O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Opustitev vročitve zamudne sodbe kot razlog za nepriznanje tuje sodbe po BU I

mag. Andrej Ekart, 23.8.2007

Evropska (gospodarska) unija (skupnost)

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 31-32/2007mag. pravnih znanosti, mladi raziskovalec in asistent na PF Univerze v Mariboru Sodišče ES je v postopku predhodnega odločanja po 234. členu v zvezi z 68. členom Pogodbe o ES[O]1 izdalo sodbo, ki se nanaša na vprašanje, ali je nevročitev zamudne sodbe tožencu lahko razlog za nepriznanje (oziro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Javnost registra nepremičnin

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

, Pravna praksa, 31-32/2007Ustavno sodišče RS Odločba US RS, št. U-I-464/06 z dne 5. julija, objavljena v Ur. l. RS, št.65/07 Prvi in drugi odstavek 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/06) se razveljavita, kolikor določata Javnost registra nepremičnin v delu, ki se nanaša na podatke o last...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Povrnitev stroškov specializacije

mag. Nataša Belopavlovič, 23.8.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 31-32/2007Zdravstveni dom je z delavkama sklenil pogodbi o povračilu stroškov specializacije, po katerih sta se ti po končanem izobraževanju zavezali ostati v zavodu ali pa vrniti stroške specializacije. Delavki s 1. januarjem 2008 odhajata iz zdravstvenega doma med zasebnike - koncesionarje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Policijska uporaba službenega psa kot prisilnega sredstva

Miroslav Žaberl, 23.8.2007

Uprava

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 31-32/2007Policijska uporaba službenega psa kot prisilnega sredstva je zanimiva tudi s pravnega zornega kota. V tem pogledu opredeljujem zgolj uporabo službenega psa, če se uporabi proti osebi ali osebam zaradi preprečitve upiranja oz. napada ali bega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Še kaj pozitivnega od pozitivne diskriminacije?

Matija Žgur, 23.8.2007

Človekove pravice, Pravoznanstvo

Matija Žgur, Pravna praksa, 31-32/2007študent PF Univerze v Ljubljani Parents Involved in Community Schools v. Seattle School Dist. No. 1 in Crystal D. Meredith v. Jefferson County Board of Education, združeni zadevi, št. 551 U.S. (2007), 28. junija 2007. Vrhovno sodišče ZDA je 28. junija s 5 : 4 sprejelo zelo kontroverzno odločit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Trajanje letnega dopusta ob krajšem delovnem času

mag. Nataša Belopavlovič, 23.8.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 31-32/2007Delavec je zaposlen za krajši delovni čas, torej 20 ur na teden (pet delovnih dni po štiri ure). Sklep o dopustu smo izdali v skladu z zakonom, in sicer je osnova 20 dni. Zdaj pa bi hoteli na delavčevo željo skleniti dogovor, da bi bile delovne ure razporejene le od ponedeljka do srede oz. tri delov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Izpolnitev sodbe Sodišča ES

Jasmina Cigrovski, 23.8.2007

Evropska (gospodarska) unija (skupnost)

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 31-32/2007Komisija ES proti Nemčiji (C-503/04, 18. julij 2007) Republika Nemčija je oddala javni naročili za storitve odvajanja odpadnih voda ter odvoza odpadkov, pri tem pa ni izpolnila obveznosti iz Direktive št. 92/50 EGS o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Kolosej je zlorabil prevladujoči položaj

Tanja Bratina, 23.8.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 31-32/2007Opr. št. odločbe 306-66/2006-52, 26. julij 2007 Urad je 16. avgusta 2006 na zahtevo družbe Blitz Film & Video Distribution, d.o.o., sprejel sklep, s katerim je proti družbi Kolosej kinematografi, d.o.o., uvedel postopek ugotavljanja domnevne kršitve 10. člena ZPOmK zaradi verjetnosti, da družba K...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Razpolaganje z neobjavljeno telefonsko številko

Andreja Mrak, 23.8.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Andreja Mrak, Pravna praksa, 31-32/2007Neobvezno, načelno mnenje št. 0712-679/2007, 25. julij 2007 Ali lahko različne agencije, ki se ukvarjajo z dejavnostjo trženja, razpolagajo z neobjavljeno telefonsko številko in celo imenom in priimkom imetnika, oziroma ali pomeni pridobitev neobjavljene telefonske številke kršitev določil ZVOP-1...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Poskus podkupovanja v uradnem postopku in zgledno ravnanje uradne osebe

Katja Eman, 23.8.2007

Uprava

Katja Eman, Pravna praksa, 31-32/2007Ravnanje udeleženca v uradnem postopku, ki uradni osebi poskusi dati denar ali kakšno drugo korist, da bi tako pridobil zase ali za koga drugega korist v obliki ugodnejše obravnave v tem postopku, ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor). Komisij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Stranke v postopkih v zvezi s prevzemno ponudbo - stranski udeleženec

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 31-32/2007Sodba G 12/2006, 6. februarja 2007 ZPre-1 - člen 79 ZPre - drugi odstavek 27. člena in četrti odstavek 31. člena ZTVP-1 - drugi odstavek 336. člena, prvi odstavek 337. člena, 370. člen in prvi odstavek 378. člena ZGD-1 - prvi odstavek 265. člena ZTVP-1, ki primarno ureja p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Ime in lokacija osebnega zdravnika

Andreja Mrak, 23.8.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Andreja Mrak, Pravna praksa, 31-32/2007Neobvezno, načelno mnenje št. 0712-681/2007, 24. julij 2007 Ali sme kadrovska služba od zaposlenega zahtevati ime njegovega osebnega zdravnika in lokacijo zdravnikove ambulante? Na podlagi 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v povezavi s 46. členom Zakona o delovnih razmerjih (...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Preseganje zakonskih pogojev

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 31-32/2007Odločba US RS, št. U-I-197/05 z dne 5. julija, objavljena v Ur. l. RS, št.64/07 Določba 2. člena Odloka o rabi javnih površin in komunalnih taksah za njihovo uporabo (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 23/04), ki se glasi: » - javno mesto so površine, vidne s prometnih in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Sprememba rabe zemljišča

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

, Pravna praksa, 31-32/2007Odločba US RS, št. U-I-116/05 z dne 5. julija, objavljena v Ur. l. RS, št.64/07 Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

JKP Log ni zlorabilo prevladujočega položaja

Tanja Bratina, 23.8.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 31-32/2007Opr. št. odločbe 3073-11/2003-63, 13. julij 2007 Urad RS za varstvo konkurence je 18. maja 2004 izdal odločbo, s katero je ugotovil, da je Javno komunalno podjetje Log zlorabilo prevladujoč položaj na upoštevnem trgu pogrebnih storitev, ki sodijo v gospodarsko javno službo občine Ravne na Koroške...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Sprememba invalidnosti v času odpovednega roka

mag. Nataša Belopavlovič, 23.8.2007

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 31-32/2007Invalidu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi na podlagi pozitivnega mnenja komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ko je delavcu (invalidu) že tekel odpovedni rok, je ZPIZ razpisal novo obravnavo, na kateri je predstavnik delodajalca invalidsko komisijo seznanil, da je in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Dogodki - Izjave

Irena Vovk, 23.8.2007

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2007od 24. julija do 20. avgusta Torek, 24. 7. Dvanajst kandidatov. Na podlagi dveh pozivov predsednika republike dr. Janeza Drnovška za zbiranje predlogov možnih kandidatov za štiri prosta mesta sodnikov Ustavnega sodišča RS, ki sta bila objavljena v Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 31-32/200723. 8., 9.00 Pregled in predstavitev zadnjih sprememb Pravilnika o DDV ter trenutne aktualnosti Odin; (www.odin.si). 29. 8., 8.30 Tehnična zakonodaja in standardi kot pomoč za uspeh na trgu Agencija Poti; (www.agencija-poti.si). 28. 8., 9.00 Obračun plač po novi kolektivni pogodbi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Globus

Dean Zagorac, 23.8.2007

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 31-32/2007Ukrajina bo sprejela obsojence haaškega sodišča globus7. 8. - Ukrajina je z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo podpisala dogovor, na podlagi katerega bo sprejela obsojene vojne zločince tega sodišča. Ukrajina je s tem postala prva država zunaj Zahodne Evrope, ki je svoje zapor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Evropa

Irena Vovk, 23.8.2007

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2007Evropa 26. 7. Najboljša mesta za zaposlitev. Najnovejša raziskava Eurobarometera o kakovosti življenja v 75 evropskih mestih je pokazala, da so najboljša mesta glede priložnosti za zaposlitev Praga, Koebenhavn in Dublin, kjer se več kot 70 odstotkov vprašanih strinja, da je delo lahko najti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Odločite se za stažiranje

Boštjan Koritnik, 23.8.2007

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 31-32/2007Ste pravkar končali univerzitetni študij in iščete prvo zaposlitev? Bi želeli dobiti vpogled v delo Evropske komisije? Evropska komisija nudi pripravništvo, t. i. stažiranje, v vseh svojih generalnih direktoratih in službah, pa tudi v svojih predstavništvih v državah članicah EU - možno je tudi n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Radio Slovenija rsl 1, 28. avgust, 10.10: Intelekta

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 31-32/2007V zadnjih tednih vlada na kapitalskih trgih zaskrbljenost. Nepremičninska kriza se je iz ZDA bliskovito razširila po svetu in vnovič pokazala na prepletenost svetovnega trga. Analize tega trga pa se osredotočajo na glavne finančne in kapitalske igralce v Ameriki, Evropi, na Kitajskem in Japonskem. K...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Poročevalec DZ RS

Avtor ni naveden, 23.8.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 31-32/2007Poročevalec DZ RS Številka 70 (24. 7. 2007): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Uradnem listu RS (ZUL-B) -skrajšani postopek; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1A) - skrajšani postopek; - predlog zakona o spremembah in do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Kje je prevzemna namera?

Matej Tomažin, 23.8.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 31-32/2007univ. dipl. ekonomist, član uprave družbe za upravljanje Alfa Invest, d.o.o., Zagreb Med počitnicami in dopusti bi lahko pričakovali, da bo na kapitalskih trgih zatišje. Toda letošnje poletje nam je postreglo z vrsto zanimivih zapletov, in sicer tako doma, kjer je pozornost vlagateljev usmerje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Svetovni nazor

Tomaž Pavčnik, 23.8.2007

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 31-32/2007Večkrat se sliši in kar nekako velja, da bi moral biti pri sodniku in njegovem odločanju svetovni nazor potisnjen v ozadje. Realisti dodajajo, da je sodnik tudi človek in ima tako, hočeš ali nočeš, svoj pogled na svet; da je bolje, če se tega zaveda in si prizna, saj bo tako lažje in bolje krotil sv...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 31-32

Leto objave

< Vsi
2007(45)
> Avgust(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE FGHI JK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov