letalskega osebja zaradi prestrukturiranja letalskega prevoznika niso izredne razmere

Zoran Skubic, 10.5.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 18/2018Vse večja konkurenca na nebu letalske prevoznike sili k vse večji stroškovni učinkovitosti. Sem pa spadajo tudi pogosto precej nepriljubljeni ukrepi poslovnega prestrukturiranja letalskih družb. Preživeti poslovni modeli so na vse bolj dinamičnem trgu poletov prej ali slej obsojeni na propad ali pa morda kvečjemu na počasno hiranje. A tovrstnih ukrepov prestrukturiranja ni mogoče izvesti čez noč, sploh pa ne brez konstruktivnega dialoga med letalsko družbo in zaposlenim osebjem. Prevelik šum v medsebojni komunikaciji lahko namreč kaj kmalu rezultira v stavkovnih aktivnostih osebja in sledijo lahko zapleti, zamude, konec koncev tudi odpovedi poletov. Vse na škodo potnikov, ki so že plačali letalske karte. Tu pa se v zgodbo vplete pravo EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Novi Zakon o trgu finančnih instrumentov

mag. Žiga Kosi, 10.5.2018

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Žiga Kosi, Pravna praksa, 18/2018Vlada RS je februarja letos Državnemu zboru RS v obravnavo predložila predlog novega Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), ki žal ni bil sprejet v tem sklicu Državnega zbora. Zakon v nekaj več kot 560 členih ureja trgovanje na kapitalskih trgih in je logično nadaljevanje svojega predhodnika, sedaj veljavnega Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI). ZTFI je bil zaradi sprejetja številnih evropskih pravnih aktov vsebinsko tako degradiran, da ni bilo več smiselno nadalje krpati obstoječega zakona, prenos Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov (MiFID II) v slovenski pravni red pa zahteva tako velike popravke zakona, da je bila priprava popolnoma novega zakona praktično edina izbira.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Jezik prava

dr. Marijan Pavčnik, 10.5.2018

Kultura in umetnost

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 18/2018Pravo je jezikovni pojav. V ožjem pomenu je pravni jezik "skupna oznaka za jezik, ki ga uporabljajo postavodajalci (na primer zakonski jezik), pravni strokovnjaki, ki zakone in druge formalne pravne vire razlagajo in uporabljajo, in pravna znanost". V širšem pomenu so nosilci pravnega jezika "vsi tisti, ki opravljajo jezikovna dejanja, s tem da ponavljajo načine izražanja normodajalcev in pravnikov". V širšem pomenu zajema jezik prava tudi vsakodnevno pravno izkušnjo, ki je izrazno raznolika in vsebinsko najbolj pestra.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Razpisi

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2018 Ur. l. RS, št. 31/18 1. Višji sodnik na Višjem delovnem in socialnem sodišču - Vrhovno sodišče Republike Slovenije; rok je 19. maj. Odvetniška zbornica 2. Odvetniški kandidat - Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o.; rok ni naveden
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

(Pre)počasno izvajanje ukrepov v boju proti korupciji

Urša Ravnikar Šurk, 10.5.2018

Uprava

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 18/2018Organizacija Greco je v svojem letnem poročilu navedla, da se pri boju proti korupciji opazi splošni napredek, a je poudarila, da v praksi postopek poteka prepočasi. Problem je treba reševati na državni in mednarodni ravni, politični voditelji pa bi morali prevzeti vodilno vlogo v tem procesu. Krog oseb, ki so najpogostejši osumljenci korupcije, tvorijo poslanci, sodniki in tožilci. Prav ti bi morali biti za zgled drugim, medtem ko naj državljani zahtevajo spoštovanje zakona in etičnih standardov. V poročilu je navedena statistika, ki opisuje napredke držav članic pri uveljavljanju priporočil organizacije Greco.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Ali lahko človeštvo preživi s 15.000 jedrskimi bojnimi glavami?

Patricij Maček, 10.5.2018

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 18/2018"Po 6.500 letih, kot je nedavno zapisal preminuli fizik Hawking, se človeštvo sooča z grožnjo samouničenja," je opozoril ddr. Rudi Rizman na predavanju z naslovom Ali lahko človeštvo preživi s 15.000 jedrskimi bojnimi glavami? Predavanje, na katerem je ddr. Rizman spregovoril o jedrskem oboroževanju držav, je potekalo 25. aprila na PF Univerze v Ljubljani v organizaciji Srebrne katedre, Študentske organizacije PF in društva Panda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Predvolilno

Hinko Jenull, 10.5.2018

Ostalo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 18/2018Politične stranke v volilni kampanji napovedujejo številne in radikalne ukrepe za povečanje učinkovitosti pravne države. Prednostna naloga naslednjega mandata naj bi bila z avtoritarnim vodenjem narediti red ne le v pravosodju, ampak tudi na drugih področjih. Dramatični, patetični in moralistični pozivi k izboljšanju stanja se vedno pogosteje zaključujejo s populistično parolo o odločni politiki, ki bo znala udariti po mizi. Pričakovano glede na zapletene, utrujajoče in zbirokratizirane mehanizme delovanja sodobne demokratične države zahodnega tipa. Za razmerja med politiko in pravosodjem pa skrajno nevarno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

O sklonih in levem prilastku

dr. Nataša Hribar, 10.5.2018

Kultura in umetnost

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 18/2018Moji kotički še vedno nastajajo iz dela besedila z interneta, ki sem ga povsem po naključju uporabila kot primer v enem svojih predhodnih kotičkov. Tokrat se bomo lotili tega odstavka:
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Tožba za izbris znamke - aktivna legitimacija zastavnega upnika

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Intelektualna lastnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2018Zastavni upnik ima zagotovljeno varstvo zastavne pravice tudi proti tretjim osebam. V skladu s 164. členom SPZ je izenačen z lastnikom stvari in lahko pod istimi pogoji zahteva vrnitev stvari, prenehanje vznemirjenja in posestno varstvo. Čeprav je ta določba umeščena v 3. oddelek VI. dela SPZ, ki ureja ročno zastavo, jo je treba razumeti kot splošno določbo, veljavno tudi za položaj zastavnega upnika v primeru neposestne zastavne pravice. Zato je tudi zastavnemu upniku v primeru zastavne pravice na znamki treba priznati tožbeno upravičenje za uveljavljanje vseh zahtevkov, ki so usmerjeni v ohranitev vrednosti zastavljene pravice. Ker izbrisna tožba zaradi izbrisnega razloga iz točke b) prvega odstavka 119. člena ZIL-1 zasleduje prav ta namen, je zanjo aktivno legitimiran tudi zastavni upnik.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 32 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

2018(32) 2017(34) 2016(39) 2015(35)
2014(45) 2013(38) 2012(40) 2011(49)
2010(46) 2009(47) 2008(48) 2007(44)
2006(36) 2003(27) 2002(29) 2001(17)
1999(33) 1998(30) 1995(27) 1994(19)
1993(24) 1992(25) 1991(28)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov