O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Ustavno sodišče RS: Ugovor vesti

Avtor ni naveden, 6.9.2001

Ustavno sodišče, Obramba

, Pravna praksa, 26-27/2001Določbe drugega stavka tretjega odstavka 38. člena, prvega odstavka 47. člena in prvega stavka drugega odstavka 47. člena Zakona o vojaški dolžnosti (Ur.l. RS, št. 18/91 in 74/95) niso v skladu z Ustavo, kolikor ne določajo roka, v katerem mora biti državljan, ki je uveljavil ugovor vesti vojaški do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Soupravljanje: Delavsko soupravljanje v d.o.o.

mag. Mato Gostiša, 6.9.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 26-27/2001Skladno z ZGD je družba organizirana kot d. o. o. in opravlja dejavnost gospodarskih javnih služb. V podjetju je zaposlenih manj kot 50 delavcev, s statutom pa je kot organ družbe oblikovan tudi nadzorni svet.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Pravna pomoč: Olajšano pravno varstvo za socialno ogrožene

Marija Pokorn-Grašič, 6.9.2001

Sodišča

Marija Pokorn-Grašič, Pravna praksa, 26-27/2001Enajstega septembra bo začel veljati novi Zakon o brezplačni pravni pomoči (Ur.l. RS, št. 48/01), ki naj bi socialno ogroženim kategorijam prebivalstva v Sloveniji omogočil učinkovitejše uresničevanje pravice do sodnega varstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Pridobivanje lastnih delnic na podlagi 240. člena ZGD

mag. Saša Prelič, 6.9.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 26-27/20011. Ali lahko uprava delniške družbe samostojno in neposredno na podlagi 240. člena ZGD sprejema odločitve o pridobivanju lastnih delnic (brez opredelitve tega področja v statutu in brez predhodne odločitve o tem na skupščini)? Odgovor na vprašanje je odvisen od tega, iz katerega razloga (dopus...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Mediji: Privilegij javnopravnih RTV organizacij

mag. Vesna Bergant-Rakočević, 6.9.2001

Javno obveščanje

mag. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 26-27/2001Evropska komisija je v t. i. primeru "Eurovision" lani ponovno odločila, da je kolektivno pridobivanje televizijskih pravic za športne prireditve oziroma njihova izmenjava znotraj evrovizijskega sistema med članicami Evropske radiotelevizijske zveze - EBU dopustna izjema od načela prepovedi omejevan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Podlaga za nove krivice?

Stanislava Rozenstein-Žnidar, 6.9.2001

Socialno varstvo in zavarovanje

Stanislava Rozenstein-Žnidar, Pravna praksa, 26-27/2001Pred ponovno novelo zakona o žrtvah vojnega nasilja Skupina poslancev je predlagala tri nove spremembe in dopolnitve Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur. list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 68/96, 70/97, 43/99, 28/2000, 1/01 in 64/01).
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Enake politične pravice za vse - tudi policiste in vojake

mag. Jurij Toplak, 6.9.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Jurij Toplak, Pravna praksa, 26-27/2001V zadnjih tednih potekajo obširne razprave glede predlaganih sprememb ustave Republike Slovenije, ki jih je pred kratkim pripravila Vlada Republike Slovenije. Med predlaganimi spremembami, ki jih ni malo, lahko zaman iščemo črtanje, ali vsaj spremembo, četrtega odstavka 42. člena slovenske ustave. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Soupravljanje: Sodelovanje delavskih predstavnikov pri sprejemanju izjave o varnosti

mag. Mato Gostiša, 6.9.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 26-27/2001V zvezi z določilom 28. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD), po katerem mora biti delavskim predstavnikom omogočeno sodelovanje pri vseh vprašanjih zagotavljanja varnega in zdravega dela, se postavlja vprašanje: * na kakšen način naj delodajalec sprejme predpisano izjavo o varnosti z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Prenehanje delovnega razmerja in bolniški stalež

Avtor ni naveden, 6.9.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 26-27/2001Delavcu je bil izrečen disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja. Delavec se na odločbo ni pritožil, tako da je le-ta postala pravnomočna. Na dan pravnomočnosti, ko naj bi delavcu prenehalo delovno razmerje, je delavec v bolniškem staležu. Ali je bolniška ovira ali ne za izvršitev pravnomo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Disciplinska odgovornost

Avtor ni naveden, 6.9.2001

Obligacije

, Pravna praksa, 26-27/20011. V prvi polovici meseca aprila 2001 je bil zoper delavko uveden disciplinski postopek. Od kdaj dalje prične teči zastaralni rok? Ali velja 6-mesečni rok, po katerem mora biti disciplinski postopek na I. in II. stopnji končan, sicer zadeva zastara? Veljavna delovnopravna zakonodaja določa subjek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Delovna doba za izračun odpravnine

Avtor ni naveden, 6.9.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 26-27/2001Delavci so bili zaposleni v d. o. o. do leta 1991, ko je bil uveden stečajni postopek in je tako vsem delavcem prenehalo delovno razmerje. V času stečajnega postopka so se delavci ponovno zaposlili v novoustanovljeni družbi. Leta 1992 je bila družba prodana in nastala je nova d. o. o. * Ali za d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Pravice presežnih delavcev

Avtor ni naveden, 6.9.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 26-27/2001Zaradi nujnih operativnih razlogov so delavci prejeli sklepe o prenehanju delovnega razmerja. V sklepih je navedeno, da posameznemu delavcu pripada odpravnina v višini več (različno od 4 - 15) povprečnih plač, doseženih v zadnjih treh mesecih dela na svojem delovnem mestu. V sklepu oziroma obrazloži...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Povračilo stroškov prevoza na delo

Avtor ni naveden, 6.9.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 26-27/2001Kolikšna mora biti oddaljenost (v km) med prebivališčem delavca do delovnega mesta, da delavec dobi povrnjene stroške prevoza na delo? Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti opredeljuje pravico do povrnitve stroškov prevoza na delo in določa spodnjo višino povračila. Ni pa opredelje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Seminar: O organiziranem mednarodnem kriminalu

Damijan Florjančič, 6.9.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damijan Florjančič, Pravna praksa, 26-27/2001V organizaciji Taiex (urad pri komisiji Evropske Unije) je 3. in 4. julija 2001 v sodni palači v Palermu potekal seminar o organiziranem kriminalu. Poudarek je bil na razvoju in načinu delovanja tovrstnih kriminalnih struktur mafijskega tipa in boju zoper nje na območju Republike Italije, govor pa j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Slovenščina v pravni praksi (59.del): Kultura govora in prevzeto (1)

dr. Monika Kalin-Golob, 6.9.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 26-27/2001Tako kot pri pisavi se nam tudi pri govoru rado zaplete pri tujih besedah. V svetu, ki je vse manjši, se vsak dan srečujemo z imeni, kraji, kraticami, novimi predmeti in pojavi, poimenovanimi po tuje. Vsi s seboj prinašajo neslovensko pisno in izgovorno podobo. O pisavi prevzetega sem že pisala, dan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Preprečevanje in boj proti korupciji

Jože Oberstar, 6.9.2001

Uprava, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Jože Oberstar, Pravna praksa, 26-27/2001Temeljni mednarodni dokumenti, zakonodaja, izgradnja institucij in praksa z vidika bodočega članstva v Evropski uniji Indeks zaznavnosti korupcije v letu 2001 1. Definicija korupcije 2. Temeljni mednarodni dokumenti 2.1. Kazenskopravna konvencija o korupciji 2.2. Civilnopravna konvencija Sveta Ev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Osem let pozneje

Alenka Leskovic, 6.9.2001

Sodišča

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 26-27/2001Aleš Zalar, predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča na novinarskih konferencah rad postreže s podatkom, koliko so državo stali odvetniki, ki so v kazenskih procesih zastopali obtožence. Prihodnji teden (11. septembra 2001), ko bo začel veljati zakon o brezplačni pravni pomoči, bo morala država še...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Regres za letni dopust

Avtor ni naveden, 6.9.2001

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 26-27/2001Delavkino delo v zavodu je postalo zaradi ukinitve dejavnosti trajno nepotrebno. Pred pričetkom 6-mesečnega odpovednega roka je delavka koristila še dopust za leto 2000, prejela je tudi regres za to leto. Odpovedni rok je pričel teči sredi septembra 2000, tako da je delavki prenehalo delovno razm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Ravnanje z odpadki

Bernarda Poje, 6.9.2001

Varstvo okolja

Bernarda Poje, Pravna praksa, 26-27/2001GV Založba, d. o. o. je nedavno izdala knjigo Adrijane Viler Kovačič z naslovom ravnanje z odpadki. Knjiga zasluži pozornost vseh, ki se srečujemo s problematiko odpadkov. Normativna ureditev ravnanja z odpadki je bila do nedavnega eno izmed najslabše urejenih področij varstva okolja v Sloveniji,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Znotraj zlatega trikotnika Evropske univerzitetne reforme(*1)

dr. Peter Jambrek, 6.9.2001

Višje in visoko šolstvo

dr. Peter Jambrek, Pravna praksa, 26-27/2001Slovenska visokošolska zakonodaja Znotraj zlatega trikotnika Evropske univerzitetne reforme(*1) Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije(*2) je v ponedeljek, 3. septembra letos objavila prvi razpis za vpis(*3) v podiplomski magistrski študij "Državne in evropske študije."(*4)
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Učbenik stvarnega prava

mag. Jorg Sladič, 6.9.2001

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Jorg Sladič, Pravna praksa, 26-27/2001Prof. dr. Wolfgang Brehm, Prof. dr. Christian Berger: Sachenrecht, J.C.B. Mohr, Tübingen 2000, XXVI + 553 str. Novi učbenik stvarnega prava (ima le 553 strani) nemških profesorjev iz Bayreutha in Leipziga predstavlja za slovenskega pravnika trenutno precej več kot zanimivost, ki je uporabna le za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Koliko zakonikov na področju civilnega prava v Sloveniji?

dr. Verica Trstenjak, 6.9.2001

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 26-27/2001K pisanju tega članka me je spodbudilo nastajanje nove civilne zakonodaje v Sloveniji in v zvezi s tem uporaba pojmov zakon in zakonik. Ker je predlogu obligacijskega zakonika sledil še "stvarnopravni zakonik"(*1), je primerno opozoriti na napačno uporabo nekaterih izrazov. Sicer bo to delno tudi vs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Prepisano, ker ni preslišano...: od 22. avgusta do 3. septembra

Irena Vovk, 6.9.2001

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26-27/2001Sreda, 22. 8. Loterija vizumov v ZDA. Ameriški program za priseljevanje ima letno na voljo 55.000 posebnih imigrantskih vizumov za osebe, ki tudi na splošno izpolnjujejo pogoje za pridobitev vizuma. Rok za prijave je od poldneva 1. oktobra do poldneva 31. oktobra letos, dobitniki pa bodo izmed vs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Stvarno pravo: Stvarnopravni zakonik in ureditev hipoteke

mag. Tomaž Keresteš, 6.9.2001

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Tomaž Keresteš, Pravna praksa, 26-27/2001V Poročevalcu Državnega zbora RS, št. 69/2001 z dne 6. 8. 2001 je objavljen predlog stvarnopravnega zakonika (SPZ) za prvo obravnavo v parlamentu.(*1) V parlamentarni proceduri se torej nahaja eden od najpomembnejših zakonov s področja civilnega prava, ki bo z dnem svoje veljavnosti krojil usodo pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 6.9.2001

Ostalo

, Pravna praksa, 26-27/20011. Uredba o načinu, obrazcih in vodenju evidence opozoril, ki jih izrekajo policisti takoj na kraju prekrška (na podlagi 241. c člena zakona o prekrških) - Ur. l. RS, št. 58/01 - velja od 11. septembra; - policist ob ugotovitvi prekrška takoj na kraju samem presodi, ali obstajajo zakonski pogoji z...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26-27

Leto objave

2001(34)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF G HIJ K L M NO P QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov