O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Spor iz "drugih civilnopravnih razmerij" po 1. členu ZPP - pristojnost rednega sodišča

Avtor ni naveden, 21.8.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2014Spor o veljavnosti oziroma zakonitosti prenehanja pooblastil in izključitvi iz članstva sindikata je spor "iz drugih civilnopravnih razmerij" po 1. členu ZPP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Vsebina PP št.31-32/2014

Avtor ni naveden, 21.8.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/20143 UVODNIK dr. Marko Bošnjak Preiskovanje pri odvetniku in pravna država 6 PRAVO INDUSTRIJSKE LASTNINE Klemen Pohar Zaščita nekaterih netradicionalnih znakov kot znamk 8 IZVRŠBA mag. Anja Drev in Katja Klug Uveljavljanje upravičenosti do viš
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Evropa

Irena Vovk, 21.8.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2014 Torek, 22. 7. Financiranje malih in srednjih podjetij. Evropska komisija in Evropski investicijski sklad (EIS) sta podpisala sporazum, ki bo povečal priložnosti malih in srednjih podjetij (MSP) za pridobitev financiranja. Po zaslugi 1,3 milijarde evrov, predvidene za financ
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Gostinec proti lokalnim šerifom

Branko Erčulj, 21.8.2014

Pravoznanstvo

Branko Erčulj, Pravna praksa, 31-32/2014V PP št. 29-30/2014 smo lahko prebrali zanimivo predstavitev sodbe avstrijskega sodišča o tem, da sme gostinec odreči gostoljubje obiskovalcu, ki ga je že večkrat prijavil pristojnim oblastem zaradi ugotovljenih kršitev protikadilske zakonodaje. Članek je napisal podsekretar na našem Ministrstvu za pravosodje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Preprečevanje nasilja

Irena Vovk, 21.8.2014

Zakonska zveza in družinska razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2014Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima (t. i. Istanbulska konvencija) je bila sprejeta 7. aprila 2011, veljati pa je začela 1. avgusta 2014. Slovenija jo je podpisala 8. septembra 2011, varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer pa meni, da bi bilo zagotovo dobro, da bi jo tudi ratificirali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Vrnitev represivne psihiatrije?

Hinko Jenull, 21.8.2014

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Hinko Jenull, Pravna praksa, 31-32/2014Zadeva - gre za načelni spor o pristojnosti med psihiatričnim zavodom in državnim tožilcem - ne bi bila vredna posebne pozornosti, če vanjo ne bi posegel Varuh človekovih pravic. Ker je pritrdil stališču, ki krepi vlogo represivnih organov na področju duševnega zdravja, je kritičen pogled nujen. Ampak najprej dejstva. Takole je bilo:
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Preiskovanje pri odvetniku in pravna država

dr. Marko Bošnjak, 21.8.2014

Pravoznanstvo, Odvetništvo in notariat

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 31-32/2014Pravo od nekdaj zaposluje iskanje resnice o preteklem dogodku. Želja ugotoviti, kaj se je res zgodilo, je posebej izražena tedaj, ko se nakazuje sum storitve kaznivega dejanja velikih in kompleksnih razsežnosti. Ker je domneva nedolžnosti pogosto tujek v mentalnem stanju ne le laične javnosti, temveč tudi profesionalcev v kazenskem pravosodju, je naravna misel, da resnico o stvari najbolje pozna obdolženec in bi jo bilo zato najbolj priročno iskati pri njem. Ker pa ima pravni sistem do torture (še vedno?) zadržke, druge preiskovalne metode, ki posegajo v obdolženca, pa mestoma ne dajo zadostnih rezultatov, je logična zamisel, da bi resnico iskali pri tistem, ki je drugi v vrsti oseb, ki naj bi o stvari kaj vedele.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Čezmejno opravljanje odvetniškega poklica ni zloraba prava EU

Zoran Skubic, 21.8.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 31-32/2014Opravljanje odvetniškega poklica kot poklicne kvalifikacije par excellence zaradi svoje specifične (družbene) vloge, ki je v bistvenem odvisna od nacionalnega pravosodja, ne more biti subjekt popolne harmonizacije. Zato ne preseneča, da Direktiva 98/5/ES o opravljanju poklica odvetnika, ki sicer želi olajšati trajno opravljanje odvetniškega poklica v drugi državi članici kot tisti, v kateri je bila poklicna kvalifikacija pridobljena, odvetnikom tako čezmejno delovanje omogoča le pod poklicnim nazivom iz njihove matične države. Direktiva nadalje določa, da pristojni organ (zbornica) države članice, v kateri se odvetnik registrira, slednjega vpiše v imenik po predložitvi potrdila, ki dokazuje njegov vpis v imenik odvetnikov pri pristojnem organu njegove matične države članice. Toda kaj se zgodi, če domači pravnik v drugi državi članici pridobi odvetniški naziv po njihovih nacionalnih pravilnih, a zgolj z namenom, da bi ob vrnitvi domov zahteval vpis v poseben oddelek domačega odvetniškega imenika? Ali lahko pristojna domača odvetniška zbornica tak vpis zavrne z obrazložitvijo, da gre za očitno zlorabo prava EU?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Evropski register insolventnosti

Irena Vovk, 21.8.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2014Evropska komisija je vzpostavila t. i. Evropski register insolventnosti, ki povezuje nacionalne registre insolventnosti sedmih držav članic EU, in sicer Češko, Nemčijo, Estonijo, Nizozemsko, Avstrijo, Romunijo in Slovenijo, s čimer omogoča preprosto in pregledno preverjanje in spremljanje primerov plačilne nesposobnosti v omenjenih evropskih državah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Kam usmeriti slovensko (izvozno) gospodarstvo?

dr. Maja Makovec Brenčič, 21.8.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Maja Makovec-Brenčič, Pravna praksa, 31-32/2014Dobra novica je ta, da sta izvoz in uvoz (v juniju 2014) višja kot v enakem obdobju lani. Tudi v blagovni menjavi s tujino je Slovenija na polletni ravni po podatkih Statističnega urada RS ustvarila presežek v trgovinski bilanci. V tem obdobju smo izvozili največ proizvodov iz skupine zdravila, uvozili pa največ proizvodov iz skupine olja, dobljenih iz nafte in bituminoznih mineralov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Urejanje prostora - nedopusten poseg v lastninsko pravico

Avtor ni naveden, 21.8.2014

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2014Člen 4 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, kolikor kategorizira lokalno cesto "Vinja vas-Podgrad-Pristava-Mihovec" v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 286/2, 292/2, 297/2, 298/2, 299/2 in 300/2, vse k. o. Vinja vas, se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

In, ali (i)

Nataša Skubic, 21.8.2014

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 31-32/2014O nekaterih vprašanjih, povezanih z veznikoma in ter ali pri prevajanju pravnih besedil, sem pred nekaj leti že pisala. Takrat sta me je k pisanju vzpodbudila pogosto nedosledna raba obeh veznikov v slovenskih pravnih besedilih in vprašanje, kako take nedoslednosti prevajati v angleščino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Vlada RS

Avtor ni naveden, 21.8.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2014 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 67. seji (24. julij 2014): - Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave RS (Furs); - Uredba o določitvi upravnih zadev, v katerih lahko na prvi stopnji vodi postopek oziroma opravlja procesna dejanja uradna oseba Furs s srednj
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

"Nedosegljiv dokaz" v kaznovalnem postopku

Jaka Pengov, 21.8.2014

Kazenski postopek

Jaka Pengov, Pravna praksa, 31-32/2014V zadnjem času sem naletel na nekaj sodnih odločb ali stališč prvostopenjskih sodišč na obravnavi v kazenskem oziroma postopku o prekršku, v katerih so sodišča po sprejetju predlaganih dokazov s strani obrambe po enkratnem ali dvakratnem neuspešnem vabljenju priče odločila, da se izvedba dokaza prekliče oziroma ne opravi, saj gre za "nedosegljiv dokaz". Menim, da je Tako stališče v nasprotju s poštenostjo kaznovalnega postopka, posega v temeljne pravice obdolženca, nasprotuje načelu iskanja materialne resnice in pretirano služi novodobni "mantri" pravnih postopkov - načelu ekonomičnosti in racionalnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Plačnik davka in posredništvo

dr. Jernej Podlipnik, 21.8.2014

Poravnava davkov in prispevkov

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 31-32/2014Nedavno smo lahko v Pravni praksi prebrali članek mag. Kuzme, ki kritično analizira odločbo Ustavnega sodišča št. Up-879/12 z dne 24. marca 2014. Čeprav sem bil tudi sam nekoliko presenečen nad odločitvijo, pa menim, da Ustavno sodišče ni tako grobo poseglo v razmerja med plačniki davka in davčnimi zavezanci, kot izhaja iz kolegove analize. Namen tega prispevka je predvsem odgovoriti na vprašanja, na katera je opozoril v svojem prispevku glede postopka obračuna davka in pravnega položaja plačnika davka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Popolna oprostitev plačila sodnih taks

Avtor ni naveden, 21.8.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2014Prvi odstavek v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 11. člena Zakona o sodnih taksah je v neskladju z Ustavo v delu, ki ne omogoča, da sodišče oprosti stranko plačila sodne takse v celoti, ko stranka ne prejema denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa, čeprav bi bila do denarne socialne pomoči upravičena, če bi vlogo podala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Predlog za zavarovanje s predhodno odredbo - domnevana nevarnost

Avtor ni naveden, 21.8.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2014Točka 1 prvega odstavka 258. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 21.8.2014

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2014 Ole Kristian Fauchald in André Nollkaemper (ur.) The Practice of International and National Courts and the (De-)Fragmentation of International Law (Hart Publishing, Oxford, 2014, 184 strani)
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Starši mrtvorojenih otrok imajo pravico vedeti, kje so posmrtni ostanki

Matic Kumer, 21.8.2014

Varstvo človekovih pravic

Matic Kumer, Pravna praksa, 31-32/2014Pritožnikova žena je v devetem mesecu nosečnosti v javni hrvaški porodnišnici rodila mrtvega otroka. Starša nista želela prevzeti njegovih ostankov in sta prepustila porodnišnici, da izvede obdukcijo in pokop. Porodnišnično osebje je otrokovo truplo predalo v sežig kot medicinski odpadek, zaradi česar se je izgubila vsaka sled o nahajališču upepeljenih ostankov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Pravno varstvo odločanja v razumnih rokih v upravnih zadevah

dr. Iztok Rakar, 21.8.2014

Upravni postopek in upravne takse

dr. Iztok Rakar, Pravna praksa, 31-32/2014Na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici je dne 13. maja 2014 Tina Sever, asistentka na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, uspešno obranila doktorsko disertacijo Pravno varstvo odločanja v razumnih rokih v upravnih zadevah. Doktorsko disertacijo je dr. Severjeva napisala pod mentorstvom dr. Polonce Kovač, profesorice na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, v komisiji za zagovor pa sta bila še profesorja dr. Janez Čebulj in dr. Tone Jerovšek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Zaščita nekaterih netradicionalnih znakov kot znamk

Klemen Pohar, 21.8.2014

Industrija in energetika, Lastnina in druge stvarne pravice

Klemen Pohar, Pravna praksa, 31-32/2014Pojmovanje znamke je v zadnjih letih doživelo precejšen razvoj. Zakonodajno pravilo, da se kot znamka sme registrirati znak, ki ga je mogoče grafično prikazati in omogoča razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja, je ohlapno, kar pušča širok manevrski prostor razlagi tega pravila in omogoča spremembe njegovega pojmovanja skozi čas. Tradicionalno je znak pomenil predvsem besede, števila, slike in druge grafične znake, danes pa obsega tudi vonje, barve, zvoke in morda celo okuse. Skozi prakso Sodišča EU in Urada za usklajevanje na notranjem trgu EU (UUNT) si poglejmo, katere netradicionalne znake, in pod kakšnimi pogoji je mogoče registrirati kot znamko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Vloga kolizijskega zastopnika pri ugotavljanju očetovstva

Jasna Hojnik, 21.8.2014

Zakonska zveza in družinska razmerja

Jasna Hojnik, Pravna praksa, 31-32/2014Tožbo za ugotovitev očetovstva lahko vloži tisti, ki je priznal otroka za svojega, če se mati s priznanjem ne strinja. Tožbo za ugotovitev očetovstva za otroka, rojenega zunaj zakonske zveze, lahko vloži v otrokovem imenu tudi mati, dokler izvršuje roditeljsko pravico, oziroma otrokov skrbnik, s privolitvijo centra za socialno delo. Otrok lahko vloži tožbo za ugotovitev očetovstva, ko postane polnoleten. Kaj pa se zgodi v situaciji, ko ni gotovo, ali je zunajzakonski partner oče otroka, zato tudi ne želi brez ugotavljanja očetovstva podati svojega priznanja, na drugi strani pa se mati s priznanjem očeta vnaprej strinja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Akrobacije s cenitvami v postopkih pridobivanja in odkupov nepremičnin

dr. Breda Mulec, 21.8.2014

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 31-32/2014V medijih odmeva obsodba koprskega župana Borisa Popoviča, direktorice občinske uprave Sabine Mozetič in cenilca Rajka Srednika zaradi sporne prodaje občinskega zemljišča na Serminu. Soobsojeni cenilec naj bi po občinskih navodilih zemljišče ocenil na manj od realne vrednosti, s čimer naj bi bil občinski proračun oškodovan za 5,5 milijona evrov. Sodišče je v sodnem postopku zadolžilo sodno cenilko, ki je v svojem izvedenskem mnenju ugotovila, da bi bilo mogoče za kvadratni meter zemljišča iztržiti okoli 130 evrov, in ne le 86 evrov za kvadratni meter, kot je to ocenil obsojeni cenilec. Povrh vsega pa naj bi občina primerljiva zemljišča prodajala po bistveno višji ceni. V konkretnem primeru gre za oškodovanje občinskega premoženja zaradi zlorabe položaja. Žal to ni osamljen primer, saj se akrobacije s cenitvami in odškodninami dogajajo tudi v drugih postopkih, v katerih je investitorica država.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Mentorski dodatek

mag. Nataša Belopavlovič, 21.8.2014

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 31-32/2014Smo javni zavod. Glede na našo dokaj specifično dejavnost dve sodelavki večkrat sodelujeta pri izobraževanju in vključevanju novih zaposlenih v delo oziroma pri uvajanju tistih zaposlenih, ki so bili dalj časa odsotni, v delo. Poleg tega pripravljata izobraževanja ter seznanjata zaposlene z novimi metodami dela (predavanja, delavnice), kar v povprečju traja približno po deset ur na mesec. Po kolektivni pogodbi se mentorja določi pripravniku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Odprta vprašanja prava varstva osebnih podatkov

dr. Maja Brkan, 21.8.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 31-32/2014Varstvo osebnih podatkov ne odpira le pomembnih materialnopravnih vprašanj varovanja zasebnosti. Za učinkovito uveljavitev varstva osebnih podatkov - ki je tudi temeljna pravica, varovana v 8. členu Listine EU o temeljnih pravicah - je nujno, da so pravila o pravu, ki se uporablja za varstvo osebnih podatkov, taka, da ne preprečujejo učinkovitega varstva te pravice. Članek obravnava problematiko prava, ki se uporablja za varstvo osebnih podatkov, ter razmerje med pravili o varstvu teh podatkov in splošnimi pravili mednarodnega zasebnega prava.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 31-32

Leto objave

< Vsi
2014(43)
> Avgust(43)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐE FG H IJ K LM NOP QR S Š TUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov