O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄7-8

Silobran

Primož Baucon, 22.2.2018

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Primož Baucon, Pravna praksa, 7-8/2018Silobran (lat. legitimum defensio) je pri nas najpomembnejši razlog za izključitev protipravnosti in hkrati tudi eden izmed najstarejših kazenskopravnih institutov. Ker povzročata pravilna razlaga in uporaba instituta silobrana v naši pravosodni praksi kar nekaj težav, ki so verjetno tudi posledica nezadostnega ustreznega teoretičnega, pravosodnega in zakonodajnega obravnavanja tega kazenskopravnega instituta pri nas, bodo v tem prispevku obravnavana nekatera najpomembnejša vprašanja (zlasti s pomočjo ustreznih tujih teoretičnih spoznanj in sodne prakse) v zvezi s tem institutom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄7-8

Kriteriji za presojo jasnosti in razumljivosti pogodbenih pogojev kreditov

Baghrizabehi Denis, Jakšić Jure, 22.2.2018

Obligacije, TRGOVINA

Denis Baghrizabehi, Jure Jakšić, Pravna praksa, 7-8/2018Sodišče Evropske unije (EU) je izdalo sodbo v zadevi Ruxandra Paula Andriciuc in drugi proti Banca Românească SA (v nadaljevanju sodba). Sodba je pomembno (zavezujoče) vodilo za potrošnike v Sloveniji, ki so v času veljave Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK) najemali kredite v tuji valuti (pristna valutna terjatev). V njej je Sodišče EU podalo kriterije za presojo jasnosti in razumljivosti jezika pogodbenih pogojev kreditnih pogodb, v katerih je določeno, da je treba posojilo vrniti v isti tuji valuti, v kateri je bilo sklenjeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄7-8

Določanje števila dni letnega dopusta direktorju

mag. Nataša Belopavlovič, 22.2.2018

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 7-8/2018Smo javni zavod, ki deluje na področju kulture. Zanima nas, kako določiti število dni letnega dopusta direktorju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄7-8

"Še bolj" brez milosti do nasilja?

dr. Vesna Bergant Rakočević, 18.2.2016

Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 7-8/2016Če si smem izposoditi iz Žižkovega Nasilja (Analecta, Ljubljana 2007), je današnji boj proti nasilju svojevrsten paradoks, ker se osredotoča na neposredno subjektivno nasilje. Po Žižku gre le za najvidnejši vrh trikotnika, ki vključuje simbolno in sistemsko nasilje in je posledica "gladkega" delovanja naših ekonomskih in političnih sistemov, ki ohranjajo pri življenju poskuse boja proti nasilju in ki promovirajo strpnost. (Spominjam se kampanje izpred let proti nestrpnosti, ki je v resnici nestrpnost spodbujala, do nestrpnosti seveda: Recimo nestrpnosti NE!)
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Bodo odslej popolne ponudbe sestavljali naročniki?

Milena Basta Trtnik, 19.2.2015

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 7-8/2015S sprejemom novele Zakona o javnem naročanju ZJN-2E se je spremenila vsebina instituta formalno nepopolne ponudbe na način, da je poleg dopolnitve ponudbe mogoča tudi sprememba ponudbe v delu, v katerem ni popolna. Do sprejema nedavnih odločitev Državne revizijske komisije sem bila prepričana, da instančni organ ne bo dopustil opredelitve instituta formalno nepopolne ponudbe na način, kot jo je sprejel.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄7-8

Domači forum ni pomagal Lanceu Armstrongu

Blaž Bolcar, 21.2.2013

Šport in organizacije

Blaž Bolcar, Pravna praksa, 7-8/2013Predavanja na temo dopinškega postopka v primeru Lancea Armstronga, ki jih je 6. februarja v Haagu organiziral Inštitut Asser, center za mednarodno in evropsko pravo s sedežem v Haagu, so v marsičem osvetlila številna pravna vprašanja dopinškega primera tisočletja, ki lahko privede tudi do izključitve kolesarstva iz družine olimpijskih športov. Zanimivo je, da postopek od začetka sploh ni potekal proti Lanceu Armstrongu, temveč proti kolesarskemu moštvu US Postal. Vendar je bil Armstrong edini, ki ni želel sodelovati z Ameriško protidopinško agencijo, in je zato postopek tekel naprej samo še proti njemu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄7-8

Nova pravna ureditev javnega naročanja na obrambnem in varnostnem področju

Milena Basta Trtnik, 21.2.2013

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 7-8/2013Konec leta 2012 je začel veljati Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV). Z njegovim sprejetjem je Slovenija v svoj pravni red implementirala Direktivo 2009/81/ES, katere namen je oblikovanje konkurenčnega evropskega trga na področju obrambne tehnologije in industrije. ZJNPOV v slovenski pravni red vnaša enotna in pregledna pravila za postopke oddaje javnih naročil na obrambno-varnostnem področju, s tem pa se na relevantnem trgu odpira konkurenca, ki zaradi pomanjkljive pravne ureditve do sprejema ZJNPOV dejansko ni bila omogočena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Pravočasno uveljavljanje napak v zvezi z oporoko

Mateja Böhm, 19.2.2009

Dedovanje

Mateja Böhm, Mateja Böhm, Pravna praksa, 7-8/2009Z novejšimi odločbami je Vrhovno sodišče v prakso vneslo nekatere dileme o tem, kako teče enoletni subjektivni rok za uveljavljanje izpodbojnosti in neveljavnosti oporoke po 61. in 76. členu Zakona o dedovanju (ZD).1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Konflikt interesov v postopku dodeljevanja sredstev za izvajanje raziskovalnega programa

Mojca Beliš, 19.2.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 7-8/2009Sodelovanje recenzenta javne agencije v postopku dodeljevanja sredstev za izvajanje raziskovalnega programa, v katerem je kot izvajalec izbrana raziskovalna ustanova, v kateri je recenzent zaposlen, pomeni konflikt interesov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Ravnanje naročnika pri oddaji javnega naročila po odprtem postopku in pri postopku s pogajanji

Mojca Beliš, 19.2.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 7-8/2009Ravnanje uradnih oseb naročnika, ki pri postopku oddaje javnega naročila za primer gradnje po neuspešno izvedenem rednem (odprtem) postopku zaradi nesprejemljivih ponudb ponudnikov nadaljujejo s postopki oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji, pri čemer je kljub še vedno nesprejemljivi ponu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Mir in kazen

Kristina Božič, 19.2.2009

Kultura in umetnost

Kristina Božič, Kristina Božič, Pravna praksa, 7-8/2009Novinarka Florence Hartmann, ki je leta 2000 postala tiskovna predstavnica takratne tožilke Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) Carle del Ponte, je zaradi svoje knjige Mir in kazen (prev. Nataša Varušak, založba Sanje, 2008, 285 strani) končala na zatožni klopi istega sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Zakon o podnebnih spremembah

dr. Lučka Kajfež-Bogataj, 19.2.2009

Varstvo okolja

dr. Lučka Kajfež-Bogataj, dr. Lučka Kajfež-Bogataj, Pravna praksa, 7-8/2009Ko je takratni minister za okolje Janez Podobnik leta 2007 napovedal, da bo Slovenija sprejela zakon o podnebnih spremembah že v času našega predsedovanja EU, sta me prešinili dve nasprotujoči si misli. Prva je bila veselje, da bomo resno pristopili k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Naziv delovnega mesta oz. vrsta dela

mag. Nataša Belopavlovič, 19.2.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 7-8/2009 V pogodbi o zaposlitvi vedno navedemo razlog, zaradi katerega se sklepa delovno razmerje (za katera opravila, naloge itd.), in priložimo opis delovnega mesta (delovna mesta z opisi so navedena v sistemizaciji, ki so jo potrdili tako uprava kot tudi sindikat in svet delavcev). V tem opisu je kot zad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Čas začetka stečajnega postopka nad pozneje najdenim premoženjem

Vlado Balažic, 19.2.2009

Civilni sodni postopki

Vlado Balažic, Vlado Balažic, Pravna praksa, 7-8/2009* Vprašanje je postavil naročnik PP na seminarju Novi izzivi pri uveljavljanju terjatev v izvršbi in osebnem stečaju, GV Založba, 24. september 2008.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Organiziran prevoz in povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela

mag. Nataša Belopavlovič, 19.2.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 7-8/2009 Delodajalec v kovinski industriji organizira brezplačni prevoz na delo za delavce v sodelovanju z avtobusnim prevozniškim podjetjem. Delavcem, ki stanujejo v krajih, ki so na delu avtobusne linije, delodajalec ne izplačuje nadomestila stroškov prevoza na delo in z dela. Problem je nastal, ker je d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Dodatek za delovno dobo

mag. Nataša Belopavlovič, 22.2.2007

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 7-8/2007• Ali se beneficirana delovna doba šteje kot dodatek k plačilu za minulo delo? • Kako je s tem pri splošni gospodarski dejavnosti in pri rudniški dejavnosti? Dodatek za delovno dobo je del plače, s katerim naj bi se vrednotile zlasti delovne izkušnje delavca. Zato je treba šteti, da delavcu pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

(S)lepota po ameriško

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 22.2.2007

Kazenski postopek

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 7-8/2007dr. pravnih znanosti, okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani V kazenskih postopkih v ZDA je prepoznava pogosto relevanten in pomemben dokaz. Večinoma se izvaja tako, da se v vrsto med kopico nedolžnih civilistov postavi tudi obdolženi, priča pa pokaže, ali med njimi nemara prepozna st...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Mesto pomilostitve v kazenskem pravu

dr. Marko Bošnjak, 23.2.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 7-8/2006V zadnjih tednih je završalo po pomilostitvah nekdanjega direktorja, sicer obsojenca za t. i. kriminal belih ovratnikov, in pred tem malo znanega storilca kaznivega dejanja nedovoljenega prometa z mamili, sicer specialnega povratnika. Laična in tudi strokovna javnost sta razpravo razširili na spraše...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Sodobne oblike zavarovanja plačil

Samo Bardutzky, 23.2.2006

Obligacije, Civilni sodni postopki

Samo Bardutzky, Pravna praksa, 7-8/2006Vsakdo, kdor se v poslovnem življenju srečuje s plačilno nedisciplino, se kmalu zave, koliko je vredno znanje o opisanih pravnih institutih. Vendar pa tudi dobra teoretska pokritost tega področja premalo koristi, če se sočasno ne razvija kakovostna, enotna in pregledna sodna praksa. Dida Volk je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Dodatek za delovno dobo

mag. Nataša Belopavlovič, 23.2.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 7-8/2006Kako je s priznanjem podatkov, vpisanih v delovno knjižico o času nezaposlenosti, ki se vštevajo v zavarovalno dobo in naknadno priznano zavarovalno dobo, ter kako se upoštevajo podatki o delovnem razmerju delavca, ki je bil v zavarovanje vključen po posebni pogodbi preko javnih del? V vseh navedeni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Težave pri trženju imen športnih objektov

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 23.2.2006

Trgovina, Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 7-8/2006Do resnice, da ima danes vse svojo ceno, v športu zadnje čase pristopajo zelo inventivno. Športni trgovci ponujajo naprodaj vse do zadnje malenkosti. Na koncu se celo izkaže, da so do včeraj zanemarjene malenkosti lahko zelo drage, torej zelo donosne, s tem pa seveda tudi – (pravno) problematične. T...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7-8

Leto objave

2018(3) 2016(1) 2015(1) 2013(2)
2009(8) 2007(2) 2006(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov