O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Vsebina "Pravna praksa" 036/2002

Avtor ni naveden, 10.10.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 36/2002dr. Ciril RibičičUstavne teme (23): Evropska ustava - iskanje novih ravnotežij Mirko Kostanjevec Ali res spremeniti določbe o ustavnem referendumu Intervju Boštjan Penko: Preverjali (Pogovor pripravila: Irena Vovk) Dida Volk Upravna izplačilna prepoved - sklep o izvršbi Zala Arnuš Izvršb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Iz torkle: (Ne)ogroženost slovenskega (pravnega) "lengvidža"

dr. Marko Pavliha, 10.10.2002

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 36/2002Čas je za modrovanje o jeziku, o tistemnašem, ki ga (menda?) golta angleščina. Vrstijo se polemike glede jezikovnega zakona, slavimo evropski dan jezika, poslušamo valižanskega jezikoslovca Crystala, prebiramo zanimive jezikovne in terminološke kotičke, morda se bomo danes udeležili sekcije o jeziku...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Prepisano, ker ni preslišano...: od 1. do 7. oktobra

Irena Vovk, 10.10.2002

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 36/2002Torek, 1. 10. Slovenski ombudsman v evropski mreži ombusmanov za otroke. Urad varuha človekovih pravic bo v začetku oktobra sprejet v Evropsko mrežo ombudsmanov za otroke (ENOC), ki v posameznih evropskih državah skrbi za uresničevanje konvencije o pravicah otrok. Mreža poleg varuhov otrokovih pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 10.10.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 36/20021. Pravilnik o spremembi in dopolnitvipravilnika o štipendiranju. (Ur. l. RS, št. 83/02) - velja od 28. septembra; na podlagi 33. člena zakona o pravniškem državnem izpitu; - spremeni se 2. člen: ministrstvo za pravosodje podeljuje vsako leto 15 štipendij, in sicer dve za prvi letnik, po štiri ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Formalnost pravnega jezika

dr. Marko Novak, 10.10.2002

Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 36/2002Za pravni jezik je še posebej značilnavisoko poudarjena formalnost. Formalnost pravnega jezika izhaja iz samega bistva prava kot sistema pravil, zapovedi, ki urejajo, tako da okvirjajo in omejujejo določeno vsebino. Formalnost daje besedilu po eni strani določeno avtoriteto, po drugi strani pa služi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

64. Dnevi nemških pravnikov

dr. Janez Kranjc, 10.10.2002

Ostalo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 36/2002V dneh od 17. do 20. septembra je bilo vBerlinu (v kongresnem centru) 64. zborovanje nemških pravnikov (64. Deutscher Juristentag(*1)). Posebnost zborov nemških pravnikov je v tem, da so organizirani kot društvo. Član društva lahko postane, kdor je v Nemčiji ali v tujini dokončal pravni študij oz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Priznanje dr. Verici Trstenjak

Avtor ni naveden, 10.10.2002

Ostalo

D. S., Pravna praksa, 36/2002Nedavno končanih nemških pravniških dnevovse je kot gostja udeležila (seveda na prvič) tudi profesorica mariborske Pravne fakultete dr. Verica Trstenjak - in Nemška zveza pravnikov ji je podelila za dobro sodelovanje ugledno priznanje, "srebrni znak". Kolegici - iskrene čestitke! Sicer pa nam je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

US RS, pripad v obdobju od 1. do 30. septembra 2002:

Avtor ni naveden, 10.10.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 36/20021. Odlok o spremembah in dopolnitvahodloka prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (Ur. objave št. 1/00) s predlogom za začasno zadržanje. 2. Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 51/02) s predlogom za začasno zad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Pravo in jezik

dr. Marijan Pavčnik, 10.10.2002

Kultura in umetnost

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 36/2002"Besed - na kratko - se držite!In varna vrata, verjemite, v tempelj gotovosti se odpro; ker ravno tam, kjer pojmov manjka, v pomoč besede priteko." (Mefistofeles v Faustu J. W. Goetheja) Če parafraziram misel Rudolfa von Jheringa, bi rekel, naj zakonodajalec misli kot modroslovec, govori pa kleno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Uprava med hierarhijo in samostojnostjo

Irena Vovk, 10.10.2002

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 36/2002IX. Dnevi slovenske uprave Deveto jesensko posvetovanje zaposlenih v javnem sektorju, ki ga organizira Visoka upravna šola, (VUŠ) je med 26. in 28. septembrom v Portorož privabilo veliko število udeležencev (in tudi predavateljev - po programu kar 49). Letošnje tradicionalne dneve slovenske uprav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Avstrijski pravni sistem

Marjana Grašič, 10.10.2002

Pravoznanstvo

Marjana Grašič, Pravna praksa, 36/2002Cankarjeva založba je pred kratkim vzbirki Pravo&politika izdala zanimivo delo z naslovom "Avstrijski pravni sistem". Knjigo je napisal ugledni profesor primerjalnega prava na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju Herbert Hausmaninger. Na trgu Evropske Unije je njegova knjiga doživela izreden uspeh, z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Slovenščina v pravni praksi (101.del): O uradnih dopisih sodišča

dr. Monika Kalin-Golob, 10.10.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 36/2002Uradni dopis je običajno predvidljivozgrajeno avtomatizirano besedilo, kar v jezikoslovju imenujemo obrazec. Smiselno je, če je tak obrazec enoten oziroma podoben drugim. Zakaj je sploh treba razmišljati o enotnosti in ustaljenosti uradnih dopisov? Obrazec razumemo kot ustaljeno obliko in postavitev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

O varnosti in zdravju pri delu

Avtor ni naveden, 10.10.2002

Varstvo pri delu

I. V., Pravna praksa, 36/2002Na tiskovni konferenci ministrstva zadelo, družino in socialne zadeve, ki je bila 1. oktobra, so minister dr. Vlado Dimovski, državna podsekretarka Tatjana Periček, glavni inšpektor za delo Borut Brezovar in Milan Srna, direktor urada RS za varnost in zdravje pri delu, govorili o varnosti in zdra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Izreden plačan dopust

Avtor ni naveden, 10.10.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 36/2002Delavka bo na lastno željo ostala prištiriletnem otroku v bolnišnici. Ali je upravičena do izrednega plačanega dopusta? In če je, do koliko dni je upravičena? V skladu s prvim odstavkom 33. člena ZTPDR ima delavec pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom ali brez nadomestila plače ter druge...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Športna društva in pridobitna dejavnost

mag. Tone Jagodic, 10.10.2002

Društva, javni shodi, prireditve, Šport in organizacije

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 36/2002V PP, št. 7/2002 je bil objavljen zelozanimiv članek Vide Kokalj "Pridobitna dejavnost društev". Gre za posrečen poskus pokazati na razlike, ki jih je treba upoštevati pri ločevanju delovanja društev od gospodarskih subjektov pri opravljanju "pridobitne "dejavnosti. Upoštevajoč dejstvo, da smo Slove...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

US RS, obravnavane zadeve na seji 3. oktobra 2002:

Avtor ni naveden, 10.10.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 36/20021. U-I-270/02, začasna odredba: odlok onačinu in obrazcu za izrekanje opozoril ter vodenju evidence opozoril s predlogom za začasno zadržanje izvršitve. 2. U-I-274/02, začasna odredba: člen 498 in 501. člen ZPP (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Pripor in nadomestilo

Avtor ni naveden, 10.10.2002

Kazenski postopek, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 36/2002Zoper delavko je sodišče odredilo priporzaradi suma kaznivega dejanja, za katerega je zagrožena 10-letna zaporna kazen. Delodajalec je delavki najprej omogočil izrabo letnega dopusta, po končanem dopustu pa je delavka nastopila bolniški stalež. Sodišče je nato pripor podaljšalo, delodajalec pa je iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Izvršilni postopek: Izvršba na podlagi verodostojne listine - za hitrejši postopek

Zala Arnuš, 10.10.2002

Civilni sodni postopki

Zala Arnuš, Pravna praksa, 36/2002Izvršba na dolžnikova denarna sredstva priorganizacijah za plačilni promet je, poleg izvršbe na premičnine, najpogostejše sredstvo izvršbe, ki se ga v gospodarskih zadevah(*1) poslužujejo upniki, da bi v izvršilnem postopku dosegli poplačilo svojih zapadlih denarnih terjatev, katere izkažejo z verod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Izraba letnega dopusta v primeru dela s skrajšanim delovnim časom

Avtor ni naveden, 10.10.2002

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 36/2002Delavka zaradi bolezni dela začasno spolovičnim delovnim časom. Podjetje obračunava plačo po 4 ure za redno delo in 4 ure nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, za kar dobiva povrnjena sredstva od Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Delavka se je odločila, da bo izkoristila 10 dni le...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (XVII.)

Matija Longar, 10.10.2002

Človekove pravice

Matija Longar, Pravna praksa, 36/2002Odvzem otroka in roditeljske pravice Roditeljska pravica (pravica in dolžnost staršev, da skrbijo za življenje, osebnostni razvoj, pravice in koristi svojih mladoletnih otrok(*1)) je pravna vez med otrokom in njegovimi starši, ki je vzpostavljena bodisi z rojstvom otroka ali s posvojitvijo. Odvzem t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Priprava zakonodajnih besedil na Irskem

mag. Gordana Lalić, 10.10.2002

Državni zbor in državni svet

mag. Gordana Lalić, Pravna praksa, 36/2002Zakonodajna funkcija v Republiki Irski jepopolnoma v domeni parlamenta, razen seveda kolikor je omejena s članstvom Irske v Evropski uniji in kolikor to predvideva ustava sama. Zakon o spremembah ustave in t. i. Money Bill (finančna zakonodaja) lahko predlaga le spodnji dom, zgornji dom pa lahko pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Evropska ustava - iskanje novih ravnotežij

dr. Ciril Ribičič, 10.10.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 36/2002Ustavne teme (23) "Z izmenjavanjem dobrin in idej namesto vojn in kriz, dosegajo članice skupaj velik gospodarski in socialni vzpon. Članstvo Danske v Evropski zvezi je nujen predpogoj, če želimo uveljavljati lastne interese in puščati sledi svojih pogledov na Svet." Mogens Lykketoft, nekdanji zu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Koliko?

Avtor ni naveden, 10.10.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 36/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Vpis društva v register Tarifna št. 15 1. Za izdajo odločbe o vpisu društva v register društev 300 točk ali 5.100 tolarjev. 2. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe temeljnega akta v register društev 200 točk ali 3.400 tolarjev. 3. Za izdajo odločbe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Osebna veljavnost OZ in ZVPot

mag. Špela Mežnar, 10.10.2002

Obligacije

mag. Špela Mežnar, Pravna praksa, 36/2002Pravo varstva potrošnikov je bilo vSloveniji prvič celovito urejeno leta 1998,(*1) ko je bil sprejet Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98, 25/98, 23/99, v nadaljevanju: ZVPot). Zakon je izhajal iz ureditve potrošniškega prava v Evropski skupnosti, vendar je bil že v času sprejema gle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Protikorupcijska komisija ne bo prevzemala pooblastil drugih organov

Irena Vovk, 10.10.2002

Vlada, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 36/2002Boštjan Penko Boštjan Penko, direktor pred dobrim letom ustanovljenega urada za preprečevanje korupcije, je leta 1991 postal kazenski sodnik, nato je delal kot državni podsekretar na ministrstvu za pravosodje, in se leta 1999 znova vrnil med sodnike. Je avtor pomembnega dela sprememb ZKP in sprememb...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 36

Leto objave

< Vsi
2002(29)
> Oktober(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG HIJ K L M N OP QR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov