O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 51)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka

Nina Dvoršek, 19.2.2015

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Nina Dvoršek, Pravna praksa, 7-8/2015Otrok je bil v odločbi za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami opredeljen kot otrok z več motnjami, otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, otrok z zmerno govorno jezikovno motnjo in dolgotrajno bolan otrok ter epileptik. Odkrili so mu tudi kromosomsko-genetske nepravilnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Razpisi

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015 Ur. l. RS, št. 6/15 1. Direktor javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica - Ministrstvo za kulturo; rok je 20. februar. 2. Vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kranju - Ministrstvo za pravosodje; rok je 2. marec. Ur. l. RS, št. 8/15
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Delitev plodov nepremičnine v solastnini

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Dokler stvar (nepremičnina) v solastnini ni razdeljena in ne obstaja dogovor o uporabi in/ali uživanju (delitvi plodov) solastne nepremičnine, si posamezni solastnik ne more v celoti lastiti plodov (najemnine), ki jih prinaša določen del nepremičnine, četudi je nepremičnina sestavljena iz več samostojnih delov, na katerih je možna izključna uporaba, in sporni del v naravi ustreza obsegu solastniškega deleža solastnika, ki pobira najemnino zanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Razlaga uveljavljanja davčne olajšave za investiranje po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPR101) za investicije, izvedene od 1. julija do 23. decembra 2014

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Veljavnost Regionalne sheme državnih pomoči, št. priglasitve: BE01- 1783262-2007, sprejete za izvajanje ZSRR-2, in sheme državne pomoči Razvojne podpore Pomurski regiji - regionalni cilji, št. priglasitve: BE01-1783262-2010, sprejete za izvajanje ZRPPR1015, sta se iztekli 30. junija 2014. Na podlagi novih evropskih in domačih pravnih podlag je Ministrstvo za finance potrdilo novo Regionalno shemo državnih pomoči MGRT, št.: BE02-2399245-2014, ki je nadomestila obe shemi, ki jim je iztekla veljavnost. Nova shema velja od 24. decembra 2014 do 31. decembra 2020.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Ali je po pravu EU že testno črpanje energentov podvrženo celostni presoji vplivov na okolje

Zoran Skubic, 19.2.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Varstvo okolja

Zoran Skubic, Pravna praksa, 7-8/2015Konflikt med neusahljivo potrebo sodobne družbe po energentih na eni strani in varovanjem okolja na drugi je žal neizbežen. V časih, ko je tradicionalnih fosilnih virov energije vse manj ali pa so ti vse težje dostopni, pogosto z uporabo okoljsko tveganih metod njihove ekstrakcije, kot recimo s posebej spornim hidravličnim drobljenjem kamnin (angl. fracking), preprostih rešitev ni. Zato je toliko pomembneje, da so pravna pravila, ki urejajo sožitje teh dveh bistvenih, a pogosto povsem nasprotujočih si funkcij sodobnih držav, ustrezna in uravnotežena. Na ravni prava EU je ključni vir pravil prav Direktiva 85/337/EGS o presoji vplivov na okolje, ki je vse pogosteje predmet presoje Sodišča EU. Pred kratkim je tako šlo za ne povsem nepomembno vprašanje, ali je treba opraviti celostno presojo vplivov na okolje tudi v primeru, ko gre (zgolj) za testno črpanje zemeljskega plina s poskusno vrtino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Register za preglednost EU

Irena Vovk, 19.2.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2015http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do Jeziki: slovenščina in drugi uradni jeziki EU Tip: del spletišča Europa,
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Pravni napovednik

Irena Vovk, 19.2.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 19.2.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2015 Sodbe Sodišča 11. februar Vstavi izbrisano tabelo 12. februar Vstavi izbrisano tabelo Sodbe Splošnega sodišča 10. feb
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Zvišanje višine normiranih odhodkov in plačevanje akontacije davka

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N) in Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K) med drugim določata dvig davčno priznanih normiranih odhodkov iz dosedanjih 70 odstotkov na 80 odstotkov prihodkov. Ta sprememba se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015. Davčni zavezanci pa lahko z vlogo pri davčnemu organu zahtevajo spremembo višine akontacije davka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Ločitvena pravica - prilivi na transakcijskem računu - zavarovanje bodočih terjatev z zastavno pravico - razpolagalna sposobnost

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Prilivi na transakcijskem računu tvorijo dobroimetje, ki ima značilnosti bančnega denarnega depozita, ta pa ima značilnost nepristne hrambe. Dobroimetje na transakcijskem računu je stanje (višine) denarne terjatve imetnika transakcijskega računa do banke na podlagi bančnega denarnega depozita v dobro imetnikovega transakcijskega računa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Stare decisis

dr. Boštjan M. Zupančič, 19.2.2015

Pravoznanstvo

dr. Boštjan M.-Zupančič, Pravna praksa, 7-8/2015V prevodu izraz stare decisis pomeni dobesedno stati za že sprejetimi odločitvami. Navadno se to nanaša na sodno odločanje in zahteva, da naj bodo pred sodišči vsi podobni primeri odločeni podobno(angl. the like cases should be decided alike). Toda tudi širše, to je ne samo pred sodišči, lahko govorimo o primerjalni pravičnosti (angl. comparative justice). Pravzaprav povsod - tudi za posameznike - velja, da je pravičen tisti državni organ ali človek, ki v tem smislu ravna dosledno. Doslednost je zelo lepa slovenska beseda. V angleškem jeziku govorijo o konsistentnosti (consistency). Zelo lepo pa se beseda doslednost poda tudi pojmu pravičnosti. Pravičen je na primer tisti oče ali tista mati, ki do svojih otrok ravna dosledno. V podobnih situacijah ravna predvidljivo; dosledno stoji za svojimi prej sprejetimi odločitvami. Stare decisis je tedaj zgolj poseben vidik splošnega pojma primerjalne pravičnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015 19. februar 1984 - Pogodba med Italijo in Vatikanom Vatikan in Italija sta podpisala novo pogodbo, ki je v marsičem omejila vatikanske pravice in odpravila privilegiran položaj rimskokatoliške cerkve, ki je imela pred tem položaj državne vere, Rimu pa je bil o
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji Konvencije o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976 in Protokola iz leta 1996, ki spreminja Konvencijo o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976 - MKOOPT (Ur. l. RS, št. 10/15)
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015 11. februar - predlog zakona o dopolnitvah Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije. 13. februar - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih; - predlog zakona o ratifikaciji Spremembe iz Dohe Kjo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Pojasnilo - četrti odstavek 32. člena ZDDPO-2

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Z novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J) je bila spremenjena določba četrtega odstavka 32. člena ZDDPO-2, in sicer glede načina izračuna zneska deleža delničarja oziroma družbenika v kapitalu prejemnika posojila v davčnem obračunu za davčno obdobje (ko čisti poslovni izid poslovnega leta še ni znan), ter v obračunu davčnega odtegljaja ob izplačilu obresti od presežka posojil med letom (ko stanje kapitala na koncu davčnega obdobja še ni znano).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Študentsko delo in obračun DDV od koncesijske dajatve in prispevkov delodajalca

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015DDV je treba obračunati od prispevkov delodajalca (15,74 odstotka) ter od zaračunane koncesijske in dodatne koncesijske dajatve delodajalcu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Vlada RS

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 21. redni seji (5. februar 2015): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih; - četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d.d., o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. oktobra 2014 do 31. decem
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 19.2.2015

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2015 The International Law of Youth Rights Jorge Cardona, Giuseppe Porcaro, Jaakko Weuro in Giorgio Zecca (ur.) (Martinus Nijhoff, 2. izdaja, v dveh delih, 2015) Pravice mladih so nedvomno področje, na katerem je po
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Je valutna klavzula naravna nesreča?

mag. Sandi Kodrič, 19.2.2015

Banke, zavodi, Devizno poslovanje

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 7-8/2015Posojilojemalce, ki jih je prizadela nedavna sunkovita rast tečaja švicarskega franka, lahko razumemo in z njimi sočustvujemo. Vsak dolg, ki nad posameznikom visi desetletje ali še dalj, obremenjuje njegovo življenje, še zlasti ko so splošne gospodarske razmere slabe. Toda ali je za nastalo situacijo kakorkoli kriva država?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Prenehanje zastavne pravice podjemnika

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Zmotno je stališče, da je toženka z izročitvijo zastavljene stvari na podlagi (regulacijske) začasne odredbe, ki je ni izpodbijala, izgubila zastavno pravico.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Merila za določitev presežnih delavcev

Miha Šercer, 19.2.2015

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 7-8/2015Ali smo po Zakonu o delovnih razmerjih v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga res dolžni uporabiti merila (točkovanje) za določitev presežnih delavcev, tudi če imamo namen odpovedati pogodbo samo enemu zaposlenemu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Brezpilotni letalniki

Irena Vovk, 19.2.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2015V uradu informacijskega pooblaščenca so se že oktobra lani obrnili na Javno agencijo za civilno letalstvo in ji ponudili vso strokovno pomoč s področja varstva osebnih podatkov, ki mora biti v predpisih o uporabi brezpilotnih letalnikov ustrezno obravnavano. Ker odziva agencije še niso prejeli, so se 11. februarja vnovič obrnili na njih, pobudo za strokovno sodelovanje pa so naslovili tudi na Ministrstvo za infrastrukturo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Prilagoditev pogodbenega razmerja med banko in potrošnikom z znižanjem nezakonito visokih zamudnih obresti

Igor Vuksanović, 19.2.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Obresti in obrestna mera

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 7-8/2015Vprašanje, kako naj sodišče odloči, ko je soočeno z nepoštenim pogodbenim pogojem, je v praksi Sodišča EU do neke mere zagatno. V nacionalnih pravnih redih se namreč ponujajo različne možnosti (ničnost, izpodbojnost ali sprememba oziroma prilagoditev sporne pogodbene določbe), pri čemer ni nujno, da je uporaba vsake od njih v skladu z Direktivo Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah. Gre za tematiko, ki je bila - prav v zvezi s poslovanjem bank s potrošniki - na straneh Pravne prakse že večkrat obravnavana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Moje zgodbe

Alenka Košorok Humar, 19.2.2015

Kultura in umetnost

Alenka Košorok-Humar, Pravna praksa, 7-8/2015V zadnjih nekaj letih je odvetnik dr. Peter Čeferin plodovit pisec leposlovja. Dvema deloma - Moje odvetniško življenje (Cankarjeva založba, Ljubljana 2012) in Valat (Litera, Maribor 2013) - se je proti koncu prejšnjega leta pridružilo še tretje - Moje življenje (Litera, Maribor 2014, 137 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Razmerje med odvzemom premoženja nezakonitega izvora in obdavčitvijo nenapovedanih dohodkov

Jure Mercina, 19.2.2015

Obligacije, Poravnava davkov in prispevkov

Jure Mercina, Pravna praksa, 7-8/2015V prilogi Pravne prakse, št. 5/2015, je bil objavljen prispevek Nekatere ustavnopravne dileme glede postopka odvzema premoženja nezakonitega izvora, v katerem sta avtorja predstavila aktualna vprašanja, povezana s tem postopkom. K poglobljenemu prispevku avtorjev bi želel dodati še nekaj dilem, ki se pojavljajo v praksi pri uporabi Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI). Te so povezane predvsem z razmerjem med postopkom po ZOPNI in postopkom obdavčitve nenapovedanih dohodkov po 68.a členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Postavlja se namreč vprašanje, ali ni z začetkom postopkov po ZOPNI kršeno načelo prepovedi ponovnega sojenja v isti zadevi (ne bis in idem), kadar je bil v isti zadevi že pravnomočno končan kazenski postopek oziroma postopek odmere davka od nenapovedanih dohodkov.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7-8

Leto objave

< Vsi
2015(51)
> Februar(51)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF GH I JK LM N OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov