O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 134)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄2

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 18.1.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2018 10. januar - predlog zakona o dopolnitvah Zakona o dohodnini, - predlog zakona o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. 11. januar - predlog zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, - predlog zakona o so
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄2

Vlada RS

Avtor ni naveden, 18.1.2018

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2018 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 163. redni seji (11. januar 2018): - predlog zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije, - predlog zakona o dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave, - predlog za
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄2

Postopki za umrle davčne zavezance z dolgom nad 80 evrov

Avtor ni naveden, 18.1.2018

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2018Pobudnik je od Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) prejel opomin, da naj poravna dolg po umrlem bratu in se tako izogne izvršbi. O obstoju zapadlih obveznosti po zapustniku je bil obveščen šele tri leta po pravnomočnosti sklepa o dedovanju z opominom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄2

Svoboda govora in sovražni govor

Patricij Maček, 18.1.2018

Človekove pravice

Patricij Maček, Pravna praksa, 2/2018Simpozij, ki je potekal 13. decembra 2017 v dvorani Slovenske matice, je bil izveden v sklopu dogodkov, ki bodo potekali pod naslovom Humanistika in pravo ter jih bosta organizirala profesor na FHŠ Univerze na Primorskem in višji znanstveni sodelavec Znanstveno-raziskovalnega središča Koper dr. Rok Svetlič ter nekdanji ustavni in zdajšnji vrhovni sodnik Jan Zobec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄2

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 18.1.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2018 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A) (Ur. l. RS, št. 55/17) - velja od 21. oktobra 2017, uporabljati se začne 21. januarja. 2. Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja nadzora z
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

O načelu pravičnosti

Patricij Maček, 19.1.2017

Človekove pravice

Patricij Maček, Pravna praksa, 2/2017"Pravičnost je treba bolj spoštovati kot pravo, ker je bolj častno početi to, kar je pravično, kot to, kar je zakonito." S temi besedami Thomasa Wolfa je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer odprla okroglo mizo 'Kako razumemo načelo pravičnosti in dobrega upravljanja?' Pogovor je potekal 8. decembra na PF Univerze v Ljubljani ob svetovnem dnevu človekovih pravic, ki ga obeležujemo 10. decembra.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Volilna propaganda in svoboda izražanja

dr. Jurij Toplak, 19.1.2017

Človekove pravice

dr. Jurij Toplak, Pravna praksa, 2/2017Četrt stoletja je mejo med svobodnim izražanjem in prepovedano volilno propagando na dan glasovanja postavljal inšpektorat. Okrajna sodišča so mu ob pomanjkanju občutka za ustavno skladno razlago predpisa sledila. Vrhovno sodišče je z nedavno sodbo to mejo postavilo na pravo mesto. V članku bom predstavil zgodovino volilnega molka ter prakso slovenskih in tujih sodišč. V nadaljevanju bom analiziral sodbo Vrhovnega sodišča in izpostavil pet elementov prekrška javne volilne propagande.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Do dokumentacije iz tožilskega spisa šele po intervenciji Varuha

Avtor ni naveden, 14.1.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2016Oče umrlega sina je želel pridobiti dokument, ki je kot vzrok sinove smrti izključeval vsak sum kaznivega dejanja. Okrožno državno tožilstvo, ki je nenadno smrt sina preiskovalo, je zato s pisno vlogo zaprosil za kopijo "policijskega zapisnika", tožilstvo pa nanjo po več kot treh mesecih ni odgovorilo, zato se je obrnil na Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Z izgubljeno zdravstveno kartoteko izgubljena priložnost za zaposlitev

Avtor ni naveden, 14.1.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2016Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je iskal svoj zdravstveni karton. Pred nastopom službe je namreč moral pri zdravniku medicine dela, prometa in športa opraviti zdravniški pregled, zdravnik pa mu brez vsebine kartona ni mogel napisati mnenja. Čeprav Zdravstveni dom Ljubljana njegovega kartona ni mogel najti v nobeni izmed enot, kamor je pobudnik do zdaj hodil na preglede, mu ni želel izdati potrdila, da njegove kartoteke ni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Praktični vodnik

Irena Vovk, 16.1.2014

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2014Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je na svoji spletni strani objavilo slovenski prevod publikacije Praktični vodnik po merilih dopustnosti (The Practical Guide on Admissibility Criteria). Gre za obsežen dokument, katerega namen je seznanitev s postopki pred ESČP in s pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da je pritožba, vložena na ESČP, sprejemljiva za obravnavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Osebni stečaj le za tiste s premoženjem?

Avtor ni naveden, 16.1.2014

Človekove pravice, Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2014Nekaj pobudnikov se je na Varuha obrnilo zaradi zavrnitve prošnje za brezplačno pravno pomoč za začetek postopka osebnega stečaja. V enem od takih primerov je Okrožno sodišče v Ljubljani z odločbo opr. št. Bpp 10098/2013 z dne 1. julija 2013 prošnjo zavrnilo iz razloga nemožnosti za uspeh. Menilo je, da je pogoj za začetek postopka osebnega stečaja obstoj stečajne mase, torej vsaj nekaj premoženja stečajnega dolžnika, ki zagotavlja (vsaj delno) poplačilo upnikov. Ker je pobudnik v prošnji navedel, da je brez dohodkov in premoženja, je sodišče zaključilo, da tudi ni pričakovati ugodne odločitve o začetku stečajnega postopka, in je zato prošnjo zavrnilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

(Ne)odzivanje Državnega pravobranilstva RS

Avtor ni naveden, 16.1.2014

Človekove pravice, Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2014Pobudnik, ki je menil, da je bil oškodovan zaradi ravnanja prekrškovnega organa, je na Državno pravobranilstvo RS naslovil odškodninski zahtevek. Na poziv pravobranilstva je svoj zahtevek dopolnil, vendar nadaljnjega odziva pravobranilstva ni bil deležen. Tudi na vlogo, s katero je pravobranilstvo prosil za podatek, kako se predmetna zadeva odvija, ni prejel odgovora, zato je zaprosil za posredovanje Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Ti, a teb' kej po čopiču teče?

Hinko Jenull, 16.1.2014

Uprava

Hinko Jenull, Pravna praksa, 2/2014Da organom odkrivanja in pregona curljajo podatki, ki bi morali ostati javnosti skriti, ni dobro niti za konkretne postopke, niti za pravice oseb, na katere se nanašajo, niti za ugled pravne države. S tega vidika kritiki prepustnosti policijsko-tožilskega sistema ni mogoče ugovarjati. Dogajanje po nedavnem medijskem spremljanju hišne preiskave pri visokem političnem funkcionarju pa je pokazalo, da ima varstvo zaupnosti širše razsežnosti in pojavne oblike, kot se zdi na prvi pogled.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

"Ugrabljena sodba" - ali ugrabljena odškodnina?

mag. Matevž Krivic, 17.1.2013

Človekove pravice

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 2/2013Očitno imam premalo domišljijskih in podobnih sposobnosti, da bi znal uganiti, na kaj je mislila mag. Nina Betetto z naslovom svojega članka Ugrabljena sodba, ki je njen odziv na mojo kritiko sodbe Vrhovnega sodišča, v kateri je bila poročevalka. Da bi s kritiko, naj bo še tako neutemeljena, kdo lahko sodnikom (ali javnosti?) "ugrabil" sodbo, si težko predstavljam - lažje si predstavljam, da so sodniki s svojim skrajno formalističnim in nemoralnemu ravnanju države nadvse naklonjenim razumevanjem pravil o zastaranju tožnikom "ugrabili" njihovo pravico do odškodnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Kaj je v glavah in prsih ustavnih sodnic in sodnikov?

dr. Andraž Teršek, 19.1.2012

Ustavno sodišče

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 2/2012Razumevanje suverenosti kot ustavnopravnega koncepta in z njim pogojenega modela ustavne demokracije je zelo pomembno. Neposredno vpliva na razumevanje in razvojno razlago ustave ter na reševanje številnih drugih ustavnopravnih vprašanj. Tudi glede razsežnosti in omejitev referendumske demokracije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012

mag. Franci Ježek, 19.1.2012

Uprava

mag. Franci Ježek, Pravna praksa, 2/2012Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Država socialno ogroženim že od leta 2001 na podlagi določil Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) omogoča pridobitev pravice do brezplačne pravne pomoči (BPP). Njen n
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Lokalne volitve - najpogostejše napake pri delu volilnih odborov

dr. Roman Lavtar, 19.1.2012

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Roman Lavtar, Pravna praksa, 2/2012Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Volitve v Državni zbor Republike Slovenije 4. decembra lani so bile prve volitve, pri katerih je bilo treba ob odločitvi županov za kandidaturo v primeru izvolitve računati s prenehanjem mandata in tako z n
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Še o sovražnem govoru - dekriminalizirajmo ga!

Jernej Rovšek, 19.1.2012

Človekove pravice

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 2/2012 O t. i. sovražnem govoru se še nikoli ni govorilo toliko kot v zadnjih tednih, še zlasti v povezavi s pismom na spletni strani ene od političnih strank o "volivcih v trenirkah". Varuh človekovih pravic RS (Varuh) temu pojavu že več let namenja veliko pozornosti, še zlasti v letnih poročilih,
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Kršitev pravice do sodnega varstva

Avtor ni naveden, 19.1.2012

Človekove pravice, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2012Odločba št. Up-791/10 z dne 8. decembra 2011 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cpg 211/2010 z dne 23. marca 2010 in sodba Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Pg 111/2009 z dne 30. junija 2009 se razveljavita. Zadeva se vrne Okrožnemu sodišču v Murski Soboti v novo odločanje. N
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Nedopustnost tradicije porok deklet, mlajših od 15 let

mag. Nana Weber, 19.1.2012

Človekove pravice

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 2/2012 Tradicije, da se dekleta, mlajša od 15 let, poročajo, družba ne bi smela tolerirati, predvsem pa si pred tem ne bi smela več zatiskati oči, tudi če je to morda v skladu z izročilom neke etnične skupine. Ne gre namreč le za običaj, temveč za "prisilno" poroko
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄2

Mi to (z)moremo!

Borut Šinkovec, 20.1.2011

Ustavno sodišče

dr. Borut Šinkovec, Pravna praksa, 2/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Prilagajanje pogojev javnega naročila

Ferdinand Šteharnik, 21.1.2010

Uprava

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 2/2010Ravnanje uradnih oseb naročnika po določbah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), ki pogoje za dodelitev javnega naročila prilagodijo v korist nekemu ponudniku, ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor).
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Nemo propheta in patria?

dr. Marko Pavliha, 21.1.2010

Uprava

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 2/2010V PP, št. 1/2010, sem na strani 35 prebral razveseljivo in hkrati skorajda absurdno novico, da je Vlada Republike Slovenije "na seji dala pozitivno mnenje k podelitvi odlikovanja vitez legije časti varuhinji človekovih pravic dr. Zdenki Čebašek - Travnik".
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Pravo in psihopatologija oblasti

dr. Boštjan M. Zupančič, 21.1.2010

Uprava

dr. Boštjan M.-Zupančič, Pravna praksa, 2/2010Pravo je veda (ne znanost!) o tem, kaj je prav. Toda sam po sebi ta pravni "prav" ni ne moralen in ne etičen, z moralo in etiko se torej lahko prekriva, izvira pa navadno ne od tam. Seveda pa je velika razlika med pravnimi normami, ki izvirajo iz zakonodajne, in tistimi, ki izvirajo iz sodne veje ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Korak naprej za sodniške plače

mag. Katarina Krapež, 22.1.2009

Uprava

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 2/2009Vlada je na seji 15. januarja sprejela izhodišča za prenovo plačnega sistema za sodnike. Kot je v izjavi za medije dejal minister za pravosodje Aleš Zalar, bo sledila priprava konkretnih izračunov. Stavkovnemu odboru slovenskih sodnikov pa bodo konkretno ponudbo, ki je pogoj za prekinitev stavke, po...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

2018(5) 2017(2) 2016(2) 2014(4)
2013(1) 2012(6) 2011(1) 2010(3)
2009(2) 2008(4) 2007(6) 2006(7)
2005(6) 2004(3) 2003(6) 2001(8)
1999(14) 1998(9) 1997(4) 1996(6)
1995(11) 1994(8) 1993(7) 1992(6)
1991(3)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B CĆČ D ĐEF G H I J K L M N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov