O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Stvarna veljavnost kolektivnih pogodb za gospodarske dejavnosti

Metka Penko-Natlačen, 30.11.1995

Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 22-23/1995V tem prispevku želim na kratko opozoriti na nekatere probleme ob uporabi kolektivnih pogodb dejavnosti gospodarstva v praksi, ki izvirajo iz nepozorno oblikovanih določb o stvarni in osebni veljavnosti in na vprašanje dopustnosti ustvarjanja zaveze iz kolektivne pogodbe za subjekte, ki niso več čla...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Cene zdravil in medicinskega blaga - podjetniška svoboda

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Delovna razmerja, Sindikati

, Pravna praksa, 22-23/19951. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o načinu oblikovanja cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev se v delu, ki se nanaša na ukrepe določitve cen proizvajalcev medicinskega blaga v zvezi z določanjem veleprodajnih cen domačih proizvajalcev, zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Status samostojnih kulturnih ustvarjalcev

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ustavno sodišče, Kultura in umetnost

, Pravna praksa, 22-23/19951. Določbi drugega odstavka 62. člena in tretje alinee drugega odstavka 49. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture nista v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Odstop od načel pravičnega lastinjenja

dr. Milan Gaspari, 30.11.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Milan Gaspari, Pravna praksa, 22-23/1995Z navedeno odločbo (objavljeno v Ur. l. RS št. 43/95) je ustavno sodišče odločilo o ustavnosti 5. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS št. 55/92, 7/93 in 31/93).
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Korespondenčna seja upravnega odbora zadruge

dr. Emil Čeferin, 30.11.1995

Zadruge

dr. Emil Čeferin, Pravna praksa, 22-23/1995Po 14. členu zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92, 7/93 in 22/94 - ZZad) mora vsaka zadruga z 10 ali več člani imeti upravni odbor.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Podržavljanje kmetijskih zemljišč in gozdov

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 22-23/19951. Določbe prvega, drugega, četrtega in petega odstavka 14. člena zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije niso v neskladju z ustavo. 2. Tretji odstavek 14. člena ZSKZ ni v skladu z ustavo, kolikor od prostorskih izvedbenih aktov upošteva samo prostorske izvedbene načrte.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

(Ne)izkazani pravni interes pobudnika

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22-23/1995Začasni ukrep, ki ga je vlada sprejela v mejah zakonskega pooblastila in s katerim je določila najvišji dopusten odstotek veletrgovinske marže oziroma rabata (z uredbo o načinu oblikovanja cen zdravil za humano rabo... - Ur. l. RS, št. 41/95), nima neposrednega vpliva na pravice, pravne interese ozi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

US RS je obravnavalo...

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22-23/1995* Zahteva za razpis referenduma (40. člen). * Odlok Skupščine občine Sežana o komunalnih taksah (Ur. objave, št. 34/91). * 2. čl. zakona o ustavnovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Ur. l. RS, št. 60/95) glede imen in sedežev občin.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

US RS je obravnavalo...

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22-23/1995* Zahteva za razpis referenduma (40. člen). * Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vojaških pokojninah (Ur. l. RS, št. 48/92 - Mednarodne pogodbe, št. 13). * Uredba o načinu oblikovanja cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev z zakonom o cenah (Ur. l. RS, št. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Komisija za razlago SKP za gospodarstvo

Metka Penko-Natlačen, 30.11.1995

Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 22-23/1995Komisija za razlago Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, oblikovana na podlagi 56. člena Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo (Ur. l. RS, št. 39/93, 23/94, 3/95, 22/95, v nadaljevanju SKPg), oblikuje na predlog strank in zavezancev iz SKPg mnenja in razlage posameznih določb SKPg in vel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

(Počitniško) delo učencev in študentov

Jože Kuhelj, 30.11.1995

Delovna razmerja

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 22-23/1995Kakšen status imajo v času počitniškega dela učenci in študenti? Delodajalec je zavaroval te osebe za primer nesreče pri delu in poklicne bolezni, ni pa sklenil z njimi pogodbe o delu po 107. členu ZDR.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Trajno presežni delavec - pravica do odpravnine ob upokojitvi

Marta Klampfer, 30.11.1995

Zaposlovanje in brezposelnost

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995Delavec je bil 34 let zaposlen v istem podjetju, potem je bil opredeljen kot trajni tehnološki presežek. Na zavodu za zaposlovanje je 2 leti prejemal nadomestilo za čas brezposelnosti, potem pa se je predčasno upokojil. Ali mu ob upokojitvi pripada odpravnina in kdo mu jo je dolžan plačati? De...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Še o osebnih stikih med otrokom in starši

dr. Andrej Berden, 30.11.1995

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 22-23/1995Univerzitetni profesor dr. Karel Zupančič je v svojem članku z naslovom "Še o osebnih stikih med otrokom in starši", objavljenim v časopisu Pravna praksa, št. 8/95, ki se navezuje na članek z naslovom "Nekateri problemi izvrševanja osebnih stikov med otrokom in starši", objavljenim v isti reviji št....
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Volilni boj in pravo

dr. Janez Šinkovec, 30.11.1995

Državni zbor in državni svet

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 22-23/1995Volilni boj naj bi bil manifestacija demokratičnosti, ki se odraža v političnem pluralizmu. V volilnem boju naj bi se odrazila nedotakljivost nekaterih demokratičnih načel, kot so: * večina je odločujoča potenca političnega oblikovanja volje, to preprečuje aristokratsko ali oligarhično obliko držav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Dnevi slovenskih pravnikov 1995 (III)

Dušan Skok, 30.11.1995

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 22-23/1995Za zaokrožitev "sporočil" z letošnjega portoroškega srečanja objavljamo še naslednje gradivo - celotno je interesentom na voljo v reviji Podjetje in delo, v št. 5-6 in bližnji 7. letošnji številki. Seveda, marsičesa nismo zmogli zabeležiti - niti ne povzeti vseh razprav, ki so bile letos zavzetej...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Pravica do starostne pokojnine - dokup zavarovalne dobe

Jože Kuhelj, 30.11.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 22-23/1995Zavarovanka je bila rojena 9. marca 1944. Od 15. julija 1963 dalje je neprekinjeno zaposlena. Kdaj točno (datum) se bo lahko redno upokojila? Upoštevaje določbe veljavnega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se bo zavarovanka pod pogojem, da bo še naprej ostala v delovnem razmerju, l...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Ustanove ponovno v našem pravnem sistemu

dr. Verica Trstenjak, 30.11.1995

Zavodi

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 22-23/1995"Težnja človeka, da bi ustvaril nekaj trajnega, kar bi obstajalo in v čemer bi on obstajal - tudi po svoji smrti, je stara in leži globoko v človeški naravi. Spomeniki, kipi, knjige niso edine možnosti, ki ohranijo spomin na človeka. V okviru pravnih institutov to omogoča ustanova."(*1) SPLOŠNO O...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Območje za ustanovitev občine

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 22-23/1995Ustavno sodišče je ustavilo postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti, ker je eden izmed napadenih splošnih aktov prenehal veljati že pred vložitvijo zahteve, ustavnost drugega splošnega akta pa je mogoče ocenjevati le posredno - prek ocene ustavnosti zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi nji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 22-23/1995Št. 65 - 16. 11. 1995 Predsednik republike objavlja ukaza, s katerima imenuje za veleposlanico pri Svetu Evrope Magdaleno Tovornik in veleposlanika v Irski mag. Matjaža Šinkovca. Ustavno sodišče RS objavlja 4 odločbe: v prvi ugotavlja, da določbi 4. odst. 39. člena in 4. odst. 52. člena pokojn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Mednarodna znanstvena konferenca

Rajko Knez, 30.11.1995

Ostalo

Rajko Knez, Pravna praksa, 22-23/1995Mednarodno znanstveno konferenco z gornjim naslovom je pripravil Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Konferenca se je odvijala v prostorih Pravne fakultete 10. in 11. novembra 1995, udeležilo pa se jo je 16 predavateljev iz šestih tu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Sprejemanje občinskega statuta

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 22-23/19951. Pobuda za začetek postopka za oceno zakonitosti statuta Mestne občine Velenje se sprejme. 2. Postopek se razširi na oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 64. člena zakona o lokalni samoupravi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Spor o pristojnosti med državo in občino - ustavitev postopka

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22-23/1995Ustavno sodišče je s sklepom ustavilo postopek za rešitev spora o pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo, ker predlagatelj ni navedel, glede katerih upravnih zadev je sprožil postopek, in tudi po pozivu ustavnega sodišča v določenem roku zahteve ni dopolnil. Sklep US RS, št. U-II-26/95 z d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Splošno načelo sorazmernosti v švicarskem pravu

dr. Lovro Šturm, 30.11.1995

Pravoznanstvo

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 22-23/1995Drugače kot v Nemčiji, kjer se je načelo sorazmernosti začelo uporabljati na področju policijskega prava pri ukrepanju države do posameznika, se je uporaba načela sorazmernosti v švicarskem pravu uveljavila ob državnih posegih pri pravnem urejanju podjetništva, zlasti na področju industrije in trgov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Zavarovanje in utrditev obveznosti

mag. Vesna Kranjc, 30.11.1995

Obligacije

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 22-23/1995Letošnji Dnevi slovenskih pravnikov v Portorožu so bili primerna priložnost za prvo predstavitev knjige "Zavarovanje in utrditev obveznosti" avtorjev dr. Mihe Juharta, dr. Petra Grilca, dr. Mirka Ilešiča in Igorja Strnada. Knjižnih novosti s področja gospodarskega prava je zadnjih nekaj let precej. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 22-23/1995Št. 66 - 17. 11. 1995 Vlada RS je za objavo pripravila tri uredbe s področja carinskih zadev (dopolnitev glede davščine za carinsko evidentiranje, o uporabi znižanih carinskih stopenj in o blagu, za katero se plačuje posebna davščina), nadalje sklepa o postavitvi častnega konzula v Istanbulu ter ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22-23

Leto objave

< Vsi
1995(48)
> November(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ D ĐEF G HIJ K LM N OP QRS Š T UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov