O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 15 (od skupaj 15)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Začasna odredba v okoljskih zadevah

mag. Tanja Pucelj Vidović, 14.2.2013

Varstvo okolja

mag. Tanja Pucelj-Vidović, Pravna praksa, 6/2013Zadeva Jozef Križan in drugi proti Slovenská inšpekcia životného prostredia (št. C-416/10) z dne 15. januarja 2013 je bila v Pravni praksi že predstavljena. V pričujočem prispevku bi želela predstavitev dopolniti. Iz te sodbe ob že povedanem namreč izhaja tudi, da morajo imeti člani zadevne javnosti, upravičeni do sodnega ali drugega ustreznega varstva, po Direktivi IPPC možnost zahtevati odreditev začasnih ukrepov, s katerimi lahko do odločitve sodišča zadržijo izvrševanje pozitivne odločitve o obratovanju IPPC-naprave. Ker se upravičenje do sodnega varstva nanaša tudi na okoljske nevladne organizacije s posebnim statusom po Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1), taka sodba odpira vprašanje skladnosti oziroma možnih razlag instituta začasne odredbe, kot ga ureja slovenski Zakon o upravnem sporu (ZUS-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Za usklajenost pri varovanju okolja

mag. Katarina Krapež, 12.2.2009

Varstvo okolja

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 6/2009"Zakonodaja na področju varovanja okolja je postala tako obsežna in zapletena, da skoraj ni več obvladljiva. Nekaj moramo narediti, sicer se bomo Šdržavni organi, ki delujejo na tem področjuĆ ukvarjali le še sami s seboj. Prvi korak bi lahko bila odprava administrativnih ovir," je na okrogli mizi Va...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Izbris časovno omejenih pravic iz zemljiške knjige

Nina Scortegagna, 12.2.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nina Scortegagna, Nina Scortegagna, Pravna praksa, 6/2009univ. dipl. pravnica, notarska pripravnica, študentka magistrskega študija na PF Univerze v Ljubljani Po veljavnem Zakonu o zemljiški knjigi (ZZK-1)1 se stvarne pravice na nepremičninah pridobijo oz. prenehajo s trenutkom učinkovanja vpisa v zemljiško knjigo, če zakon ne določa drugače. Tako imaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Izostanek sodelovanja javnosti

Avtor ni naveden, 15.2.2007

Lokalna skupnost, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 6/2007Odločba US RS, št U-I-348/06 z dne 25. 1. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 11/2007 Odlok o ureditvenem načrtu območja D 21/1 Športni park - Sever (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/02) se v delu, ki ureja funkcionalno enoto F9, razveljavi. Sprememba vsebine programa ureditvenega načrta, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Zaznamba izvršbe

mag. Miha Šlamberger, 15.2.2007

Civilni sodni postopki, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 6/2007V zemljiški knjigi je vpisana zaznamba izvršbe in vknjižena hipoteka po sklepu o izvršbi, vse v skladu s 87. členom ZZK-1. Izvršilni postopek se zaradi neuspešne tretje javne dražbe ustavi. V skladu s četrtim odstavkom 194. člena ZIZ ostaneta zaznamba izvršbe in hipoteka vpisani v zemljiški knjig...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Spremembe hipoteke

mag. Miha Šlamberger, 15.2.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 6/2007V praksi je čedalje več zemljiškoknjižnih predlogov za vpis spremembe podatkov pri terjatvi, zavarovani s hipoteko v zemljiško knjigo. Na to temo je bil 24. avgusta 2006 v Pravni praksi1 objavljen članek, v katerem sta avtorja po našem razumevanju zavzela stališče, da se lahko pri terjatvi, zavarova...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Pogoj za NUSZ

Avtor ni naveden, 15.2.2007

Gradbeništvo, Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 6/2007Odločba US RS, št U-I-53/05 z dne 25. 1. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 11/2007 Člen 13 Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart (Ur. l. RS, št. 65/99 in 5/04), kolikor ureja merila za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidana stavbna zemljišča ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Spreminjanje namenske rabe

Avtor ni naveden, 15.2.2007

Lokalna skupnost, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 6/2007Odločba US RS, št. U-I-338/05 z dne 25. 1. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 11/2007 Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora v Občini Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/05) se razveljavi. Če lokalna skupnost za območje, ki je že urejeno s prostorskim aktom, predpisuje zača...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Zemljiška knjiga in kataster – zakaj ne spadata skupaj

Rolf Bülter, 15.2.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Rolf Bülter, Pravna praksa, 6/2007Hans Ulrich Borchert, ministrski svetnik, Ministrstvo za pravosodje v ZRN Rolf Bülter, višji vladni svetnik Že leto dni sodelujeva z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Ministrstvom za pravosodje kot dolgoročni svetovalec oz. kot kratkoročni izvedenec pri Twinning projektu Evropske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

Novosti ZZK-1

Minka Alagič, 17.2.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Minka Alagič, Pravna praksa, 6/2005Februarsko srečanje Društva pravnikov iz Maribora je bilo v znamenju novosti zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), ki velja od leta 2003. Predaval je dr. Renato Vrenčur, strokovnjak na področju stvarnega in zemljiškoknjižnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄6

Stvarno pravo: Minimalni parcelni odmik in soglasje soseda

mag. Peter Kos, 22.2.2001

Lastnina in druge stvarne pravice, Stavbe in stavbna zemljišča

mag. Peter Kos, Pravna praksa, 6/2001Upravni postopek za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor Nepravdni postopki za ureditev mej, postopki v pravdah zaradi motenja posesti /actio negatoria/ in zaradi preprečevanje izvrševanja služnosti /actio confesoria/, se pogosto netijo že v upravnih postopkih za pridobitev dovoljenj za poseg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄6

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Avtor ni naveden, 24.3.1994

Lastnina in druge stvarne pravice, Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 6/1994Ustavno sodišče je ugotovilo, da izpodbijani odlok (občine Litija - o vrednosti točke za določitev višine nadomestila ...) ne učinkuje za nazaj in zato ni v neskladju s 1. odst. 155. člena ustave. Sklep US RS, št. U-I-208/93 z dne 10. 2. 1994
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 6/1991Ni v neskladju z ustavo in zakonom ureditev v odloku skupščine občine, ki za druga naselja, določena v dolgoročnem planu občine kot oskrbno, turistično ter pomembno lokalno središče, predpisuje obveznost plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Sklep US RS, št. U-I-35/90 z dne 10. 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Sprememba namembnosti zemljišč

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 6/1991Sprememba namembnosti zemljišč, trajno namenjenih za kmetijsko proizvodnjo, v nekmetijske namene ob zagotovitvi usposobitve drugih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo vsaj v enakem obsegu, ni v neskladju z zakonom. Sklep US RS, št. U-I-39/90 z dne 13. 11. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Varstvo kmetijskih zemljišč pred pozidavo

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 6/1991Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine in mesta ter prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine, ki za določeno območje niso usklajene z obveznimi prostorskimi sestavinami republiških planov in v tem delu ne vsebujejo prostorskih planskih usmeritev in prostorskih...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

2013(1) 2009(2) 2007(6) 2005(1)
2001(1) 1994(1) 1991(3)

Področja

< Vsi 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 8.1. UREJANJE PROSTORA 8.2. VARSTVO OKOLJA

Avtorji

A BCĆČDĐEFGHIJK LMNOP QRS Š TU V WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov