O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 53)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Informativni izračun dohodnine za leto 2008 - uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009 Pojasnilo DURS, št. 4217-13/2009, 2. februar 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Izvajanje tretjega odstavka 97. člena ZDoh-2

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009 Pojasnilo DURS, št. 42153-55/2008, 22. december 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Denacionalizacija kulturnih spomenikov - predpisi, praksa in primer Blejskega otoka

Janez Metelko, 19.2.2009

Upravni postopek in upravne takse

Janez Metelko, Janez Metelko, Pravna praksa, 7-8/2009Denacionalizacija je na Zakonu o denacionalizaciji (ZDen)1 utemeljen proces vračanja z medvojnimi in predvsem povojnimi prisilnimi predpisi (ali tudi le s prisilo) podržavljenega premoženja nekdanjim lastnikom, ki je bilo ob uveljavitvi zakona v družbeni lasti (1., 3. in 4. člen ZDen). Premoženje se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Najemniki v denacionaliziranih stanovanjih - do kdaj še žrtve tranzicije?

mag. Bojana Cvahte, 19.2.2009

Upravni postopek in upravne takse

mag. Bojana Cvahte, mag. Bojana Cvahte, Pravna praksa, 7-8/2009Varuh človekovih pravic v svojih rednih poročilih vsako leto opozarja na problem najemnikov denacionaliziranih stanovanj. Problem, ki je nastal zaradi ne dovolj domišljenih zakonskih rešitev v letu 1991, je varuh še posebej izpostavil v posebnem poročilu, ki ga je leta 2002 naslovil na Državni zbor....
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja na dan 1. januar 2009

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009 Mednarodno obdavčenje Pojasnilo DURS, št. 4217-5/2009, 15. januar 2009 V nadaljevanju je preglednica1 metod za odpravo dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja v skladu z veljavnimi mednarodnimi pogodbami v letu 2009, pregled davčnih stopenj od dividend, obresti in dohodkov iz premoženjskih pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Organiziran prevoz in povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela

mag. Nataša Belopavlovič, 19.2.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 7-8/2009 Delodajalec v kovinski industriji organizira brezplačni prevoz na delo za delavce v sodelovanju z avtobusnim prevozniškim podjetjem. Delavcem, ki stanujejo v krajih, ki so na delu avtobusne linije, delodajalec ne izplačuje nadomestila stroškov prevoza na delo in z dela. Problem je nastal, ker je d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Čas začetka stečajnega postopka nad pozneje najdenim premoženjem

Vlado Balažic, 19.2.2009

Civilni sodni postopki

Vlado Balažic, Vlado Balažic, Pravna praksa, 7-8/2009* Vprašanje je postavil naročnik PP na seminarju Novi izzivi pri uveljavljanju terjatev v izvršbi in osebnem stečaju, GV Založba, 24. september 2008.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Na hipotetični predpostavki temelječ pravni interes

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009 Sklep US RS, št. U-I-278/08, z dne 5. februarja 2009 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 73/07 - UPB in 45/08) in prvega odstavka 90. člena Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Ur. l. RS, št. 56/99) se zavrže. Pravni interes pobudni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Neupoštevanje vloge, ki pomeni zlorabo pravice

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009 Sklep US RS, št. U-I-53/08, z dne 5. februarja 2009 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 19. člena Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 3/07 - UPB, 17/08 in 21/08 - popr.) se zavrže. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Naziv delovnega mesta oz. vrsta dela

mag. Nataša Belopavlovič, 19.2.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 7-8/2009 V pogodbi o zaposlitvi vedno navedemo razlog, zaradi katerega se sklepa delovno razmerje (za katera opravila, naloge itd.), in priložimo opis delovnega mesta (delovna mesta z opisi so navedena v sistemizaciji, ki so jo potrdili tako uprava kot tudi sindikat in svet delavcev). V tem opisu je kot zad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje

mag. Špela Cirer, 19.2.2009

Civilni sodni postopki

mag. Špela Cirer, mag. Špela Cirer, Pravna praksa, 7-8/2009Upnik mora v predlogu za izvršbo navesti sredstva in predmet izvršbe ter druge podatke, ki so potrebni, da se izvršba opravi. Kadar upnik predlaga izvršbo na vrednostne papirje, mora natančno opredeliti, katere vrednostne papirje naj sodišče s sklepom zarubi in dovoli prodajo. Za prodajo nemateriali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Terorizem in meje prava

Aleš Velkaverh, 19.2.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Aleš Velkaverh, Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 7-8/2009Vprašanje globalne vojne proti terorizmu je v zadnjem času potisnjeno v senco drugih svetovnih kriz, zlasti vse hujše krize svetovnega gospodarstva. Kljub temu ostaja dilema, do kod segajo dopustne metode v boju proti terorizmu, eden trših orehov 21. stoletja. Kako naj se kazensko pravo odzove na ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Obligatornost odločb in stališč Ustavnega sodišča

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 19.2.2009

Ustavno sodišče

mag. Adrijana Viler-Kovačič, mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 7-8/2009Problematika izkoriščanja vode iz predora Karavanke (bolj znane pod imenom Voda Juliana) je po skoraj dveh desetletjih še vedno nerešena in še kako aktualna. V javnih občilih je bilo mogoče zaslediti mnenje pristojnih institucij, da "gre za kompleksno pravno in strokovno vprašanje, ki terja dodatne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

"Siljenje" potencialnih kupcev nepremičnin v sklenitev posredniške pogodbe

Marko Djinović, 19.2.2009

Stavbe in stavbna zemljišča

Marko Djinović, Marko Djinović, Pravna praksa, 7-8/2009Praksa posredovanja pri nakupu oz. prodaji1 nepremičnin kaže, da se v zadnjem času med nepremičninskimi družbami širi skrb vzbujajoč način poslovanja, saj nekatere od njih poskušajo pri potencialnem kupcu, ki povprašuje po točno določeni nepremičnini, pred ogledom nepremičnine na vsak način doseči p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Evropski dokazni nalog v kazenskih zadevah

dr. Katja Šugman-Stubbs, 19.2.2009

Kazenski postopek, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Katja Šugman-Stubbs, dr. Katja Šugman-Stubbs, Pravna praksa, 7-8/2009Dne 18. decembra 2008 je Evropski svet sprejel dolgo pričakovani Okvirni sklep o evropskem dokaznem nalogu, ki se bo uporabljal v kazenskih zadevah. S tem dokumentom je EU še enkrat pokazala, kako resno misli z načelom vzajemnega priznavanja in s "prostim pretokom dokazov". Mirno lahko trdimo, da na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Pravočasno uveljavljanje napak v zvezi z oporoko

Mateja Böhm, 19.2.2009

Dedovanje

Mateja Böhm, Mateja Böhm, Pravna praksa, 7-8/2009Z novejšimi odločbami je Vrhovno sodišče v prakso vneslo nekatere dileme o tem, kako teče enoletni subjektivni rok za uveljavljanje izpodbojnosti in neveljavnosti oporoke po 61. in 76. členu Zakona o dedovanju (ZD).1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Državni svet in odložilni veto

dr. Ivan Kristan, 19.2.2009

Državni zbor in državni svet

dr. Ivan Kristan, dr. Ivan Kristan, Pravna praksa, 7-8/2009Smisel dvodomnega parlamenta je ohladitev zakonodaje in vnovični premislek o njej. Zakon, ki ga sprejme spodnji (prvi) dom, se mora ohladiti v zgornjem (drugem) domu. Tako je potrebo za uvedbo zgornjega doma (senata) v ustavo ZDA predsednik ZDA George Washington razložil Thomasu Jeffersonu (ki sprva...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Namesto stavke dialog

mag. Katarina Krapež, 19.2.2009

Sodišča

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 7-8/2009Sindikat Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij se je po sestanku z ministrom za pravosodje Alešem Zalarjem 13. februarja odločil, da za zdaj stavke, napovedane za 10. marec, ne bo. Sindikat pričakuje, da jim bo ministrstvo v najkrajšem možnem času pomagalo pri reševanju težav, ki pa jih želijo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 19.2.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 7-8/2009od 10. do 16. februarja Torek, 10. 2. Nova protokola. "Pripravili bomo formalni protokol, ki bo urejal način izmenjave informacij med komisijo in ministrstvom ter med komisijo in policijo," sta po sestanku sklenila predsednik protikorupcijske komisije Drago Kos in ministrica za notranje zadeve Ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Socialnost in solidarnost kot del etičnega samorazumevanja (pravnikov)

dr. Andraž Teršek, 19.2.2009

Ostalo

dr. Andraž Teršek, dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 7-8/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah

Nataša Skubic, 19.2.2009

Ostalo

Nataša Skubic, Nataša Skubic, Pravna praksa, 7-8/2009Z alternativnim reševanjem sporov oz. mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah bomo sklenili sklop kotičkov, ki smo jih namenili pravosodnemu sodelovanju v civilnih zadevah med državami članicami EU. V okviru pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah s čezmejnimi posledicami države članice spr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Dvorezne subvencije

Matej Tomažin, 19.2.2009

PRORAČUN

Matej Tomažin, Matej Tomažin, Pravna praksa, 7-8/2009Vlada je v boju proti finančni krizi, ki je že prešla v popolno gospodarsko krizo, tej pa bo sledila recesija, uporabila instrument subvencij, in sicer s pomočjo Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ).1 S tem si je zavarovala predvsem pomemben vir davčnih prihodkov, hkrati ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Evropa

mag. Katarina Krapež, 19.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 7-8/2009 Torek, 10. 2. Za več spletne varnosti. Na dan varne rabe interneta je sedemnajst vodilnih internetnih podjetij podpisalo sporazum za izboljšanje varnosti mladoletnikov, ki uporabljajo spletišča za socialno mreženje. Po besedah evropske komisarke za informacijsko družbo in medije Viviane Reding je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

globus

Dean Zagorac, 19.2.2009

Ostalo

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 7-8/2009 Mehika: baza prstnih odtisov za uporabnike mobilnih telefonov 10. 2. - Mehiška vlada je izdala odlok, po katerem bodo morali vsi operaterji mobilnih komunikacij o uporabnikih svojih storitev vzdrževati bazo osebnih podatkov, vključno s prstnimi odtisi. Ta ukrep naj bi pomagal v boji proti izsilje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Zakon o podnebnih spremembah

dr. Lučka Kajfež-Bogataj, 19.2.2009

Varstvo okolja

dr. Lučka Kajfež-Bogataj, dr. Lučka Kajfež-Bogataj, Pravna praksa, 7-8/2009Ko je takratni minister za okolje Janez Podobnik leta 2007 napovedal, da bo Slovenija sprejela zakon o podnebnih spremembah že v času našega predsedovanja EU, sta me prešinili dve nasprotujoči si misli. Prva je bila veselje, da bomo resno pristopili k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7-8

Leto objave

< Vsi
2009(53)
> Februar(53)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG H IJK LM NOPQR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov