O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 52)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Prenehanje delovnega razmerja javnih uslužbencev

Neda Golobič, 3.6.2004

Uprava, Delovna razmerja

Neda Golobič, Pravna praksa, 18-19/2004Prenehanje delovnega razmerja javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti je urejeno z Zakonom o javnih uslužbencih (ZJU -Ur. l. RS, št. 56/02), Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR -- Ur. l. RS, št. 42/02), z drugimi posebnimi zakoni, ki urejajo delovna razmerja javnih uslužben...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Katera področja so posebej občutljiva?

Sabina Žakelj, 3.6.2004

Varstvo konkurence, cene, Trgovina

Sabina Žakelj, Pravna praksa, 18-19/2004Regulacija oglaševanja (III.) Regulacija oglaševanja v evropskih državah zajema oglaševanje glede na vrsto medija, čas objave oglasa in druge kriterije, med katerimi so posebej pomembna določena področja oglaševanja. Občutljiva področja človekovega življenja zakonodaje omejijo z dodatnimi zakonsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Invalid -- drugo ustrezno delo

Miran Kalčič, 3.6.2004

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 18-19/2004Družba je prejela pravnomočno odločbo ZPIZ o delavčevi invalidnosti, s katero je delodajalcu je naloženo, da delavcu najde drugo ustrezno delo. * Katero delo se šteje za ustrezno: - po 101.členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, - ali je pri tem potrebno upoštevati tudi 90.člen ZD...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Javna etika in upravljanje lokalnih skupnosti

dr. Stane Vlaj, 3.6.2004

Lokalna samouprava

dr. Stane Vlaj, Pravna praksa, 18-19/2004Lokalna samouprava je del javne uprave ali javnega sektorja. Kot veljajo etični standardi za druge dele javne uprave -- državno upravo in javne službe, je njihov pomen še večji za ravnanje lokalnih organov. Ljudje presojajo celotni javni sektor, ki naj bi bil odprt in pregleden, na podlagi tistega, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Zakon o javnih naročilih

Nina Gruden, 3.6.2004

Proračun

Nina Gruden, Pravna praksa, 18-19/2004Pred kratkim smo v slovenski pravni literaturi lahko pozdravili nov komentar Zakona o javnih naročilih, ki sta ga pripravila dr. Aleksij Mužina in Tomaž Vesel. Do zdaj najbolj izčrpen, ažuren in obsežen komentar obsega več kot tisoč strani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Gospodarski subjekti na trgu ob vstopu v EU

Irena Vovk, 3.6.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Irena Vovk, Pravna praksa, 18-19/200412. posvetovanje Tradicionalno majsko posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava je med 20. in 22. majem privabilo v Portorož veliko število slušateljev. Organizator srečanja -- Inštitut za gospodarsko pravo Maribor -- je program razdelil na pet sekcij, in sicer spremembe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Medijske pravice

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 3.6.2004

Javno obveščanje

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 18-19/2004Tako kot znanost, gospodarske dejavnosti in življenjska področja nasploh, se tudi pravo nenehno sooča z razvojem oziroma z napredkom. Med dejavniki, ki ta razvoj generirajo, odločilno vlogo igra tehnika. Na pravoznanstvo tehnični napredek načeloma nima neposrednega vpliva, saj se ne dotika formalne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Sprejet 14. protokol k EKČP

dr. Jasna Murgel, 3.6.2004

Človekove pravice

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 18-19/2004Nadaljevanje reforme ESČP Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) ureja najučinkovitejši mehanizem nadzora nad izvajanjem mednarodne pogodbe o človekovih pravicah v sodobnem mednarodnem pravu. Sistem nadzora nad izvajanjem konvencije in njenih protokolov se j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

E -- zemljiška knjiga

Rado Brezovar, 3.6.2004

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Rado Brezovar, Pravna praksa, 18-19/2004"Bravo. Končno tudi Slovenija sodi tja, kamor mora. Začela se je vzpenjati po lestvici za informatizacijo. Še malo pa bomo v samem svetovnem vrhu informatike. Ko bi takih portalov, kot je zemljiška knjiga, le bilo več." (Elektronsko sporočilo uporabnika Elektronske zemljiške knjige). Pričujoča vz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Vsebina »Pravna praksa« 018/2004

Avtor ni naveden, 3.6.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 18-19/20044 mag. Nina Betetto Delagcija iz razloga smotrnosti -- predlog pilotskega projekta 7 mag. Nataša Samec 13. direktiva o prevzemih družb-Delničarji bodo odločali 11 Sabina Žakelj Regulacija oglaševanja (III) -- Katera področja so posebej občutljiva 13 Neda Golobič Prenehanje delovnega razmerj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Novela ZTVP-1A

Boštjan Kavčič, 3.6.2004

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 18-19/2004Na 21. Finančno borzni konferenci, ki je potekala 20. in 21. maja v Portorožu, je dr. Miha Juhart, tokrat v funkciji predsednika sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, v svojem prispevku natančneje opisal nekatere novosti, ki jih prinaša novela zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1A). R...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Solidarnostna pomoč

Avtor ni naveden, 3.6.2004

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 18-19/2004Delavka -- računovodkinja na fakulteti -- je v sredini leta 2003 vložila vlogo za dodelitev enkratne solidarnostne pomoči. Že od leta 2002 je bila občasno odsotna zaradi bolezni, od julija leta 2003 pa je delavka neprekinjeno na bolniški. Za leto 2003 ji je bila v mesecu januarju 2004 izplačana soli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Predlog zakona

dr. Marko Novak, 3.6.2004

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 18-19/2004O prevajanju izraza "zakon" v angleščino sem pisal že v enem izmed svojih začetnih terminoloških kotičkov na teh straneh. Ker pa se je pojavilo vprašanje, kako prevajati "predlog zakona" oziroma kako prevajamo takšen akt v posamezni fazi sprejemanja oziroma začetka učinkovanja nekega zakona, sem se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Ponovna vzpostavitev agrarnih skupnosti

Avtor ni naveden, 3.6.2004

Kmetijstvo

, Pravna praksa, 18-19/2004Tretji odstavek 4. člena Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Ur. l. RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 56/99 in 72/00) ni v neskladju z Ustavo, če se razlaga tako, kot je navedeno v obrazložitvi te odločbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Izraba letnega dopusta

Avtor ni naveden, 3.6.2004

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 18-19/2004Z aprilom 2004 je delavka sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev za opravljanje pripravništva v organu državne uprave. Delavki pripada 23 dni letnega dopusta, ki pa ga lahko izkoristi šele po preteku 6 mescev. Ker bo delavka v kratkem sklenila zakonsko zvezo, za katero ji pripada 3 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Starejši delavec in nočno delo

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 3.6.2004

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 18-19/2004V pogodbah o zaposlitvi z delavci pri delodajalcu je klavzula, da se delo opravlja vse dni v mesecu podnevi in ponoči v skladu z razporedom na osnovi določil zakona o delovnih razmerjih. 1. Delavec je že pred podpisom pogodbe o zaposlitvi dopolnil 55 let.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Nosilci pravice so soupravljanja študentov

Avtor ni naveden, 3.6.2004

Višje in visoko šolstvo

, Pravna praksa, 18-19/2004Del četrtega odstavka 268. člena, ki se glasi: "predstavnika študentov pa študentski svet univerze", in drugi odstavek 295. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 19/01), nista v neskladju z zakonom. Nosilci pravice do soupravljanja študentov so študenti in ne študentska organizacija. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Kazensko pravo in njegov vpliv na normativno integracijo

dr. Boštjan M. Zupančič, 3.6.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 18-19/2004Boštjan M. Zupančič, dipl. iur., LL.M., S.J.D. (Harv.), profesor prava (Slovenija in ZDA), bivši podpredsednik Odbora OZN proti mučenju, bivši sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, od leta 1998 sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu. Pričujoča razprava je bila leta 1973...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 3.6.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 18-19/20041. Zakon o davčnem postopku -- ZDavP-1. (Ur. l. RS, št. 54/04) - velja od 21. maja, uporabljati pa se začne 1. januarja 2005, razen 45-57. člena, 79. člena, tretjega dela in I-III. in V. poglavja četrtega dela ter 284., 353., 354., 358.-363. člena, 403. in 408. člena, ki se začnejo uporabljati 1. m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Oktroirana demokracija

mag. Benjamin Flander, 3.6.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 18-19/2004ZAPISKI Dandanes je razširjeno nekritično in plitko razumevanje demokracije kot končne rešitve vseh problemov, in to ne le problemov v politiki, ampak tudi v zgodovini in človekovem obstajanju nasploh. Demokracijo poveličujemo in povzdigujemo v mit, v univerzalni serum za bolezni in tegobe, ki ji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Delegacija iz razloga smotrnosti -- predlog pilotskega projekta

mag. Nina Betetto, 3.6.2004

Sodišča

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 18-19/2004Slovensko sodniško društvo (SSD) je z namenom, da bi prispevalo k skrajševanju povprečnega časa obravnavanja zadev na sodiščih pripravilo predlog pilotskega projekta -- delegacija zadev iz razloga smotrnosti.(*1) Projekt je podprlo tudi Vrhovno sodišče. 1. Ocena stanja V Republiki Sloveniji je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Prepisano, ker ni preslišano ...

Irena Vovk, 3.6.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18-19/2004od 25. maja do 1. junija Torek, 25. 5. Seja vlade. Za obravnavo v DZ je vlada pripravila spremembe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in o notariatu, poleg tega pa še noveli zakonov o volitvah v DZ ter o referendumu in o ljudski iniciativi (v teh dveh primerih želi vlada odpraviti neskladj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Korenine poročevalske slovenščine

mag. Tina Verovnik, 3.6.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 18-19/2004Sodobnemu bralcu se zdi samoumevno, da se časopisi za njegovo branje med drugim potegujejo s čim bolj povednimi, nenavadnimi, šokantnimi, marsikdaj celo zavajajočimi naslovi. Da so naslovi prvina, ki se je v časopisju le postopno oblikovala, pa je eden od mnogih dragocenih, s stališča današnjega vas...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Delničarji bodo odločali

mag. Nataša Samec, 3.6.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Nataša Samec, Pravna praksa, 18-19/200413. direktiva o prevzemih družb S sprejemom trinajste direktive o prevzemih družb se je v Bruslju zaključilo eno izmed najbolj pravnopolitično spornih obdobij v zadnjih letih. Evropski parlament (EP) je 16. 12. 2003, po 14 letih pogajanj, z veliko večino podprl kompromisni predlog, ki ga je Svet ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Okrogla miza o korupciji

Petra Mahnič, 29.6.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Petra Mahnič, Pravna praksa, 18-19/2000VI. Dnevi javnega prava V okviru VI. Dnevov javnega prava, ki so od 5. do 7. junija 2000 potekali v Portorožu, je bila organizirana tudi okrogla miza s tematskim naslovom korupcija. Nekajmesečno raziskovalno delo petih študentov Pravne fakultete v Ljubljani pod mentorstvom dekana prof. dr. Janeza...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18-19

Leto objave

2004(24) 2000(28)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF G HIJ K LM N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov