O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 237)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Pravica do zdravljenja v tujini - izčrpane možnosti zdravljenja v RS

Avtor ni naveden, 30.8.2018

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2018Ker se tako po klasični kot po minimalno invazivni metodi operativnega zdravljenja srčne napake doseže enak končni rezultat oziroma enakovredne učinke zdravljenja, je zmotna presoja, da so bile v Sloveniji možnosti zdravljenja izčrpane. Tožniku je bila namreč na voljo operacija po klasični metodi, ki je medicinsko priznana in (kot ugotovljeno) enakovredna minimalno invazivni metodi, ki pa se v relevantnem obdobju v Sloveniji ni izvajala
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Stari nauki

Primož Cencelj, 30.8.2018

Ostalo

Primož Cencelj, Pravna praksa, 32/2018Obletnice so priložnost, da za hip obstanemo in si vzamemo čas za kontemplacijo. 11. novembra letos bo namreč minilo 100 let od kapitulacije Nemčije v prvi svetovni vojni, ki se je za tem dokončno in formalno končala z versajsko pogodbo junija 1919. Grozote vojne bom pustil ob strani in se osredotočil samo na duh časa ter na mikro- in makroekonomski koncept.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Od 20. do 26. avgusta

Patricij Maček, 30.8.2018

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 32/2018 Ponedeljek, 20. 8. Guverner. Iztekel se je rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za guvernerja Banke Slovenije. V predvidenem roku so kandidature podali: (1) mag. Marko Bošnjak, viceguverner in član Sveta Banke Slovenije, (2) mag. Milan Martin Cvikl, namestnik dir
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Pridobitev in registracija novega in rabljenega prevoznega sredstva znotraj Unije ter obveznost predložitve obrazca DDV-PPS

Avtor ni naveden, 30.8.2018

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2018Pojasnilo FURS, št. 0920-7191/2018-2, 17. 7. 2018 V zadnjem času je Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) prejela precej vprašanj v zvezi z obveznostjo predložitve obrazca DDV-PPS. Zaradi navedenega v nadaljevanju pojasnjujemo zakonsko ureditev pri pridobitvi prevoznega sredstva iz drug
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Evropa

Patricij Maček, 30.8.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 32/2018 Ponedeljek, 20. 8. Grčija. Grčija je uspešno zaključila triletni program evropskega mehanizma za stabilnost za makroekonomsko prilagoditev. Uspešen zaključek programa naj bi bil dokaz prizadevanj grškega prebivalstva, zavezanosti države reformam in solidarnosti njenih e
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Terminologija v Evropski uniji

dr. Janez Kranjc, 30.8.2018

Kultura in umetnost

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 32/2018Monografija Tanje Fajfar Terminologija v Evropski uniji je predelana in dopolnjena doktorska disertacija, ki je nastala pod mentorstvom slavistke prof. dr. Andreje Žele in somentorstvom ustavnega sodnika ter strokovnjaka za pravo Evropske unije (EU) prof. dr. Mateja Accetta. Gre za poskus jezikoslovne obravnave pravnega izrazja EU in njegove umestitve v slovensko pravno izrazje. Avtorica izhaja iz terminološkega in terminografskega okolja Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki je med drugim izdal Pravni terminološki slovar. Delo s slovenskim pravnim izrazjem ji torej ni tuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Množinski samostalniki

dr. Nataša Hribar, 30.8.2018

Kultura in umetnost

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 32/2018V kotičku minuli teden smo spregovorili o večspolskih samostalnikih. Tokrat se bomo spopadli z množinskimi, torej tistimi, ki poznajo samo množino, kar pomeni, da jih ne moremo postaviti v ednino in dvojino. Naštejmo jih nekaj: vrata, očala, hlače, počitnice; najdemo jih tudi med poimenovanji za dele telesa oz. organe, npr. možgani, pljuča. Kadar želimo take samostalnike šteti, moramo namesto glavnih (ena, dve, tri, štiri) prednje postaviti ločilne števnike (enoj, dvoj, troj, četver). Le tako lahko povemo, da ima naše stanovanje dvoje vrat ali da smo si kupili troje hlač.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Izjeme, kjer se ne uporabljajo določbe ZJN-3

mag. Matjaž Kovač, 30.8.2018

PRORAČUN

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 32/2018Določitev izjem je z vidika načela učinkovitosti javnega naročanja ena od pomembnih določb Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Če je izjema določena, naročniku ni treba upoštevati določb ZJN-3. Pogodba, ki jo naročnik sklene s fizično ali pravno osebo, mora upoštevati pravila javnega naročanja, razen če spada med izjeme po ZJN-3. Večina izjem od javnega naročanja je določena z evropskimi direktivami, če so določene le z ZJN-3, pa izjeme veljajo le za tiste postopke, pri katerih objava ni potrebna v Uradnem listu Evropske unije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Žvižgači, mediji in korupcija

mag. Bećir Kečanović, 30.8.2018

Kultura in umetnost

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 32/2018Knjiga Žvižgači, mediji in korupcija je izšla v času, ko so na področju, ki ga obravnava, odprta mnoga vprašanja. Vsem je na nek način skupna potreba po uporabnem znanju in učinkovitosti. Za Slovenijo sta pri tem pomembna najmanj dva strateška cilja. Prvi leži v konceptu preprečevanja korupcije, ki je z leti očitno izgubil sapo. Drugi pa izhaja iz aktualnega predloga Evropske komisije za celostno zaščito žvižgačev in poleg institucij Evropske unije zadeva še države članice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Posredovanje osebnih podatkov RTV

Matej Vošner, 30.8.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, JAVNO OBVEŠČANJE

Matej Vošner, Pravna praksa, 32/2018Na kakšni pravni podlagi lahko Radiotelevizija Slovenija (RTV) za plačevanje RTV prispevka od elektropodjetij pridobiva osebne podatke?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Pravni interes za negativno ugotovitveno tožbo kot obrambo pred dajatveno tožbo pred sodiščem druge države

dr. Jorg Sladič, 30.8.2018

Civilni sodni postopki, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Jorg Sladič, Pravna praksa, 32/2018Švicarsko zvezno sodišče (najvišje sodišče v Švici) je sprejelo pomembno sodno odločbo glede vprašanja pravnega interesa za negativno ugotovitveno tožbo, kadar v Švici tožnik vloži tožbo na ugotovitev, da odškodninska odgovornost ne obstaja, zato da bi starejša ugotovitvena tožba preprečila kasnejšo dajatveno tožbo v Angliji. Do sedaj se je evropska sodna praksa ukvarjala z vprašanjem starejše negativne ugotovitvene tožbe v državi A in kasnejše dajatvene tožbe v državi B zgolj pri vprašanju litispendence dveh postopkov v dveh državah. Pomen te sodbe za Slovenijo je v besedilu Luganske konvencije, saj omenjena švicarska sodba zahteva, da se o njej izjavijo tudi slovenska sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

S tujih knjižnih polic

Lora Briški, 30.8.2018

Kultura in umetnost

Lora Briški, Pravna praksa, 32/2018 Lawyers and Mediators. The Brave New World of Services for Separating Families in John Eekelaar (Hart Publishing, 2018, 176 strani) Ali pravniki prispevajo k preprečevanju sporov in - ko ti nastanejo - k njihovemu razr
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Povezave med ponudniki v postopku javnega naročanja in tveganje nesamostojnosti ponudb

dr. Klemen Pohar, 30.8.2018

PRORAČUN, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 32/2018V postopku javnega naročanja lahko naročnik izbere le ponudbo, ki izpolnjuje zakonske in razpisne pogoje, med drugimi tudi pogoj, da gospodarskemu subjektu v povezavi z njo ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija. Naročnik torej nedvomno ne sme sprejeti ponudbe, pri kateri je dokazano nedovoljeno dogovarjanje, vendar pa predpisi pri tem ne določajo, kako aktivno, če sploh, mora naročnik raziskovati obstoj takega dogovarjanja. Prav tako tudi evropske direktive izrecno ne urejajo morebitne dolžnosti ponudnikov, da bi ti naročniku razkrili medsebojne povezave, na podlagi katerih bi lahko naročnik presodil, ali je potrebno nadaljnje ukrepanje. Vprašanje, ali te obveznosti vendarle izhajajo iz razlage prava Evropske unije (EU), se je postavilo v predstavljeni zadevi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Razpisi

Avtor ni naveden, 30.8.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2018 Ur. l. RS, št. 50/18 1. Okrožni državni tožilec na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru - Ministrstvo za pravosodje, rok je 31. avgust. Ur. l. RS, št. 56/18 2. Dve prosti mesti okrajnih državnih tožilcev - Ministrstvo za pravosodje, rok je 3
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Koalicija o spremembah pri imenovanju sodnikov

Urša Ravnikar Šurk, 30.8.2018

Ostalo

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 32/2018Stranke, ki so izvolile novega predsednika vlade, načrtujejo spremembe za učinkovitejše delovanje države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Enaka obravnava enakih položajev

Avtor ni naveden, 30.8.2018

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/20181. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 45162/2011 z dne 13. novembra 2014 se razveljavi, kolikor se nanaša na Janjo Kraševec, in zadeva se vrne Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Odpoved pogodbe po spremembi akta o sistemizaciji

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 30.8.2018

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 32/2018Junija 2016 smo sprejeli nov akt o sistemizaciji delovnih mest, s katerim smo delavki ukinili delovno mesto. Konec septembra 2016 smo delavki želeli vročiti odpoved, vendar je istega dne prinesla potrdilo, da je noseča, zato ji odpovedi nismo vročili. Z oktobrom je odšla na bolniško in kasneje na porodniško. Od ukinitve delovnega mesta do odhoda na bolniško je opravljala enake delovne naloge kot do sprejetja novega akta. Dela za navedeno delavko nimamo več, vendar ona trdi, da ji odpovedi sedaj ne moremo vročiti, saj je opravljala enako delo tudi po ukinitvi delovnega mesta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Posnetek videonadzora kot dokaz

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 30.8.2018

Delovna razmerja, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 32/2018• Ali bi bil posnetek videonadzora, ki bi pokazal, da je zaposleni odtujeval predmete, ki se zbirajo v zbirnem centru komunalnega podjetja, veljaven dokaz o kršitvi pogodbe o zaposlitvi, za kar bi lahko bila (po postopku, kot ga določa ZDR-1) podana odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Samovoljna odločitev sodišča

Avtor ni naveden, 30.8.2018

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/20181. Točka I.a) izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 52/2010 z dne 10. julija 2015 v delu, na katerega se nanaša zavrnitev revizije, in IV. točka izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 52/2010 z dne 10. julija 2015 se razveljavita.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Pri dvomu o pravni naravi zahteve stranke mora organ o njej odločiti

Avtor ni naveden, 30.8.2018

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2018Pobudnik je želel pridobiti status stranke v postopku izdelave projektne dokumentacije za izvedbo ukrepov v zvezi z ureditvijo območja križišča državne ceste Krka-Žužemberk z občinsko in nekategorizirano cesto. Direkcija RS za infrastrukturo (DRI) kot pristojni organ o njegovi zahtevi ni odločila, ker naj ne bi izpolnjeval pogojev za pridobitev statusa stranskega udeleženca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Slovenija 2050

Patricij Maček, 30.8.2018

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Patricij Maček, Pravna praksa, 32/2018Spletna stran Slovenija 2050 predstavlja projekt vlade dr. Mira Cerarja, katerega cilj je, da bi bila Slovenija leta 2050 država, v kateri bomo živeli kakovostno, si med seboj zaupali in smelo sprejemali novosti ter inovacije, hkrati pa ostajali ponosni na svojo identiteto. Vizija, ki jo predstavlja pričujoča spletna stran, zajema pet temeljnih točk, ki so: (1) zaupanje, (2) kakovost življenja, (3) inovativnost, (4) učenje za in skozi vse življenje ter (5) identiteta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Varovanje podatkov (davčna tajnost, osebni podatki, razkritja)

Avtor ni naveden, 30.8.2018

Davki občanov in dohodnina, Davčne službe

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2018Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, matična št. 2482711000, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Finančna uprava) obdeluje podatke, ki predstavljajo davčno tajnost, vključno z osebnimi podatki zavezancev v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Kaznivost objave sporočil in posnetkov s seksualno vsebino

Marko Štante, 30.8.2018

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marko Štante, Pravna praksa, 32/2018Vse pogosteje prihaja med nekdanjimi partnerji, ki se ne razidejo v prijateljskih odnosih, zaradi želje po maščevanju, ponižanju ali izsiljevanju do groženj o razkritju golih fotografij ali video posnetkov (ki so bili pred tem posneti prostovoljno) oziroma do maščevalne pornografije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Primerjalnopravni pregled nekrivdnih odškodninskih sistemov na področju cepljenja

Kržan Patricija, Stopar Urška, 30.8.2018

Varstvo pred nalezljivimi boleznimi

Patricija Kržan, Urška Stopar, Pravna praksa, 32/2018Namen cepljenja je zaščita prebivalstva. Kolikor višja je precepljenost, toliko večja je verjetnost, da bodo določene bolezni na določenem območju (pa tudi po celem svetu) izkoreninjene. S cepljenjem nad 90-95 odstotkov ciljne skupine se za nekatera obolenja vzpostavi kolektivna imunost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄32

Pravni napovednik

Patricij Maček, 30.8.2018

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 32/2018Pravni napovednik
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 10 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 32

Leto objave

2018(36) 2017(37) 2011(40) 2004(27)
2003(23) 2002(22) 2000(25) 1999(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov