O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄36

Kaj sodi v pristojnost specializiranega oddelka in kdo o tem odloča

mag. Ana Testen, 26.9.2019

Sodišča

mag. Ana Testen, Pravna praksa, 36/2019Od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-J), s katerim so pri okrožnih sodiščih na sedežih višjih sodišč začeli delovati specializirani oddelki, ki opravljajo preiskavo in sodijo v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanjih (v nadaljevanju: specializirani oddelek), obstaja neenotna praksa o tem, kdaj je za sojenje pristojen specializirani oddelek in kdo ter s čim o tem odloča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Razsojeno

Toni Tovornik, 19.9.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 36/2013Umik tožbe in pravdni stroški Takoj ko je tožena stranka priznala terjatev v stečajnem postopku, je tožnik umaknil tožbo. Zaradi umika tožbe je sodišče prve stopnje s sklepom ustavilo postopek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Kršitev načela zakonitosti z retroaktivno uporabo zakona

dr. Andreja Tratnik, 19.9.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 36/2013S premirjem se vojna ne konča. Posledice se čutijo še mnogo let po tem. Tudi v obliki sodnega pregona storilcev različnih kaznivih dejanj, storjenih med vojno. V Bosni in Hercegovini so za ta namen ustanovili posebno sodišče, Sodišče Bosne in Hercegovine (Sodišče BiH). Maktoufa in Damjanovića (pritožnika) je to sodišče obsodilo. Z obsodbama se nista strinjala, in sicer zato, ker sta temeljili na po njunem mnenju strožjem zakonu. Zadevo sta pripeljala do Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je odločalo o kršitvi 7. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) - ni kazni brez zakona. Čeprav je ESČP v zadevi Šimšić proti Bosni in Hercegovini že ugotovilo, da obsodba za kaznivo dejanje, ki v času storitve ni bilo inkriminirano, je pa bilo kaznivo v skladu s takrat veljavnimi mednarodnimi pravnimi akti, ne pomeni kršitve 7. člena EKČP, se ta zadeva od nje toliko razlikuje, da je pristojni senat sklenil, da pristojnost za odločanje prenese na veliki senat ESČP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

ZDR-1 in ZUTD ter ZPIZ-2 z uvodnimi pojasnili

dr. Luka Tičar, 19.9.2013

Kultura in umetnost

dr. Luka Tičar, Pravna praksa, 36/2013Pri GV Založbi sta pred kratkim izšli dve knjigi z uvodnimi pojasnili, in sicer Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) z novelo ZUTD-A z uvodnimi pojasnili (Ljubljana 2013, 537 strani) ter Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) z uvodnimi pojasnili (Ljubljana 2013, 702 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Socialno podjetništvo v Sloveniji - priložnost ali utopija?

Jasmina Tkalčič, 19.9.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jasmina Tkalčič, Pravna praksa, 36/2013Dobri dve leti mineva, odkar je bil v Sloveniji sprejet (in dobro leto, odkar se je začel uporabljati) Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP). Nezaposlenost, finančna stiska, osamljenost, izolacija in boj za preživetje so postali stalnica v naši družbi. Družbena solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje sta izgubila pomen, oba vidika pa sta del socialnega podjetništva: zaposlovanje invalidov, dolgotrajno brezposelnih, starejših od 55 let in težje zaposljivih oseb. Socialno podjetje je danes eden od antipodov v praksi vse preveč razširjenega kapitalističnega režima. Je možnost ponovnega dviga družbene zavesti in oblika reaktiviranja tistih družbenih vrednot, ki so z leti postajale vse manj pomembne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Madžarski ustavnosodni preizkus obveznega kolektivnega upravljanja

dr. Miha Trampuž, 19.9.2013

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 36/2013V svoji knjigi Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic sem na str. 54 in 55 navedel ugotovitev: "Obvezno kolektivno upravljanje je uspešno prestalo tudi ustavnosodno presojo." Na to stališče se je v članku Obvezno kolektivno upravljanje pravic proizvajalcev fonogramov odzval dr. Jorg Sladič.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄36

Razsojeno

Toni Tovornik, 20.9.2012

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 36/2012Pravica do nadomestila med brezposelnostjo za direktorja podjetja Tožnik (direktor in edini družbenik družbe G., d.o.o.) je vložil tožbeni zahtevek za odpravo odločb Zavoda RS za zaposlovanje in ministrstva, ki mu ne priznavata pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄36

Po kazni kazen?

Andreja Tratnik, 20.9.2012

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 36/2012Kazensko pravo je odziv države na nekatera najhujša ravnanja njenih prebivalcev, ki rušijo družbeno sožitje. Kazniva dejanja in kazni zanje so opredeljena v kazenskem zakoniku. Po vnaprej predpisanem postopku sodišča ugotovijo, ali je obdolžena oseba zares kriva storitve katerega od njih. In če je, jo kaznujejo. Do tod vse lepo in prav. Toda kaj pa potem? Kaj narediti s storilcem, ko je enkrat zaprt? Katere cilje zasleduje kazen? Je kazen zgolj moralna obsodba storilčevega ravnanja, "civilizirana" oblika maščevanja, ali pa nemara zasleduje tudi rehabilitacijske in resocializacijske cilje? Kaj storiti po tem, ko se kazen izteče, storilec pa se ne spremeni prav dosti (pogosto se njegovo stanje žal še poslabša)? Ponovimo "vajo"? Nemčija je vse do leta 2004 storilce kaznivih dejanj - tudi najhujših - po prestani kazni in po ugotovitvi, da njihova nastanitev v psihiatrični bolnišnici ni več smiselna oziroma potrebna (ali pa to nikoli ni bila), izpustila na prostost. Julija 2004 pa so sprejeli poseben zakon (Gesetz zur Einführung der nachträchtlichen Sicherungsverwahrung), s katerim so omogočili retroaktivno določitev možnosti preventivnega pridržanja oseb, ki so družbi tudi po prestani zaporni kazni še vedno tako nevarne, da se jih ne sme osvoboditi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄36

Razsojeno

Toni Tovornik, 22.9.2011

Obligacije

Toni Tovornik, Pravna praksa, 36/2011 Vračilo stroškov izobraževanja
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄36

Perspektive kriminologije v času brez perspektive

Andreja Tratnik, 22.9.2011

Pravoznanstvo

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 36/2011Da živimo v času brez perspektive oziroma da je perspektiva bolj kot ne črna, so se strinjali domala vsi referenti nacionalne kriminološke konference z zgovornim naslovom Perspektive kriminologije v času brez perspektive, ki jo je 15. septembra organiziral Inštitut za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani. Vsi udeleženci smo bili že v vabilu na konferenco obveščeni, da kotizacije ni, "kar pomeni, da ne bo zastonjskih hladnih in toplih napitkov med pavzami". Kot je uvodoma povedal dr. Zoran Kanduč, predsednik organizacijskega odbora konference in raziskovalec z Inštituta za kriminologijo, bi namreč lahko z "nekim socialističnim zastojnkarstvom dali napačno sporočilo finančnim trgom". Politika zategovanja pasu je tako prevladala tudi pri organizaciji te konference. Prav nič pa pasovi niso bili zategnjeni pri njeni vsebinski izvedbi. Deset referentov je izčrpno predstavilo svoje poglede na perspektive kriminologije, ki so nedvomno spodbudili k razmišljanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄36

Sankcioniranje sindikalne provokacije

Andreja Tratnik, 22.9.2011

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 36/2011Na naslovnici sindikalnega glasila je bil upodobljen direktor kadrovske službe. Pred njim je na vseh štirih gol klečal delavec, poleg njega pa še dva, ki sta vdano čakala, da spolne usluge ponudita še sama. Karikature so bile že same po sebi zgovorne. V glasilu pa sta dva prispevka, napisana v zelo vulgarnem tonu, določneje pojasnila srž problema. Sindikatu zaposlenih v dostavni službi pekarne P., ki so pred sodiščem od delodajalca skušali pridobiti delež neizplačanih plač, ki bi jim pokril tudi socialno zavarovanje, je prekipelo, saj sta dva samozaposlena delavca, ki sta dostavljala za isto pekarno, na sodišču pričala proti zaposlenim. Delavci, ki jim je delovno sodišče priznalo pravico do preostanka izplačila plač, so bili - po ustanovitvi sindikalnega gibanja in objavi omenjenega glasila - odpuščeni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄36

Problemski vidiki pridobitve državljanstva Republike Slovenije (2.)

Miha Turk, 16.9.2010

Pravoznanstvo

Miha Turk, Pravna praksa, 36/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄36

Jesen

Matej Tomažin, 16.9.2010

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 36/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Splet okoliščin ali slabe odločitve?

Matej Tomažin, 17.9.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 36/2009Pred leti, ko se je obetala privatizacija Telekoma Slovenije ter drugih večjih državnih podjetij, je bilo videti, da se bo slovenska privatizacijska zgodba srečno končala. Proračun bi dobil znaten priliv svežega kapitala, politika pa bi imela manjši vpliv v gospodarstvu. Žal se to ni zgodilo, saj so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄36

Novela ZPP - korenit poseg v koncept prejšnjega zakona

Simona Toplak, 18.9.2008

Civilni sodni postopki

Simona Toplak, Simona Toplak, Pravna praksa, 36/2008V začetku septembra je v Pravniškem društvu Maribor v okviru članskega srečanja, na katerega je bilo povabljeno Pravniško društvo iz Celja, predstavila novosti novele Zakona o pravdnem postopku dr. Vesna Rijavec, profesorica na PF Univerze v Mariboru.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄36

Zakon o graditvi objektov

mag. Janez Tekavc, 18.9.2008

Urejanje prostora

mag. Janez Tekavc, mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 36/2008V Zbirki predpisov Uradnega lista RS je pred kratkim izšel Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) s stvarnim kazalom Janeza Topliška (Ljubljana 2008, 229 strani), v zbirki Zakoni GV Založbe pa so združeni trije najpomembnejši predpisi s področja posegov v prostor, in sicer v knjigi Zakon o graditvi objek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄36

Razsojeno

Toni Tovornik, 18.9.2008

Ostalo

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 36/2008Tržni inšpektorat RS je izdal odločbo, s katero je bil družbi, ki dobavlja električne izdelke, naložen umik aparata za kavo iz prometa v Republiki Sloveniji, odrejena pa je bila tudi takojšnja prepoved prometa s tem aparatom. Do odprave ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti je bil podjetju p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄36

Ob skorajšnjem sprejemu novele ZDR

mag. Luka Tičar, 20.9.2007

Delovna razmerja

mag. Luka Tičar, Pravna praksa, 36/2007mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani Kar lep čas smo bili priče dejavnostim v zvezi s spremembami in dopolnitvami Zakona o delovnih razmerjih (ZDR). Zakon velja od začetka leta 2003 in je do danes očitno že tako "zastarel" in s tem toliko neprimeren, da bo kmalu deležen dok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Kaj nam pomaga corporate governance?!

Matej Tomažin, 21.9.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 36/2006O upravljanju podjetij (corporate governance) je bilo povedanega in zapisanega že veliko, toda pogled v realnost slovenskega kapitalskega trga še zmeraj razkriva, da so kodeksi upravljanja podjetij včasih vzeti bolj za okrasek kot pa za resne smernice, ki bi jih uprave borznih podjetij strogo upošte...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄36

Pomen sodne prakse

mag. Andraž Teršek, 4.11.2004

Sodišča

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 36/20042. sekcija "Sodba je vedno precedens, je del novega prava ... Razlaga je potrebna tudi takrat, ko je zakonsko besedilo jasno. Do te jasnosti namreč pridemo šele z razlago," je poudaril dr. Marijan Pavčnik, ko je, tudi kot vodja sekcije, z nekaterimi splošno veljavnimi načelnimi izhodišči kontinen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄36

Odpoved pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 4.11.2004

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 36/2004Delavec je star 55 let in ima 37 let ter 3 mesece skupne delovne dobe. Pri delodajalcu je zaposlen 10 let. Zaradi zmanjšanja obsega dela bi delodajalec delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi (z njegovim soglasjem) iz poslovnih razlogov. Delodajalec pa lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi tud...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄36

Preživnina -- zamudne obresti

mag. Janez Tekavc, 4.11.2004

Obligacije

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 36/2004Preživninski zavezanec ni poravnaval preživninske obveznosti za otroke, ker ni imel dohodka. Te svoje obveznosti ni izpolnjeval dve leti. Sedaj je poravnal vso preživnino za nazaj, ni pa poravnal zamudnih obresti. Vložil je tožbo za znižanje preživnine -- v zahtevku pa je sodišče zaprosil, da odloči...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄36

Preseženost dualizma med državo in civilno družbo

mag. Andraž Teršek, 4.11.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 36/2004Iz magistrskih nalog Polona Pičman Štefančič je dodiplomski študij na PF v Ljubljani končala z diplomsko nalogo, v kateri je analitično razgrnila pojav "lobiranja", za svoje delo pa je prejela Prešernovo nagrado. Podiplomski študij teorije prava in države pa je 25. oktobra 2004 končala z uspešnim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Stvarnopravni zakonik

dr. Matjaž Tratnik, 10.10.2002

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 36/2002- zasnova in zgradba- pregled najpomembnejših novosti V državnem zboru je bil v petek, 27. septembra 2002, sprejet predlog stvarnopravnega zakonika (SPZ).(*1) Nova kodifikacija se bo pričela uporabljati 1. januarja 2003. Glede na ta kratko zastavljeni rok ima naša praksa razmeroma malo časa, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄36

Evropska enigma: Nemška ultra vires doktrina (III.)

Andraž Teršek, 29.11.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ustavno sodišče

Andraž Teršek, Pravna praksa, 36/2001V zvezi s predstavljenim problemom doktrine supremacije EU in temeljnih pravic še naprej ostaja odprto vprašanje, ki se A. S. Stoneu zdi nerešljivo: Kdo je ultimativna avtoriteta odločanja o ustavnosti pravnih aktov EU: organi EU (ES) ali nacionalna sodišča? V zadevi Foto Frost (1987) je ES menilo, ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 36

Leto objave

2019(1) 2013(5) 2012(2) 2011(3)
2010(2) 2009(1) 2008(3) 2007(1)
2006(1) 2004(4) 2002(1) 2001(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov