O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 58)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Koliko?

Avtor ni naveden, 31.7.2003

Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 27-28/2003ODVETNIŠKA TARIFA Vrednost točke je 110 tolarjev. Poravnave v upravnem postopku in upravnem sporu Tarifna št. 4 Sklenitev poravnave v upravnem postopku in upravnem sporu za storitve iz tarifne št. 28 in 30 po teh tarifnih št., zvišani za 50 odstotkov, in sicer: Upravni postopek (tarifna ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Kolizije neposestnih premičninskih zavarovanj

dr. Matjaž Tratnik, 31.7.2003

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 27-28/2003Stvarnopravni zakonik (SPZ - Ur. l. RS, št. 87/02) je uvedel vrsto novosti tudi na področju neposestnih stvarnopravnih zavarovanj. Poglavitni sta vsekakor sistemski ureditvi neposestne zastavne pravice ter fiduciarne lastnine. Tako pozna naše pravo tri vrste neposestnih stvarnopravnih zavarovanj na ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Svoboda izražanja in ustavno načelo demokratičnosti

Matej Avbelj, 31.7.2003

Človekove pravice

Matej Avbelj, Pravna praksa, 27-28/2003V zadnjem času se v širši slovenski javnosti pojavljajo zahteve po zagotovitvi odprtosti medijskega prostora ter večji pluralizaciji medijev nasploh. Vsakršni javni diskurz o družbeno relevantnih temah je po mojem mnenju lahko samo pozitiven prispevek k demokratični naravnanosti določne družbe. Še p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Ustavna pogodba EU

Janja Bedrač, 31.7.2003

Obligacije

Janja Bedrač, Pravna praksa, 27-28/2003V zadnjem letu se vsakodnevno govori o prihodnosti Evropske unije, o Konvenciji in o Evropski ustavi. Kljub temu večini ljudi ni znano, kaj je Konvencija in kakšna bo sploh vsebina Ustave. Namen tega članka je na kratko predstaviti Konvencijo in vsebino osnutka Ustave, ki je bil predložen Evropskemu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

BPP: Upravni spor v zadevah brezplačne pravne pomoči

Jonika Marflak, 31.7.2003

Sodišča, Upravni spor

Jonika Marflak, Pravna praksa, 27-28/2003Namen brezplačne pravne pomoči je zagotavljanje dejanske dostopnosti do sodnega varstva, s čimer se uresničuje ustavna pravica do sodnega varstva(*1), enakosti pred zakonom(*2) in ne nazadnje načelo pravne in socialne države(*3). * Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) je bil sprejet leta 2001, o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Avtonomija urejanja nadzornega sveta v družbi z omejeno odgovornostjo

Miha Šlamberger, 31.7.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 27-28/20031. ZGD in Družba z omejeno odgovornostjo Družba z omejeno odgovornostjo ali d.o.o., kot je zanjo določena označba, je ena izmed oblik gospodarske družbe, natančneje kapitalske družbe. Lahko rečemo, da je danes prevladujoča oblika gospodarskih družb. Zaradi njene prevladujoče pojavnosti v gospodar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Vrednostni papir kot predmet izvršbe

Matjaž Jan, 31.7.2003

Civilni sodni postopki, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matjaž Jan, Pravna praksa, 27-28/2003Uvedba tržnega gospodarstva, lastninjenje družbenega premoženja in vzpostavitev organiziranega trga vrednostnih papirjev je postopoma privedlo tudi do občutnejšega povečanja obsega izvršilnih postopkov, katerih predmet so vrednostni papirji. Sodna praksa na tem področju je še vedno v povojih, saj po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Pripor, letni dopust

Avtor ni naveden, 31.7.2003

Kazenski postopek, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 27-28/2003Delavcu je bil februarja 2003 odrejen pripor. * Ali mora podjetje delavci izdati odločbo o suspenzu pogodbe o zaposlitvi od prvega dne pripora, ali pa lahko delavec v dogovoru s podjetjem izrabi dopust? * Ali je delavec upravičen do nadomestila in kdo mu ga izplačuje? Suspenz (visečnost) pogodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Človek je izumil besedo, da bi z njo prikril misel

Ida Rebula, 31.7.2003

Intelektualna lastnina

Ida Rebula, Pravna praksa, 27-28/2003Spreminjanju 143. člena ustave Republike Slovenije na rob Nekoliko za šalo, a zato nič manj resno, bi mogli s takšno, beletristično miselno iskrico nasloviti 143. člen ustave RS (zaradi preglednosti je naveden v celoti v okvirčku), ki v okviru poglavja o lokalni samoupravi navaja sicer tri vrste ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Predstavniki ljudstva, stranke ali koalicijske pogodbe?

mag. Jurij Toplak, 31.7.2003

Obligacije

mag. Jurij Toplak, Pravna praksa, 27-28/2003"Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila." 82. člen ustave RS Pred kratkim je vlada na svoji seji odločala o vložitvi predloga sprememb zakona o volitvah poslancev v Državni zbor. Medtem ko je vlada zasedala, pa sta dva poslanca ene od koalicijskih strank...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Vsebina "Pravna praksa" 027/2003

Avtor ni naveden, 31.7.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 27-28/2003Luka Tičar Odmevi: 0 letnem dopustu... Janja Bedrač Ustavna pogodba EU Matej Avbelj Svoboda izražanja in ustavno načelo demokratičnosti Koliko? Andraž Žvan Varovanje poslovnih skrivnosti - omejitev načela javnosti v postopkih oddaje javnih naročil mag. Andrej Šircelj Obdavčitev dobičk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Versus ali proti

dr. Marko Novak, 31.7.2003

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 27-28/2003Vse bolj je očitno, da postaja precedenčno pravo tudi naša vsakdanjost, tako kot je to vse bolj in bolj v veljavi v drugih kontinentalnih pravnih sistemih. Večja navzočnost ter moč precedečnega prava pomeni večje zaupanje v sodstvo, ki se zdi posledica "zmage" ameriške liberalne demokracije po vsem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Pravica do pokojnine na podlagi zavarovanja v ZDA

Jože Kuhelj, 31.7.2003

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 27-28/2003Slovenski državljan je bil od leta 1968 do leta 1974 zaposlen v ZDA. V tem času je bil tudi pokojninsko zavarovan, za kar ima tudi ustrezna uradna potrdila. Od leta 1975 dalje je zaposlen v Sloveniji. Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do pokojnine mu manjka obdobje dela v ZDA, kjer je bil ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Varovanje poslovnih skrivnosti - omejitev načela javnosti v postopkih oddaje javnih naročil

Andraž Žvan, 31.7.2003

Proračun, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andraž Žvan, Pravna praksa, 27-28/2003Zakon o javnih naročilih temelji na načelu transparentnosti porabe javnih sredstev, ki se nanaša na preglednost, zakonitost in javnost (publiciteto) postopkov oddaje javnih naročil. Postopki naročanja so javni, kar se zagotavlja z objavami javnih naročil v uradnih glasilih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Menjava delodajalca in izplačilo regresa

Avtor ni naveden, 31.7.2003

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 27-28/2003Delavka je bila do 30. aprila 2003 zaposlena pri delodajalcu A, s 1. majem 2003 pa se je zaposlila pri delodajalcu B in sicer za določen čas do 29. oktobra 2003. Delodajalec A delavki ni izplačal sorazmernega dela regresa, medtem ko je sorazmerni del dopusta že izkoristila. * Kdaj pridobi delavka p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Obdavčitev dobička oziroma dohodka v Evropski uniji

mag. Andrej Šircelj, 31.7.2003

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Andrej Šircelj, Pravna praksa, 27-28/2003V okviru napovedane davčne reforme naj bi v Sloveniji uvedli nov davek na dohodek pravnih oseb, ki naj bi nadomestil davek od dobička pravnih oseb. Slovenija bo 1. maja 2004 polnopravna članica Evropske unije. Slovensko gospodarstvo bo delovala na skupnem evropskem trgu, na katerem podjetja iz razli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Je kaj prav(n)ih argumentov proti prepovedi dopinga v športu?

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 31.7.2003

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 27-28/2003Čeprav je problem dopinga star približno toliko kot sam tekmovalni šport, so se vsa večna vprašanja letos ponovila z morda doslej največjo odmevnostjo, in sicer ob izbruhu dopinške afere ameriškega nacionalnega olimpijskega komiteja (USOC). Potrdili so se dolgoletni sumi, da so na olimpijskih igrah ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Mirovanje pravic iz delovnega razmerja - vrnitev na delovno mesto

Avtor ni naveden, 31.7.2003

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 27-28/2003Mož delavke je službeno prerazporejen na delo v tujino za dobo dveh let. Z njim bi v tujino odšla tudi njegova žena, zato želi, da bi ji delovno razmerje v podjetju mirovalo dve leti. Ker niti ZDR niti kolektivna pogodba ne dopuščata tako dolgega mirovanja delovnega razmerja, kako urediti tako od...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Štipendija in plačilo za obvezno prakso

Avtor ni naveden, 31.7.2003

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 27-28/2003Ali je pravilno, da dijak, ki ima s podjetjem sklenjeno pogodbo o štipendiranju in je po tej pogodbi dolžan opraviti enomesečno počitniško prakso, prejme poleg štipendije tudi plačilo za opravljeno počitniško prakso? Odgovor na zastavljeno vprašanje daje tretji odstavek 55. člena splošne kolektiv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 31.7.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 27-28/20031. Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini. (Ur. l. RS, št. 58/03) - na podlagi 3. člena zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in 44. člena zakona o zunanjih zadevah; - velja od 19. junija, uporablja pa se od 1. januarja 2004, ko se začne uporabljati ZSPJS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Delovni predlogi: ZSSD-1, ZS-D, ZPP-B, ZST-J, KZ-B

Irena Vovk, 31.7.2003

Sodni registri in sodne takse

Irena Vovk, Pravna praksa, 27-28/2003Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 23. julija sta mag. Ivan Bizjak in državni sekretar Hinko Jenull predstavila delovna besedila za predloge petih zakonov - novi zakon o delovnih in socialnih sodiščih, spremembe in dopolnitve zakona o sodiščih, zakon o spremembah in dopolnitvah ZPP, so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Italija - poslanska imuniteta

mag. Nataša Juri, 31.7.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Državni zbor in državni svet

mag. Nataša Juri, Pravna praksa, 27-28/2003Politični sistem, ki se je v Italiji oblikoval na temelju izkušenj iz let 1943 do 1946, to je v obdobju od padca fašizma pa do vzpostavitve temeljev demokratični republiki, je večstrankarski in razumljiva je bila zahteva po zavarovanju samostojnosti parlamenta, ki je končno postal demokratičen, avto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

O letnem dopustu ...

Luka Tičar, 31.7.2003

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Luka Tičar, Pravna praksa, 27-28/2003Vse kaže, da se fenomenu letnega dopusta pripisuje morda celo večji pomen, kot mu gre, kljub temu pa moram na navedbe gospoda Gregorja Mikliča, ki se je v svojem zadnjem izvajanju v PP, št. 25/03 na več mestih dotaknil mojega prispevka, na kratko odgovoriti. V prvi vrsti me veseli, da je moj pris...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Časovna omejitev razprave v Državnem zboru

Boris Vrišer, 31.7.2003

Državni zbor in državni svet

Boris Vrišer, Pravna praksa, 27-28/2003Leto dni je od sprejema Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljevanju PoDZ-1), ki je uvedel kopico novosti, ki so predvsem racionalizirale delo slovenskega zakonodajalca in omogočile pregledno, časovno determinirano obravnavo predloženih predlogov aktov. Pomembna novost PoDZ-1 je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (XXII.): Vloga zagovornika

Dean Zagorac, 31.7.2003

Sodišča, 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 27-28/2003Ena izmed temeljnih predpostavk pravičnega sojenja je enakost orožij tožilca in obdolženca. Glede tako hudih kaznivih dejanj, kot so genocid, vojna hudodelstva in hudodelstva zoper človečnost, za katera sta pristojni mednarodni kazenski sodišči za nekdanjo Jugoslavijo in za Ruando (v nadaljevanju MK...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27-28

Leto objave

2003(29) 1999(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G HIJ K L M N OP QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov