O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 53)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄6

Dokapitalizacija in nakup lastnih delnic

Neffat Domen, Potočnik Sašo, 16.2.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Domen Neffat, Sašo Potočnik, Pravna praksa, 6/2017Delniška družba je prodala svojo naložbo po znatno nižji ceni od tiste, po kateri je bila pred leti kupljena. Zaradi tega bo poslovno leto zaključila z izgubo iz poslovanja, ki je ni mogoče pokriti niti z uporabo prenesenega dobička iz prejšnjih let. Družba bo dokapitalizirana, hkrati bodo obstoječi delničarji družbi odprodali delnice z namenom umika. Družba je sicer solventna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄6

Spregled pravne osebnosti

dr. Vida Mayr, 16.2.2017

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Vida Mayr, Pravna praksa, 6/2017Prispevek obravnava uveljavljanje zahtevkov na podlagi spregleda pravne osebnosti v primeru stečajnega postopka nad kapitalsko družbo, prikazala bom, da spregled pravne osebnosti ne pomeni izenačenja pravnega položaja družbenika kapitalske družbe z osebno odgovornim družbenikom osebne družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄6

Prenos podjetja na drugo fizično osebo

Carmen Dobnik, 16.2.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Carmen Dobnik, Pravna praksa, 6/2017Oče je s 1. januarjem 2017 prenehal opravljati obrtno dejavnost kot s. p. Hči je zaposlena pri njem in naj bi s 1. januarjem 2017 prevzela to obrtno dejavnost, tudi kot s. p. Hči živi na istem naslovu kot oče. • Kako naj se oče zavaruje za primer hčerinega neuspešnega vodenja obrtne deja
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Razprodaja ali pametna prodaja?

Irena Vovk, 11.2.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2016Vlada je 16. decembra 2015 sprejela načrt Slovenskega državnega holdinga (SDH) za leto 2016 in s tem potrdila tudi seznam deležev v (vsaj) 20 družbah, ki naj bi bile naprodaj v prihodnjem letu. SDH bo pri tem sledil usmeritvam julija lani sprejete strategije upravljanja kapitalskih naložb države, je na srečanju Pravniškega društva Ljubljana 4. februarja dejal predsednik nadzornega sveta SDH, Damjan Belič.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Prostovoljno zavarovanje avtomobilske odgovornosti - pojem prometne nesreče

Avtor ni naveden, 11.2.2016

ZAVAROVALNIŠTVO

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2016V skladu z določbo 267. člena PDEU SEU ni pristojno presojati nacionalne zakonodaje članic EU, ki ni v povezavi z evropsko zakonodajo. V spornem primeru sta pravdni stranki sklenili - ne obvezno zavarovanje v cestnem prometu - temveč prostovoljno - pogodbeno zavarovanje (AO plus), katerega pa Direktiva, kot tudi ne vse druge prejšnje direktive, navedene v sodbi C-162/13 SEU, niti kakšen drug predpis EU ne ureja. Torej ne gre za kogentna pravila evropskega prava, katera bi moralo sodišče uporabiti v konkretnem primeru, s čimer odpade tudi možnost presoje v smislu navedene interpretacije sodbe SEU. To še posebej velja v spornem primeru, ko sta pravdni stranki vezali zavarovalni primer ožje - na škodo nastalo v prometni nesreči in ne na vsakršno uporabo vozila; zgolj v slednjem primeru bi se lahko nakazala možnost posredne evro skladne razlage tudi s pomočjo interpretacije pojma uporabe vozila, kot to izhaja iz navedene sodbe SEU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Res pričakovan razplet?

Janja Zaplotnik, 11.2.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Janja Zaplotnik, Pravna praksa, 6/2016V PP, št. 5/2016, je avtor predstavitev sodbe Splošnega sodišča v zadevi Republika Slovenija proti Evropski komisiji, T-507/12, z dne 28. januarja 2016 (v nadaljevanju: sodba) v zvezi s sklepom Evropske komisije o nezdružljivi državni pomoči v korist podjetja Elan d.o.o. zaključil, da je bilo preprosto preveč indicev, da je bila desetmilijonska dokapitalizacija Elana leta 2008 s strani Kapitalske družbe (KAD), Družbe za svetovanje in upravljanje (DSU), Prvega pokojninskega sklada (KAD-PPS), Zavarovalnice Triglav (ZT) in Triglava Naložb (TN) pripisljiva državi in da je bila zadevna dokapitalizacija z vidika standarda zasebnega vlagatelja slaba naložba. Natančnejša analiza sodbe razkrije, da zaključek o pripisljivosti ravnanja vseh dokapitalizantov državi vendarle ni tako samoumeven. Še več, ob dopolnjeni trditveni podlagi države ni izključeno, da bil zaključek, da je bil celotni znesek dokapitalizacije Elana v 2008 nezdružljiva državna pomoč, drugačen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Večja dostopnost storitev je razdiralna?

mag. Sandi Kodrič, 11.2.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 6/2016Aktualno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravjenam pove, da 17.372 pacientov v slovenskem zdravstvu čaka na pregled ali poseg pri specialistu dlje, kot je dopustna doba (180 dni pri stopnji nujnosti "redno" in 90 dni pri stopnji "hitro"). Skupno je bilo na prvi dan letošnjega leta v čakalnih vrstah 95.612 ljudi; ta čas torej 18 odstotkov čakajočih čaka nedopustno dolgo in ti se bržkone ne strinjajo z mnenjem ministrice za zdravje, da naš sistem deluje dobro.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Dostopnost kapitala

Matej Tomažin, 12.2.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 6/2015S prihodnjim mesecem se bo začel izvajati napovedani program odkupovanja državnih obveznic s strani evropskih centralnih bank. V finančnem svetu to lahko opišemo kot poplavo denarja, ki pa kljub veliki razsežnosti ne bo dosegla vseh kotičkov. Denar se za zdaj še ne razdeljuje brez preverjanja in spraševanja, kako se ga bo vrnilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Negativna obrestna mera v kreditnih pogodbah

mag. Rok Rozman, 12.2.2015

Obresti in obrestna mera

mag. Rok Rozman, Pravna praksa, 6/2015Kreditne pogodbe, s katerimi se srečujemo v domačem poslovnem okolju, običajno vključujejo variabilno obrestno mero, ki se navezuje na referenčno obrestno mero Euribor ali Libor. Obe sta bili v preteklosti vedno pozitivni, zato kreditne pogodbe praviloma ne predvidevajo možnosti negativne vrednosti izbrane referenčne obrestne mere, ki se nakazuje v zadnjem obdobju. Določb, ki bi izrecno urejale tak položaj, ne najdemo niti v veljavni zakonodaji. Zato se srečujemo s pravno praznino, ki jo lahko povzamemo v naslednji vprašanji: 1. ali je obrestna mera v kreditni pogodbi lahko negativna in 2. ali negativna vrednost referenčne obrestne mere kot sestavina variabilne obrestne mere v kreditni pogodbi lahko zmanjšuje realno obrestno mero (fiksni pribitek)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Borza ni le gospodarska družba ...

dr. Matija Damjan, 12.2.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Matija Damjan, dr. Matija Damjan, Pravna praksa, 6/2009Vrhovno sodišče je sredi januarja izdalo začasno odredbo,1 v obrazložitvi katere je med drugim zapisalo: "Ljubljanska borza d.d. ni le gospodarska družba, ki bi tako kot druge gospodarske družbe opravljala svojo gospodarsko dejavnost (le) zaradi pridobivanja dobička Š...Ć, pač pa je predvsem upravlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Pomoč družbam v težavah

Avtor ni naveden, 15.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 6/2007Vlada je 7. februarja na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, ki bo posredovan v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku. Po mnenju Vlade Zakon o p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Kdaj se borze sesujejo?

mag. Robert Kleindienst, 15.2.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 6/2007mag. poslovnih znanosti, predsednik uprave, NLB Skladi, d.o.o. V času evforije na domači borzi in na borzah bližnjega Balkana ter pričakovanj vrste neprofesionalnih vlagateljev, da bodo lepi časi trajali v nedogled, so opozorila na mestu. Ker v zvezi z borzo nobena beseda ne pove toliko ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Neobjava prevzemne ponudbe

Gregor Drnovšek, 15.2.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Gregor Drnovšek, Pravna praksa, 6/2007univ. dipl. pravnik, Finančna skupina Probanke, d.d. Kakšne so sankcije za prevzemnika - poleg tega da eno leto ne sme objaviti nove ponudbe - če v 30 dneh po objavi namere ne objavi prevzemne ponudbe?* 1. Odstop od prevzemne namere po ZPre-1 Prevzemna namera je prvo dejanje v postopku...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Osebni stečaj zdaj! (ali kako Uredba Sveta št. 1346/2000 prezadolženemu slovenskemu državljanu že danes omogoča odpust osebnega dolga)

Zoran Skubic, 15.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Zoran Skubic, Pravna praksa, 6/2007univ. dipl. pravnik, pripravnik na Sektorju za pravosodno upravo Ministrstva za pravosodje RS O problematiki osebnega stečaja, tj. stečaja nad premoženjem prezadolženega osebnega dolžnika, je bilo v slovenski pravni teoriji že marsikaj povedanega.1 Kljub temu pa se le malokdo zaveda, da lahko ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

O pravnih vprašanjih postopka podelitve priznanja RS za poslovno odličnost

mag. Karmen Kern-Pipan, 16.2.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Karmen Kern-Pipan, Pravna praksa, 6/20061. Uvod Priznanje RS za poslovno odličnost je najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti. Namenjeno je vsem organizacijam tako v zasebnem kot v javnem sektorju in pomeni nadgradnjo za sist...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Svobodna podjetniška pobuda in pravice delničarjev

dr. Borut Bratina, 16.2.2006

Človekove pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 6/2006Dolgotrajni proces lastninskega preoblikovanja družbenih podjetij v gospodarske družbe se v Sloveniji počasi končuje. Izbrani model lastninskega preoblikovanja s pomočjo lastniških certifikatov je nedvomno vplival na dolgotrajnost tega postopka, saj so se za zbiranje lastniških certifikatov in njiho...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Investicijski skladi na Češkem

Boštjan Koritnik, 16.2.2006

Skladi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 6/2006Razvoj češkega trga vrednostnih papirjev je močno povezan z množično privatizacijo prek sistema privatizacijskih vavčerjev, tj. nevladnih vrednostnih papirjev,1 v prvi polovici 90. let prejšnjega stoletja.2 Tako je želela vladajoča garnitura doseči podporo volilnega telesa in pospešiti privatizacijo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Odločba US RS

Avtor ni naveden, 16.2.2006

Ustavno sodišče, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 6/2006Odločba US RS, št. U-I-253/04 z dne 19. 1. 2006 Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - ugotovitvena odločba Prvi odstavek 125. člena in prvi odstavek 126. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) sta v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Revizija

dr. Marko Novak, 16.2.2006

Revizija

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 6/2006Beseda revizija kot (ponovni) pregled ima več pomenov, tudi v pravu. Tu je sicer najbolj znan pomen specifičnega pravnega sredstva. V tej zvezi pomeni izredno pravno sredstvo proti drugostopnim odločbam na Vrhovno sodišče, ki se vloži le zaradi pravnih kršitev (bistvenih kršitev postopka in nepravil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

GOSPODARSKE DRUŽBE: Povečanje osnovnega kapitala d.d. z izdajo novih delnic

Damjan Belič, 17.2.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Damjan Belič, Pravna praksa, 6/2005Kadar imamo opravka z nematerializiranimi delnicami - če se z njimi trguje na organiziranem trgu ali ne - o izdaji delnic ni mogoče govoriti pred njihovim vpisom na račune imetnikov v centralnem registru. Zato so stališča nekaterih uglednih avtorjev, da je lahko presečni dan za upravičenje do novih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Pravo notranjega trga EU in finance

Andraž Žvan, 12.2.2004

Predpisi o carini in prosti trgovini, Monetarni predpisi

Andraž Žvan, Pravna praksa, 6/2004Šola evropskega prava V začetku februarja se je nadaljevala Šola evropskega prava, ki jo pod strokovnim vodstvom Lex europea, Inštituta za pravo EU iz Maribora in Inštituta za primerjalno pravo Pravne fakultete iz Ljubljane pripravlja družba Nebra. Naslov predzadnjega programskega sklopa, ki je b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Nadzorni sveti bank - nelegalno sestavljeni organi?

mag. Mato Gostiša, 12.2.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Banke in hranilnice

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 6/2004Sedanji nadzorni sveti bank so sestavljeni samo iz predstavnikov delničarjev, torej brez predstavnikov delavcev bank. To pa pomeni, da so - upoštevajoč nedavno odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-140/01 - 17 z dne 4. decembra 2003 - sestavljeni nelegalno, statuti bank, ki določajo takšno sestavo, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄6

Prenehanje delovnega razmerja v primeru likvidacije družbe

Luka Tičar, 14.2.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 6/2002Položaj delavcev, ki so po zakonu o delovnih razmerjih varovani pred prenehanjem delovnega razmerja kot trajno presežni delavci(*1), postaja v primeru likvidacije postaja vse bolj pereč. Kakšne so možnosti rešitve problema? V četrtek 31. januarja so se na Pravni fakulteti v Ljubljani člani Društv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄6

Položaj in vloga Evropskih svetov delavcev

dr. Zvonka Šarman, 22.2.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvonka Šarman, Pravna praksa, 6/2001Evropski svet delavcev (ESD) je tipična institucija za zastopanje interesov zaposlenih v posameznih podružnicah multinacionalk. Njeni temelji so dani s posebnim aktom o ESD, znanim pod imenom Direktiva 94/95 EC in ima status obvezne pravne norme za vse države članice EU. Nasploh štejejo te direktive...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄6

Začasni soupravljalci

Dušan Skok, 22.2.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Skok, Pravna praksa, 6/2001Kar nekam tiho je zadnje čase okoli naše ureditve in uveljavljanja soupravljalskih pravic delavcev. Glasne in na široko utemeljevane pobude za nujne posege ali celovito prenovo ZSDU so nekako izginile, na teh straneh (glej tokratno Prilogo!) pa se po dolgem času pojavlja zapis, ki sicer zadeva "evro...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

2017(3) 2016(4) 2015(2) 2009(1)
2007(4) 2006(5) 2005(1) 2004(2)
2002(1) 2001(2) 1999(1) 1998(6)
1997(8) 1996(1) 1995(3) 1991(9)

Področja

< Vsi 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI 4.2. BANČNIŠTVO IN PLAČILNI PROMET 4.3. FINANČNI PREDPISI 4.4. VREDNOSTNI PAPIRJI IN BORZA 4.6. ZAVAROVALNIŠTVO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG HI JK L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov