O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 143)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Delovanje sodstva v luči številk

Janko Marinko, 19.6.2003

Sodišča

Janko Marinko, Pravna praksa, 22-23/2003Vrhovno sodišče je prek pravnih in dejanskih obveznosti v veliki meri udeleženo v poslovanju celotne sodne veje oblasti(*1). Eden od pokazateljev poslovanja sodne veje oblasti so tudi statistični podatki, prek katerih je mogoče ugotavljati učinkovitost(*2) (efficiency), uspešnost(*3) (effectiveness)...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Spornost omejitve teka obresti

mag. Janez Tekavc, 19.6.2003

Obligacije

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 22-23/2003Obligacijski zakonik (OZ) je zopet uvedel omejitev teka obresti, ki jo je prej veljavni zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR) poznal le do leta 1989, ko je bila tovrstna določba ZOR, predvsem zaradi hiperinflacije, razveljavljena. V 376. členu OZ je tako določeno, da obresti prenehajo teči, ko vsota...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Odpoved iz razloga nesposobnosti in denarno nadomestilo med brezposelnostjo

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 19.6.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 22-23/2003Delodajalec bo starejši delavki (starost nad 51 let) na podlagi druge alineje 88. člena zakona o delovnih razmerjih redno odpovedal pogodbo o zaposlitvi zaradi razloga nesposobnosti, pri delodajalcu pa ni na voljo drugih del, ki bi jih delavka lahko opravljala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Izvršilni postopek: Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet in

Vlasta Nadler-Maležič, 19.6.2003

Civilni sodni postopki

Vlasta Nadler-Maležič, Pravna praksa, 22-23/2003V praksi so pogosti primeri, ko ima dolžnik - gospodarska družba ali samostojni podjetnik - pri banki kot organizaciji za plačilni promet že blokiran račun zaradi davčnih in sodnih sklepov o izvršbi, hkrati pa zaradi rešitve svojega finančnega položaja predlaga začetek postopka prisilne poravnave (v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

TEMELJNI POJMI STVARNEGA PRAVA 7.

dr. Andrej Berden, 19.6.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 22-23/20035. Javno dobro (nadaljevanje) Dobrine v splošni rabi lahko razdelimo na naravne in umetne dobrine v splošni rabi. Če so vprašanja močno zapletena glede naravnih dobrin v splošni rabi, so nekoliko enostavnejša glede umetnih dobrin v splošni rabi, kot so komunalni objekti ipd. Uvrstitev stvari m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Uprava: Normativni vidiki reforme slovenske javne uprave

mag. Polona Kovač, 19.6.2003

Uprava

mag. Polona Kovač, Pravna praksa, 22-23/2003Pojem "reforma javne uprave" (tudi modernizacija, razvoj, posodabljanje, prenova, preobrazba ipd.) se v slovenskem prostoru sistematično uporablja od sredine devetdesetih let, ko je bil v sklopu priprav na vključevanje v Evropsko unijo na vladni ravni sprejet t. i. strateški načrt za implementacijo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

"Napotitev" na letni dopust

Avtor ni naveden, 19.6.2003

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 22-23/2003Delodajalec napotuje delavce na izrabo letnega dopusta, ker ni dela v proizvodnji. Delavci se s tem ne strinjajo. * Ali delodajalec lahko delavce napoti na izrabo letnega dopusta? Glede na 165. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.42/02, v nadaljevanju: ZDR) se letni dopust izrablja z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Zakaj zmeda pri dolžini letnega dopusta?

Luka Tičar, 19.6.2003

Javno obveščanje, Kolektivne pogodbe

Luka Tičar, Pravna praksa, 22-23/2003Toliko "strokovnih trenj" med strokovnjaki in poznavalci delovnega prava že dolgo nismo doživeli. Fenomen letnega dopusta, ki vsem delavcem (vsaj upam) predstavlja pomembno življenjsko dobrino(*1), je v letošnjem letu predmet spora pri mnogih delodajalcih, saj se v strokovni javnosti pojavljajo razl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

KAZENSKI POSTOPEK: (Ne)resnice v interesu postopka

mag. Bećir Kečanović, 19.6.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 22-23/2003Pred kratkim smo imeli priložnost spremljati javna sporočila o kazenskemu postopku, v katerem je sodišče zaradi neresnic v navedbah policije oprostilo obdolžence. Kriminalisti, ki so sodelovali pri odkrivanju kaznivega dejanja, so si po napačni oceni vzeli pristojnost, da brez vednosti državnega tož...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Denarno nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 19.6.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 22-23/2003Primerjava naše ureditve z nemškim pravom S sprejemom novega Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02, nadalje ZDR) se je spremenila oziroma vsaj natančneje določila ureditev konkurenčne klavzule, s katero se delavec zaveže, da bo po prenehanju delovnega razmerja v svojem poklicnem delov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - dopust med odpovednim rokom

Avtor ni naveden, 19.6.2003

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 22-23/2003Delavec je podal odpoved pogodbe o zaposlitvi. V času odpovednega roka želi izkoristiti letni dopust. Delodajalec mu tega ne dovoli, oziroma je izjavil, da se delavcu podaljša odpovedni rok za čas dopusta. * Ali je tako ravnanje delodajalca dopustno? V skladu z določbo 164. člena ZDR delavec izr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Domneva nedolžnosti

dr. Marko Novak, 19.6.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 22-23/2003Navadno igrajo mediji kot "četrta veja" oblasti pozitivno vlogo pri nadzoru ter omejevanju oblastnih organov. To velja predvsem glede zakonodajnih in izvršilnih organov, glede določenih "problemov" v sodstvu pa se tu in tam odzovejo izrazito nerodno in nestrokovno. To se je pripetilo tudi pred kratk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 19.6.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 22-23/2003Zaradi odpovedi pogodbe o ekskluzivnem zastopanju neke tuje firme v mesecu januarju 2003 je družba, ekskluzivni zastopnik, po neuspešnem reševanju nastale situacije pristopila k spremembam notranje organizaciji in v juniju 2003 sprejela spremembo akta z ukinitvijo nekaj delovnih mest, ki so bila v c...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Dnevi delovnega prava in socialne varnosti

Miran Kalčič, 19.6.2003

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 22-23/2003Ugotovitve in stališča 2. strokovnega srečanja Na 2. strokovnem srečanju Dnevi delovnega prava in socialne varnosti, ki je potekalo 3. in 4. junija 2003 v Portorožu in je predstavljalo uresničitev pred letom sprejetega stališča, po katerem naj Dnevi delovnega prava in socialne varnosti postanejo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

MKS: Novinarji kot privilegirane priče

Dean Zagorac, 19.6.2003

Kazenski postopek, Javno obveščanje

Dean Zagorac, Pravna praksa, 22-23/2003Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (XVIII) Pravila o postopku in dokazih Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (v nadaljevanju MKSJ) so v določbah o oprostitvi pričevanja določenih kategorij oseb presenetljivo skopa. Izrecen status privilegirane priče pravila dajejo zgolj za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Instituti novega ZDR

Irena Vovk, 19.6.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Znanost in raziskovalna dejavnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 22-23/2003II. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti Letošnji II. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti - pripravili so ga Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Društvo za delovno pravo in socialno varnost ter Inštitut za delovna razmerja (za tehnični del strokovnega srečanja je poskr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Vsebina "Pravna praksa" 022/2003

Avtor ni naveden, 19.6.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 22-23/2003Odmevi "Koliko v resnici trajajo sodni postopki?" (Nataša Pirc) mag. Polona Kovač Normativni vidiki reforme slovenske javne uprave dr. Andrej Berden Temeljni pojmi stvarnega prava - 7 Vlasta Nadler Maležič Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet in začete...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

USTAVNO SODIŠČE RS: Uporaba tajnih policijskih ukrepov

Avtor ni naveden, 19.6.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22-23/2003Prvi, drugi in tretji odstavek 49. člena Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 49/98, 66/98 - popr. in 93/01) se razveljavijo. Določbe 96. do 107. člena Pravilnika o policijskih pooblastilih (Ur. l. RS, št. 51/00) se razveljavijo. Razveljavitev iz 1. in iz 2. točke izreka začne učinkovati po enem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Pripor - suspenz pogodbe o zaposlitvi

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 19.6.2003

Kazenski postopek, Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 22-23/2003Zoper delavca je bil v lanskem letu zaradi kaznivega dejanja, ki nima povezave z delovnimi in pogodbenimi obveznostmi, odrejen pripor, ki traja še danes. Delodajalec mu ni izdal odločbe o suspenzu pogodbe o zaposlitvi, vseeno pa je delavcu izplačeval nadomestilo plače v višini 50 odst. nadomestila p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Koliko v resnici trajajo sodni postopki

Avtor ni naveden, 19.6.2003

Sodišča

, Pravna praksa, 22-23/2003Pojasnilo na odmev dr. Berdena, objavljen v PP, št. 12. 6. 2003 Dr. Andrej Berden je žal tudi v odgovoru na moj odmev njegovega pisanja o sodni statistiki pokazal popolno nerazumevanje nekaterih področij. 1. Več kot očitno je, dr. Berden, da sodne statistike ne berete pravilno in s svojimi pis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Sodniki: Sodniki v in o medijih

Katarina Krapež, 19.6.2003

Sodišča

Katarina Krapež, Pravna praksa, 22-23/2003Slovensko sodniško društvo je 6. junija v Rogaški Slatini pripravilo okroglo mizo o sodstvu in medijih. Na njej so sodelovali mag. Mitja Deisinger, dr. Sandra Baši} Hrvatin, profesorica na FDV, dr. Albin Igličar in Grega Repovž, predsednik Društva novinarjev Slovenije. V dobrih dveh urah burne razpr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Pomorsko pravo: CMI Kolokvij v Bordeauxu - Slovenija gre naprej

mag. Patrick Vlačič, 19.6.2003

Pomorski in rečni promet

mag. Patrick Vlačič, Pravna praksa, 22-23/2003V francoskem Bordeauxu, mestu ob reki Gironde, znanem po ostrigah, racah in seveda bordojcu, je od 10. do 13. junija potekal CMI(*1) kolokvij. Kolokvij je bil zamišljen kot priprava na konferenco, ki bo naslednje leto v Vancuverju v Kanadi. CMI je najstarejša organizacija, ki se ukvarja s pomorsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Prepisano, ker ni preslišano ...: od 10. do 16. junija

Irena Vovk, 19.6.2003

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22-23/2003Sreda, 11. 6. Sestanek o zmanjševanju zaostankov. Po odstopu predsednice ljubljanskega okrajnega sodišča Tadeje Zima je najprej sklical sestanek mag. Mitja Deisinger, zdaj pa še predsednik vlade mag. Anton Rop. Na sestanku so se med drugim dogovorili, da bosta izvršilna in sodna veja oblasti v ok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 19.6.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 22-23/20031. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu - ZPDI-C. (Ur. l. RS, št. 55/03) - velja od 26. junija; - novi 6. odst. 19. člena: sodniški pripravnik, ki je opravil sodniško pripravništvo kot oseba v delovnem razmerju na sodišču, mora v enem letu po zaključku pripravništv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Iz torkle: ... Ko se petek sreča s 13 ...

Avtor ni naveden, 19.6.2003

Kultura in umetnost

, Pravna praksa, 22-23/2003Vraževerni si lahko oddahnejo. Minil je edini petek trinajstega v tem letu (13. 6. 2003). Pravijo, da se igralci na srečo takšnega dne veselijo, ker da je ta kombinacija naklonjena dobitkom. Drugi pa si na tak dan skoraj ne upajo zapustiti doma. V petek, trinajstega, sem odpotovala v Trier, na Ak...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22-23

Leto objave

2003(30) 2001(32) 1996(33) 1995(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ D ĐE F G HI J K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov