O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 237)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Novosti pri distribuciji zavarovanj in varstvo potrošnikov

mag. Andrej Šercer, 30.8.2018

ZAVAROVALNIŠTVO

mag. Andrej Šercer, Pravna praksa, 32/2018Povprečen potrošnik zavarovalnico še vedno pogosto dojema z določeno skepso. Obhajajo ga dvomi, ali določeno zavarovanje res potrebuje ter kaj vse je skrito v "drobnem tisku" splošnih ali posebnih pogojev. Poleg tega se včasih dozdeva, da sklepanje zavarovanj spodbujajo tudi agresivna ponudba in prodajni modeli, ki temeljijo na plačilu provizije zastopniku ali posredniku, kar lahko vključuje določeno nasprotje interesov. Dogaja se tudi, da so potrošniki, upravičeno ali ne, razočarani nad reševanjem njihovih škodnih zahtevkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Od 20. do 26. avgusta

Patricij Maček, 30.8.2018

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 32/2018 Ponedeljek, 20. 8. Guverner. Iztekel se je rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za guvernerja Banke Slovenije. V predvidenem roku so kandidature podali: (1) mag. Marko Bošnjak, viceguverner in član Sveta Banke Slovenije, (2) mag. Milan Martin Cvikl, namestnik dir
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Vsebina PP št.32/2018

Avtor ni naveden, 30.8.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/20183 UVODNIK dr. Zdenka Čebašek-Travnik Ovire na poti do "zdravstvene blaginje" 6-7 USTAVNO SODSTVO dr. Vesna Bergant Rakočević Je bil ZOPNI res retroaktiven? 8-10 IZVRŠILNO PRAVO Marcel Hajd Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov v pra
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Pravica do zdravljenja v tujini - izčrpane možnosti zdravljenja v RS

Avtor ni naveden, 30.8.2018

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2018Ker se tako po klasični kot po minimalno invazivni metodi operativnega zdravljenja srčne napake doseže enak končni rezultat oziroma enakovredne učinke zdravljenja, je zmotna presoja, da so bile v Sloveniji možnosti zdravljenja izčrpane. Tožniku je bila namreč na voljo operacija po klasični metodi, ki je medicinsko priznana in (kot ugotovljeno) enakovredna minimalno invazivni metodi, ki pa se v relevantnem obdobju v Sloveniji ni izvajala
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Pravni terminološki slovar - komu je namenjen?

dr. Mojca Žagar Karer, 30.8.2018

Kultura in umetnost

dr. Mojca Žagar-Karer, Pravna praksa, 32/2018Splošni slovarji, kot je npr. druga izdaja SSKJ, so namenjeni najširšemu krogu uporabnikov, zaradi česar morajo biti razlage besed v njih splošno razumljive. Terminološki slovarji so po drugi strani namenjeni ožjemu krogu specializiranih uporabnikov, zato definicije terminov v njih praviloma niso splošno razumljive. Tip slovarja torej določa naslovnik. V slovenskem prostoru so terminološki slovarji tipično namenjeni strokovnjakom določenega področja, uporabljajo pa jih tudi nestrokovnjaki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Ovire na poti do "zdravstvene blaginje"

dr. Zdenka Čebašek Travnik, 30.8.2018

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, Pravna praksa, 32/2018Zdravniška zbornica Slovenije (Zbornica) je bila ustanovljena na podlagi Zakona o zdravniški službi, ki v 5. točki 71. člena daje zbornici nalogo (in pravico), da sodeluje pri pripravi zakonov, planskih dokumentov, kadrovskih načrtov in drugih predpisov s področja zdravstva. Uresničevanje te naloge pa je odvisno od obeh partnerjev: Zbornice in aktualne politične oblasti. Vsa dosedanja vodstva zbornice, vključno s sedanjim, so si prizadevala za aktivno sodelovanje pri pripravi predpisov, vsakokratna politična oblast pa je vlogo zbornice razumela na različne načine. O motivih za ravnanje politike v smeri omejevanja zdravniškega dela in delovanja bi se dalo napisati knjigo, ne le uvodnika za strokovno revijo. Tudi o tem, da smo bili zdravniki v preteklosti pogosto premalo pozorni na spremembe zakonodaje, saj smo bili vzgajani v prepričanju, da so znanja iz drugih strok (tudi pravne) za naše delo manj pomembna kot medicina sama. Vendar so se časi spremenili in vedno bolj se tudi zdravniki zavedamo, kako pomembno je poznati zakonodajo in kako pomembno je, da imamo (vsaj teoretično) možnost, da nanjo tudi vplivamo. Iz pogovorov s kolegi iz tujine povzemam, da so najbolje urejeni tisti zdravstveni sistemi, ki spremembe uvajajo v soglasju z zdravniki. Da smo v Sloveniji zelo daleč od obojega - urejenega zdravstvenega sistema in od sodelovanja med politiko in zdravništvom, je jasno vsem, ki poznajo naš zdravstveni sistem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Izjeme, kjer se ne uporabljajo določbe ZJN-3

mag. Matjaž Kovač, 30.8.2018

PRORAČUN

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 32/2018Določitev izjem je z vidika načela učinkovitosti javnega naročanja ena od pomembnih določb Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Če je izjema določena, naročniku ni treba upoštevati določb ZJN-3. Pogodba, ki jo naročnik sklene s fizično ali pravno osebo, mora upoštevati pravila javnega naročanja, razen če spada med izjeme po ZJN-3. Večina izjem od javnega naročanja je določena z evropskimi direktivami, če so določene le z ZJN-3, pa izjeme veljajo le za tiste postopke, pri katerih objava ni potrebna v Uradnem listu Evropske unije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Samovoljna odločitev sodišča

Avtor ni naveden, 30.8.2018

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/20181. Točka I.a) izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 52/2010 z dne 10. julija 2015 v delu, na katerega se nanaša zavrnitev revizije, in IV. točka izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 52/2010 z dne 10. julija 2015 se razveljavita.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Primerjalnopravni pregled nekrivdnih odškodninskih sistemov na področju cepljenja

Kržan Patricija, Stopar Urška, 30.8.2018

Varstvo pred nalezljivimi boleznimi

Patricija Kržan, Urška Stopar, Pravna praksa, 32/2018Namen cepljenja je zaščita prebivalstva. Kolikor višja je precepljenost, toliko večja je verjetnost, da bodo določene bolezni na določenem območju (pa tudi po celem svetu) izkoreninjene. S cepljenjem nad 90-95 odstotkov ciljne skupine se za nekatera obolenja vzpostavi kolektivna imunost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Varovanje podatkov (davčna tajnost, osebni podatki, razkritja)

Avtor ni naveden, 30.8.2018

Davki občanov in dohodnina, Davčne službe

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2018Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, matična št. 2482711000, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Finančna uprava) obdeluje podatke, ki predstavljajo davčno tajnost, vključno z osebnimi podatki zavezancev v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Terminologija v Evropski uniji

dr. Janez Kranjc, 30.8.2018

Kultura in umetnost

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 32/2018Monografija Tanje Fajfar Terminologija v Evropski uniji je predelana in dopolnjena doktorska disertacija, ki je nastala pod mentorstvom slavistke prof. dr. Andreje Žele in somentorstvom ustavnega sodnika ter strokovnjaka za pravo Evropske unije (EU) prof. dr. Mateja Accetta. Gre za poskus jezikoslovne obravnave pravnega izrazja EU in njegove umestitve v slovensko pravno izrazje. Avtorica izhaja iz terminološkega in terminografskega okolja Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki je med drugim izdal Pravni terminološki slovar. Delo s slovenskim pravnim izrazjem ji torej ni tuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Posnetek videonadzora kot dokaz

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 30.8.2018

Delovna razmerja, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 32/2018• Ali bi bil posnetek videonadzora, ki bi pokazal, da je zaposleni odtujeval predmete, ki se zbirajo v zbirnem centru komunalnega podjetja, veljaven dokaz o kršitvi pogodbe o zaposlitvi, za kar bi lahko bila (po postopku, kot ga določa ZDR-1) podana odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Koalicija o spremembah pri imenovanju sodnikov

Urša Ravnikar Šurk, 30.8.2018

Ostalo

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 32/2018Stranke, ki so izvolile novega predsednika vlade, načrtujejo spremembe za učinkovitejše delovanje države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 30.8.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2018 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-C) (Ur. l. RS, št. 68/17) - velja od 16. decembra 2017, uporabljati se začne 1. septembra. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovn
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Odpoved pogodbe po spremembi akta o sistemizaciji

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 30.8.2018

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 32/2018Junija 2016 smo sprejeli nov akt o sistemizaciji delovnih mest, s katerim smo delavki ukinili delovno mesto. Konec septembra 2016 smo delavki želeli vročiti odpoved, vendar je istega dne prinesla potrdilo, da je noseča, zato ji odpovedi nismo vročili. Z oktobrom je odšla na bolniško in kasneje na porodniško. Od ukinitve delovnega mesta do odhoda na bolniško je opravljala enake delovne naloge kot do sprejetja novega akta. Dela za navedeno delavko nimamo več, vendar ona trdi, da ji odpovedi sedaj ne moremo vročiti, saj je opravljala enako delo tudi po ukinitvi delovnega mesta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Stari nauki

Primož Cencelj, 30.8.2018

Ostalo

Primož Cencelj, Pravna praksa, 32/2018Obletnice so priložnost, da za hip obstanemo in si vzamemo čas za kontemplacijo. 11. novembra letos bo namreč minilo 100 let od kapitulacije Nemčije v prvi svetovni vojni, ki se je za tem dokončno in formalno končala z versajsko pogodbo junija 1919. Grozote vojne bom pustil ob strani in se osredotočil samo na duh časa ter na mikro- in makroekonomski koncept.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Vlada RS

Avtor ni naveden, 30.8.2018

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2018 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 267. dopisni seji (16. avgusta 2018): - Rebalans št. 2 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d. o. o. za leto 2018. Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 269. dopisni seji (23. avgusta 2018): - Uredba o spremembah in
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 30.8.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2018 30. avgust 1615 - Étienne Pasquier V Parizu je umrl francoski pravnik in pisatelj Étienne Pasquier, ki je znan po delu Recherches de la France. Omenjeno delo je enciklopedija in pomembno delo zgodovinske znanosti v enem. 1. september 1993 -
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Pri dvomu o pravni naravi zahteve stranke mora organ o njej odločiti

Avtor ni naveden, 30.8.2018

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2018Pobudnik je želel pridobiti status stranke v postopku izdelave projektne dokumentacije za izvedbo ukrepov v zvezi z ureditvijo območja križišča državne ceste Krka-Žužemberk z občinsko in nekategorizirano cesto. Direkcija RS za infrastrukturo (DRI) kot pristojni organ o njegovi zahtevi ni odločila, ker naj ne bi izpolnjeval pogojev za pridobitev statusa stranskega udeleženca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Evropa

Patricij Maček, 30.8.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 32/2018 Ponedeljek, 20. 8. Grčija. Grčija je uspešno zaključila triletni program evropskega mehanizma za stabilnost za makroekonomsko prilagoditev. Uspešen zaključek programa naj bi bil dokaz prizadevanj grškega prebivalstva, zavezanosti države reformam in solidarnosti njenih e
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Besede in dejanja

Hinko Jenull, 30.8.2018

Ostalo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 32/2018Z razvojem sodobnega komuniciranja so padle vse ovire v komuniciranju vseh z vsakim in vsakogar z vsemi. A v nasprotju s pričakovanji se hitreje od resnice širijo laži, hitreje od znanja in dobrih izkušenj pa zaničevanje, očitki in grožnje. Omrežja, medije, celoten prostor javne besede najbolj odmevno zasedajo posamezniki, ki po naročilu kurijo politično sceno, tekmujejo v patološkem senzacionalizmu ali zgolj uživajo v golem verbalnem ekshibicionizmu. Duhovno nesnago in neumnost, ki preplavljata govorjena, tiskana in elektronska besedila, spodobno ljudstvo težko prenaša.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Povezave med ponudniki v postopku javnega naročanja in tveganje nesamostojnosti ponudb

dr. Klemen Pohar, 30.8.2018

PRORAČUN, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 32/2018V postopku javnega naročanja lahko naročnik izbere le ponudbo, ki izpolnjuje zakonske in razpisne pogoje, med drugimi tudi pogoj, da gospodarskemu subjektu v povezavi z njo ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija. Naročnik torej nedvomno ne sme sprejeti ponudbe, pri kateri je dokazano nedovoljeno dogovarjanje, vendar pa predpisi pri tem ne določajo, kako aktivno, če sploh, mora naročnik raziskovati obstoj takega dogovarjanja. Prav tako tudi evropske direktive izrecno ne urejajo morebitne dolžnosti ponudnikov, da bi ti naročniku razkrili medsebojne povezave, na podlagi katerih bi lahko naročnik presodil, ali je potrebno nadaljnje ukrepanje. Vprašanje, ali te obveznosti vendarle izhajajo iz razlage prava Evropske unije (EU), se je postavilo v predstavljeni zadevi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Pridobitev in registracija novega in rabljenega prevoznega sredstva znotraj Unije ter obveznost predložitve obrazca DDV-PPS

Avtor ni naveden, 30.8.2018

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2018Pojasnilo FURS, št. 0920-7191/2018-2, 17. 7. 2018 V zadnjem času je Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) prejela precej vprašanj v zvezi z obveznostjo predložitve obrazca DDV-PPS. Zaradi navedenega v nadaljevanju pojasnjujemo zakonsko ureditev pri pridobitvi prevoznega sredstva iz drug
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Novosti pri sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju

dr. Roman Lavtar, 30.8.2018

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Roman Lavtar, Pravna praksa, 32/2018S 1. januarjem 2018 je začela veljati novela Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), ki je med drugim spremenila tudi način sofinanciranja uresničevanja pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v občinah. Položaj obeh narodnih skupnosti sicer sistemsko ureja Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (ZSNS), ki določa tudi način njunega financiranja. Zakon, ki ureja financiranje občin, pa občinam, kjer prebivata narodni skupnosti, daje pravico do dodatnega financiranja iz državnega proračuna. Novi 20. člen ZFO-1C vsebuje tri novosti glede sofinanciranja občin, v katerih bivata italijanska in madžarska narodna skupnost: opredeljuje konkretno višino sredstev za ta namen, določeno v razmerju do skupne primerne porabe občin; zahteva, da vlada z uredbo uveljavi kriterije za določitev višine sredstev, ki pripadajo posamezni občini; tretja novost pa je, da se občinske manjšinske organizacije odslej lahko sofinancirajo neposredno ali posredno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Žvižgači, mediji in korupcija

mag. Bećir Kečanović, 30.8.2018

Kultura in umetnost

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 32/2018Knjiga Žvižgači, mediji in korupcija je izšla v času, ko so na področju, ki ga obravnava, odprta mnoga vprašanja. Vsem je na nek način skupna potreba po uporabnem znanju in učinkovitosti. Za Slovenijo sta pri tem pomembna najmanj dva strateška cilja. Prvi leži v konceptu preprečevanja korupcije, ki je z leti očitno izgubil sapo. Drugi pa izhaja iz aktualnega predloga Evropske komisije za celostno zaščito žvižgačev in poleg institucij Evropske unije zadeva še države članice.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 10 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 32

Leto objave

2018(36) 2017(37) 2011(40) 2004(27)
2003(23) 2002(22) 2000(25) 1999(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov