O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Protikorupcijska

Hinko Jenull, 23.4.2015

Uprava

Hinko Jenull, Pravna praksa, 16-17/2015Besede, ki jih je predsednik vlade izrekel v zadevi domnevnega koruptivnega ravnanja generalnega državnega tožilca dr. Zvonka Fišerja in nekdanjega pravosodnega ministra Aleša Zalarja pri imenovanju Boštjana Škrleca za generalnega direktorja Vrhovnega državnega tožilstva, so dobrodošel glas razuma. Prevlade histerije v vrtincu medijskega in političnega cunamija se ne v tej ne v drugih podobnih zadevah žal ne da več ustaviti. Pred končno oceno pa si je treba vzeti čas za premislek, natančno preveriti dejstva, opredeliti naravo, vzroke in posledice dejanj, obravnavanih pred Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Presoja vplivov na okolje pri gradnji trgovskega centra po pravu EU

Zoran Skubic, 23.4.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 16-17/2015Postopek presoje vplivov umestitve objekta na okolje je eden najzahtevnejših upravnih postopkov. Upoštevnih dejstev in dejavnikov je preprosto preveč. Okolje kot celota je namreč kompleksen in medsebojno odvisen sistem, v katerem ima lahko že premik ene spremenljivke usodne posledice za njegovo naravno ravnotežje. Če pa k temu dodamo še človeški dejavnik, postane naloga pogosto - nemogoča. Zato prav pri takih upravnih presojah še najbolj pride do izraza eksistencialno nasprotje med varstvom okolja na eni in "razvojem" na drugi strani, ki ni zgolj slovenska posebnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Obdelava podatkov o cepilnem statusu zaposlenih

Irena Vovk, 23.4.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/2015Ali lahko delodajalec zahteva od zaposlenih, da posredujejo podatke o svojem cepilnem statusu, in ali lahko o cepilnem statusu vodi evidenco?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Storilec kaznivega dejanja

Nataša Skubic, 23.4.2015

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 16-17/2015V prejšnjem kotičku sem obravnavala angleške ustreznice za pojem kaznivo dejanje, in ker kaznivega dejanja brez storilca ni, bom poiskala še angleške ustreznice za pojem storilec kaznivega dejanja. Opredelitev storilca vsebuje 20. člen Kazenskega zakonika (KZ-1), ki določa, da je storilec kaznivega dejanja vsak, ki kaznivo dejanje stori osebno ali z izrabljanjem in vodenjem ravnanj drugega (posredni storilec). Storilec kaznivega dejanja je tudi vsak, ki skupaj z drugim stori kaznivo dejanje tako, da zavestno sodeluje pri storitvi ali kako drugače odločilno prispeva k storitvi (sostorilec).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Razpisi

Avtor ni naveden, 23.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2015 Ur. l. RS, št. 19/15 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno mesto člana Sveta Banke Slovenije - Urad predsednika RS; rok je 11. maj. Ur. l. RS, št. 21/15 2. Predsednik Okrajnega sodišča na Vrhniki - Sodni svet RS; rok je 26.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Čigavo je kaj?

dr. Nataša Hribar, 23.4.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 16-17/2015Pred kratkim mi je v roke prišla otroška knjiga z naslovom Franceve detektivske zgodbe. K pisanju kotička me je spodbudila oblika svojilnega pridevnika Francev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Konec ameriškega miru

Jaka Kukavica, 23.4.2015

Pravoznanstvo

Jaka Kukavica, Pravna praksa, 16-17/2015Mednarodni forum na PF Univerze v Ljubljani že več let organizira predavanja virtuozov pravne znanosti in tudi letos je poskrbel za vrhunec akademskega leta - predavanje častnega doktorja Univerze v Ljubljani in profesorja na NYU School of Law Josepha H. H. Weilerja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Deponiranje listin pri notarju po 142. členu ZZK-1

Tomaž Mavri, 23.4.2015

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Tomaž Mavri, Pravna praksa, 16-17/2015V PP, št. 13/2015, je bil objavljen članek, ki se je dotaknil tudi 15. člena Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO). Ta je spremenil 142. člen Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) in občine glede pretvarjanja listin iz prvega odstavka 142. člena ZZK-1 (torej tudi zasebnih listin in notarskih zapisov) v elektronsko obliko v zvezi s predlogi, ki so jih vložile v svojo korist, izenačil z notarji. Za odvetnike pa pretvarjanje zasebnih listin in notarskih zapisov v elektronsko obliko tudi po uveljavitvi ZUUJFO (15. marca 2015) še vedno ni predvideno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Ali je Ustavno sodišče sledilo iskanju pravičnosti?

mag. Matevž Krivic, 23.4.2015

Človekove pravice

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 16-17/2015V PP, št. 14/2015, je bil - v času objave letnega poročila Ustavnega sodišča - objavljen tehten uvodnik predsednika Ustavnega sodišča mag. Miroslava Mozetiča Kaj je pravica - kaj je resnica? Ne le tehten, ampak tudi pogumen. Zato, ker v njem tudi ustavnih sodnikov ni izvzel iz vprašanj, kot so: "Ali smo sodniki izgubili čut za prav in pravično? Smo postali pravni birokrati, čisti pravni pozitivisti?" In še zlasti zato, ker je - vedoč, da tudi kritik in kritikov Ustavnega sodišča ne manjka - ta uvodnik končal s pozivom bralcem, naj si ob branju letnega poročila ustvarijo svoje mnenje o delu Ustavnega sodišča v lanskem letu in si odgovorijo na vprašanje, ali je v svojih odločbah sledilo iskanju pravičnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Eugo Slovenia

Irena Vovk, 23.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/2015Na preizkusu enotnih kontaktnih točk (EKT) za podporo postopkom pridobivanja dovoljenj za opravljanje reguliranih dejavnosti v EU pod okriljem Evropske komisije je Slovenija med 31 državami, ki ponujajo EKT, z državnim poslovnim portalom Eugo Slovenia/Slovenia Business Point zasedla šesto mesto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Ugotavljanje olajševalnih in obteževalnih okoliščin v primeru sprejetega priznanja krivde in obseg sodbenih razlogov

Leon Recek, 23.4.2015

Kazenski postopek

Leon Recek, Pravna praksa, 16-17/2015V praksi prvostopenjskih sodišč je občasno zaznati dve izstopajoči lastnosti sodb, izrečenih na podlagi sprejetega priznanja krivde, danega na predobravnavnem naroku, glede ugotovljenih olajševalnih in obteževalnih okoliščin. Gre za skromno obrazložitev, včasih celo brez dokazne ocene, in za opiranje na dokaze, ki na naroku za izrek kazenske sankcije niso bili izvedeni. Oglejmo si problematiko na primeru treh nedavnih odločb prvostopenjskih sodišč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Dijak v svetu srednje šole

dr. Nana Weber, 23.4.2015

Splošno o vzgoji in izobraževanju

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 16-17/2015Po 46. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ima vsaka srednja šola svet šole oziroma svet zavoda, ki ga v srednji šoli sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Pristojnost za nadzor nad uporabo posebnih varovalnih ukrepov v socialnovarstvenem zavodu

Avtor ni naveden, 23.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2015Varuh je ob obisku enega od domov za starejše v okviru Državnega preventivnega mehanizma med drugim ugotovil, da so bili posebni varovalni ukrepi uporabljeni pri stanovalcu zunaj varovanega oddelka, kar je v nasprotju z določbo 29. člena Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Samodejno poračunavanje neupravičeno prejetih javnih sredstev

Avtor ni naveden, 23.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2015Varuh je ugotovil, da centri za socialno delo v celoti zadržijo izplačevanje javnih sredstev, dokler dolg iz naslova neupravičeno prejetih javnih sredstev ni poravnan. S tem pa po njegovem mnenju ravnajo v nasprotju z določilom, da se pravica iz javnih sredstev mesečno zmanjša glede na višino neupravičeno prejetih javnih sredstev in število mesecev do izteka pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Ali vlagatelju zahteve za sodno varstvo pripada tudi obvestilo o njenem odstopu sodišču?

Ivan Šelih, 23.4.2015

Prekrški

Ivan Šelih, Pravna praksa, 16-17/2015Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana (Mestno redarstvo) je po navadni pošti prejeto vlogo z naslovom Prošnja za ustavitev izterjave kot pravočasno in dovoljeno zahtevo za sodno varstvo odstopilo v reševanje pristojnemu Okrajnemu sodišču v Ljubljani, vendar vlagatelja o tem dejanju ni obvestilo. To dejstvo mu ni bilo sporočeno ali kakorkoli drugače omenjeno niti v obširni komunikaciji z njim po e-pošti. Odstop vloge sodišču je štel za pomoto, ker sodnega varstva ni zahteval, saj naj bi v svojem dopisovanju izrazil zgolj nezadovoljstvo z izrečeno kaznijo. Mestnemu redarstvu je očital, da je bila zadeva poslana sodišču brez "njegove vednosti, odobritve ali zahteve", saj je v roku plačal (polovični) znesek kazni, ker je presodil, da njegovo dopisovanje po e-pošti ni bilo uspešno. Zato ga je presenetilo, da je pozneje prejel še odločitev sodišča s pozivom za plačilo sodne takse. Ker menimo, da so stališča Varuha človekovih pravic RS v tej zadevi lahko zanimiva tudi širše, želimo nanje v tem prispevku še posebej opozoriti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Nadzor nad izvajanjem zakonodaje o piškotkih

Irena Vovk, 23.4.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/2015Posameznika zanima uporaba piškotkov v skladu z ureditvijo v 157. členu Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), zlasti glede analitične rešitve Google Analytics oziroma piškotkov, ki se naložijo ob uporabi vtičnika za Googlov video portal YouTube. Meni namreč, da zdajšnja pojasnila Informacijskega pooblaščenca glede rabe piškotkov, http://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/informacijske-tehnologije-in-osebni-podatki/piskotki-odgovori-na-pogosta-vprasanja/ , niso dovolj jasna (zlasti ne za izdelovalce spletnih strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Zanke slovenske inkriminacije opustitve ovadbe kaznivega dejanja ali storilca

dr. Damjan Korošec, 23.4.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 16-17/2015Ob nedavnem soočanju z domnevno serijo evtanazijskih usmrtitev znotraj slovenskega zdravstvenega sistema smo vsaj kazenski pravniki pomislili tudi na problematiko odgovornosti za pasivnost ob seznanitvi z verjetnostjo, da je do tako težkih deliktov prišlo. Pri natančnejšem proučevanju inkriminacije z naslovom Opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca iz 281. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) pa se je pokazalo nekaj dogmatično zelo zanimivih nejasnosti v zvezi z objektivnim pogojem kaznivosti, ki otežujejo rabo tega delikta v pravosodni praksi in postavljajo pod vprašaj njegovo smiselnost, vsaj v dani tradicionalni obliki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Pravica otroka do poznavanja svojega izvora v postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo

dr. Judita Dolžan, 23.4.2015

Človekove pravice

dr. Judita Dolžan, Pravna praksa, 16-17/2015Tako kot pred njim že instančna sodišča se je tudi Vrhovno sodišče Zvezne Republike Nemčije (Bundesgerichtshof - BGH) moralo soočiti z vprašanjem pravice otroka do poznavanja svojega izvora v postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Tožnici, spočeti na ta način, sta namreč prek staršev od klinike za reproduktivno medicino zahtevali razkritje identitete njunega biološkega očeta, tj. imena darovalca. Čeprav je klinika v zunajsodnem postopku privolila v podajo želenih informacij, teh pozneje ni več želela razkriti. Prvostopenjsko sodišče je zahtevku ugodilo, pritožbena stopnja pa je tožbeni zahtevek zavrnila, z argumentom, da bi tožnici zahtevek za podajo informacij po veljavni zakonodaji lahko uveljavljali šele z dopolnitvijo 16. leta. Šele takrat naj bi bil namreč otrok sposoben oceniti vse svoje interese in pravne posledice uveljavitve svojega zahtevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 23.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2015 16. april - predlog zakona o spremembah Zakona o zunanjih zadevah. 17. april - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov; - predlog za začetek postopka za spreme
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Evropa

Irena Vovk, 23.4.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/2015 Torek, 14. 4. Zaposlovanje in socialne razmere. Gospodarske razmere v EU se že skoraj dve leti postopno izboljšujejo, skoraj v vseh državah članicah pa BDP raste. V večini sektorjev se razmere in zaposlenost stalno izboljšujejo, prvič od začetka krize je opaziti tudi zmanjš
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Reproduciranje berila za šolski pouk

mag. Eneja Drobež, 23.4.2015

Intelektualna lastnina

mag. Eneja Drobež, Pravna praksa, 16-17/2015Na osnovni šoli želimo starši za otroke svojega razreda iz knjig, revij in svetovnega spleta na list papirja ročno prepisati celotna besedila pesmi, pravljic, basni oziroma ugank. Navedli bi naslov, avtorja in vir, tem besedilom pa bi dodali še risbe otrok. Nato bi te liste natisnili v številu izvodov učencev v razredu in za učiteljico ter jih povezali v "knjigo", ki bi jo imeli naši otroci za berilo pri pouku. Tako narejena berila se ne bi prodajala, financiramo jih starši. Ali je ta projekt pravno izvedljiv?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Vezanost pravdnega sodišča na pravnomočen sklep o izreku vzgojnega ukrepa mladoletniku

Avtor ni naveden, 23.4.2015

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2015Kadar temelji tožbeni zahtevek na istem dejanskem stanju, na podlagi katerega je že bilo odločeno v kazenskem postopku zoper mladoletnega storilca, je pravdno sodišče glede obstoja kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti mladoletnega storilca po 14. členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP) vezano tudi na pravnomočni sklep o izrečenem vzgojnem ukrepu, izdan v tem kazenskem postopku zoper mladoletnega storilca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Digitalne valute

dr. Aleš Završnik, 23.4.2015

Plačilni promet

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 16-17/2015Digitalne valute danes povezujemo s temačnim omrežjem (dark net) in prepovedanimi denarnimi verigami na eni strani ter z bojem proti monopolnim izkoriščevalskim finančnim posrednikom in preživetjem disidentov na drugi strani. Ta nova tehnologija zbuja nelagodje in upanje - v tem se ne razlikuje od doslejšnjih inovacij v zgodovini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Članstvo Palestine v MKS in vprašanje državnosti

Rakovec Marko, Horvat Danijela, 23.4.2015

Kaznovalno pravo

dr. Marko Rakovec, Danijela Horvat, Pravna praksa, 16-17/2015S 1. aprilom 2015 je Palestina postala država članica Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS). Glede na nejasnost statusa državnosti Palestine se postavlja vprašanje, kaj tako članstvo pomeni za državnost Palestine in prihodnje delo MKS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Od 14. do 20. aprila

Irena Vovk, 23.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/20151.NIVO: Torek, 14. 4. Zadeva Škrlec. Ugotovitve in mnenje Komisije za preprečevanje korupcije (objavljeni 10. aprila 2015) ter predhodna sodba Upravnega sodišča in ugotovitve inšpekcijskega postopka Inšpektorata za javni sektor in nadzorne skupine Ministrstva za pravosodje v za
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 16-17

Leto objave

< Vsi
2015(45)
> April(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČD ĐEFGH IJ K LM NOPQR S Š TUV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov