O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

ODMEVI - na Dneve: Politika in sodstvo

Hinko Jenull, 24.10.2002

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 37-38/2002Na letošnjih Dnevih slovenskih pravnikovje bil posebne, tudi medijske, pozornosti deležen prispevek višjega sodnika dr. Mileta Dolenca. Na javni tribuni z naslovom "Politika in pravo" je dejal, da politika nima nikakršnega interesa za krepitev neodvisnega položaja sodstva in njegovega učinkovitega d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Upravni postopek: Vrnitev v prejšnje stanje

Boštjan Kavčič, 24.10.2002

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 37-38/2002Načelo ekonomičnosti postopka terja, da seposamezna dejanja, ki sestavljajo upravni postopek, opravljajo na določen način in v določenem času. Stranke morajo biti pri opravljanju posameznih upravnih opravil zato pozorne na institucijo rokov, v nasprotnem primeru, so lahko zaradi njegove zamude izklj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Okolje: Novosti v zakonu o vodah

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 24.10.2002

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 37-38/2002Sredi poletja (natančneje 10. avgusta2002) je pričel veljati novi Zakon o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/2002), ki prinaša veliko novosti pri pravni ureditvi varstva in urejanja voda ter odločanju o rabi voda, kar zakon enoznačno pojmuje kot upravljanje z vodami (water management). Zakon sledi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Drugačno mnenje o volitvah sodnikov

mag. Matevž Krivic, 24.10.2002

Sodišča

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 37-38/2002Ker je bilo v PP, št. 35/02 pod naslovom"Sodstvo in ustava RS" objavljeno o tem mnenje Strokovne skupine pri Ustavni komisiji Državnega zbora (ki ga je napisal dr. Marijan Pavčnik), pošiljam v objavo tudi svoje drugačno mnenje, prav tako predloženo Ustavni komisiji (kot ločeno mnenje k večinskemu st...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Evropska razsežnost Dnevov slovenskih pravnikov

dr. Marko Ilešič, 24.10.2002

Ostalo

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 37-38/2002Tradicija je tradicija. A za tradicijepravijo tudi, da obstajajo zato, da se podirajo. Ali bo tako tudi s tradicionalnim oktobrskim pravniškim srečanjem v Portorožu? Sodeč po izkušnjah z Dnevov slovenskih pravnikov leta 2002 v Portorožu vsaj zaenkrat še ne. Čeprav se koncept tridnevnih izmenja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Promet: Zapore cest

Rafael Viltužnik, 24.10.2002

Cestni promet

Rafael Viltužnik, Pravna praksa, 37-38/2002Ključne besede:javna cesta, cestni promet, zapora javne ceste, dovoljenje za zaporo javne ceste, elaborat začasne prometne ureditve, začasna prometna signalizacija, urejanje prometa. Cestna infrastruktura je pomemben dejavnik razvoja družbe tako na gospodarskem kakor tudi na socialnem področju. Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Izvršiti izvršbo

Zvjezdan Radonjič, 24.10.2002

Civilni sodni postopki

Zvjezdan Radonjič, Pravna praksa, 37-38/2002Dve novosti v ZIZ-A, vredni ponovnepresoje Ob uvodniku državnega sekretarja g. Hinka Jenulla v PP, št. 33-34/2002 se mi je porodila potreba, dodati nekaj besed. Uvodoma naj povem, da sodim med tiste, ki brez vsakega zadržka visoko cenijo strokovne vrednosti in prispevke g. Jenulla. Z odprtostjo d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Mandat in izvolitev predstavnikov delavcev v nadzornem svetu

mag. Mato Gostiša, 24.10.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 37-38/2002Avgusta letos je potekel mandat članunadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev, skupščina družbe pa je bila že v mesecu juliju, ko svet delavcev še ni izvolil novega. * Ali je glede na določbo 2. odstavka 79. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) za izpopolnitev nadzornega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Odpoved dediščini

dr. Viktorija Žnidaršič, 24.10.2002

Dedovanje

dr. Viktorija Žnidaršič, Pravna praksa, 37-38/2002Zapustnik, to je bralčev oče, je billastnik stanovanja v bloku. Ob smrti je živel v skupnem gospodinjstvu s svojo ženo ter najmlajšim sinom z družino. Omenjeni sin in njegova partnerica nista zaposlena, dobivata pa socialno pomoč in otroški dodatek za dva otroka. Poleg najmlajšega sina je imel zapus...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

DAVKI: Pretanka kapitalizacija - davčni problem ali učinkovito poslovno orodje

Klemen Šešok, 24.10.2002

Davki občanov in dohodnina, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Klemen Šešok, Pravna praksa, 37-38/2002Pretanka kapitalizacija (angl.: thincapitalisation; nem.: Unterkapitalisierung, Fremdfinanzierung; fr.: sous-capitalisation) pomeni, da v sestavi financiranja odvisne družbe močno prevladuje dolžniški kapital v primerjavi z lastniškim kapitalom(*1). Nastaja pri povezanih družbah (osebah), tako domač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Koliko?

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 37-38/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Dovoljenje za nabavo orožja Tarifna št. 16 Posamezniki za odločbe o vlogi: za dovoljenje za nabavo lovskega in športnega orožja 400 točk ali 6.800 tolarjev. SODNE TAKSE Vrednost točke je 19 tolarjev. Sestava sodne oporoke Tarifna št. 11 Za s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Ustavno sodišče RS: Turizem - spremenjeni pogoji za opravljanje dela

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 37-38/2002Določba 53. člena Zakona o pospeševanjuturizma (Ur. l. RS, št. 57/98 in 21/02) je, kolikor se nanaša na osebe, ki ob uveljavitvi zakona niso izpolnjevale pogojev iz drugega odstavka 34. člena Zakona, v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Evropska unija ali Evropska zveza?

dr. Marko Novak, 24.10.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 37-38/2002Na letošnjih Dnevih pravnikov v Portorožuje bilo v okviru sekcije Jezik in pravo govora tudi o prevajanju evropske zakonodaje iz angleščine v slovenščino oz. obratno, ko gre za prevajanje temeljev slovenske zakonodaje v angleški jezik. Eno izmed vprašanj, ki se je izkazalo za aktualno, je bilo vpraš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Ustavno sodišče RS: Občina - pravica do dodatnih državnih sredstev

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 37-38/2002Pobudi za začetek postopka za ocenoustavnosti tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 26. člena Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94 in 56/98) se zavrneta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Ustavno sodišče RS: Stroški postopka pred US

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 37-38/2002Pobudnika sama nosita svoje stroškepostopka. V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Za drugačno odločitev bi morali obstajati posebno utemeljeni razlogi, ki jih pobudnika nista navedla. Sklep US RS, št. U-I-63/01 z dne 19. 9....
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Ustavno sodišče RS: Enakost volilne pravice

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 37-38/2002Prvi odstavek 2. člena in 3. člen Odloka odoločitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Lendava (Ur. l. RS, št. 78/02) se v delu, ki se nanaša na določitev prve do četrte volilne enote, razveljavita. Razveljavitev iz prejšnje točke začne učinkovati z dnem vročitve tega skle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

US RS, odločeno na sejah 12. 9., 19. 9., 25. 9. , 3. in 17. 10. 2002 v zadevah:

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 37-38/20021. U-I-220/99: člen 27, 5. in 7. točkaprvega odstavka 25. člena in 51. člen zakona o odvetništvu (Ur. l. RS, št. 18/93 in 24/96) s predlogom za zadržanje 2.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

US RS, obravnavano na seji 9. oktobra 2002:

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 37-38/20021. U-I-321/02, začasna odredba: člen 42zakona o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 98/99) in v delu, ki se nanaša na drugi in tretji odstavek dodanega 41. a člena zakona o zdravniški službi, 4., 5. in 8. člen, tretji odstavek 10. člena ter 11. člen zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdrav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Ustavno sodišče RS: Posebni razlogi za ustanovitev občine

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 37-38/2002Pobude za začetek postopka za ocenoustavnosti in zakonitosti Sklepa Državnega zbora, št. 005-01/95-4/30 z dne 30. 5. 2002 (Ur. l. RS, št 50/02) se zavrnejo. Presoja o izpolnjevanju posebnih razlogov iz tretjega odstavka 13.a člena ZLS, ki omogočajo izjemoma ustanovitev občine z manjšim številom p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Ustavno sodišče RS: Urejanje prostora - lokacijska dokumentacija

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 37-38/2002Člen 2 Odloka o spremembah in dopolnitvahOdloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik (Ur. l. RS, št. 63/99) se razveljavi. Člen 2 Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo-Tržaška cesta (Ur. l...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Ustavno sodišče RS: Pravni interes - neupravičen predlagatelj

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 37-38/2002Zahteva za oceno ustavnosti določb 6. in15. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 58/02) se zavrže. Skupnost občin Slovenije ni upravičeni predlagatelj za vložitev zahteve za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

DELOVNA RAZMERJA: Analiza 36 veljavnih kolektivnih pogodb

mag. Bojan Kukec, 24.10.2002

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 37-38/2002V javnosti prevladuje mnenje, da so si vSloveniji kolektivne pogodbe na področju delovnih razmerij med seboj v glavnem podobne, po natančni vsebinski analizi vseh 36 veljavnih pogodb pa ugotavljam, da temu ni tako. Vsaj kar zadeva ureditev kolektivnih delovnih sporov so med njimi kar pomembne in zan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Pogodba o delu

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 37-38/2002Ali je obseg dela za samostojnegapodjetnika, če sklene z zavodom pogodbo o delu, omejen s številom ur? Če je, s koliko oziroma kakšna pogodba se lahko sklene? Upoštevaje veljavno delovno zakonodajo je pogodba o delu, ki jo ureja 107. člen zakona o delovnih razmerjih, časovno omejena in sicer na 6...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Razporejanje

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 37-38/2002Delavka je v družbi zaposlena že vrsto letna delovnem mestu, kot je določeno v pogodbi o zaposlitvi. V pogodbi o zaposlitvi je določba, da je s sklepom o razporeditvi delavec lahko med trajanjem delovnega razmerja razporejen na drugo delovno mesto v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo. Zahteve de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Nova sistemizacija - (nove) pogodbe o zaposlitvi

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 37-38/2002Družba pripravlja reorganizacijo družbe ins tem tudi novo sistemizacijo delovnih mest, ki bo začela veljati po uveljavitvi novega ZDR. V zvezi s tem se postavljajo naslednja vprašanja: 1. Kaj storiti z delavci, ki ne bodo hoteli podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, ki bo sestavljena na podlagi no...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 37-38

Leto objave

2002(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG HI J K L MN O P QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov