O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Ali ima toženec pravico do izjave, da je tožba nesklepčna?

Til Rozman, 22.8.2013

Civilni sodni postopki

Til Rozman, Pravna praksa, 31-32/2013Vprašanje sklepčnosti tožbe je materialnopravno in se nanaša na presojo utemeljenosti tožbenega zahtevka - ali iz življenjskega primera, kot ga tožnik navede v tožbi, izhaja vtoževana pravna posledica. Ker preizkus sklepčnosti ni umeščen v predhodni preizkus tožbe, temveč je pridržan zamudnemu postopku, sodišče tožencu v odgovor vroča vsako formalno popolno tožbo, čeprav tožbeni zahtevek ni materialnopravno utemeljen. Toženec, ki mu je bila v odgovor (!) vročena tožba, za katero meni, da je nesklepčna, svojega naziranja ne more razkriti sodišču, ne da bi si s tem škodil, če bi se izkazalo, da ima prav. Menim, da je taka ureditev ustavno sporna, saj je tožencu s tem de facto onemogočena pravica do izjavljanja v (kontradiktornem) postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Kaznivost malomarnega zdravljenja

Jaša Močnik, 22.8.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Jaša Močnik, Pravna praksa, 31-32/2013Kazenski zakonik (KZ-1) v svojem 179. členu določa kaznivo dejanje malomarnega zdravljenja in opravljanja zdravilske dejavnosti. Inkriminacija malomarnega zdravljenja je bila s KZ-1 razširjena tudi na malomarno opravljanje zdravilske dejavnosti, ob tem pa tudi predpisana višja kazenska sankcija, če je posledica takega malomarnega ravnanja zdravnika, zdravilca oziroma drugega zdravstvenega delavca smrt pacienta. Te spremembe so vsekakor pozitivna novost, a vendarle je število pravnomočno obsojenih zdravstvenih delavcev v Sloveniji še vedno razmeroma majhno, sploh glede na vse pogostejše primere strokovnih napak v zdravstvenem sistemu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka

Maja Lajevec, 22.8.2013

Civilni sodni postopki

Maja Lajevec, Pravna praksa, 31-32/2013V prispevku je obravnavano novo pravilo v novem sedmem odstavku 233. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki ga je prinesla novela ZFPPIPP-E. Pravilo govori o plačevanju oziroma neplačevanju predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka v primerih, ko dolžnik - pravna oseba nima sredstev za plačilo predujma in je sam predlagatelj stečaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Vlada RS

Avtor ni naveden, 22.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 19. seji (25. julij 2013): - razrez odhodkov za pripravo predloga sprememb proračuna RS za leto 2014 in pripravo predloga proračuna RS za leto 2015; - Program dela Vlade v obdobju 2013/2014; - poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske poli
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 22.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa - ZPrCP-B (Ur. l. RS, št. 62/13) - velja od 10. avgusta, uporabljati se začne 1. septembra. 2. Direktiva 2013/40/EU Evropskega
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Vsebina PP št.32/2013

Avtor ni naveden, 22.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2013stran 3 UVODNIK mag. Jaka Slokan Quo vadis, iuris consulte? stran 6 PRAVO EU dr. Verica Trstenjak in Petra Weingerl Skupinske tožbe po evropsko - na poti k poenotenemu sistemu tudi za kolektivne odškodninske tožbe Dostop j
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 22.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2013Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2013 Ime akta Rok za sprejem na vladi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 22. 8. 2013 Uredba o določitvi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka zemljišč in pavšalne ocene dohodka n
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Predlog zakona, zakonodajalec, zakonodajni postopek

Nataša Skubic, 22.8.2013

Ostalo

Nataša Skubi, Pravna praksa, 31-32/2013Z zakonom in njegovimi angleškimi ustreznicami an act, a law in a statute, nekaterimi drugimi z zakonom povezanimi pojmi in frazami ter pojmi člen, določba oziroma določilo in klavzula sem se ukvarjala v prejšnjih dveh kotičkih. V tokratnem kotičku bom poiskala angleške ustreznice za predlog zakona, zakonodajalca in zakonodajni postopek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

dogodki - izjave

Irena Vovk, 22.8.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2013od 23. julija do 19. avgusta Torek, 23. 7. Skupina EU-ZDA. Informacijsko pooblaščenko Natašo Pirc Musar je Evropska komisija imenovala v posebno ad hoc skupino EU-ZDA, ki ima mandat ugotoviti dejansko stanje aktivnosti ameriške Agencije za državno varnost (National Security Agency - NSA) gl
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 22.8.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2013Horst Eidenmüller (ur.) Regulatory Competition in Contract Law and Dispute Resolution (Hart Publishing, 2013, 400 strani) Tako v številnih državah po svetu kot tudi na različnih področjih je zakon postal tako rekoč "izdelek". Posamezniki in podjetja iščejo privlačne zakonske predpi
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Izbrisani

Irena Vovk, 22.8.2013

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2013Vlada je na seji 25. julija sprejela predlog zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, s katerim se popravljajo kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter izvršuje sodba velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice z dne 26. junija 2012, izdana v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji. Hkrati se v pravnem redu RS sistemsko ureja pravično zadoščenje oziroma povračilo škode, ki je izbrisanim nastala zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, je zapisano na spletni strani Vlade.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Mlini so se začeli premikati

Matej Tomažin, 22.8.2013

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 31-32/2013Eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na to, kam in koliko bodo vlagatelji investirali, je tudi urejeno pravno okolje. Vsaka pravna luknja ali neupoštevanje zakonodaje vlagatelje sili, da v svojo naložbeno enačbo vključijo dodatno premijo za tveganje. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da večje tveganje pomeni, da je potencialnih vlagateljev manj. Zato je manj aktivnosti na borznem trgu in predvsem druge cenovne ravni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Postsnowdnovski tajni nadzor

dr. Aleš Završnik, 22.8.2013

Pravoznanstvo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 31-32/2013Tajno policijsko in obveščevalno delo v moderni Evropi ni bilo nikoli obroben fenomen. Nasprotno, bilo je že bistvena značilnost zgodnje moderne francoske policije, katere sistem je postopoma postal sprejemljiv del evropske strategije dela represivnih organov - vključno s "specifičnim" sistemom preventivne (vis-?-vis represivne) policijske dejavnosti v Veliki Britaniji (Peelov sistem po ministru Robertu Peelu), kjer so se v retoriki vzvišeno izogibali francoskemu "sistemu špijoniranja", a z industrializacijo prevzeli enake metode (G. Marx, 1995). Splošno zgražanje nad početjem ameriške obveščevalne službe NSA danes je zato hvalevredno, a brez nadaljnjih razmislekov o regulaciji nadzora sprememb ni pričakovati. Moderno policijsko in obveščevalno delo je vzniknilo v Parizu, o njem pa je leta 1770 na pobudo Marije Terezije nastal obsežen pregled. Pariško delo je obsegalo enoto za delovanje pod krinko z 20 inspecteurs de police, člani notorične bureau de s?reté, v današnjem jeziku politične policije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Klicaj

dr. Nataša Hribar, 22.8.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 31-32/2013Morda se bo kdo ob naslovu današnjega kotička vprašal, zakaj pišem o klicaju, ločilu, o katerega uporabi smo se učili že v prvem razredu. A naj se sliši še tako nenavadno, že nekajkrat sem zasledila vprašanje, v katerih primerih in kako se uporablja klicaj. O tej temi sicer nisem imela namena pisati, a ko mi je pred nekaj dnevi nekdo spet postavil podobno vprašanje, sem si rekla: morda pa je tudi med bralci Pravne prakse kdo, ki mu ni povsem jasno, kdaj in kako uporabljati klicaj; torej bo osvežitev spomina in znanja več kot dobrodošla.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Izročilo Občnega državljanskega zakonika

mag. Matej Čujovič, 22.8.2013

Kultura in umetnost

mag. Matej Čujovič, Pravna praksa, 31-32/2013Lani je minilo dvesto let od uveljavitve Občnega državljanskega zakonika (ODZ) v deželah avstrijske monarhije. Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je dogodek počastila tako, da je v začetku preteklega leta priredila mednarodni simpozij, letos pa je izšla knjiga Izročilo Občnega državljanskega zakonika (GV Založba, zbirka Pravna obzorja, Ljubljana 2013, 422 strani), v kateri so zbrane razprave s simpozija, ki so bile posebej pripravljene za natis.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Erik Gerding: Sivo bančništvo kot odgovor na prenormiranost

mag. Mitja Stefancic, 22.8.2013

Banke, zavodi

mag. Mitja Stefancic, Pravna praksa, 31-32/2013Profesor Erik Gerding poučuje finančno pravo na Univerzi v Koloradu. Svoj raziskovalni trud osredotoča predvsem na pojav sivega bančništva, finančne špekulacije in finančno regulativo. V kratkem bo pri založbi Rutledge izšla njegova knjiga Bubbles, Law and Financial Regulation (Mehurčki, pravo in fi
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Evropa

Irena Vovk, 22.8.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2013Torek, 23. 7. Javni dolg. V evrskem območju se je v prvem četrtletju letos v primerjavi z zadnjim četrtletjem lani javni dolg zvišal za 1,6 odstotne točke na 92,2 odstotka BDP, v EU pa za 0,7 odstotne točke na 85,9 odstotka BDP. V Sloveniji je znašal 54,5 odstotka BDP, 0,4 odstotne točke več
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Finančna pomoč

Irena Vovk, 22.8.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2013(http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/index_sl.htm) Jezik: slovenščina in drugi uradni jeziki EU Tip: del spletišča Tvoja Evropa Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: interaktivni zemljevid držav članic EU s podatki o financiranj
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Pravni napovednik

Irena Vovk, 22.8.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

razpisi

Avtor ni naveden, 22.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2013Ur. l. RS, št. 54/13 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Računskega sodišča, in sicer za drugega namestnika predsednika Računskega sodišča - Predsednik RS; rok je 16. september. Ur. l. RS, št. 67/13 2. Okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Krškem - Ministrstvo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 22.8.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 31-32/201325. avgust 1530 - Ivan Grozni Rodil se je prvi ruski car Ivan IV. Vasiljevič Grozni. Bil je sposoben državnik, ki je pospeševal trgovino in obrt, zlasti z Evropo, in ki je uredil centralistično upravo ruskega imperija ter ga razširil tudi na neslovanske dežele. 1900 - Friedrich Wilhelm
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Quo vadis, iuris consulte?

mag. Jaka Slokan, 22.8.2013

Pravoznanstvo

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 31-32/2013Biti pravni strokovnjak in delati v našem poklicu danes ni lahko. Brezposelnost je (sorazmerno) visoka, plače nizke, poklic pravnika pa povsod na preizkušnji. Ob kateremkoli pravnem problemu si zlahka lahko kupite tri nasprotujoča si pravna mnenja, pa čeprav bodo njihovi avtorji na štiri oči priznali, da obstaja le ena pravilna in zakonita odločitev. Denar ima svojo moč, papir pa prenese marsikaj. Ni pomembno, kaj je prav, kaj je zakonito, kaj pravično, pomembno je, kaj želi stranka. Ugodi njenim željam, bodi servilen in poplačan boš. Če je to politična stranka, toliko bolje. Oglašuj se povsod; če se ne smeš, stori to posredno. Plagiraj. To je življenjski moto današnjega pravnika, vse kaj drugega, kot so nas učili na fakulteti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Objektivnost problematičnosti korupcije v Sloveniji

mag. Jure Škrbec, 22.8.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Jure Škrbec, Pravna praksa, 31-32/2013Kriminaliteta, ki sicer po svetovnih statističnih podatkih v večini držav upada, pa v Sloveniji (po različnih podatkih, na primer: statistični kazalci organov odkrivanja in pregona in preventive ter (javnomnenjskih) raziskav) od leta 2008 dalje narašča. Izmed vseh oblik kaznivih ravnanj so še posebej v porastu različne oblike koruptivnih ravnanj, ki so usmerjena v korist nosilcev javnih pooblastil (uradnikov) in ljudskega zaupanja (izvoljenih funkcionarjev).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Arhiviranje tvitov v lastni podatkovni bazi in ponujanje komentiranja

Irena Vovk, 22.8.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2013Ali bi bilo shranjevanje tvitov v posameznikovo lastno podatkovno bazo zakonito? Posameznik bi od nekaterih oseb na Twitterju prek njihovega vmesnika za programiranje aplikacij (application programming interface - API) zbral vse njihove tvite, nato bi jih shranil v svojo podatkovno bazo, omogočil pa bi tudi komentiranje shranjenih tvitov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Spremljevalec otroka v šoli

Aleš Potočnik, 22.8.2013

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Aleš Potočnik, Pravna praksa, 31-32/2013>• Kako je mogoče prvošolcu zagotoviti spremljevalca v šoli oziroma kako zagotoviti otroku pomoč pri nadzorovanju njegove bolezni (diabetes) v času, ko je v šoli?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 31-32

Leto objave

< Vsi
2013(41)
> Avgust(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BC ĆČ D ĐEFG H IJK L M NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov