O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 91)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Uradne objave na meji obvladljivega

Alenka Leskovic, 16.9.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 30/2004Že dolgo stoletje -- v deželah, kjer so vladali Habsburžani, pa še dobrih petdeset let več -- se nihče več ne ukvarja z vprašanjem, zakaj mora država objaviti predpise, ki uravnavajo življenje njenih prebivalcev. Objavljanje zakonov in drugih pravnih aktov pred njihovo uveljavitvijo je že davno pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Prispevek k učinkovitejši izvršbi in druge rešitve novele ZPlaP-B

mag. Sonja Ilovar-Gradišar, 16.9.2004

Civilni sodni postopki

mag. Sonja Ilovar-Gradišar, Pravna praksa, 30/2004K pisanju me je spodbudil članek Matjaža Jana v PP, št. 15/04, z naslovom "Prispevek k učinkovitejši izvršbi?". Po daljšem premoru se namreč ponovno lotevam področja plačilnega prometa. Kam je šla praksa po zaključku reforme plačilnih sistemov ter kje se odpirajo nova vprašanja in problemi, je mogoč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Vsebina »Pravna praksa« 030/2004

Avtor ni naveden, 16.9.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 30/20044 Suzana Gril Materialnopravne določbe ZP-1 8 mag. Sonja Ilovar Gradišar Prispevek k učinkovitejši izvršbi in druge rešitve novele ZPlaP-B 9 dr. Aleksij Mužina Stroški davčnega postopka -- ponovno pred Ustavnim sodiščem? 11 I. V. Denacionalizacijski zahtevki 12 dr. Etelka Korpič Horvat N...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Materialnopravne določbe ZP-1

Suzana Gril, 16.9.2004

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 30/2004V prejšnjem prispevku (PP, št. 25-26/2004, str. 6) sem pisala o novi organizaciji sodnikov za prekrške v Sloveniji po 1. 1. 2005, tokrat pa se osredotočam predvsem na materialne določbe novega ZP-1 in na nekatere bistvene novosti na tem področju. Že na prvi pogled je mogoče ugotoviti, da je ZP-1 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Stroški davčnega postopka - ponovno pred Ustavnim sodiščem?

dr. Aleksij Mužina, 16.9.2004

Ustavno sodišče, Davki, pristojbine, prispevki, takse

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 30/2004Davčni postopek, v katerem se odloča o obveznih dajatvah strank, je poseben upravni postopek. V njem se drugače uredijo le tista vprašanja, za katera zakonodajalec oceni, da je to treba glede na naravo oziroma značilnosti urejevanega področja. Drugače kot Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP; Ur....
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Okoljevarstveno soglasje

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 16.9.2004

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 30/2004Varstvo okolja Okoljevarstveno soglasje je upravni akt, ki je bil uveden z Zakonom o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93 -- ZVO). Pridobiti ga je bilo treba v primeru posega v okolje, ki bi lahko predstavljal potencialno nevarnost za okolje, njegovo degradacijo ali pa poškodbo. V tem soglasju so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Plačilo stroškov v postopkih pred invalidsko komisijo

Miran Kalčič, 16.9.2004

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 30/2004V postopkih pred invalidsko komisijo ZPIZ se po 1. 1. 2003, ko je ZPIZ uvedel nove obrazce, pojavljajo stroški, za katere ni jasno, kdo jih je dolžan kriti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

ZJU -- zastaranje disciplinske kršitve

Rastko Kozlevčar, 16.9.2004

Obligacije

Rastko R-Kozlevčar, Pravna praksa, 30/2004Kako tolmačiti določilo sedmega odstavka 128. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU -- Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02-ZDT in 2/04-ZDDS), ki določa, da se v primeru disciplinske kršitve, ki ima znake kaznivega dejanja, za absolutne zastaralne roke smiselno uporabljajo določbe kazenskega zakonika? T...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 16.9.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 30/20041. Pravilnik o prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi (Ur. l. RS, št. 95/04) - veljati začne 26. septembra; - izdan na podlagi 39.a člena ZPol; - določa postopek in način izvedbe ukrepa prepovedi približevanja določenemu kraju oz. osebi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Denacionalizacijski zahtevki

Avtor ni naveden, 16.9.2004

Denacionalizacija in lastninjenje

I. V., Pravna praksa, 30/2004Ministrstvo za pravosodje je v juliju poslalo dopis vsem okrajnim sodiščem, ki odločajo o denacionalizacijskih zahtevkih v nepravdnem postopku, in jih zaprosilo, naj pošljejo podatke o reševanju teh zadev. Gre za tiste zadeve, v katerih je premoženje prešlo v državno last na podlagi pravnega posla, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Nadomestila plač v breme delodajalca

dr. Etelka Korpič-Horvat, 16.9.2004

Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, Pravna praksa, 30/2004Zakon o delovnih razmerjih v sedmem odstavku 137. člena določa višino nadomestila plače za čas odsotnosti. Kako pa je z nadomestilom v naslednjem primeru: Delavec, ki je junija za mesec maj prejel zelo visok del plače za delovno uspešnost zaradi dokončanja konkretnega projekta, je bil junija 2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Debeluhi

Tomaž Pavčnik, 16.9.2004

Kultura in umetnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 30/2004Z OBROBJA POSTAVE Vsako jutro, ko stopim v službo, je v moji pisarni zatohel zrak. Povedano naravnost -- smrdi. Pa to ni trohnobni vonj zemlje v lončnicah ali odtujen duh umetnih mas. Ne, to je vonj po debeluhih. Pisanja v njih so stara in priloge nam razkrivajo pisarniško modo skozi čas. Papir j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Odločitve Sodišča evropskih skupnosti -- s pojasnili (1.)

Domen Neffat, 16.9.2004

Sodišča

Domen Neffat, Pravna praksa, 30/2004Novejši prispevek k pravni znanosti predstavlja pri družbi Nebra d.o.o. izdana knjiga Odločitve Sodišča Evropskih skupnosti s pojasnili (875 strani), v kateri avtorji -- dr. Rajko Knez, dr. Aleksij Mužina, Tomaž Vesel, mag. Jorg Sladič -- v prvem delu predstavijo ustroj Evropske unije in pravo Skup...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Pogodba za določen čas - pravica do letnega dopusta

Avtor ni naveden, 16.9.2004

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 30/2004Ali delavcu, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas od 1. 5. do 31. 10. 2004 pripada celotni letni dopust ali samo sorazmerni del za 6 mesecev? V skladu z določbo 161. člena zakona o delovnih razmerjih (ZDR) pridobi delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu preteče ča...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Izločitev sodnika

Avtor ni naveden, 16.9.2004

Sodišča

, Pravna praksa, 30/2004Načelno pravno mnenje (I/2004) -- kazensko pravo Sodnik, ki je sodeloval pri odločanju o ugovoru zoper obtožnico oziroma o zahtevi predsednika senata po 271. ali 284. členu ZKP, lahko po pravnomočnosti obtožnice v istem postopku opravlja sodniške dolžnosti kot predsednik sodišča ali v senatu iz š...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Stvar

dr. Marko Novak, 16.9.2004

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 30/2004Pojem "stvar" je že od nekdaj temeljni postulat stvarnega prava. Od tod seveda tudi ime te veje prava (stvar -- stvarno). Tako naš stvarnopravni zakonik opredeljuje stvar v 15. členu, ko pravi, da je to "(1) … samostojen telesni predmet, ki ga človek lahko obvladuje. (2) Za stvar pa se štejejo tudi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Delovna doba – pravice iz delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 16.9.2004

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 30/2004Katera doba se šteje pri delodajalcu v delovno dobo, iz katere sledi plačilo minulega dela ter pravica do jubilejne nagrade? Ali se v delovno dobo šteje tudi čas prejemanja denarnega nadomestila, ali pa je to samo delovna doba, ki jo delavec doseže z efektivnim delom v delovnem razmerju? Glede...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Pravni vidik gradnje na vodnih zemljiščih

Matjaž Klun, 16.9.2004

Lastnina in druge stvarne pravice, Gradbeništvo

Matjaž Klun, Pravna praksa, 30/2004Pri gradnji na vodnih zemljiščih gre za specifično situacijo, ki pa je v praksi precej pogosta. Eno izmed mogočih razlag, kako ravnati v takšnih primerih, ponuja tudi pričujoči tekst. Kot okvir za razumevanje problematike pa naj nam služi tudi misel, da ima javno dobro globoke korenine v zasebnem pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Korupcija -- boj brez konca

Irena Vovk, 16.9.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Irena Vovk, Pravna praksa, 30/2004Na tiskovni konferenci 7. septembra so ministrica za pravosodje Zdenka Cerar, italijanski poslanec, nekdanji tožilec, sodnik in pravosodni funkcionar Antonio di Pietro, predsednik vrhovnega sodišča Franc Testen, začasni vodja vrhovnega državnega tožilstva Franc Mazi in predsednik komisije za prepreč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Etika v postopkih ARS

Katarina Žnidaršič, 16.9.2004

Civilni sodni postopki

Katarina Žnidaršič, Pravna praksa, 30/2004Članek se opira na predavanje dr Kai von Lewinski v sklopu poletne šole na temo alternativnega reševanja sporov, ki jo je organizirala Humboldt Universität zu Berlin in Tulane Law School (potekala je med 25. 7. in 7. 8. v Berlinu). Moj namen je predvsem podati kratek pregled poklicne etike "tretjih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Prepisano, ker ni preslišano ... od 7. do 13. septembra

Irena Vovk, 16.9.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 30/2004Torek, 7. 9. Srečanje ombudsmanov. Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek se udeležil 8. konference Mednarodnega združenja ombudsmanov (IOI, ustanovljeno leta 1978), ki je potekala v Quebecu v Kanadi. Konferenca je po štirih letih zopet združila vse člane IOI ter ostale, ki se aktivno ukvarjajo z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Zapisnik ter gospe in gospodje

mag. Tina Verovnik, 16.9.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 30/2004September je čas, ko naravi začenjajo pojemati moči, nam pa se po poletnem lenarjenju vrača delovna vnema. Da je to res, dokazujejo tudi nova vprašanja bralcev, ki se v vsakdanji praksi srečujejo z različnimi jezikovnimi zagatami. Vesela sem vsake ideje za kotiček, vaše sodelovanje pa mi daje tudi o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Opustitev pregona v zadevah prekrškov

Irena Vovk, 16.9.2004

Prekrški

Irena Vovk, Pravna praksa, 30/2004Sodna statistika za prvo polletje 2004 Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 10. septembra so Zdenka Cerar, Karel Erjavec in Marko Starman predstavili sodno statistiko za prvo polletje 2004. "Ugotavljamo, da so slovenska sodišča v tem obdobju prejela približno 21.000 več zadev kot v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Strokovni izpit v državni upravi

Rastko R. Kozlevčar, 16.9.2004

Uprava

, Pravna praksa, 30/2004Ali je strokovni izpit obvezen za opravljanje del in nalog na strokovno tehničnem delovnem mestu v državni upravi? Zakon o delovnih razmerjih v prvem odstavku 120. člena določa, da se z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti lahko določi, da zaposleni sklepa pogodbo o zaposlitvi kot p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Vsebina "Pravna praksa" 030/2003

Avtor ni naveden, 4.9.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 30/2003Jože Dernovšek Zemljiškoknjižno dovolilo mag.Anita Dolinšek Vloga notarja pri ugotavljanju sposobnosti testiranja Borut Pogačnik Preverjanje okoliščin pisanja oporoke mag. Slavi Pirš Stvarna veljavnost ter število delodajalcev in delavcev po KP dejavnosti zasebnega sektorja -I dr. Damjan K...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 30

Leto objave

2004(24) 2003(22) 2002(21) 2001(24)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov