O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Brisanje podatkov po sodbi

Irena Vovk, 21.8.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2014Kako ravnati s podatki, ki se hranijo na podlagi petega odstavka 166. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), po katerem sta določeni desetletna neizbrisna registracija vsakega sporočanja in hramba podatkov (odgovorov na odredbe)? Ali odločba Ustavnega sodišča U-I-65/13 z dne 3. julija 2014 zahteva izbris tudi teh podatkov ali pa se ti še naprej hranijo po zakonu, ki je veljal v času posredovanja podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Lokalne volitve 2014

dr. Dušan Štrus, 21.8.2014

Kultura in umetnost

dr. Dušan Štrus, Pravna praksa, 31-32/2014Po prvih volitvah ustavnih organov v skladu s slovensko ustavo v letu 1992 naj bi bilo leto 2012 volilno leto, ko se po dvajsetih letih v istem letu izteče štiriletni mandat poslancev Državnega zbora ter petletni mandat predsednika republike in Državnega sveta. Vendar je leta 2011 predsednik republike razpustil Državni zbor in decembra so bile razpisane predčasne volitve v Državni zbor. Tako leta 2012 ni prišlo do steka volitev treh ustavnih organov, ampak samo do volitev predsednika republike in Državnega sveta. Volilno leto 2012 je bilo tako celo manj zahtevno kot volilno leto 2002, ko so hkrati potekale volitve predsednika republike, Državnega sveta in lokalne volitve. Leto 2014 pa je postalo volilno leto, v katerem so že bile evropske in državnozborske volitve (tega si najbrž na začetku leta ni mislil nihče), lokalne volitve pa so pred vrati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Od 22. julija do 17. avgusta

Irena Vovk, 21.8.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2014 Torek, 22. 7. Obračun stroškov prevoza na delo. Višje delovno in socialno sodišče je v kolektivnem delovnem sporu med Ministrstvom za obrambo in Sindikatom ministrstva za obrambo glede obračuna stroškov prevoza na delo ugodilo sindikatu. Obrambno ministrstvo mora izplačati
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Delo ob nedeljah v trgovini

dr. Nana Weber, 21.8.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 31-32/2014• Ali pravica, da v skladu s Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije ne delata ob nedeljah in praznikih, pripada obema staršema (zakonskemu paru pri istem delodajalcu), ki imata otroka, mlajšega od treh let, ali samo enemu od njiju?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Odgovornost za odtujitev spomenika na pokopališču

Igor Vuksanović, 21.8.2014

Obligacije

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 31-32/2014• Ali je upravljavec pokopališča (lastnik zemljišča, izvajalec storitev varovanja) odškodninsko odgovoren najemniku grobnice, če je bil iz grobnice protipravno odtujen bronast spomenik?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Uveljavljanje upravičenosti do višje omejitve iz naslova preživljanja drugih oseb po noveli ZIZ-J

Drev Anja, Klug Katja, 21.8.2014

Civilni sodni postopki

mag. Anja Drev, Katja Klug, Pravna praksa, 31-32/2014Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J) v 102. člen ZIZ vnaša povsem novo ureditev upoštevanja upravičenosti dolžnika do višje omejitve iz naslova preživljanja družinskih članov ali drugih oseb, ki jih mora preživljati po zakonu, s tem pa odpira več teoretičnih in praktičnih vprašanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Smo volilci ali volivci?

dr. Nataša Hribar, 21.8.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 31-32/2014Za nami so nove državnozborske volitve. Po spletnih forumih so se spet postavljala vprašanja, ali je tisti, ki ima pravico voliti, volilec ali volivec in ali je to volilna ali volivna pravica.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Vsebina PP št.31-32/2014

Avtor ni naveden, 21.8.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/20143 UVODNIK dr. Marko Bošnjak Preiskovanje pri odvetniku in pravna država 6 PRAVO INDUSTRIJSKE LASTNINE Klemen Pohar Zaščita nekaterih netradicionalnih znakov kot znamk 8 IZVRŠBA mag. Anja Drev in Katja Klug Uveljavljanje upravičenosti do viš
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Odprta vprašanja prava varstva osebnih podatkov

dr. Maja Brkan, 21.8.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 31-32/2014Varstvo osebnih podatkov ne odpira le pomembnih materialnopravnih vprašanj varovanja zasebnosti. Za učinkovito uveljavitev varstva osebnih podatkov - ki je tudi temeljna pravica, varovana v 8. členu Listine EU o temeljnih pravicah - je nujno, da so pravila o pravu, ki se uporablja za varstvo osebnih podatkov, taka, da ne preprečujejo učinkovitega varstva te pravice. Članek obravnava problematiko prava, ki se uporablja za varstvo osebnih podatkov, ter razmerje med pravili o varstvu teh podatkov in splošnimi pravili mednarodnega zasebnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Pogodbena kazen v delovnem pravu

Janez Vrečer, 21.8.2014

Delovna razmerja

Janez Vrečer, Pravna praksa, 31-32/2014Ali je stališče Vrhovnega sodišča, da je dopustna uporaba pogodbene kazni v primeru nespoštovanja konkurenčne klavzule (40. člen Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1) in v primeru prepovedi konkuriranja (39. člen ZDR-1), resnično pravilno z vidika upoštevanja kogentnih določil ZDR-1 in temeljnih načel delovnega prava, z vidika ustavno zajamčenih temeljnih pravic in svoboščin ter z vidika ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Odgovornost za škodo, ki jo povzročijo prostoživeče živali

Nadija Šuler, 21.8.2014

Obligacije

Nadija Šuler, Pravna praksa, 31-32/2014Odgovornost za škodo, ki jo povzročijo prostoživeče živali, se v marsičem razlikuje od splošne ureditve odškodninske odgovornosti v Obligacijskem zakoniku (OZ). Urejata jo Zakon o ohranjanju narave (ZON) in Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1), ki sta v odnosu do OZ specialna predpisa. Splošne določbe OZ glede povzročitve in odgovornosti za škodo se uporabljajo, če ta zakona določenega področja ne urejata.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Gostinec proti lokalnim šerifom

Branko Erčulj, 21.8.2014

Pravoznanstvo

Branko Erčulj, Pravna praksa, 31-32/2014V PP št. 29-30/2014 smo lahko prebrali zanimivo predstavitev sodbe avstrijskega sodišča o tem, da sme gostinec odreči gostoljubje obiskovalcu, ki ga je že večkrat prijavil pristojnim oblastem zaradi ugotovljenih kršitev protikadilske zakonodaje. Članek je napisal podsekretar na našem Ministrstvu za pravosodje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

"Nedosegljiv dokaz" v kaznovalnem postopku

Jaka Pengov, 21.8.2014

Kazenski postopek

Jaka Pengov, Pravna praksa, 31-32/2014V zadnjem času sem naletel na nekaj sodnih odločb ali stališč prvostopenjskih sodišč na obravnavi v kazenskem oziroma postopku o prekršku, v katerih so sodišča po sprejetju predlaganih dokazov s strani obrambe po enkratnem ali dvakratnem neuspešnem vabljenju priče odločila, da se izvedba dokaza prekliče oziroma ne opravi, saj gre za "nedosegljiv dokaz". Menim, da je Tako stališče v nasprotju s poštenostjo kaznovalnega postopka, posega v temeljne pravice obdolženca, nasprotuje načelu iskanja materialne resnice in pretirano služi novodobni "mantri" pravnih postopkov - načelu ekonomičnosti in racionalnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Vrnitev represivne psihiatrije?

Hinko Jenull, 21.8.2014

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Hinko Jenull, Pravna praksa, 31-32/2014Zadeva - gre za načelni spor o pristojnosti med psihiatričnim zavodom in državnim tožilcem - ne bi bila vredna posebne pozornosti, če vanjo ne bi posegel Varuh človekovih pravic. Ker je pritrdil stališču, ki krepi vlogo represivnih organov na področju duševnega zdravja, je kritičen pogled nujen. Ampak najprej dejstva. Takole je bilo:
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Evropa

Irena Vovk, 21.8.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2014 Torek, 22. 7. Financiranje malih in srednjih podjetij. Evropska komisija in Evropski investicijski sklad (EIS) sta podpisala sporazum, ki bo povečal priložnosti malih in srednjih podjetij (MSP) za pridobitev financiranja. Po zaslugi 1,3 milijarde evrov, predvidene za financ
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Kam usmeriti slovensko (izvozno) gospodarstvo?

dr. Maja Makovec Brenčič, 21.8.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Maja Makovec-Brenčič, Pravna praksa, 31-32/2014Dobra novica je ta, da sta izvoz in uvoz (v juniju 2014) višja kot v enakem obdobju lani. Tudi v blagovni menjavi s tujino je Slovenija na polletni ravni po podatkih Statističnega urada RS ustvarila presežek v trgovinski bilanci. V tem obdobju smo izvozili največ proizvodov iz skupine zdravila, uvozili pa največ proizvodov iz skupine olja, dobljenih iz nafte in bituminoznih mineralov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Plačnik davka in posredništvo

dr. Jernej Podlipnik, 21.8.2014

Poravnava davkov in prispevkov

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 31-32/2014Nedavno smo lahko v Pravni praksi prebrali članek mag. Kuzme, ki kritično analizira odločbo Ustavnega sodišča št. Up-879/12 z dne 24. marca 2014. Čeprav sem bil tudi sam nekoliko presenečen nad odločitvijo, pa menim, da Ustavno sodišče ni tako grobo poseglo v razmerja med plačniki davka in davčnimi zavezanci, kot izhaja iz kolegove analize. Namen tega prispevka je predvsem odgovoriti na vprašanja, na katera je opozoril v svojem prispevku glede postopka obračuna davka in pravnega položaja plačnika davka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Pravni napovednik

Irena Vovk, 21.8.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Preiskovanje pri odvetniku in pravna država

dr. Marko Bošnjak, 21.8.2014

Pravoznanstvo, Odvetništvo in notariat

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 31-32/2014Pravo od nekdaj zaposluje iskanje resnice o preteklem dogodku. Želja ugotoviti, kaj se je res zgodilo, je posebej izražena tedaj, ko se nakazuje sum storitve kaznivega dejanja velikih in kompleksnih razsežnosti. Ker je domneva nedolžnosti pogosto tujek v mentalnem stanju ne le laične javnosti, temveč tudi profesionalcev v kazenskem pravosodju, je naravna misel, da resnico o stvari najbolje pozna obdolženec in bi jo bilo zato najbolj priročno iskati pri njem. Ker pa ima pravni sistem do torture (še vedno?) zadržke, druge preiskovalne metode, ki posegajo v obdolženca, pa mestoma ne dajo zadostnih rezultatov, je logična zamisel, da bi resnico iskali pri tistem, ki je drugi v vrsti oseb, ki naj bi o stvari kaj vedele.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Razpisi

Avtor ni naveden, 21.8.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2014 Ur. l. RS, št 41/14 1. Javni poziv kolektivnim organizacijam za predlaganje člana Sveta za avtorsko pravo - Urad RS za intelektualno lastnino; rok je 6. september. Ur. l. RS, št. 50/14 2. Direktor - Javni zavod Kobilama Lipica; rok je 1. septe
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Množičen izgon Gruzijcev

Igor Vuksanović, 21.8.2014

Varstvo človekovih pravic

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 31-32/2014Po 33. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) lahko postopek ugotavljanja kršitev EKČP proti eni od pogodbenih strank (držav) sproži tudi druga država. Res je, da se to ne zgodi prav pogosto, vendar je Gruzija v sporu z Rusijo storila prav to. Senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je gruzijsko pritožbo dopustil, je nato prepustil pristojnost za končno odločitev v zadevi velikemu senatu ESČP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Določnost in predvidljivost zakona pri odvzemu organov umrle osebe

Klavdija Štarkel, 21.8.2014

Varstvo človekovih pravic

Klavdija Štarkel, Pravna praksa, 31-32/2014Triindvajsetletni sin Svetlane Petrove je 26. maja 2002 v prometni nesreči utrpel tako hude poškodbe glave, da je čez tri dni v bolnišnici v Rigi umrl. V sodelovanju s transplantacijskim centrom so mu bile za namen presaditve odvzete ledvici in vranica. Pokojnikova mati je poseg odkrila povsem naključno, ko je devet mesecev pozneje med kazenskim postopkom zoper povzročitelja nesreče prebirala obdukcijsko poročilo za umrlega sina. Ker je državni tožilec po predhodni preiskavi zavrnil vse pritožbe matere zoper ravnanje zdravstvenega osebja, ki za nameravani odvzem organov ni niti poskusilo pridobiti njenega soglasja, je pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) zatrjevala kršitev 8. člena (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), tj. pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 21.8.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2014 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1A (Ur. l. RS, št. 46/14) - veljati začne 8. julija, uporabljati se začne 1. septembra 2014. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Mentorski dodatek

mag. Nataša Belopavlovič, 21.8.2014

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 31-32/2014Smo javni zavod. Glede na našo dokaj specifično dejavnost dve sodelavki večkrat sodelujeta pri izobraževanju in vključevanju novih zaposlenih v delo oziroma pri uvajanju tistih zaposlenih, ki so bili dalj časa odsotni, v delo. Poleg tega pripravljata izobraževanja ter seznanjata zaposlene z novimi metodami dela (predavanja, delavnice), kar v povprečju traja približno po deset ur na mesec. Po kolektivni pogodbi se mentorja določi pripravniku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Spor iz "drugih civilnopravnih razmerij" po 1. členu ZPP - pristojnost rednega sodišča

Avtor ni naveden, 21.8.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2014Spor o veljavnosti oziroma zakonitosti prenehanja pooblastil in izključitvi iz članstva sindikata je spor "iz drugih civilnopravnih razmerij" po 1. členu ZPP.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 31-32

Leto objave

< Vsi
2014(43)
> Avgust(43)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐE FG H IJ K LM NOP QR S Š TUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov