O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄16-17

Člen 273 namesto 259. člena PDEU

Urša Ravnikar Šurk, 26.4.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 16-17/2018Predsednik Sodišča EU je za rešitev zapletov z arbitražo predstavil možnost, da članici spor sodišču predložita sporazumno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄16-17

Mednarodna konferenca o reševanju sporov LAC-UNCITRAL

Lena Šutanovac, 21.4.2017

Civilno pravo

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 16-17/2017Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije (LAC) je v sodelovanju s Komisijo Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) že tretje leto zapored organizirala mednarodno konferenco o mednarodni arbitraži. Dogodka so se udeležili številni mednarodni strokovnjaki s področja arbitraže in alternativnega reševanja sporov, kot tudi številni slovenski in tuji odvetniki ter profesorji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄16-17

Delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in višina odpravnine

Anja Šlaus, 21.4.2017

Delovna razmerja

Anja Šlaus, Pravna praksa, 16-17/2017Po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) imajo po 50. členu starši pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva. Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima na podlagi 67. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in sedmega odstavka 50. člena ZSDP-1 pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas (pravica do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti), ter pravico do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄16-17

Plačilo nadur ali kompenzacija teh ur z odsotnostjo z dela

Miha Šercer, 21.4.2016

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 16-17/2016Če delavec dela prek polnega delovnega časa in potem želi te ure izrabiti, ali mu je treba omogočiti izrabo po pravilu ura za uro ali ura za uro in pol? Za družbo velja Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄16-17

Težave pri sprejemu oseb s težavami v duševnem zdravju v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov

Ivan Šelih, 21.4.2016

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Ivan Šelih, Pravna praksa, 16-17/2016Naša država (vsaj deklaratorno) tako na domači kot tudi na mednarodni ravni namenja veliko skrb varovanju človekovih pravic. Slovenija je od začetka letošnjega leta tudi članica Sveta Združenih narodov za človekove pravice v obdobju 2016-2018. Pa vendar Varuh človekovih pravic RS, zlasti na področju uveljavljanja pravic ranljivih skupin, ugotavlja veliko težav. Več let opozarjamo na primer na problematiko ustrezne pedopsihiatrične obravnave otrok, v zadnjem času pa na problematiko nameščanja oseb s težavami v duševnem zdravju v varovane oddelke (posebnih) socialnovarstvenih zavodov po določbah Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr), ki jo želim v tem prispevku še podrobneje predstaviti. Razmere na tem področju so namreč zelo pereče, saj v nekaterih zavodih tja nameščene osebe zaradi velike prostorske stiske spijo kar v jedilnici oziroma v dnevnem ali drugih neustreznih prostorih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami, 2., posodobljena izdaja

dr. Alenka Šelih, 23.4.2015

Kultura in umetnost

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 16-17/2015Pravni položaj otrok na splošno, tistih s posebnimi potrebami pa še prav posebej, se redko znajde med temami pravne literature. Zato je izid druge, posodobljene izdaje Vodnika po pravicah otrok s posebnimi potrebami dr. Jasne Murgel toliko bolj zaželen dogodek (IUS SOFTWARE. GV Založba, Ljubljana 2014, 204 strani). Avtorica, do pred kratkim sodnica na Okrožnem sodišču v Mariboru, zdaj pa poslanka v Državnem zboru, se je kot pravnica in kot mama dveh otrok s posebnimi potrebami srečevala in se še srečuje s problemi, ki jih vzgoja in skrb za take otroke postavljata pred starše (pa tudi pred družbo). Prav to, da je svojo osebno izkušnjo nadgradila z delom, ki je koristno v širšem družbenem okviru, daje knjigi posebno vrednost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Meje zasebnega življenja zvezdnikov

Lena Šutanovac, 23.4.2015

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 16-17/2015British American Tobacco je gospodarska družba, ki proizvaja cigarete in je v javnosti znana po blagovni znamki Lucky Strike. V obdobju med letoma 2000 in 2003 so za oglaševanje svojih proizvodov izrabili javnosti znane dogodke in so s humornimi, vendar šokantnimi opazkami na preprost način dosegli veliko pozornosti. Posrečen marketinški trik na račun znanih osebnosti je dobil epilog na nemškem sodišču, saj sta dva zvezdnika proti družbi British American Tobacco vložila tožbi. Zatrjevala sta, da sta bili njuni imeni uporabljeni neupravičeno, brez njunega dovoljenja, in da jima je bilo poseženo v pravico do zasebnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Obveščanje neizbranih kandidatov za delovno mesto

Miha Šercer, 23.4.2015

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 16-17/2015V zvezi z zaposlitvenim postopkom nas zanima, ali lahko neizbrane kandidate o tem, da niso bili izbrani, obvestimo zgolj na njihov elektronski naslov. Glede na več sto prijav za vsako razpisano prosto delovno mesto nam obveščanje po navadni pošti pomeni preveč dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Ali vlagatelju zahteve za sodno varstvo pripada tudi obvestilo o njenem odstopu sodišču?

Ivan Šelih, 23.4.2015

Prekrški

Ivan Šelih, Pravna praksa, 16-17/2015Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana (Mestno redarstvo) je po navadni pošti prejeto vlogo z naslovom Prošnja za ustavitev izterjave kot pravočasno in dovoljeno zahtevo za sodno varstvo odstopilo v reševanje pristojnemu Okrajnemu sodišču v Ljubljani, vendar vlagatelja o tem dejanju ni obvestilo. To dejstvo mu ni bilo sporočeno ali kakorkoli drugače omenjeno niti v obširni komunikaciji z njim po e-pošti. Odstop vloge sodišču je štel za pomoto, ker sodnega varstva ni zahteval, saj naj bi v svojem dopisovanju izrazil zgolj nezadovoljstvo z izrečeno kaznijo. Mestnemu redarstvu je očital, da je bila zadeva poslana sodišču brez "njegove vednosti, odobritve ali zahteve", saj je v roku plačal (polovični) znesek kazni, ker je presodil, da njegovo dopisovanje po e-pošti ni bilo uspešno. Zato ga je presenetilo, da je pozneje prejel še odločitev sodišča s pozivom za plačilo sodne takse. Ker menimo, da so stališča Varuha človekovih pravic RS v tej zadevi lahko zanimiva tudi širše, želimo nanje v tem prispevku še posebej opozoriti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄16-17

Vročanje po ZDR-1

Miha Šercer, 24.4.2014

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 16-17/2014Minilo je leto dni od uveljavitve novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je za delodajalce prinesel kar nekaj rešitev, ki jih razbremenjujejo nepotrebnih administrativnih bremen, skrajšujejo nekatere postopke ipd. Enak namen je imel zakonodajalec tudi pri vročanju pisanj zaposlenim (in kandidatom). Dobrodošla je možnost vročanja nekaterih pisanj po elektronski poti, čeprav se pri tem v praksi postavljajo številna vprašanja. Zelo zaželena je bila tudi sprememba v zvezi z vročanjem pisanj v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi, čeprav se bojim, da je bil s spremembami narejen celo korak nazaj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄16-17

S "supervarčevalnim" zakonom nad socialno državo

dr. Katarina Šoltes, 26.4.2012

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE, Uprava

dr. Katarina Šoltes, Pravna praksa, 16-17/2012Kafka v Procesu znameniti dialog med jetniškim kaplanom in K. sklene takole: "Ne," je rekel duhovnik, "ne smemo vsega imeti za resnično, to moramo imeti samo za nujno." "Žalostna misel," je rekel K. "S tem postane laž svetovni red." Nenehno poslušamo mantro, da moramo imeti "varčevalne" ukrepe za nujne, ker da sploh nimamo drugih alternativ. Čeprav v resnici niti ne vemo, ali so ti sploh primerni za izhod iz krize, o čemer dvomijo številni ugledni strokovnjaki, in čeprav v resnici vsi vemo, da bodo ti ukrepi zmanjšali ekonomske, socialne in kulturne pravice ter postopoma izvotlili socialno državo. Grčija je žalosten primer take prakse.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Malo delo, velike spremembe?

Sanda Šabić, 22.4.2010

Delovna razmerja

Sabina Pirnat, Sanda Šabić, Pravna praksa, 16-17/2010Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) je s predstavitvijo predloga Zakona o malem delu, ki bo temeljito reformiral študentsko ter druge oblike priložnostnega in občasnega dela, dvignilo precej prahu. Svoje nasprotovanje je izrazila večina prizadetih družbenih skupin,1 in ministrstv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas

Miha Šercer, 23.4.2009

Delovna razmerja

Miha Šercer, Miha Šercer, Pravna praksa, 16-17/2009 • Ali si prav razlagamo, da se pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas v letu 2006, lahko "podaljšujejo" tri leta, tiste, sklenjene od leta 2007 dalje, pa le dve leti? • Če z istim delavcem znova sklenemo pogodbo za določen čas, vendar za drugo delovno mesto, ali začne s tem spet teči dvel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Predsodki iz pravne zgodovine (5)

dr. Katja Škrubej, 23.4.2009

Pravoznanstvo

dr. Katja Škrubej, dr. Katja Škrubej, Pravna praksa, 16-17/2009Današnji pravniki smo navajeni razmišljati o pravu predvsem kot o pojavu, ki velja teritorialno v okviru države. Pri tem si ozemlje skoraj samoumevno predstavljamo kot zaokrožen, razmeroma stabilen element, kjer se, če se, spreminja le državna oblast. V prejšnjem prispevku sem predstavila deželo (La...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄16-17

Ali je Feldbach res nedosegljiv?

Karmen Špilak, 24.4.2008

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Karmen Špilak, Karmen Špilak, Pravna praksa, 16-17/2008Pred kratkim je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zavrnil povračilo stroškov medicinskih storitev, povezanih s porodom Slovenk v avstrijskem Feldbachu, s pojasnilom, da zakonska podlaga za povračilo tovrstnih storitev ne obstaja. Glede na to, da je Slovenija članica Evropske unije, v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄16-17

Lukenda - nov razlog za zavrženje revizije? - Epilog in nekrolog

Nevenka Šorli, 24.4.2008

Civilni sodni postopki

Nevenka Šorli, Nevenka Šorli, Pravna praksa, 16-17/2008Februarja 2007 sem v PP, št. 7-8, objavila prispevek Lukenda - nov razlog za zavrženje revizije? V njem sem opisala primer, ko je bila prizadeti stranki nezakonito zavržena revizija z navadnim izigravanjem določil Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Revizija je bila vložena v sporu iz tožbe, vložene l...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄16-17

Posebna pravila za ločitvene pravice, ki se lahko uveljavljajo zunajsodno

mag. Miha Šlamberger, 24.4.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 16-17/2008Nov sistemski zakon na področju insolvenčnega prava, tj. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),1 je prinesel precej sprememb in novosti. K sreči je zakonodajalec predvidel dokaj dolgo obdobje od njegove uveljavitve do uporabe. Tako imamo upor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄16-17

Vprašanja vročanja v delovnem pravu

Miha Šercer, 26.4.2007

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 16-17/2007Miha Šercer, univ. dipl. pravnik, pravni svetovalec, Gospodarska zbornica Slovenije Tudi v delovnem pravu je vročanje pomemben del postopka, zlasti pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Od pravilnosti vročitve je odvisen nastop določenih pravnih posledic, učinkovitost vročanja pa neposredno po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄16-17

Jubilej: 45 let Inštituta za delo pri PF v Ljubljani

mag. Katarina Kresal-Šoltes, 24.5.2001

Zavodi

mag. Katarina Kresal-Šoltes, Pravna praksa, 16-17/2001Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (IDPF) te dni praznuje 45 let dela v sprva enotnem Inštitutu za državno upravo in 29. obletnico ustanovitve pravno-formalno samostojnega današnjega inštituta. IDPF kot univerzitetni znanstveno raziskovalni zavod z dolgo tradicijo dela, im...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄16-17

Manj sive ekonomije

mag. Katarina Kresal-Šoltes, 24.5.2001

Ostalo

mag. Katarina Kresal-Šoltes, Pravna praksa, 16-17/2001Se dogovarjate z "mojstrom" za izvedbo gradbenih storitev, čeprav veste, da nima registrirane oziroma priglašene dejavnosti? Vam upokojena soseda proti plačilu gospodinji? Ali po svojem delovnem dnevu opravite popoldan še kakšno neregistrirano delo, ki jo celo reklamirate v javnosti?... Zakon o p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Temeljne pravice

dr. Mirjam Škrk, 3.9.1998

Človekove pravice

dr. Mirjam Škrk, Pravna praksa, 16-17/1998V zbirki Pravna obzorja Cankarjeve založbe je konec lanskega leta izšla knjiga skupine avtorjev Temeljne pravice, ki so jo uredili Marijan Pavčnik, Ada Polajnar-Pavčnik in Dragica Wedam-Lukić. Temeljne pravice so rezultat nekajletne raziskave o človekovih pravicah, ki so jo opravili učitelji in sode...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Plača direktorja

Meta Štoka-Debevec, 29.7.1993

Delovna razmerja

Meta Štoka-Debevec, Pravna praksa, 16-17/1993Družbeno podjetje ki ima sedež v Sloveniji preko 80 % vse svoje dejavnosti pa izvaja v tujini -zahodna Evropa. Delavci podjetja k1 delajo v tujini, imajo osebne dohodke po merilih, ki veljajo za države, v katerih delajo. Glede na navedeno dejstvo nas zanima, ali ima lahko direktor podjetja del sv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Odškodninska odgovornost države zaradi napake državnega organa

Miha Šipec, 29.7.1993

Uprava

Miha Šipec, Pravna praksa, 16-17/1993Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja (26. čl. Ustave RS). Na sodi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 16-17

Leto objave

2018(1) 2017(2) 2016(2) 2015(4)
2014(1) 2012(1) 2010(1) 2009(2)
2008(3) 2007(1) 2001(2) 1998(1)
1993(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov