O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄36

Elastika

Primož Cencelj, 26.9.2019

Obresti in obrestna mera

Primož Cencelj, Pravna praksa, 36/2019Za opisovanje dogajanja v družbi si je včasih smiselno izposoditi kakšne preproste primere iz bližnje stvarnosti. Predmet, ki mi že nekaj časa stimulira misli, je elastika. Njeni značilnosti sta prilagodljivost in raztegljivost. V praksi je zelo uporabna, ima pa tudi pomanjkljivost. Če se jo preveč raztegne, poči in izgubi svoje poslanstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄36

Požar nepremičnine zaradi samovžiga parkiranega vozila

Zoran Skubic, 26.9.2019

Cestni promet, ZAVAROVALNIŠTVO

Zoran Skubic, Pravna praksa, 36/2019Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) je stalni strošek vsakega voznika. Gre za enega od predpogojev za registracijo vozila, s tem pa tudi za vsakršno zakonito uporabo jeklenega konjička. Pri tem pa ni nezanemarljivo dejstvo, da se zahteve kritja škod iz tovrstnega zavarovanja vse bolj širijo tudi - oziroma na ravni EU predvsem - zaradi razvoja sodne prakse Sodišča (EU) v luči področnih direktiv, zlasti (Druge) direktive o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil. K temu razvoju smo nezanemarljivo prispevali tudi mi, Slovenci.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄36

Preložitev skupščine d. d. - rok za sklic skupščine

Avtor ni naveden, 26.9.2019

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2019Tehnično gledano gre v primeru preložitve (še ne začete skupščine) za preklic prvotnega sklica skupščine in objavo novega sklica skupščine. To pomeni, da je treba pri objavi novega sklica skupščine, pa čeprav je sprememba le v času skupščine, upoštevati tako pravila glede same objave sklica kot tudi pravila glede roka za sklic skupščine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Socialno podjetništvo v Sloveniji - priložnost ali utopija?

Jasmina Tkalčič, 19.9.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jasmina Tkalčič, Pravna praksa, 36/2013Dobri dve leti mineva, odkar je bil v Sloveniji sprejet (in dobro leto, odkar se je začel uporabljati) Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP). Nezaposlenost, finančna stiska, osamljenost, izolacija in boj za preživetje so postali stalnica v naši družbi. Družbena solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje sta izgubila pomen, oba vidika pa sta del socialnega podjetništva: zaposlovanje invalidov, dolgotrajno brezposelnih, starejših od 55 let in težje zaposljivih oseb. Socialno podjetje je danes eden od antipodov v praksi vse preveč razširjenega kapitalističnega režima. Je možnost ponovnega dviga družbene zavesti in oblika reaktiviranja tistih družbenih vrednot, ki so z leti postajale vse manj pomembne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄36

Suša in Poplava

dr. Jože Mencinger, 20.9.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 36/2012Kaj je hujše, suša ali poplava? V ekonomski vedi smo, ko smo imeli še bolj preprosta in zaprta gospodarstva, kot sušo in poplavo obravnavali brezposelnost in inflacijo. Povezava je bila preprosta: zmanjševanje brezposelnosti bi prineslo višjo inflacijo, zmanjševanje inflacije pa višjo brezposelnost. To "ekonomsko zakonitost" kaže Phillipsova krivulja, poimenovana po ekonomistu, ki jo je prvi prikazal s pomočjo empiričnih podatkov. A če je v naravi gotovo, da dež odpravlja sušo, v gospodarstvu ni gotovo, da dviganje cen odpravlja brezposelnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄36

Zamegljevanje podražitev se ne obnese

Sandi Kodrič, 22.9.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 36/2011Koliko zaračunati za izdelek ali storitev, ki ga oziroma jo ponujamo? V času izobilja namreč ni več največji problem, kako nekaj narediti, temveč kako to prodati. Zato lahko ločnica med preživetjem podjetja ali njegovim propadom pomeni prav uspešen odgovor na to vprašanje. Oblikovanja optimalnih cen za dosego kar največjega dobička se tako v svetu kot tudi doma lotevajo celo z znanstvenimi metodami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄36

Ustavno sodišče o pravicah ustanovitelja javnega podjetja

Gregor Černeka, 22.9.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Černeka, Pravna praksa, 36/2011Ustavno sodišče je 23. junija letos sprejelo odločbi U-I-230/10 in U-I-239/10, iz katerih bi lahko izhajala za nadaljnje neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb prek javnih podjetij odrešujoča razlaga prehodne določbe 43. člena Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN).
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄36

Jesen

Matej Tomažin, 16.9.2010

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 36/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Prenovljena ureditev sklica skupščine delniške družbe

Kristijan Anton Kontarščak, 17.9.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Kristijan Anton Kontarščak, Pravna praksa, 36/2009Skupščina je hierarhično najpomembnejši organ delniške družbe, saj prek nje delničarji uresničujejo svoja premoženjska in upravljavska upravičenja, ki jih imajo na podlagi delnic. Gre za izrazito interesno konfliktni organ. Za delniško družbo je značilno, da ima uprava razmeroma osamosvojen položaj,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Izplačilo nagrade upravi družbe

dr. Nataša Samec, 17.9.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Nataša Samec, Pravna praksa, 36/2009• Ali je na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe zakonito izplačilo posebne nagrade upravi družbe (nagrada naj bi se izplačala v breme stroškov tekočega poslovnega leta), pri čemer pa član uprave v tej družbi ni zaposlen, med nadzornim svetom in članom uprave pa tudi ni sklenjena pogodba o poslovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Javno-zasebna partnerstva v slovenski praksi - izogibanje javnim razpisom in zagotavljanju konkurence med gradbenimi podjetji?

dr. Vesna Kranjc, 17.9.2009

Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 36/2009Čeprav naj bi javni sektor pri vseh javnih pogodbah ob izbiri pogodbene stranke zagotavljal enakopravno obravnavo, je očitno, da tega cilja pri raznolikih poslih ni mogoče doseči z enakim postopkom in enakimi omejitvami. Slovenski pravni red zagotavlja enakopravno obravnavo pri poslih, povezanih z g...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Splet okoliščin ali slabe odločitve?

Matej Tomažin, 17.9.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 36/2009Pred leti, ko se je obetala privatizacija Telekoma Slovenije ter drugih večjih državnih podjetij, je bilo videti, da se bo slovenska privatizacijska zgodba srečno končala. Proračun bi dobil znaten priliv svežega kapitala, politika pa bi imela manjši vpliv v gospodarstvu. Žal se to ni zgodilo, saj so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Spletna stran o gospodarski krizi

mag. Katarina Krapež, 17.9.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 36/2009http://kr-og.sta.si Jezik: slovenščina in okrnjena angleška različica Tip: del spletišča Slovenske tiskovne agencije Vzdrževanost: dobra Preglednost: dobra Multimedijska podpora: RSS, spremljanje statističnih kazalnikov (prek UMAR-ja), možnost prejemanja e-biltena Povezava z uporabniki: slaba...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄36

Nesmisel finančnega vedeževanja

Jure Mikuž, 18.9.2008

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Jure Mikuž, Pravna praksa, 36/2008Gospodarstvo Evropske unije je očitno v težavah. Gospodarska rast se umirja in grozi nam obdobje recesije. Dodatna težava so razmeroma visoke cene denarja, torej obrestne mere, saj Evropska centralna banka, da bi obrzdala inflacijske pritiske, ne znižuje referenčnih obrestnih mer. Če bi se vodilna e...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄36

Umik točke dnevnega reda na skupščini

mag. Peter Podgorelec, 18.9.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Peter Podgorelec, mag. Peter Podgorelec, Pravna praksa, 36/2008• Ali lahko predlagatelj točke dnevnega reda (uprava in nadzorni svet) - ta je bil objavljen v Uradnem listu RS v skladu z ZGD-1 - skupščine delniške družbe na seji skupščine, na kateri niso zastopani vsi delničarji z glasovalno pravico, brez soglasja drugih delničarjev umakne točko z dnevnega reda,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄36

Zavarovalniški posli, čistila in motivacija

dr. Matjaž Ambrož, 18.9.2008

ZAVAROVALNIŠTVO

dr. Matjaž Ambrož, dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 36/2008Kaj imajo skupnega zavarovalniški posli, čistila in motivacija? Na prvi pogled komaj kaj, zato se tem bolj čudim samemu sebi, da te pojme povezujem. Kadar beseda nanese na zavarovalniške posle, se spomnim na čistila, in kadar je govora o čistilih, se spomnim na zavarovalniške posle (oboje pa povezuj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄36

Če ni zaupanja med bankami, tudi denarja ni

dr. France Arhar, 20.9.2007

Obresti in obrestna mera

dr. France Arhar, Pravna praksa, 36/2007predsednik uprave UniCredit Bank Finančna kriza, ki ima svoje korenine v ameriškem nepremičninskem trgu, ima ob rastoči globalizaciji vse večji pomen tudi za ostale svetovne trge, kar pomeni, da ni omejena zgolj na ZDA. Kdaj bodo znani vsi rezultati, je ta trenutek težko napovedati. Vsi pa vemo, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄36

S 500 členi nad nezmožnost plačila

Alenka Leskovic, 20.9.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 36/2007 Nekaj dni pred začetkom letošnjega Mednarodnega obrtnega sejma v Celju je Ministrstvo za pravosodje Vladi poslalo predlog novega zakona, ki naj bi zagotovil večjo finančno disciplino. Zamude pri plačilih ali neplačevanje blaga in storitev med gospodarskimi subjekti so dobili že take razsežnosti,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Kaj nam pomaga corporate governance?!

Matej Tomažin, 21.9.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 36/2006O upravljanju podjetij (corporate governance) je bilo povedanega in zapisanega že veliko, toda pogled v realnost slovenskega kapitalskega trga še zmeraj razkriva, da so kodeksi upravljanja podjetij včasih vzeti bolj za okrasek kot pa za resne smernice, ki bi jih uprave borznih podjetij strogo upošte...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Predlagane spremembe ZSDU

Avtor ni naveden, 21.9.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 36/2006Vlada RS je na 88. seji (14. september) določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju in ga posredovala državnemu zboru v sprejem. Predlagani akt ureja predvsem vprašanja sodelovanja delavcev v organih družb z enotirnim sistemom upravl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Strožje globe

Tanja Bratina, 21.9.2006

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 36/2006Vsa mnenja, predstavljena v prispevku, so mnenja avtorice in ne nujno tudi urada. Kaznovanje kršiteljev konkurenčnopravnih določb o prepovedi omejevalnih ravnanj, tj. omejevalnih sporazumov (81. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti - PES) in zlorab prevladujočega položaja (82. člen PES), j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Tek zamudnih obresti od stroškov pravdnega, nepravdnega in izvršilnega postopka

Tatjana Kotar, 21.9.2006

Civilni sodni postopki, Obresti in obrestna mera

Tatjana Kotar, Pravna praksa, 36/2006Do nedavnega ni bilo dvoma o tem, da zamudne obresti od zneska stroškov v pravdnem, nepravdnem in izvršilnem postopku tečejo od dneva izdaje sklepa o stroških dalje. Sodna praksa je enotno sledila načelnemu pravnemu mnenju, ki ga je Vrhovno sodišče SRS sprejelo na občni seji dne 26. 12. 19891 in v k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄36

Back to the Drawing Board

dr. Katarina Zajc, 4.11.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Katarina Zajc, Pravna praksa, 36/2004Pred nedavnim (2004) je pri Harvard Busininess School Press izšla knjiga z naslovom Back to the Drawing Board, katere avtorja sta Colin B. Carter in Jay W. Lorsch. Knjiga se ukvarja z zelo vročo temo ta hip, z vodenjem in obvladovanjem podjetij ali (kakor poznano v tuji literaturi) s Corporate Gover...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄36

Kodeks podjetništva

Dean Zagorac, 4.11.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

Dean Zagorac, Pravna praksa, 36/2004Okrogla miza I Opustitvi samoupravnega kolektivističnega moralnovrednotnega sistema in oblikovanju kapitalistično-tržnega podjetništva, čemur smo bili priča v tranzicijskem obdobju zadnjih petnajst let, ni sledilo oblikovanje tudi takega moralnovrednotnega sistema, ki bi bil primeren novim razmer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄36

Pravniško društvo Maribor: ZGD-F: dobiček, rezerve, izguba

Urška Mikl, 29.11.2001

Društva, javni shodi, prireditve, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Urška Mikl, Pravna praksa, 36/2001Na novembrskem srečanju članov Pravniškega društva v Mariboru je dr. Marijan Kocbek predaval o dobičku, rezervah in izgubi po določbah novele ZGD-F. To predavanje je bilo hkrati tudi zadnje v letu 2001, saj bo v mesecu decembru samo še občni zbor društva. Predavatelj je že uvodoma opozoril, da je...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 36

Leto objave

2019(3) 2013(1) 2012(1) 2011(2)
2010(1) 2009(5) 2008(3) 2007(2)
2006(4) 2004(2) 2001(3)

Področja

< Vsi 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI 4.2. BANČNIŠTVO IN PLAČILNI PROMET 4.4. VREDNOSTNI PAPIRJI IN BORZA 4.6. ZAVAROVALNIŠTVO

Avtorji

A B C ĆČ DĐEFGHIJK L M NOP QRS ŠT UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov