O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 6 / 6
Dokumenti od 126 do 143 (od skupaj 143)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Gibanje vrednosti "stanovanjske točke"

Barbara Starič-Strajnar, 30.11.1995

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 22-23/1995V Republiki Sloveniji trenutno obstajajo tri vrednosti "stanovanjske točke": * vrednost točke, ki se uporablja za stanovanja, ki se privatizirajo po stanovanjskem zakonu in za izračun obrokov v primeru obročnega odplačevanja kupnine znaša za mesec november 146,67 SIT * vrednost točke za izračun ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 22-23/1995Št. 68 - 24. 11. 1995 Ustavno sodišče RS je tokrat poslalo v objavo tri odločbe: glede skladnosti z ustavo nekaterih določb zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov v RS; nadalje meni, da niso v neskladju z ustavo določbe zakona o javnem interesu na področju kulture ter uredbe o vpisu v razv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 22-23/1995Št. 67 - 23. 11. 1995 Vlada RS je z odločbo imenovala 4 državne tožilce. Minister za okolje je z novo odredbo določil, da znaša vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja od 24. 11. 1995 naprej 146,67 SIT. Minister za finance objavlja obrazec napovedi za odmero dohodnine za leto 1995...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Pravica do skrajšane učne obveznosti

mag. Tanja Dobrin, 30.11.1995

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 22-23/1995Delavka ima trideset let delovne dobe. Vsa leta, razen devetih, je opravljala delo v vzgoji in izobraževanju. Devet let je bila zaposlena na zavodu za zaposlovanje kot poklicna svetovalka, kjer je s poklicem učitelja sodelovala v timu s psihologom. Njeno delo je bilo v tem času tudi informiranje uče...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Zastavna pravica na podlagi sporazuma strank

Janez Mlakar, 30.11.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

Janez Mlakar, Pravna praksa, 22-23/1995V praksi niso redki sporazumi po 251.c zakona o izvršilnem postopku, na podlagi katerega se ugotovi obstoj terjatve, čas njene dospelosti in se na podlagi soglasja strank z vknjižbo zastavne pravice na nepremičnini oziroma s popisom premičnih stvari dolžnika zavaruje denarna terjatev.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Kompenzacija - čas izpolnitve obveznosti

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, 30.11.1995

Obligacije

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 22-23/1995Kompenzacija ali pobot je pravni posel, pri katerem se pobotata dve ali več terjatev. Pobotanje je prenehanje nasprotnih terjatev med istima strankama, ki sta druga nasproti drugi obenem upnika in dolžnika. Gospodarska korist pobotanja je v tem, da odpade dvojno plačilo. Samo nastanek nove terjatve ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Odmera letnega dopusta

mag. Tanja Dobrin, 30.11.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 22-23/1995Delavcu, ki je sklenil delovno razmerje s krajšim delovnim časom (4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko), so odmerili letni dopust na ta način, da so dolžino letnega dopusta, ki bi ga delavec imel, če bi delal polni delovni čas, razpolovili. S tem delavcu ni zagotovljenih 18 delovnih dni, kar je kot m...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Direktor po končanem mandatu - pravice...

Marta Klampfer, 30.11.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995V juniju 1996 poteče mandat direktorju manjšega zavoda, v katerem je zaposlenih 7 ljudi. Direktor poleg funkcije vodenja opravlja tudi strokovno delo. Ker ne želi več opravljati funkcije direktorja, se verjetno ne bo javil na razpis, želi pa opravljati strokovno delo. Kakšne pravice mu gredo v pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Zastaranje disciplinskega postopka za kršitev z znaki kaznivega dejanja

Marta Klampfer, 30.11.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995Delavec je v podjetju storil hujšo kršitev delovne dolžnosti, ki je tudi kaznivo dejanje. Kršitev je bila storjena aprila 1994, zoper delavca pa je bil šele meseca maja 1995 podan obtožni predlog na sodišče s strani okrožnega državnega tožilca, sodba pa je bila izrečena junija 1995. Ker v podjetju n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Odločanje na skupščini d.d.

mag. Borut Bratina, 30.11.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Borut Bratina, Pravna praksa, 22-23/1995Skupščina d.d. je z nasprotnimi glasovi zunanjih lastnikov onemogočila dopolnitev statuta delniške družbe, usklajeno z določbo kolektivne pogodbe za kovinsko dejavnost, da bi namreč skupščina lahko odločala o razdelitvi dela dobička med zaposlene. Ali ni tak sklep nezakonit? V skladu s kolekti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Individualne pogodbe za vodilne delavce - razdrtje, spremembe, dopolnitve

Marta Klampfer, 30.11.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995Po sklepu skupščine družbe se delavcem s posebnimi pooblastili, ki v družbi predstavljajo tretjo vodstveno raven, ki so do sedaj imeli sklenjene individualne pogodbe o zaposlitvi po kriterijih iz Dogovora o kriterijih za individualne pogodbe o zaposlitvi poslovodnih delavcev, plače in drugo v zvezi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Disciplinska komisija za vsako sejo posebej

Marta Klampfer, 30.11.1995

Kolektivne pogodbe

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995S spremembo statuta družbe so pooblastila za imenovanje članov disciplinske komisije prenesena na poslovodni organ. Ali je imenovanje članov disciplinske komisije po poslovodnem organu za vsako posamezno sejo, zaradi reševanja različne problematike, v skladu z 21. členom Splošne kolektivne pogodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Krvodajalec - prosta dneva, prehrana, prevoz

Marta Klampfer, 30.11.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995Ali pripada krvodajalcu za dva prosta dneva tudi regres za prehrano in povrnitev prevoznih stroškov na delo in z dela? Po 3. odst. 33. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. l. SFRJ, št. 60/82, 42/90), ki se uporablja kot republiški predpis , ima krvodajalec pravico do dveh ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Začasna zadržanost z dela zaradi bolezni - nadomestilo plače

Marta Klampfer, 30.11.1995

Delovna razmerja, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995Do kdaj gre nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela v breme delodajalca (zavezanca za prijavo in plačilo prispevkov) in od kdaj naprej v breme zavoda za zdravstveno varstvo? Po 6. alinei 9. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Pravica do zdravega in prijaznega okolja

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 22-23/1995"Obstaja izvrsten učitelj, če ga razumemo: to je narava" Heinrich von Kleist Pravna teorija poudarja, da ima človek temeljno pravico do varstva okolja, državni oziroma družbeni organi pa posebno dolžnost, da varujejo to pravico in izvajajo splošno varstvo narave. V teoriji se je tudi vedno zno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Uporaba besede "Slovenija" v imenu podružnice tujega podjetja

Aleš Avbreht, 30.11.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleš Avbreht, Pravna praksa, 22-23/1995Primer Priglasitelj je v imenu svoje podružnice, ki naj bi jo ustanovil v Republiki Sloveniji, uporabil tudi besedo "Slovenija". Registrsko sodišče je njegov predlog za vpis podružnice s takšnim imenom zavrnilo po 1. odstavku 23. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 30/93, 29/9...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Spremembe pogodbe o zaposlitvi

dr. Milan Fabjančič, 30.11.1995

Delovna razmerja

dr. Milan Fabjančič, Pravna praksa, 22-23/1995Pogodba o zaposlitvi de lege ferenda je v ospredju strokovnih razmišljanj in znanstvenih razprav pri pripravi nove zakonodaje o delovnih razmerjih. Gre pravzaprav za razmišljanje o večjem prostoru za dispozitivne norme in o preseganju sedanjih kogentnih norm. Razmerje med prisilnostjo in razpoložlji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

(Ne)združljivost fukcij v sindikatu in organih soupravljanja

Mato Gostiša, 30.11.1995

Sindikati

Mato Gostiša, Pravna praksa, 22-23/1995Ali je lahko predsednik sindikata hkrati predsednik sveta delavcev in kot predstavnik zaposlenih imenovan v nadzorni svet delniške družbe? Ali so vse tri funkcije združljive? Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) ne določa nikakršnih omejitev glede združljivosti funkcij, navedenih v...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 4 5 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22-23

Leto objave

2003(30) 2001(32) 1996(33) 1995(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ D ĐE F G HI J K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov