O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄16-17

Portal plač JS

Patricij Maček, 26.4.2018

Plače v negospodarstvu

Patricij Maček, Pravna praksa, 16-17/2018Portal plač javnega sektorja je, kot lahko preberemo na spletni strani Ministrstva za javno upravo, spletna aplikacija, ki omogoča pregled in analizo podatkov o tipih izplačil, vrstah izplačil in virih sredstev, ki jih proračunski uporabniki obračunavajo pri plačah zaposlenih v javnem sektorju v skladu z določbami 38. in 39. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) oziroma v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Podatke o plačah proračunski uporabniki mesečno posredujejo v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju, ki je vzpostavljen pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve, v skladu z določbami Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄16-17

Evropa

Patricij Maček, 26.4.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 16-17/2018 Torek, 17. 4. Protiteroristični ukrepi. Evropska komisija (EK) je predstavila dodatne ukrepe, da bi teroristom in drugim storilcem kaznivih dejanj še bolj omejili prostor, v katerem delujejo. S predstavljenimi ukrepi jim odvzema sredstva, ki jih potrebujejo za načrtovan
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄16-17

Veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Luka Mišič, 26.4.2018

Kultura in umetnost

Luka Mišič, Pravna praksa, 16-17/2018Na začetku leta 2018 je zbirka Nova slovenska zakonodaja (izdajatelj Lexpera, GV Založba) postala bogatejša za sistemsko delo s področja prava socialne varnosti, tj. Veliki komentar zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki pomeni posodobitev in nadgraditev komentarja iz leta 2014 ter nekako tudi njunega starejšega, a manjšega brata, tj. Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) z (obsežnimi) uvodnimi pojasnili, ki je bil izdan v letu uveljavitve zakona. Avtorji uvodnih komentarjev k poglavjem in komentarjev k posameznim členom so: Andraž Rangus (urednik), Marijan Papež, Jože Kuhelj, Mitja Žiher, Anton Dobrina in Irena Štrumbelj Trontelj. Podrobno stvarno kazalo je izdelala Nana Weber.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄16-17

Makroekonomska uspešnost, drugi tir in z rezilno žico obdana Slovenija

dr. Jože Mencinger, 26.4.2018

Ostalo

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 16-17/2018Gospodarsko stanje v Sloveniji ob koncu "vladanja" vlade Mira Cerarja je po splošnem mnenju, ki ga deli večina ekonomistov pa tudi mednarodnih organizacij, več kot dobro in takšnega bo dobila tudi prihodnja vlada. Če uporabimo najvažnejše kazalce, s katerimi merimo makroekonomsko stanje, kot so gospodarska rast, brezposelnost ter notranje in zunanje ravnotežje, se bo Cerarjeva vlada uvrstila med najbolj uspešne slovenske vlade: primerljiva bo z Drnovškovimi vladami v devetdesetih letih, po gospodarski rasti pa bo zaostala le za prvo Janševo vlado med letoma 2004 in 2008. Seveda je pri presoji uspešnosti vlade treba upoštevati vsaj sočasna dogajanja v svetovnem gospodarstvu oziroma v EU, stanje in gospodarske trende ob prihodu na oblast ter morebitna ustvarjena neravnotežja, katerih posledice se pokažejo šele nekaj let po njenem odhodu. Prav rekordna rast med letoma 2004 in 2008, ki jo je poganjalo hazardiranje z napihovanjem gradbeniškega in finančnega balona in ki sta jo spremljala vse večji plačilnobilančni primanjkljaj ter zadolževanje v tujini, takratno uspešnost spreminja v neuspešnost in omogoča trditev, da je rast naredila ogromno škode, saj je ustvarjala bančno luknjo ter vse z njo povezane tegobe, s katerimi se ubadamo celo desetletje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄16-17

Pravni napovednik

Patricij Maček, 26.4.2018

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 16-17/2018Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄16-17

Se obeta konec spora med Fibo in Eco?

mag. Luka Milanovič, 26.4.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Luka Milanovič, Pravna praksa, 16-17/2018Poraza slovenske in hrvaške košarkarske reprezentance proti Belorusiji oziroma Romuniji nista prava pokazatelja moči slovenske oziroma hrvaške izbrane vrste. Zagotovo je k porazoma pripomoglo dejstvo, da so državne reprezentance tudi februarski kvalifikacijski cikel za svetovno prvenstvo v košarki, ki ga bo leta 2019 gostila Kitajska, odigrale brez večine svojih najboljših igralcev. Košarkarske reprezentance poleg igralcev, ki nastopajo v severnoameriški ligi NBA, od novembra 2017 dalje na kvalifikacijskih tekmah ne morejo računati niti na igralce, ki nastopajo v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju evroliga.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄16-17

Od 17. do 23. aprila

Patricij Maček, 26.4.2018

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 16-17/2018 Torek, 17. 4. Zagovorništvo otrok. Inšpektorat za delo je organiziral konferenco z naslovom Kaj pa je tvojega mnenja treba bilo, dete ljubo, na kateri sta namestnik Varuha človekovih pravic (Varuh) Tone Dolčič in svetovalka Varuha Jasna Vunduk predstavila spremembe v si
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄16-17

Pravilo de minimis o spremembah pogodb o izvedbi javnega naročila in koncesijskih pogodb

Mužina Aleksij, Rejc Žiga, 21.4.2017

PRORAČUN

dr. Aleksij Mužina, mag. Žiga Rejc, Pravna praksa, 16-17/2017Po ratione temporis veljavnih direktivah 2014/23/EU, 2014/24/EU in 2014/25/EU so dobava blaga, izvedba storitev ali izvedba gradenj javne pogodbe, ki so bodisi javno naročilo bodisi javna koncesija. Že v Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2) določena"odplačnost pogodbe" oziroma opredelitev v Direktivi 2004/18/ES ("proti plačilu pisno sklenjene pogodbe", katerih predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali opravljanje storitev) jasno nakazujeta, da gre za sinalagmatične pogodbe, pri katerih mora država za predmet javnega naročila plačati v izbrani ponudbi določeno ceno oziroma opraviti plačilo iz javnih sredstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄16-17

Pravni napovednik

Patricij Maček, 21.4.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 16-17/2017Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄16-17

Evropa

Patricij Maček, 21.4.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 16-17/2017 Torek, 11. 4. Razvojna pomoč. Najnovejši podatki kažejo, da so Evropska unija (EU) in njene države članice leta 2016 še dodatno utrdile svoje vodilno mesto kot največje donatorke razvojne pomoči v svetu. Lanskih 75,5 milijarde evrov pomoči predstavlja 11-odstotno poveča
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄16-17

Pitna voda kot temelj mednarodnega miru in varnosti

Patricij Maček, 21.4.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 16-17/2017"Verjetno mi ni treba izgubljati besed o tem, da voda postaja vse dragocenejši naravni vir, da so se včasih odvijali oboroženi spopadi zaradi nadzora nad drugimi naravnimi bogastvi - nafto in podobnim -, medtem ko že dolgo lahko po celem svetu spremljamo, da so konflikti pogosto povezani tudi z dostopom do varne, pitne vode, in verjetno lahko predvidimo, da bo še več tovrstnih situacij v prihodnje." S temi besedami je profesorica in predstojnica katedre za mednarodno pravo na PF Univerze v Ljubljani dr. Vasilka Sancin odprla okroglo mizo z naslovom Pomen virov pitne vode za mednarodni mir in varnost, ki je potekala 22. marca ob mednarodnem dnevu vode na PF Univerze v Ljubljani v organizaciji fakultete in Ministrstva za zunanje zadeve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄16-17

Od 11. do 17. aprila

Patricij Maček, 21.4.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 16-17/2017 Torek, 11. 4. Varstvo narodnih manjšin. Delegacija Svetovalnega odbora Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin (Odbor), ki deluje pri Svetu Evrope, je v okviru tridnevnega obiska Slovenije obiskala tudi Varuha človekovih pravic (Varuh). Temeljni cilj pogovorov je
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄16-17

Za življenja gre

Patricij Maček, 21.4.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 16-17/2017Statistični podatki kažejo, da kar 96 odstotkov žrtev nasilja še ni poiskalo pomoči. Za spremembo takšnega stanja se bori zavod Emma - EMpathia MArginalis, ki je nevladna in neprofitna organizacija, ustanovljena v začetku leta 2000, katere namen je nudenje strokovne in brezplačne pomoči otrokom, mladostnikom in ženskam, ki so žrtve nasilja, ter preventivno ozaveščanje. Zavod deluje na področju problematike nasilja v družini, spolnih zlorab in drugih perečih tem, ki zadevajo osnovne človekove pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄16-17

Deradikalizacija teroristov

Alenka Mordej, 21.4.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Alenka Mordej, Pravna praksa, 16-17/2016Že več kot deset let Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) ponuja evropskim pravosodnim funkcionarjem različne oblike izobraževanj, predvsem seminarjev z vseh pravnih področij. Zaradi čedalje pogostejših terorističnih napadov in nasilnega ekstremizma v Evropi se je EJTN odzvala z organizacijo seminarjev s tega področja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Prišli trgovci z novci ...

dr. Jože Mencinger, 23.4.2015

Pravoznanstvo

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 16-17/2015"Prišli trgovci z novci za šalo v Blatno vas zares, na trgu sredi blata pustili pisker zlata ..." Moj peti vnuk Lev Župančičeve pesmi še ne razume prav dobro. Podobno je z našo oblastjo. Pesem pa malo spominja na zdajšnjo razprodajo slovenskih podjetij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Privatizacija gospodarskih družb z vidika pravil EU o prostem pretoku kapitala

Primož Mikolič, 23.4.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Primož Mikolič, Pravna praksa, 16-17/2015Strategija upravljanja kapitalskih naložb države (v nadaljevanju: Strategija) v zvezi s privatizacijo družb, pri katerih je načrtovana uvrstitev delnic na organizirani trg vrednostnih papirjev, predvideva ustrezno ureditev omejitve koncentracije lastništva v statutu družbe. Ne glede na negativen vpliv na vrednost družb je taka omejitev (vključno z morebitnimi drugimi ukrepi s podobnim učinkom) lahko sporna z vidika pravil EU o prostem pretoku kapitala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Deponiranje listin pri notarju po 142. členu ZZK-1

Tomaž Mavri, 23.4.2015

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Tomaž Mavri, Pravna praksa, 16-17/2015V PP, št. 13/2015, je bil objavljen članek, ki se je dotaknil tudi 15. člena Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO). Ta je spremenil 142. člen Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) in občine glede pretvarjanja listin iz prvega odstavka 142. člena ZZK-1 (torej tudi zasebnih listin in notarskih zapisov) v elektronsko obliko v zvezi s predlogi, ki so jih vložile v svojo korist, izenačil z notarji. Za odvetnike pa pretvarjanje zasebnih listin in notarskih zapisov v elektronsko obliko tudi po uveljavitvi ZUUJFO (15. marca 2015) še vedno ni predvideno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄16-17

O najboljših zaposlovalcih - tudi v krizi

dr. Maja Makovec Brenčič, 24.4.2014

Delovna razmerja

dr. Maja Makovec-Brenčič, Pravna praksa, 16-17/2014Že od leta 2007 sodelujem pri projektu Zlata nit. Gre za medijsko-raziskovalni projekt, ki smo ga strokovno podprli raziskovalci z različnih področij, hkrati pa pridobili vpogled v zanimive značilnosti najboljših slovenskih zaposlovalcev. V projekt so vključeni zaposlovalci, ki se zavežejo, da bodo podali samooceno po različnih kriterijih. Raziskovalni pristop je tako kvantitativen kot tudi kvalitativen, od intervjujev, vprašalnikov do javno dostopnih podatkov o uspešnosti poslovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄16-17

Upravljanje kazenskega postopka - kaj se lahko naučimo iz izkušenj Anglije

Janko Marinko, 24.4.2014

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 16-17/2014Novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP-K) je v slovenski kazenski postopek vnesla institute, ki pomembno spreminjajo delovanje celotne kazenskopravne verige. Gre za predobravnavni narok, sporazum o priznanju krivde in priznanje krivde. Ta novost je sočasna s siceršnjim pospešenim uvajanjem postopkov prenove poslovnih procesov na sodiščih. Že ob pisanju novele smo predvidevali, da bo priznanje prišlo v poštev v precejšnjem številu zadev, kar se potrjuje v praksi in je osnova za temeljite posege v utečeno poslovanje. V Angliji in Walesu te institute poznajo že dolgo, prav tako pa trenutno prenavljajo poslovne procese sodišč, zato je spremljanje tamkajšnjega razvoja zanimivo in poučno tudi za nas.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

(Ne)dopustnost dodatnih del v kohezijskih projektih

dr. Breda Mulec, 25.4.2013

PRORAČUN

dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 16-17/2013Ministrstva, ki so kot posredniška telesa dolžna zagotoviti, da poteka izvajanje večjih in dragih investicijskih projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega kohezijskega sklada, v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo, se soočajo z zahtevami izvajalcev in naročnikov po financiranju dodatnih del zaradi nepredvidenih okoliščin. Za dodatnimi deli, predvidenimi v aneksih k osnovnim izvajalskim pogodbam za gradbena dela, ki jih skleneta naročnik (občina) in izvajalec (podjetje), pa se včasih skrivajo želje ene od pogodbenih strank po povečevanju vrednosti projekta. S tem je upravičenost sofinanciranja takih dodatnih del iz evropskega in državnega proračuna vprašljiva, saj obstaja možnost, da so bili kršeni strogi zakonski okviri, posledično pa uporabljen postopek za izbor izvajalca dodatnih del, ki je neskladen s pogoji za izbiro postopka, določenimi v Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Stvarne pravice na javnem premoženju, javno-zasebno partnerstvo (koncesije) in javna naročila

dr. Aleksij Mužina, 25.4.2013

PRORAČUN

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 16-17/2013V prispevku podajam nekaj temeljnih napotil pri pravilni uvrstitvi raznovrstnih pravnih poslov, ki jih sklepata javni in zasebni sektor v zvezi z gradnjo (zlasti) infrastrukturnih objektov, kar lahko po eni strani predstavlja prve korake v smeri iskanja pravnih odgovorov na vsakdanje dileme, po drugi pa pomaga minimizirati tveganje izogibanja strožjim predpisom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Zasebnost kot družbena norma je vprašanje preteklosti

Nataša Pirc-Musar, 22.4.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 16-17/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Zaščita patenta v ZDA

Gregor Maček, 22.4.2010

Pravoznanstvo

Gregor Maček, Pravna praksa, 16-17/2010Fizična oseba je za izum pridobila evropski patent, tj. uspešno vložila prijavo izuma pri Evropskem patentnem uradu. Od patenta ne pričakuje toliko tega, da ga drugi ne bi "kopirali", temveč predvsem to, da drugi ne bi mogli preprečiti, da sam nadaljuje s proizvodnjo in trženjem proizvoda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Pridržanje oseb z motnjami v duševnem zdravju

mag. Jure Markič, 23.4.2009

Civilni sodni postopki

mag. Jure Markič, mag. Jure Markič, Pravna praksa, 16-17/2009Se v Sloveniji lahko zgodi, da se na varovanem (zaprtem) oddelku psihiatrične bolnišnice ali druge organizacije ali oddelka organizacije, ki je namenjena psihiatričnim bolnikom, znajde oseba, ki tja ne sodi? Ali ne obstaja vedno nek (npr. sodni) nadzor, ki naj take primere prepreči? Po ugotovitvah V...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Kako to delajo Američani?

Janko Marinko, 23.4.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Janko Marinko, Janko Marinko, Pravna praksa, 16-17/2009Uglednemu finančniku Bernardu Madoffu je bila 11. decembra 2008 odvzeta prostost zaradi utemeljenega suma prevare z vrednostnimi papirji; 12. marca 2009 je priznal krivdo za enajst različnih kaznivih dejanj, za kar mu grozi 150 let zapora in zaseg premoženja v višini 170 milijonov ameriških dolarjev...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 16-17

Leto objave

2018(7) 2017(6) 2016(1) 2015(3)
2014(2) 2013(2) 2010(2) 2009(3)
2008(1) 2007(3) 2001(2) 1998(3)
1993(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLM NOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov