O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄16-17

Veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Luka Mišič, 26.4.2018

Kultura in umetnost

Luka Mišič, Pravna praksa, 16-17/2018Na začetku leta 2018 je zbirka Nova slovenska zakonodaja (izdajatelj Lexpera, GV Založba) postala bogatejša za sistemsko delo s področja prava socialne varnosti, tj. Veliki komentar zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki pomeni posodobitev in nadgraditev komentarja iz leta 2014 ter nekako tudi njunega starejšega, a manjšega brata, tj. Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) z (obsežnimi) uvodnimi pojasnili, ki je bil izdan v letu uveljavitve zakona. Avtorji uvodnih komentarjev k poglavjem in komentarjev k posameznim členom so: Andraž Rangus (urednik), Marijan Papež, Jože Kuhelj, Mitja Žiher, Anton Dobrina in Irena Štrumbelj Trontelj. Podrobno stvarno kazalo je izdelala Nana Weber.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄16-17

Prospiciendum in senectam iam nunc ab adulescentia est

Janez Kranjc, 26.4.2018

Kultura in umetnost

Janez Kranjc, Pravna praksa, 16-17/2018Avtor reka, ki bi se slovensko glasil Mladost mora že sedaj poskrbeti za starost, je rimski pesnik in začetnik rimske satire Gaj Lucilij (Saturae 28, 838). Izhajal je iz premožne plemiške družine iz Kampanije. Večino časa je živel v Rimu, kjer se je vključil v Scipionov krog. Napisal je 30 knjig satir, od katerih je žal ohranjenih le okrog 1300 mestoma dokaj okrnjenih stihov. Lucilij (okr. 180-103 pr. Kr.) je užival velik ugled že pri antičnih sodobnikih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄16-17

Polstavki, vrinjeni stavki, dostavki in še kaj

dr. Nataša Hribar, 26.4.2018

Kultura in umetnost

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 16-17/2018V zadnjih dveh kotičkih smo prostor namenjali vejici, pa naj to temo nadaljujem tudi danes. Ogledali si bomo, kako je z vejico, kadar poved vsebuje katero od "posebnih" vrst stavkov - polstavek, pastavek, dostavek, pristavek, izpostavek ali vrinjeni stavek. Bi znali definirati, v čem se vsi ti stavki razlikujejo med seboj? Zakaj jih ne imenujemo preprosto stavki?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄16-17

(Ni)sva idiota: zakaj vztrajati na obkoljenih frontnih črtah humanizma?

dr. Andraž Teršek, 26.4.2018

Kultura in umetnost

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 16-17/2018Objavljamo obdelan prepis pogovora, ki je 10. januarja 2018 potekal v Slovenskem mladinskem gledališču med Andražem Terškom in Boštjanom Videmškom ter moderatorjem pogovora Boštjanom Naratom. Dogodek je nagovarjal in vabil z opisom: "Pronicljiva opazovalca našega časa trdno stojita na okopih svojih stališč in se hkrati zavedata, da mišljenja, ki se dogaja nekje med sistemom in občutkom, med argumentom in poezijo, nikoli ne smemo zakoličiti s piko. In prav to je tisto, zaradi česar je njuna misel smiselna, zanimiva in tehtna."
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄16-17

S tujih knjižnih polic

Lora Briški, 26.4.2018

Kultura in umetnost

Lora Briški, Pravna praksa, 16-17/2018 European Contract Law Reiner Schulze in Fryderyk Zoll (Hart Publishing, 2018, 320 strani) Evropsko pogodbeno pravo ni le jedro evropskega zasebnega prava, temveč ima pomembno vlogo tudi pri razvoju nac
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄16-17

S tujih knjižnih polic

Lora Briški, 21.4.2017

Kultura in umetnost

Lora Briški, Pravna praksa, 16-17/2017 When Police Kill Franklin E. Zimring (Harvard University Press, 2017, 320 strani) Policijsko nasilje je tema, ki si v zadnjem času predvsem v Združenih državah Amerike pogosto utre pot na naslovnice časopisov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄16-17

Regulativne tehnike

dr. Albin Igličar, 21.4.2016

Kultura in umetnost

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 16-17/2016Usmerjanje družbe z dejavnostjo državnih organov je osnovna vsebina politike v ožjem pomenu besede. Načini in sredstva tega usmerjanja so z izvirnim ter inovativnim pristopom predstavljeni v knjigi Regulativne tehnike dr. Mirka Pečariča, profesorja na Fakulteti za upravo ljubljanske univerze (Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2015, 295 strani). Sodoben pogled na funkcije državne uprave nas spremlja pri branju prav vseh poglavij monografije o regulativnih tehnikah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄16-17

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 21.4.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/2016Knjige Advanced Introduction to International Sales Law Clayton P. Gillette (Edward Elgar Publishing, 2016, 176 strani) Knjiga strnjeno obravnava Konvencijo Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga - CISG
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami, 2., posodobljena izdaja

dr. Alenka Šelih, 23.4.2015

Kultura in umetnost

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 16-17/2015Pravni položaj otrok na splošno, tistih s posebnimi potrebami pa še prav posebej, se redko znajde med temami pravne literature. Zato je izid druge, posodobljene izdaje Vodnika po pravicah otrok s posebnimi potrebami dr. Jasne Murgel toliko bolj zaželen dogodek (IUS SOFTWARE. GV Založba, Ljubljana 2014, 204 strani). Avtorica, do pred kratkim sodnica na Okrožnem sodišču v Mariboru, zdaj pa poslanka v Državnem zboru, se je kot pravnica in kot mama dveh otrok s posebnimi potrebami srečevala in se še srečuje s problemi, ki jih vzgoja in skrb za take otroke postavljata pred starše (pa tudi pred družbo). Prav to, da je svojo osebno izkušnjo nadgradila z delom, ki je koristno v širšem družbenem okviru, daje knjigi posebno vrednost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 23.4.2015

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/2015 Food Law - European, Domestic and International Frameworks Caoimhín MacMaoláin (Hart Publishing, Oxford, 1. izdaja, 2015, 320 strani) Knjiga predstavi vse obrise razvoja - v EU in v mednarodnem pravu - na najpomembnejših
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Dijak v svetu srednje šole

dr. Nana Weber, 23.4.2015

Splošno o vzgoji in izobraževanju

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 16-17/2015Po 46. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ima vsaka srednja šola svet šole oziroma svet zavoda, ki ga v srednji šoli sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄16-17

Zbornik znanstvenih razprav 2013

Marjana Garzarolli, 24.4.2014

Kultura in umetnost

Marjana Garzarolli, Pravna praksa, 16-17/2014Čeprav smo že globoko zakorakali v pomlad, ne gre spregledati, da je tik pred koncem starega leta izšel Zbornik znanstvenih razprav 2013 Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (letnik LXXIII, GV Založba, Ljubljana 2013, 309 strani). V prvem prispevku zbornika dr. Grega Strban ob sedemdesetem življenjskem
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄16-17

Nujnost celovite pravne ureditve boja proti dopingu v Sloveniji

Brežnik Nika, Sancin Vasilka, 24.4.2014

Šport in organizacije

Nika Brežnik, dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 16-17/2014Veljavni Zakon o športu (ZSpo), sprejet pred 16 leti, je bil za tiste čase moderen in se do danes, razen usklajevanja z drugo veljavno zakonodajo, vsebinsko ni spreminjal. Trend razvoja športa na mednarodni ravni gre v smeri enakih možnosti za športno udejstvovanje, spodbujanja kakovostne telesne vzgoje, podpiranja množičnosti športnih prireditev in varstva integritete športa pred uporabo dopinga, športnimi stavami, dogovorjenimi tekmami in korupcijo. Evropska unija se je problematike lotila pregledno in celovito, kot izhaja iz Bele knjige o športu, ki naj bi bila podlaga tudi nacionalnemu programu športa v obdobju 2014-2023. Vse to navaja na misel, da bi bilo treba tudi v Sloveniji, kjer že potekajo priprave na sprejem novega ZSpo, razmisliti o vseh vidikih potrebnih zakonskih sprememb, ki bodo upoštevale spremenjene okoliščine v športu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Nina Dvoršek, 25.4.2013

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Nina Dvoršek, Pravna praksa, 16-17/2013Kako in kje je zakonsko opredeljena možnost vplivanja staršev na organizacijo ur pomoči v osnovni šoli pri otrocih s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmerjanju v izobraževanje s prilagojenim programom in dodatno strokovno pomočjo? • Ali sta organizacija in vsebina teh ur v celoti prepuščeni strokovnjakom (spec. in soc. pedagogom) in tako starši ne morejo imeti nikakršnega vpliva nanju?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 25.4.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/2013Hazel V. J. Moir Patent Policy And Innovation: Do Legal Rules Deliver Effective Economic Outcomes? (Edward Elgar Publishing, 2013, 256 strani) Ta knjiga predstavlja prepričljiv napad na patentni sistem. Gre namreč za premišljeno analizo obstoječe empirične literature, vključuje pa
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Embrionalne matične celice - prihodnost ali stranpot?

dr. Barbara Nerat, 25.4.2013

Kultura in umetnost

dr. Barbara Nerat, Pravna praksa, 16-17/2013Knjiga Embrionalne matične celice - prihodnost ali stranpot? (Založba Uradni list RS, Ljubljana 2013, 252 strani) je pionirsko delo ljubljanske okrajne sodnice mag. Barbare Jan Bufon. Že prvi stik s tem izvrstnim delom, v katerem tako z etičnega kot tudi (primerjalno)pravnega vidika obravnava raziskave na zarodkih in njihovih matičnih celicah, daje bralcu občutek, da ima avtorica izjemen čut za pravno ureditev (bio)medicinskega področja v dobi, ko svet stremi k novim možnostim zdravljenja pogosto neozdravljivih bolezni, v času, ko so oči javnosti uprte v medicinsko znanost, ki obeta zdravljenje bistveno širšega kroga bolezenskih stanj kot danes, ko za degenerativnimi boleznimi živčnega sistema, srca, jeter in drugih organov zboli in umre na milijone ljudi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄16-17

Tembatsu - druga od suhih krav

dr. Albin Igličar, 26.4.2012

Kultura in umetnost

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 16-17/2012Med slovensko inteligenco se sicer počasi, a vztrajno širijo spoznanja in ideje, ki jih v naš prostor in čas prinašajo knjige dr. Boštjana M. Zupančiča. Med njimi še zlasti izstopa v preteklem letu objavljena študija z naslovom Tembatsu (božja kazen) (samozaložba, Strasbourg 2011, 253 strani). Če iz knjige, ki jo je treba brati počasi in zbrano, ob filozofskih, bioloških, psiholoških ter socioloških vidikih izpostavimo pravni epifenomen, je vendar nujno vsa avtorjeva spoznanja o pravnem redu ves čas povezovati z dogajanji v pojavih, ki jih klasična pravna teorija poimenuje materialni pravni viri.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄16-17

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 26.4.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/2012Hector Olasolo Essays on International Criminal Justice (Hart Publishing, 2012, 256 strani) Zločini in grozodejstva imajo nedoumljiv in dolgotrajen učinek na katerokoli družbo, v kateri so se dogajali, zato je še zlasti pomembno, da spoznamo, da ti zločini niso neizogibni: zahtevajo
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 22.4.2010

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Konkurenčno pravo v teoriji in praksi

mag. Mitja Kocmut, 22.4.2010

Kultura in umetnost

mag. Mitja Kocmut, Pravna praksa, 16-17/2010Že na podlagi naslova monografije dr. Martine Repas (Uradni list RS, 2010, 504 strani) je razbrati, da si je avtorica zadala dokaj zahtevno nalogo. Zelo obširno in hitro razvijajoče se področje konkurenčnega prava, ki ga poleg veljavnih pravnih predpisov pretežno zaznamujejo številni nezavezujoči ak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Nepremičninsko pravo

mag. Janez Tekavc, 23.4.2009

Kultura in umetnost

mag. Janez Tekavc, mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 16-17/2009V zbirki predpisov Nova slovenska zakonodaja GV Založbe je izšla zbirka Nepremičninsko pravo, ki na nov način predstavlja predpise s področja nepremičnin in obeta, da bo aktualne predpise zbrala enkrat ali dvakrat na leto. Zbirka v eni knjigi združuje 26 zakonov, ki urejajo področje nepremičnin, od ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Kaj je sreča?

dr. Matjaž Ambrož, 23.4.2009

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Ambrož, dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 16-17/2009Nedavno sem bil na zagovoru disertacije, kjer je mladi doktorand predstavil svoje večletno delo na področju naravoslovja. Poizkusi, ki jih je bil opravil, so bili sicer zapleteni, toda njihovo bistvo je vendarle mogoče povzeti nekako takole: glodavcem vrste Rattus norvegicus (siva podgana) je vbrizg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

onkraj pravnih obzorij

dr. Aleš Završnik, 23.4.2009

Kultura in umetnost

dr. Aleš Završnik, dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 16-17/2009 Peter Squires (ur.) ASBO Nation: The criminalisation of nuisance (The Policy Press, 2008, 383 strani) ASBO (Anti-Social Behaviour Order), angleška etiketa za vedenje, ki je nekje na osi med "neolikanostjo" in "kriminalnostjo" ter povzroča ali naj bi povzročilo zgražanje v javnosti, odstira me...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Učinkovita izterjava

dr. Jasna Murgel, 23.4.2009

Kultura in umetnost

dr. Jasna Murgel, dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 16-17/2009Gospodarska zbornica Slovenije je v letu 2008 izdala zgoščenko Učinkovita izterjava, ki je že šesta v zbirki Poslovna zbirka CD. Tokratna zgoščenka vsebuje kratka navodila in vzorce, ki lahko upnikom pomagajo priti do plačila terjatev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 23.4.2009

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 16-17/2009Robin Sax (ur.)Reaching the Bar: Stories of Women at All Stages of Their Law Careers (Kaplan Publishing, 2009, 240 strani) V zadnjih letih se v Sloveniji soočamo s pojavom, da na pravnih fakultetah diplomira več žensk kot moških in da ženske številčno prevladajo nad kolegi tudi v sodstvu. Spremi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 16-17

Leto objave

2018(5) 2017(1) 2016(2) 2015(3)
2014(2) 2013(3) 2012(2) 2010(2)
2009(5) 2008(3) 2007(8) 2001(4)
1998(1)

Področja

< Vsi 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7.1. ZAVODI 7.2. VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT 7.4. KULTURA IN UMETNOST 7.5. JAVNO OBVEŠČANJE

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG H I J K L M N OP QRS Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov