O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Nezagotovitev prilagoditve delovnega časa materi majhnega otroka je diskriminacija

dr. Andreja Tratnik, 25.4.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 16-17/2013Pritožnica Mateos je (bila) mati majhnega otroka in prodajalka v supermarketu. Delo s polnim delovnim časom (z izmenjavanjem dopoldanskih in popoldanskih izmen od ponedeljka do sobote) ji je onemogočalo ustrezno združevanje vlog matere in delavke. Španska zakonodaja zato materam otrok, mlajših od šest let, dopušča možnost dela s skrajšanim delovnim časom. Pritožnica je za to možnost tudi zaprosila, a je naletela na gluha ušesa delodajalca in neučinkovitost španskih sodišč. Ali je tako ravnanje že v nasprotju s prepovedjo diskriminacije iz 14. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) v povezavi s pravico do poštenega sojenja iz 6. člena EKČP? O tem je zelo na kratko, a jasno in nedvoumno odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Zadnje spremembe MSRP se bodo odražale že v vmesnem poročilu 2013

mag. Mojca Kunšek, 25.4.2013

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 16-17/2013Zadnje spremembe mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) so z Uredbo Komisije (EU) št. 301/2013 z dne 27. marca 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede letnih izboljšav mednarodnih standardov računovodskega poročanja (Uredba) prinesle spremembe pri vrsti MSRP, ki zajemajo:
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Poškodba pri delu

mag. Nataša Belopavlovič, 25.4.2013

Delovna razmerja, Obligacije

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 16-17/2013Delavka je pred prihodom v službo padla in se poškodovala. Nezgoda se je zgodila pred vhodom v poslovne prostore delodajalca in pred začetkom delovnega časa oziroma preden je registrirala svoj prihod. • Ali se poškodba (zlom desne roke) šteje za poškodbo pri delu ali ne, saj bo od tega odvisna tudi višina nadomestila med delavkino zadržanostjo z dela?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Razsojeno

Toni Tovornik, 25.4.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 16-17/2013Soglasje za posle upravljanja stečajne mase Stečajni upravitelj je na sodišče prve stopnje vložil predlog za izdajo soglasja za oddajo dolžnikovih prostorov v najem. Sodišče prve stopnje je s sklepom izdalo upravitelju soglasje za oddajo proizvodnih in s
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Nepopolna (dopuščena) revizija - priloge

Avtor ni naveden, 25.4.2013

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2013ZPP - peti odstavek 98. člena, 336., 373., 378. in 381. člen ter četrti odstavek 384. člena Dopuščeni reviziji morata biti priložena predlog za dopustitev revizije in sklep o dopustitvi revizije, sicer revizija ni popolna. V postopku z revizijo se ne uporabljajo določbe 108. člena ZPP o vračanju nepopolnih vlog v dopolnitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Nina Dvoršek, 25.4.2013

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Nina Dvoršek, Pravna praksa, 16-17/2013Kako in kje je zakonsko opredeljena možnost vplivanja staršev na organizacijo ur pomoči v osnovni šoli pri otrocih s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmerjanju v izobraževanje s prilagojenim programom in dodatno strokovno pomočjo? • Ali sta organizacija in vsebina teh ur v celoti prepuščeni strokovnjakom (spec. in soc. pedagogom) in tako starši ne morejo imeti nikakršnega vpliva nanju?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Uvajanje nove opredelitve psevdonimnih podatkov

Irena Vovk, 25.4.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/2013Kakšno je stališče glede uvajanja nove opredelitve psevdonimnih podatkov v predlagani reformi varstva osebnih podatkov v EU?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Obstoj prekrška - prijava podaljšanega obratovalnega časa - narava poslovne dejavnosti

Avtor ni naveden, 25.4.2013

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2013Bistvo trgovinske dejavnosti je v nakupu blaga z namenom nadaljnje prodaje, bistvo tiste vrste gostinske dejavnosti, pri kateri je poudarek na hrani, pa je v pripravi jedi tako, da je ta primerna za takojšnje zaužitje. Pojma obdelave (predelave in dodelave), ki ga vsebuje definicija trgovinske dejavnosti, ni mogoče enačiti s pripravo hrane (jedi) za takojšnje zaužitje, saj bi bila v nasprotnem primeru vsaka gostinska dejavnost hkrati tudi trgovinska dejavnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Spremljanje otroka na nevrofizioterapijo

Suzana Peer Kvas, 25.4.2013

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Suzana Peer-Kvas, Pravna praksa, 16-17/2013Starša svojega 16 mesecev starega otroka spremljata na nevrofizioterapijo in delovno terapijo, ki pa je zelo oddaljena tako od njihovega doma kot tudi od delovnega mesta obeh staršev. • Ali jima pripada bolniška odsotnost v urah ali za ves dan, glede na to, da sodelujeta pri terapijah? Kdo jo predpiše in na kateri podlagi ter ali jima pripada za čas, ko bo otrok v obravnavi v rehabilitacijski ustanovi (dnevni hospital)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 25.4.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 16-17/2013Pregled slovenske zakonodaje Potrošniški krediti Novela Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1B), ki bo začela veljati 27. aprila, uvaja odprto kreditno pogodbo, sklenjeno za nedoločen čas, in vključuje kredite, ki jih je treba odplačati v celoti v določ
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Samo pravne norme ne bodo dovolj

dr. Albin Igličar, 25.4.2013

Pravoznanstvo

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 16-17/2013Nizek ugled poslancev in nizko zaupanje ljudi v zakonodajno telo poskušajo poslanci Državljanske liste dvigniti s spremembami nekaterih zakonov - od Zakona o poslancih (ZPos) do Zakona o volitvah v Državni zbor (ZVDZ). Toda pravne norme lahko posežejo le v površje poslanskega ravnanja, so lahko le minimum morale, v globino in osebna prepričanja poslancev pa lahko posežejo zgolj ponotranjene moralne norme. Zato se zdi utemeljena odločitev notranjepolitičnega odbora Državnega zbora iz drugega tedna letošnjega aprila, da pristopi k ponovnemu razmisleku o predlaganih zakonodajnih novelah na predvideni javni predstavitvi mnenj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

(Ne)dopustnost dodatnih del v kohezijskih projektih

dr. Breda Mulec, 25.4.2013

PRORAČUN

dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 16-17/2013Ministrstva, ki so kot posredniška telesa dolžna zagotoviti, da poteka izvajanje večjih in dragih investicijskih projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega kohezijskega sklada, v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo, se soočajo z zahtevami izvajalcev in naročnikov po financiranju dodatnih del zaradi nepredvidenih okoliščin. Za dodatnimi deli, predvidenimi v aneksih k osnovnim izvajalskim pogodbam za gradbena dela, ki jih skleneta naročnik (občina) in izvajalec (podjetje), pa se včasih skrivajo želje ene od pogodbenih strank po povečevanju vrednosti projekta. S tem je upravičenost sofinanciranja takih dodatnih del iz evropskega in državnega proračuna vprašljiva, saj obstaja možnost, da so bili kršeni strogi zakonski okviri, posledično pa uporabljen postopek za izbor izvajalca dodatnih del, ki je neskladen s pogoji za izbiro postopka, določenimi v Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Sprememba spola v Sloveniji

mag. Nana Weber, 25.4.2013

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 16-17/2013Spremembe spola se v Sloveniji opravljajo že 40 let. Večinoma gre za spremembe iz žensk v moške, na leto se izvedejo povprečno štiri spremembe spola. Zakonodajna ureditev je ustrezna in zelo napredna. Drugače od večine evropskih držav ni zahteve, da mora biti posameznik za pravno priznanje novega spola prisilno steriliziran. Operacija je brezplačna, sprememba spola pa posamezniku (celovito) omogoči, da živi kot pripadnik nasprotnega spola. Pridobi namreč nov rojstni list, na katerem ni podatka o prejšnjem spolu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Delovno razmerje in ZDR-1

Kuzma Dominik, Perko Vovk Lucija, 25.4.2013

Delovna razmerja

Dominik Kuzma, Lucija Perko-Vovk, Pravna praksa, 16-17/2013Malokdo je spregledal, da je bil 5. marca 2013 sprejet novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je nastajal pod strokovno in pogajalsko taktirko Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in ministra mag. Andreja Vizjaka. V javnih občilih je bilo opaziti precej hvale prenovljeni "delavski ustavi", čeprav je bilo na delodajalski in sindikalni pogajalski strani čutiti večjo zadržanost. Državni zbor je predlog sprejel brez glasu proti, kar predlagatelj zakona pripisuje predvsem ustreznemu vodenju pogajanj in sklepanju kompromisov v okviru socialnega dialoga. Reforma je bila za predlagatelja nedvomno velik zalogaj, za strokovne pripravljavce sprememb v zakonu, ki so se dogajale tudi v zadnji fazi sprejemanja, pa, kot kaže, velik izziv (glede na število dopolnil) za pripravo rešitev, skladnih s sistemom delovnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

(Ne)učinkovitost instituta seznama dolžnikovega premoženja v izvršilnem postopku

Franci Krivec, 25.4.2013

Civilni sodni postopki

Franci Krivec, Pravna praksa, 16-17/2013Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), sprejet leta 1998, je v slovenski civilni izvršilni postopek uvedel institut seznama dolžnikovega premoženja. V obrazložitvi takratnega predloga zakona je predlagatelj pojasnil, da se ta institut uvaja po vzoru avstrijske in nemške zakonodaje ter da bo nedvomno zagotovil uspešnejšo izvedbo izvršilnih postopkov. V praksi pa se je v vseh teh letih in po več novelah zakona izkazalo, da upniki na podlagi tega instituta le v zelo redkih primerih pridejo do uporabnih podatkov o dolžnikovem premoženju in da ga najpogosteje uporabljajo zgolj za zavlačevanje brezupnih izvršilnih postopkov, sodiščem pa se z njim povzročajo tudi znatni stroški.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Jezikovne zahteve kot ovira prostemu gibanju delavcev

Katarina Vatovec, 25.4.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 16-17/2013Primarna zakonodaja Evropske unije narekuje spoštovanje nacionalne identitete, katere del je - kot je večkrat poudarilo luksemburško Sodišče - tudi varstvo uradnih jezikov. Ko urejajo uporabo uradnega jezika na svojem ozemlju, države članice ravnajo bolj ali manj zaščitniško. Zakonodaja flamske skupnosti v Belgiji je denimo predpisala, da se na njenem ozemlju vsi dokumenti, ki se nanašajo na delovna razmerja, sestavijo v nizozemskem jeziku. Luksemburško Sodišče je presodilo, da taka ureditev nesorazmerno omejuje prosto gibanje delavcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Zemljiški dolg in zlorabe

Igor Vuksanović, 25.4.2013

Lastnina in druge stvarne pravice

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 16-17/2013Mediji že dlje časa poročajo o nenavadni uporabi pravnega instrumenta zemljiškega dolga. Na prvi pogled je nemogoče, da bi tako nenadno množično uporabo tega sicer nekoliko obskurnega pravnega instituta spodbudila želja po legitimnih poslovnih operacijah. Ne smemo posploševati, a zemljiški dolg se resnično pojavlja v nenavadno velikem številu "kontroverznih primerov". Zdi se, da ta pravni instrument množično uporabljajo predvsem osebe, proti katerim se vodijo ali bi se lahko začeli različni pravni postopki, katerih skupna točka je tveganje, da bo oseba na koncu ostala brez določenega nepremičnega premoženja (kot posledica naložene odškodninske ali druge civilnopravne odgovornosti, zaradi neplačanih davkov ali na podlagi nekaterih ukrepov s področja kazenskega prava). Ne glede na to, ali gre za nekdanje pripadnike poslovnih elit ali za osumljence klasičnih kaznivih dejanj, ima zemljiški dolg očitno nekatere značilnosti, ki pritegujejo ljudi, željne odtegniti svoje premoženje upnikom in državi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Evropa

Irena Vovk, 25.4.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/2013Torek, 16. 4. Trgovina z ljudmi. V letih 2008-2010 je bilo v EU 23.632 ugotovljenih ali domnevnih žrtev trgovine z ljudmi, je razvidno iz prvega poročila o trgovini z ljudmi v Evropi. Kljub skrb vzbujajočim razmeram je zgolj šest držav članic EU v celoti preneslo Direktivo EU o preprečevanju
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 25.4.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 16-17/201327. april 1773 - "Čajni zakon" Angleški parlament sprejel t. i. čajni zakon, s katerim je želel rešiti Vzhodnoindijsko družbo, in ji tako zagotovil monopol nad severnoameriško trgovino s čajem. Zakon, ki je določal zmanjšanje trošarine na čaj doma, ne pa tudi v britanskih kolonijah, je izzv
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

ATVP

Irena Vovk, 25.4.2013

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/2013(www.atvp.si) Jezik: slovenščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: e-zakonodaja, aplikaciji e-ZISDU-2 in e-Sklep o poslovanju družbe za upravljanje, e-obrazci ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Vsebina PP št.17/2013

Avtor ni naveden, 25.4.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2013stran 3 UVODNIK mag. Uroš Ilić ZFPPIPP-E - drugi poizkus stran 6 JAVNA NAROČILA dr. Aleksij Mužina Stvarne pravice na javnem premoženju, javno-zasebno partnerstvo (koncesije) in javna naročila stran 9 IZVR
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

dogodki - izjave

Irena Vovk, 25.4.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/2013od 16. do 22. aprila Torek, 16. 4. Brezposelnost. Brezposelni in delovno aktivni. Vrh obrazca Stopnja registrirane brezposelnosti se je februarja po dveh zaporednih mesecih ustalila pri 13,6 odstotka. Februarja je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljenih 124.066 brezposelnih oseb a
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Slovenija kot zajec?

Matej Tomažin, 25.4.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 16-17/2013Odkar je nova Vlada prevzela vajeti, smo lahko občutili, da se je negotovost povečala. Ali je to dobro ali slabo, najbrž ni treba razlagati. Dejstvo namreč je, da čas teče, Vlada pa se na izzive, ki so pred njo, še vedno ni odzvala. Zato bi bilo morda smiselno ponoviti, da danes nebolečih odločitev ni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Vlada RS

Avtor ni naveden, 25.4.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 5. seji (18. april 2013): - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči za reševanje in prestrukt
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

razpisi

Avtor ni naveden, 25.4.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2013Ur. l. RS, št. 32/13 1. Ravnatelj - Osnovne šole Notranjski odred Cerknica; rok je 29. april. 2. Direktor - Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje; rok je 29. april. 3. Ravnatelj - Glasbene šole Slovenska Bistrica; rok je 29. april. 4. Ravnatelj - Osnovne šole
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 16-17

Leto objave

< Vsi
2013(42)
> April(42)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG H I JK LM N OP QRS ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov