O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Dodatno pokojninsko zavarovanje v luči sodb Sodišča ES

mag. Andraž Rangus, 22.2.2007

Zaščita delavcev, Uresničevanje za delavce migrante

mag. Andraž Rangus, Pravna praksa, 7-8/2007mag. pravnih znanosti Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Dodatno pokojninsko zavarovanje v okviru EU urejata dve direktivi. Tudi Sodišče Evropskih skupnosti je s svojimi sodbami seglo na to področje, nazadnje s sodbama 25. in 30. januarja letos. 1. Direktive Dodatno pokojn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Davčna obravnava dohodkov županov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 7-8/2007Pojasnilo MF, št. 103-22/2006/2, 20. 12. 2006 V skladu z 2. točko drugega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2),ŠO]15 ki se je začel uporabljati s 1. januarjem 2007, veljajo za dohodek iz delovnega razmerja tudi dohodki izvoljenih ali imenovanih nosilcev funkcij v organih zakonodajne, iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Vacatio legis je ali bo mimo

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 7-8/20071. Uradna prečiščena besedila Ur. l. RS, št. 13/07 - Zakon o elektronskih komunikacijah - ZEKom-UPB1 Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Novinarska avtorska dela in nove pristojnosti sindikata novinarjev

dr. Miha Trampuž, 22.2.2007

Intelektualna lastnina, Javno obveščanje

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 7-8/2007dr. pravnih znanosti, Avtorska agencija za Slovenijo Ali se bodo (avtorskopravna) vremena zaposlenih in svobodnih novinarjev zjasnila? V primerjavi z novinarji iz razvitih držav so razmere pri nas v tem pogledu precej zaostale: pogajanja za tovrstno dopolnitev splošne kolektivne pogodbe za pok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Zastaranje kazenskega postopka v primeru razveljavitve pravnomočne sodbe

Darja Roblek, 22.2.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Darja Roblek, Pravna praksa, 7-8/2007univ. dipl. pravnica, odvetnica v Kranju Ko prebereš v naslovu citirano načelno mnenje Vrhovnega sodišča RS, oživi in postane aktualno vprašanje uporabe kazenskopravnega instituta absolutnega zastaranja pri vodenju kazenskih postopkov za kazniva dejanja, ki zastarajo. In to v trenutku, ko ugot...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Zastaranje obveznosti

dr. Luigi Varanelli, 22.2.2007

Obligacije

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 7-8/2007dr. pravnih znanosti, odvetnik v Ljubljani Institut zastaranja je nedvomno področje, ki je s praktičnega vidika izredno zanimivo, saj se v vsakdanji praksi sodišč pogosto srečujemo z vprašanjem zastaranja obveznosti. Študentu prava se morda zdi tema zastaranja obveznosti dokaj preprosta in nep...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Odnos med vejami oblasti vprašanje bontona?!

mag. Miroslav Mozetič, 22.2.2007

Državni zbor in državni svet, Predsednik republike

mag. Miroslav Mozetič, Pravna praksa, 7-8/2007mag. pravnih znanosti, vodja zakonodajnopravne službe Državnega zbora RS Mnenje, izraženo v prispevku, je avtorjevo in ni nujno stališče ustanove, v kateri je zaposlen. Ali je z ustavo oziroma zakonom predpisano razmerje med državnim zborom in predsednikom republike v postopkih imenovanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Vsebina 'Pravna Praksa' 7/2006

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 7-8/2007stran 3 UVODNIK Tomaž Vesel Še bedimo nad potmi javnega denarja stran 6 AVTORSKO PRAVO dr. Miha Trampuž Novinarska avtorska dela in nove pristojnosti sindikata novinarjev Ali se bodo (avtorskopravna) vremena zaposlenih in svobodnih novinarjev zjasnila? V primerjavi z novinarji iz razviti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Vlada RS

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 7-8/2007Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 109. seji (15. februar): - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih; - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino; - Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skla...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Razpisi

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 7-8/2007Ur. l. RS, št. 14/07 1. Pet strokovnih sodelavcev - Okrožno sodišče v Ljubljani; rok je 24. februar. 2. Strokovni sodelavec - Okrajno sodišče v Grosupljem; rok je 24. februar. 3.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Informacija o uveljavljenih prehodnih obdobjih v zvezi z uporabo nižje stopnje DDV od stanovanjske gradnje

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine, Prometni davek/DDV

, Pravna praksa, 7-8/2007Pojasnilo MF, št. 423-228/2006, 18. 12. 2006 V zvezi z informacijo, ki jo je zavezanec zasledil, po kateri naj bi Slovenija zaprosila Evropsko Komisijo za podaljšanje prehodnega obdobja za uporabo nižje stopnje davka na dodano vrednost (DDV) od prodaje novogradenj, in v zvezi z vprašanjema, ali j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Obdavčitev premij NSVS - ZDoh-2

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 7-8/2007Pojasnilo MF, št. 421-7/2007/2, 9. 1. 2007 * Kakšna je davčna obravnava premij, ki jih prejmejo varčevalci v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (NSVS) po novem Zakonu o dohodnini? V prvem odstavku 81. člena (obresti) Zakona o dohodnini (ZDoh-2)ŠO]14 je določeno, da so obresti po tem pogl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Problematika obračunavanja dnevnic v avtoprevozništvu

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Davki občanov in dohodnina, Cestni promet

, Pravna praksa, 7-8/2007Pojasnilo DURS, št. DT 061-174/2006, 19. 12. 2006 Medsebojne pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev urejajo predpisi o delovnih razmerjih, na podlagi katerih se presoja tudi upravičenost delojemalca do povračila stroškov v zvezi z delom. Tako je v 130. členu Zakona o delovnih razmerjihŠO]...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Obdavčitev dohodkov nerezidenta, prejetih po pogodbi o poslovodenju slovenske pravne osebe

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Davki občanov in dohodnina, Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 7-8/2007Pojasnilo DURS, št. 42105-137/2006, 10. 1. 2007 * Kako je s pridobitvijo davčnega rezidentstva Nemčije za slovensko pravno osebo oziroma kako se obdavčuje dohodek v primeru dvojnega rezidentstva? Rezidentski status pravne osebe določa nacionalna davčna zakonodaja države rezidentstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Prisluškovanje

Nataša Skubic, 22.2.2007

Kazenski postopek, Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 7-8/2007Nadzor elektronskih komunikacij s prisluškovanjem in snemanjem ter druge prikrite preiskovalne ukrepe (undercover investigative methods) ureja Zakon o kazenskem postopku. Prikriti preiskovalni ukrepi (poleg nadzora elektronskih komunikacij so to še tajno opazovanje, kontrola pisem in drugih pošiljk,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Iz poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 7-8/2007Številka 9 (15. 2. 2007): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-B) - skrajšani postopek; - poročilo Ustavne komisije k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave RS z osnutkom ustavnega zakona ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Kako smo z dr. Virantom v oslovski klopi preurejali plače

Hinko Jenull, 22.2.2007

Sodišča, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 7-8/2007Pravosodna plačna reforma se ta teden vrača na medijsko prizorišče. Pravijo, da se zgodovina vedno ponavlja na enak način, prvič je tragedija, drugič farsa. Tudi tokrat ne bo drugače. Le bleda ponovitev razburljivih predstav bo drugi del zgodbe, ki se je lani začela z znižanjem ravni urejanja in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Dogodki - Izjave

Boštjan Koritnik, 22.2.2007

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 7-8/2007od 13. februarja do 19. februarja Torek, 13. 2. Pomanjkljiv Zakon o BS. »Problematično je, da je zakonska ureditev na tem področju zelo nedodelana. Tudi ni jasno, kaj se zgodi, če guverner BS ni imenovan v roku, kdo potem začasno vodi institucijo in opravlja tekoče posle. Zakon o Banki Slove...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Globus

Dean Zagorac, 22.2.2007

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 7-8/2007Belgija: Google krši avtorske pravice 13. 2. - Bruseljsko sodišče prve stopnje je razsodilo, da znani svetovni spletni iskalnik Google krši avtorske pravice, ker objavlja povezave na belgijske časnike brez njihovega dovoljenja. Sodišče je družbi naložilo plačilo 25.000 evrov kazni za vsak dan, do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 7-8/200723. 2., 9.00 Pravni in davčni vidiki združitev in delitev z novostmi v letu 2007 Poslovna akademija Finance; (www.finance-akademija.si). 23. 2., 9.00 Obračun davka od dohodka za poslovno leto 2006 Seminar bo 23. februarja v Mariboru, 27. februarja pa v Ljubljani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Zdravljenje čez mejo

Boštjan Koritnik, 22.2.2007

Zdravstvena in lekarniška dejavnost, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 7-8/2007Čedalje več ljudi potrebuje zdravstvene storitve v drugi državi članici EU. Lahko gre za nepričakovano zdravljenje, lahko pa tudi za načrtovano izkoriščanje zdravstvenih storitev. Kljub evropski zdravstveni kartici ostaja veliko vprašanj neodgovorjenih, zato je Evropska komisija vzpostavila novo spl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Še bedimo nad potmi javnega denarja

Tomaž Vesel, 22.2.2007

Računsko sodišče

Tomaž Vesel, Pravna praksa, 7-8/2007univ. dipl. pravnik, član Računskega sodišča RS Poslanstvo računskega sodišča je, da pravočasno in objektivno obvešča javnost o pomembnih odkritjih revizij poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter na podlagi izkušenj in poznavanja dobre prakse poslovanja javnega se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Evropa

Boštjan Koritnik, 22.2.2007

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 7-8/200713. 2. Cigaretni dim se vrača v EP. Čeprav je v začetku leta v Evropskem parlamentu (EP) začela veljati popolna prepoved kajenja v vseh parlamentarnih zgradbah, pa jo je urad predsednika omilil in se odločil za ureditev kadilnic. In to v trenutku, ko je Evropska komisija napovedala, da razmišlja ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Kje so razlogi za vrtoglave rasti balkanskih delniških trgov

Jure Mikuž, 22.2.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 7-8/2007univ. dipl. ekonomist, specialist menedžmenta, RSG d.o.o. V Sloveniji se je interes za delniške naložbe med laičnimi investitorji povečal predvsem v prvih letih 21. stoletja. Razlogi za to so znani in jih na tem mestu ne bom več ponavljal. Dejstvo je, da se na Ljubljanski borzi v preteklih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Izpolnitev obveznosti organa države članice oziroma Komisije ES

Jasmina Cigrovski, 22.2.2007

SPLOŠNA CARINSKA PRAVILA, Turčija

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 7-8/2007CAS SpA proti Komisiji ES (T-23/03 z dne 6. 2. 2007) Tožeča stranka CAS SpA je pravna oseba italijanskega prava, ki predeluje koncentrate sadnih sokov. Ti naj bi bili uvoženi iz Turčije, zaradi česar so bili upravičeni do oprostitve plačila carine, predvidene v Sporazumu o pridružitvi Turčije k E...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7-8

Leto objave

< Vsi
2007(43)
> Februar(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF GHIJ K L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov