O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Odpoved iz razloga nesposobnosti in denarno nadomestilo med brezposelnostjo

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 19.6.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 22-23/2003Delodajalec bo starejši delavki (starost nad 51 let) na podlagi druge alineje 88. člena zakona o delovnih razmerjih redno odpovedal pogodbo o zaposlitvi zaradi razloga nesposobnosti, pri delodajalcu pa ni na voljo drugih del, ki bi jih delavka lahko opravljala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Denarno nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 19.6.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 22-23/2003Primerjava naše ureditve z nemškim pravom S sprejemom novega Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02, nadalje ZDR) se je spremenila oziroma vsaj natančneje določila ureditev konkurenčne klavzule, s katero se delavec zaveže, da bo po prenehanju delovnega razmerja v svojem poklicnem delov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

"Napotitev" na letni dopust

Avtor ni naveden, 19.6.2003

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 22-23/2003Delodajalec napotuje delavce na izrabo letnega dopusta, ker ni dela v proizvodnji. Delavci se s tem ne strinjajo. * Ali delodajalec lahko delavce napoti na izrabo letnega dopusta? Glede na 165. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.42/02, v nadaljevanju: ZDR) se letni dopust izrablja z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Zakaj zmeda pri dolžini letnega dopusta?

Luka Tičar, 19.6.2003

Javno obveščanje, Kolektivne pogodbe

Luka Tičar, Pravna praksa, 22-23/2003Toliko "strokovnih trenj" med strokovnjaki in poznavalci delovnega prava že dolgo nismo doživeli. Fenomen letnega dopusta, ki vsem delavcem (vsaj upam) predstavlja pomembno življenjsko dobrino(*1), je v letošnjem letu predmet spora pri mnogih delodajalcih, saj se v strokovni javnosti pojavljajo razl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - dopust med odpovednim rokom

Avtor ni naveden, 19.6.2003

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 22-23/2003Delavec je podal odpoved pogodbe o zaposlitvi. V času odpovednega roka želi izkoristiti letni dopust. Delodajalec mu tega ne dovoli, oziroma je izjavil, da se delavcu podaljša odpovedni rok za čas dopusta. * Ali je tako ravnanje delodajalca dopustno? V skladu z določbo 164. člena ZDR delavec izr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Dnevi delovnega prava in socialne varnosti

Miran Kalčič, 19.6.2003

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 22-23/2003Ugotovitve in stališča 2. strokovnega srečanja Na 2. strokovnem srečanju Dnevi delovnega prava in socialne varnosti, ki je potekalo 3. in 4. junija 2003 v Portorožu in je predstavljalo uresničitev pred letom sprejetega stališča, po katerem naj Dnevi delovnega prava in socialne varnosti postanejo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Pripor - suspenz pogodbe o zaposlitvi

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 19.6.2003

Kazenski postopek, Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 22-23/2003Zoper delavca je bil v lanskem letu zaradi kaznivega dejanja, ki nima povezave z delovnimi in pogodbenimi obveznostmi, odrejen pripor, ki traja še danes. Delodajalec mu ni izdal odločbe o suspenzu pogodbe o zaposlitvi, vseeno pa je delavcu izplačeval nadomestilo plače v višini 50 odst. nadomestila p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 19.6.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 22-23/2003Zaradi odpovedi pogodbe o ekskluzivnem zastopanju neke tuje firme v mesecu januarju 2003 je družba, ekskluzivni zastopnik, po neuspešnem reševanju nastale situacije pristopila k spremembam notranje organizaciji in v juniju 2003 sprejela spremembo akta z ukinitvijo nekaj delovnih mest, ki so bila v c...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄22-23

Pravica do plače po prenehanju mandata

Avtor ni naveden, 26.7.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 22-23/2001Delavka s posebnimi pooblastili in odgovornostmi je do 31.5.2001 opravljala funkcijo direktorice in za ta čas je imela sklenjeno posebno pogodbo, po kateri je bila plača določena v bistveno večji višini, kot je določena v aktu o sistemizaciji delovnih mest. Po prenehanju funkcije je delavka razporej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄22-23

Pripor in delovno razmerje

Avtor ni naveden, 26.7.2001

Kazenski postopek, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 22-23/2001V podjetju imamo za nedoločen čas zaposlenega delavca, ki se trenutno nahaja v priporu. Kakšne so v tem primeru obveznosti delodajalca? Ali lahko delavca odpustimo? Veljavna delavnopravna zakonodaja varuje zaposlitev oziroma nepretrganost zaposlitve delavcev, ki so v kazenskem postopku ter oseb, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄22-23

Delovni čas delovnega invalida III. kategorije

Avtor ni naveden, 26.7.2001

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 22-23/2001V podjetju je zaposlen tudi delovni invalid III. kategorije invalidnosti. Delovni čas v podjetju znaša 40 ur na teden. * Ali se delovnemu invalidu III. kategorije lahko določi v okviru 40-urnega tedenskega delovnega časa različno dolg dnevni delovni čas (npr.: en dan 6 ur, naslednji dan 10 ur?)....
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄22-23

Izpolnjevanje z zakonom predpisanih pogojev

Avtor ni naveden, 26.7.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 22-23/2001Strokovni delavec ob uveljavitvi Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO) - začetek veljavnosti 15. 3. 1996 - ni izpolnjeval z zakonom predpisanih pogojev o izobrazbi. Strokovni delavec ima za eno stopnjo nižjo izobrazbo, kot je predpisana z ZIO, zato še naprej opravlja delo strokovnega delavca s pogoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄22-23

Izplačilo regresa in plačilo neizrabljenega dela dopusta

Avtor ni naveden, 26.7.2001

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 22-23/2001Delavec je nastopil bolniški stalež v oktobru preteklega leta. Izrabil je polovico letnega dopusta preteklega leta. V tekočem letu je še v bolniškem staležu, ki bo predvidoma trajal celotno koledarsko leto. Kakšne pravice ima delavec do plačila neizrabljenega dela dopusta iz preteklega leta? Ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄22-23

Odpovedni rok in sankcije za njegovo neupoštevanje

Avtor ni naveden, 26.7.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 22-23/2001Kakšne so sankcije, če se delavec ne drži odpovednega roka in v trenutku prekine delovno razmerje? Ali se to kje zaznamuje (npr. v delovni knjižici) in kako je v tem primeru z izročitvijo delovne knjižice? Po veljavni zakonodaji lahko temelje za prenehanje delovnega razmerja razvrstimo v tri s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Razveza pogodbe o zaposlitvi, ko ni možna izročitev izjave delodajalcu

mag. Tanja Dobrin, 14.11.1996

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 22-23/1996Kako naj delavka razveže delovno razmerje z zasebnim delodajalcem, če je ta zapustil obratovalnico in odšel neznano kam, zaradi česar ga o razvezi ne more obvestiti, že več mesecev pa ji tudi ni izplačal plače? Delavka ne more pridobiti sklepa delodajalca o prenehanju delovnega razmerja in se ne mor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Delovnopravna razmerja

Damjan Belič, 14.11.1996

Delovna razmerja

Damjan Belič, Pravna praksa, 22-23/1996Kljub burnemu in pozno v zgodnje jutro trajajočemu petkovemu družabnemu srečanju se je na sobotnem zasedanju te sekcije zbralo kar lepo število udeležencev, pred katerimi je prvi spregovoril vodja sekcije dr. Drago Mežnar. V svojem prispevku se je zavzel za čimprejšnji sprejem nove individualne in k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Zastopniki delavcev, konstruktivni člani uprave, oboje?

Avtor ni naveden, 14.11.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 22-23/1996O položaju in vlogi delavskega direktorja so se zadnje čase v slovenskem medijskem prostoru zvrstile številne polemike, različna mnenja, pogledi in tolmačenja. Začele so se še pred sprejetjem zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju 9. julija 1993 in se nadaljevale tudi pozneje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Prevozni stroški po prodaji odkupljenega stanovanja in preselitvi

mag. Tanja Dobrin, 14.11.1996

Stanovanjska razmerja in upravljanje ter gospodarjenje s hišami, Delovna razmerja, plače in nadomestila

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 22-23/1996Podjetje je delavcu dodelilo stanovanje v kraju, v katerem so sedež in poslovni prostori podjetja. Na podlagi stanovanjskega zakona je delavec stanovanje odkupil, ga kasneje prodal in se odselil v drug kraj. Ker so se s tem povečali stroški prevoza na delo in z dela za tega delavca, prihaja do vpraš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Odpravnina po 36.f členu ZDR

Lilijana Tratnik, 14.11.1996

Delovna razmerja

Lilijana Tratnik, Pravna praksa, 22-23/1996Katera osnova se upošteva pri izračunu odpravnine delavca, ki je bil opredeljen kot tehnološki presežek in mu delovno razmerje preneha po vrnitvi iz bolniškega staleža? V skladu z določbo tretjega odstavka 36. f člena zakona o delovnih razmerjih pripada delavcu, uvrščenemu med trajne presežke, od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Upoštevanje delovne dobe v tujini

Lilijana Tratnik, 14.11.1996

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Lilijana Tratnik, Pravna praksa, 22-23/1996Delavec je v Nemčiji delal 4 leta in 3 mesece. Ali se delavcu ta doba upošteva pri dodatku za minulo delo in pri pravici do jubilejne nagrade? Odgovor na vprašanje, katera obdobja se upoštevajo v delovno dobo, ko gre za priznanje dodatka za minulo delo ali pravice do jubilejne nagrade, je odvisen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Prenehanje delovnega razmerja presežnim delavcem - letni dopust

mag. Tanja Dobrin, 14.11.1996

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 22-23/1996Določenemu številu trajno presežnih delavcev bo prenehalo delovno razmerje v januarju 1997, nekaterim v mesecu marcu in nekaterim v aprilu. Ali delavcem pripada letni dopust za leto 1997 in v kakšnem obsegu bi ga lahko izrabili? Delavec ima pravico izrabiti letni dopust v vsakem koledarskem le...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Prenehanje d.o.o. po skrajšanem postopku - varstvo pravic delavcev

mag. Tanja Dobrin, 14.11.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja, plače in nadomestila

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 22-23/1996Kdaj preneha delovno razmerje delavcev v družbi z omejeno odgovornostjo, ki preneha po skrajšanem postopku, in kakšne pravice ima v takem primeru delavec v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja? Po določbah veljavne delovnopravne zakonodaje (zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, Ur....
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Odpoved podjetniške kolektivne pogodbe

Lilijana Tratnik, 14.11.1996

Kolektivne pogodbe

Lilijana Tratnik, Pravna praksa, 22-23/1996Delodajalec in sindikat sta v letu 1992 podpisala podjetniško pogodbo. V prehodnih in končnih določbah te pogodbe je navedeno, da se pogodba uporablja od 1. 1. 1992 do 31. 1. 1993, in v nadaljevanju, da se njena veljavnost podaljša do sklenitve nove, če ob izteku časa, za katerega je sklenjena ta po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Stvarna veljavnost kolektivnih pogodb za gospodarske dejavnosti

Metka Penko-Natlačen, 30.11.1995

Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 22-23/1995V tem prispevku želim na kratko opozoriti na nekatere probleme ob uporabi kolektivnih pogodb dejavnosti gospodarstva v praksi, ki izvirajo iz nepozorno oblikovanih določb o stvarni in osebni veljavnosti in na vprašanje dopustnosti ustvarjanja zaveze iz kolektivne pogodbe za subjekte, ki niso več čla...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Cene zdravil in medicinskega blaga - podjetniška svoboda

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Delovna razmerja, Sindikati

, Pravna praksa, 22-23/19951. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o načinu oblikovanja cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev se v delu, ki se nanaša na ukrepe določitve cen proizvajalcev medicinskega blaga v zvezi z določanjem veleprodajnih cen domačih proizvajalcev, zavrže.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22-23

Leto objave

2003(8) 2001(6) 1996(9) 1995(17)

Področja

< Vsi 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 9.1. DELOVNA RAZMERJA, PLAČE IN NADOMESTILA 9.2. KOLEKTIVNE POGODBE 9.3. SINDIKATI 9.4. ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST 9.6. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.7. SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.8. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G HIJK LM N OP QRSŠ T UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov