O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Spremembe ZDoh-2 naj bi se upoštevale že pri obračunu dohodnine za leto 2013

mag. Mojca Kunšek, 19.9.2013

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 36/2013Med številnimi predlogi sprememb zakonodaje, ki jih lahko spremljamo na spletnih straneh ministrstev ali pa jih je Vlada RS v okviru protikriznih ukrepov že napovedala, velja omeniti predlog sprememb in dopolnitev Zakona o dohodnini (ZDoh-2M), ki naj bi se sprejel po hitrem postopku in katerega določbe se bodo v glavnem upoštevale že pri informativnem izračunu dohodnine za letošnje leto, tj. za leto 2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Izkušnja z novim davkom na nepremično premoženje večje vrednosti

Nataša Cankar, 19.9.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Nataša Cankar, Pravna praksa, 36/2013V začetku poletja 2013 sem se pri delu srečala z zanimivim davčnim primerom, ki me je nehote napeljal k razmišljanju o učinkovitosti naše davčne ureditve v teh t. i. težkih kriznih časih. V moji pisarni se je oglasila stranka, ki je prejela odločbo o odmeri davka na nepremično premoženje večje vrednosti v znesku približno 2.000 evrov. Šlo je za fizično osebo, člana družine z dvema mladoletnima otrokoma, katere skupni mesečni prihodek je znašal približno 2.400 evrov. Plačilo davka ji je bilo odmerjeno v treh zaporednih mesečnih obrokih, po več kot 650 evrov. En mesečni obrok davka je torej znašal več, kot pa je glede na njihove redne prihodke mesečno odpadlo na posameznega člana te družine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄36

Davčna ureditev prejemkov prostovoljcev sledi ureditvi prostovoljnega dela

mag. Mojca Kunšek, 20.9.2012

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 36/2012Čeprav se prostovoljno delo izvaja ves čas, z njim se v svojem življenju pravzaprav sreča vsakdo, so bile šele lani - z Zakonom o prostovoljstvu (ZProst) - vzpostavljene pravne norme njegovega delovanja. Neustrezno pa so obravnavani tudi prejemki prostovoljcev, ki so ne glede na izvor in vrsto dela, zaradi katerega je prostovoljec prejemek prejel, obravnavni in obdavčeni kot drugi dohodki. Predlog novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2K), ki naj bi začel veljati 1. januarja 2013, naj bi med drugim prejemke prostovoljcev ustrezno davčno umestil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄36

Odmera dohodnine - povprečenje

Avtor ni naveden, 20.9.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2012Odločba US RS, št. U-I-76/11, 14. junij 2012 Prvi stavek prvega odstavka 120. člena Zakona o dohodnini ni v neskladju z Ustavo. Ureditvi, po kateri se lahko ugodneje odmeri dohodnina le za dohodke iz delovnega razmerja, prejete na podlagi sodne odločbe za
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄36

Zaščita plačil podizvajalcem v ZDA in Franciji

Friedl Andrej, Knez Igor, 20.9.2012

PRORAČUN

mag. Andrej Friedl, Igor Knez, Pravna praksa, 36/2012Ob ocenah iz prakse, da je slovenska posebnost neplačevanja podizvajalcev predvsem posledica gospodarskega kriminala, se velja ozreti po nekaterih državah, ki visoko poslovno moralo spodbujajo tudi z izvirnejšimi pravnimi varovalkami. Ogledali si bomo ameriški in francoski koncept zaščite plačil podizvajalcem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄36

Prisilna poravnava in popravek odbitka vstopnega DDV

Jernej Podlipnik, 22.9.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 36/2011V času vse več prisilnih poravnav, celo pri velikih slovenskih gospodarskih družbah (denimo Merkur, d.d.), je zelo pomemben odgovor na vprašanje, ali je dolžnik, zoper katerega je bil izdan pravnomočen sklep o potrditvi prisilne poravnave, dolžan popraviti odbitek vstopnega davka na dodano vrednost (DDV) za tisti del obveznosti od dobavljenega blaga in storitev, ki ga upniki od njega nimajo več pravice terjati oziroma ki ostane neplačan.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄36

Veljavnost in uporaba okvirne pogodbe na primeru bančnih poslov

Peter Merc, 16.9.2010

Banke, zavodi

Nina Kranjec, Peter Merc, Pravna praksa, 36/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄36

Pridobitna in nepridobitna dejavnost - donacije v naravi, članarine

Avtor ni naveden, 16.9.2010

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄36

Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti - zagotavljanje prehrane v vrtcu

Avtor ni naveden, 16.9.2010

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄36

Obdavčitev dobav v skladu s 76.a členom ZDDV-1

Avtor ni naveden, 16.9.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄36

Stopnja DDV ob uvozu montažnih hiš

Avtor ni naveden, 16.9.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄36

Vadba joge in obračunavanje DDV

Avtor ni naveden, 16.9.2010

Davek od dohodka pravnih oseb, Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄36

Plačila prispevkov za socialno varnost v primeru izplačila odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

Avtor ni naveden, 16.9.2010

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄36

Izvajanje 89. člena ZDDV-1

Avtor ni naveden, 16.9.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

(Ne)obdavčitev prispevka za dokup zavarovalne dobe presežnih delavcev

mag. Žiga Stupica, 17.9.2009

Druge davščine in olajšave

mag. Žiga Stupica, Pravna praksa, 36/2009V prihodnjih mesecih pričakujemo pojave vse hujših posledic gospodarske krize v obliki odpuščanja večjega števila presežnih delavcev in stečajev gospodarskih subjektov. Za načrtovano odločanje v tej krizi je lahko precej aktualen pozitiven odgovor o tem, ali so izplačila v zvezi s prenehanjem pogodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Obdavčitev nadgradnje motornega vozila v avtodom z DMV

Avtor ni naveden, 17.9.2009

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2009Pojasnilo DURS, št. 4234-8/2009-2, 17. avgust 2009 • Ali je treba plačati davek na motorna vozila (DMV) od nakupa tovornega vozila in nadgradnje, za namene samogradnje avtodoma? DMV se plačuje od pridobitve, uvoza in prvega prometa na ozemlju Slovenije le za motorna vozila, namenjena prevozu o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Stopnja DDV za monitor epileptičnih napadov

Avtor ni naveden, 17.9.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2009Pojasnilo DURS, št. 4230-156/2009, 18. avgust 2009 Prosim za pojasnilo glede stopnje davka na dodano vrednost in olajšave pri dohodnini ob nakupu medicinskega pripomočka. Gre za napravo, ki je sestavljena iz senzorja in kontrolne enote, namenjena pa je zaznavanju epileptičnih napadov pri ljudeh, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Obvezno zavarovanje - poslovodna oseba, ki ni lastnik družbe

Avtor ni naveden, 17.9.2009

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2009 Pojasnilo DURS, št. 4210-107/2009, 1. julij 2009 • Ali se na podlagi sklenjene pogodbe o poslovodenju zavezanec obvezno zavaruje po petem odstavku 13. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju? Kakšne prispevke je treba v tem primeru obračunati in na katerem obrazcu se davčnemu organ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Pojasnilo o vlaganju zahtevkov za izdajo zavezujoče informacije

Avtor ni naveden, 17.9.2009

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2009Pojasnilo DURS, št. 007-70/2009, 18. junij 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Pojasnilo v zvezi z izpolnjevanjem obrazca REK-2 pri izplačilu dohodka fizični osebi - zavezancu, ki opravlja dejavnost proizvodnje električne energije

Avtor ni naveden, 17.9.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2009 Pojasnilo DURS, št. 4210-121/2009, 18. junij 2009 V 49. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-C)1 je določeno, da se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec iz tretjega in četrtega odstavka 48. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2)2 doseže s proizvodnjo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Identifikacija za namene DDV (prejete subvencije)

Avtor ni naveden, 17.9.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2009Pojasnilo DURS, št. 4230-190/2009, 31. julij 2009 Kot gospodarska družba prosimo za pojasnilo o registraciji za DDV. Letno imamo 19.000 evrov prihodkov. Ker bomo preko Zavoda za zaposlovanje zaposlili osebo, ki je bila prijavljena na Zavodu za zaposlovanje, bomo prejeli subvencijo v višini 8.000 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄36

Obdavčitev prenosov premoženja podjetnika ob prenehanju opravljanja dejavnosti

mag. Mojca Kunšek, 18.9.2008

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 36/2008Obdavčitev prenosov premoženja podjetnika ob prenehanju opravljanja dejavnosti Tako ob začetku kot tudi ob koncu opravljanja dejavnosti podjetja prihaja do prenosov premoženja podjetnika, ki je deležno različnih davčnih pristopov in obravnave. Podjetnik, ki začne opravljati svojo dejavnost, po nav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Akontacija dohodnine

dr. Marko Novak, 21.9.2006

Davki občanov in dohodnina

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 36/2006Akontacija dohodnine je dobro znan izraz iz davčnega oziroma dohodninskega prava. Pri dohodnini gre za tisto akontacijo, ki jo mora po zakonu o dohodnini odvesti na primer delodajalec v primeru akontacije dohodnine pri izplačilu plače zaposlenega oziroma naročnik storitve (na primer pri akontaciji d...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 36

Leto objave

2013(2) 2012(3) 2011(1) 2010(8)
2009(7) 2008(1) 2006(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE

Avtorji

ABC ĆČDĐEF GHIJK LM N OP QRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov